TurkExim Konşimento Verisi | İthalatçı & İhracatçı Firma Arama  IMPORTERS & EXPORTERS & IMPORT EXPORT CUSTOMS DATA & BILL OF LADING SEARCH ENGINE  HOW TO USE TURKEXIM DEMO VERSION  
.
 • İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/8) - 19/10/2022
 • Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

  17 Nisan 2015 CUMA

  Resmî Gazete

  Sayı : 29329

  TEBLİĞ

  Ekonomi Bakanlığından:

  İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

  (TEBLİĞ NO: 2015/8)

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Genel Bilgi ve İşlemler

  Kapsam ve yasal dayanak

  MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat (mevzuat) hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) sonucunda alınan karara esas teşkil eden bilgi ve bulguları içermektedir.

  Mevcut önlem ve soruşturma

  MADDE 2 – (1) 12/1/2009 tarihli ve 27108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/1) ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Endonezya ve Hindistan menşeli "sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler" (kesik elyaf ipliği) ithalatında muhtelif oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

  (2) Uygulanmakta olan bahse konu önlemlerin yürürlükten kalkma süresinin bitiminden önce, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce 29/6/2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/11) ile mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

  (3) Yerli üretim dalı (YÜD) tarafından ÇHC, Endonezya ve Hindistan menşeli ürünler için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına yol açacağı iddiası ile yapılan başvuru üzerine 10/1/2014 tarihli ve 28878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/1) ile başlatılan NGGS T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

  (4) Acarsoy Tekstil Tic. ve San. A.Ş., Ak İplik Akrilik İplik San. ve Tic. A.Ş., Bakırlar İplik San. ve Tic. Ltd. Şti., Balsuyu Mensucat San. ve Tic. A.Ş., Can Tekstil Entegre Tesisleri ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş., ÇMS Çavuş Metal Teks. Loj. ve Taş. San. Tic. A.Ş., Diktaş Dikiş İplik San. ve Tic. A.Ş., Gapsan Tekstil San. ve Tic. A.Ş., İskur Tekstil Enerji Tic. ve San. A.Ş., Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş., Murat Yapı Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Piramit Sentetik İplik San. ve Tic. A.Ş., Tapeten Mensucat San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvuru, diğer yerli üreticiler Adana Mensucat San. Tic. A.Ş., Akarca Mensucat San. ve Tic. A.Ş., Anateks Anadolu Tekstil Fabrikaları A.Ş., Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Tic. ve San. A.Ş., Biteks İplik San. ve Tic. A.Ş., Bossa Tic. ve San. İşletmeleri T.A.Ş., Cem İplik San. ve Tic. A.Ş., Erkent Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Esra Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Göl İplik Şeremet Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Gülle Entegre Tekstil İşletmeleri Eml. Dan. San. ve Tic. A.Ş., Indorama İplik San. ve Tic. A.Ş., İmka İplik Tekstil İşletmeleri San. ve Dış Tic. A.Ş., Kaanb Tekstil Tic. Ltd. Şti., Karacasu Tekstil Tic. ve San. A.Ş., Matesa Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Mem Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Özdilek Ev Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Saçlı Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik İplik Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti., Teymur Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Tüsa Mensucat San. ve Tic. A.Ş., Uğur İplik Tekstil San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti., Zümrüt Tekstil San. A.Ş. tarafından desteklenmiştir.

  (5) Tebliğde yer alan analiz ve değerlendirmeler için başvuru sahibi şikâyetçi firmaların verileri esas alınmıştır. Bu bağlamda, tebliğin geri kalan kısmında başvuru sahibi şikâyetçi firmalar YÜD olarak nitelendirilmiştir.

  (6) Diğer taraftan, kesik elyaf ipliğinin Mısır, Malezya, Pakistan, Vietnam ve Tayland menşeli olanları için 18/10/2012 tarihli ve 28445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/21) ile başlatılan damping soruşturması, 8/4/2014 tarihli ve 28966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/2) ile sonuçlandırılmıştır. Netice olarak Malezya, Pakistan, Vietnam ve Tayland menşeli olan söz konusu ürün için dampinge karşı önlem getirilmiştir.

  Yerli üretim dalı ve başvurunun temsil niteliği

  MADDE 3 – (1) Başvurunun, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde YÜD’ü temsil niteliğini haiz olduğu tespit edilmiştir.

  (2) İlgili taraflarca, şikâyetçi, destekçi ve bilinen diğer yerli üreticiler dışında da yerli üreticilerin olduğu ifade edilmiştir. Ancak, soruşturma süresince bu iddiayı destekler bir tespit yapılamamıştır.

  İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

  MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün tespit edilen ithalatçılarına, ÇHC, Endonezya ve Hindistan’da yerleşik bilinen üretici/ihracatçılara ve anılan ülkelerde yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini sağlamak amacıyla mezkûr ülkelerin Ankara Büyükelçiliklerine soru formları gönderilmiştir.

  (2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmış olup, tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

  (3) YÜD soruşturma süresince Bakanlığımız ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

  (4) Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan özetleri talep eden ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.

  (5) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkur görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde değinilmiştir.

  (6) Ayrıca, soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen ve kendilerine soru formu gönderilen ithalatçı firmaların 16’sından cevap alınmıştır.

  (7) Endonezya ve Hindistan’da yerleşik Banswara Syntex Ltd., Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd. (Birla Textile Mills), Damodar Industries Ltd., Gimatex Industries Pvt. Ltd., PT Lotus Indah Textile Industries, PT Apac Inti Corpora, PT Indo-Rama Synthetics TBK (INDORAMA), PT Kamaltex, Pasupati Spinning & Weaving Mills Ltd., Pee Vee Textiles Ltd., PT Bitratex Industries, PT Dasar Rukun, PT Elegant Textile Industry, PT Excellence Qualities Yarn, PT Gokak Indonesia, PT Kewalram Indonesia, PT Panasia Indo Resources TBK, PT Sari Warna Asli Textile Industry, PT Adikencana Mahkotabuana, PT Dhanar Mas Concern, PT Embee Plumbon Textiles, PT Himalaya Tunas Texindo, PT Indo Everest Texindo, PT Indo Liberty Textiles, PT Primayudha Mandirijaya, PT Sinar Pantja Djaja, Pt Sri Rejeki Isman TBK, PT Sulindamills (PT Sulindafin Permai Spinning Mills), PT Sunrise Bumi Textiles, Reliance Chemotex Industries Ltd., RSWM Ltd., Sangam (India) Ltd., Spentex Industries Ltd., Sutlej Textiles and Industries Ltd., The Rai Saheb Rekhchand Mohota Spg.& Wvg. Mills Ltd., Visaka Industries Ltd. firmaları üretici-ihracatçı soru formuna cevap vermişlerdir. ÇHC’de yerleşik firmalardan soru formuna cevap veren olmamıştır.

  (8) İlgili taraflarca, başvurunun gizli olmayan özetinin yeterli bilgileri içermediği, bazı bölümlerin “gizli” ibaresi ile boş bırakıldığı ifade edilmiştir. Tüm ilgili taraflar ticari sır niteliğinde olup kendilerince gizli olduğu değerlendirilen bilgileri üçüncü taraflara açıklamak durumunda bulunmamaktadır. Bazı bilgilerin gizli tutulması, başvurunun yeterli bilgiyi içermediği anlamına gelmemektedir. Yönetmeliğin 22 nci maddesi çerçevesinde gizli olmayan özet esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olup, bu koşulun sağlandığı anlaşılmaktadır.

  (9) Soruşturmaya ilişkin bilgi ve bulguların tamamlanması akabinde, soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim; 23/9/2014 tarihinde soruşturma konusu ülkelerin Ankara Büyükelçiliği ile soruşturma sırasında görüş bildiren taraflara iletilmiştir.

  Gözden geçirme dönemi

  MADDE 5 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının değerlendirilmesine esas teşkil etmek üzere 1/1/2011-31/12/2013 arasındaki dönemi gözden geçirme dönemi olarak belirlenmiştir.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Önlem Konusu Ürün ve Benzer Ürün

  Önlem konusu ürün ve benzer ürün

  MADDE 6 – (1) Önlem konusu ürün, 55.08, 55.09, 55.10, 55.11 (5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 gümrük tarife alt pozisyonları hariç) gümrük tarife pozisyonlarında sınıflandırılan "sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler" (kesik elyaf ipliği) dir.

  (2) Önlem konusu ürün, %100 sentetik veya suni devamsız elyafın veya bunların birbirleriyle veya doğal elyaflarla muhtelif oranlarda karışımlarının eğrilmesiyle elde edilen ve ağırlığını sentetik veya suni elyafın oluşturduğu ipliklerdir. Ürün, kesim uzunluğu, numara, parlaklık, erime ısısı ve kalite gibi faktörlere bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir.

  (3) Söz konusu ürün, genel olarak kumaş, halı, döşeme/kaplama ve hazır giyim imalatlarında kullanılmaktadır.

  (4) YÜD tarafından üretilen kesik elyaf ipliği ile soruşturma konusu ülkeler menşeli ipliklerin benzer ürün olduğu tespiti mevcut önlemin yürürlüğe girmesini sağlayan soruşturmada (esas soruşturmada) yapılmıştır. Bu soruşturmada ise gerek YÜD tarafından üretilen gerekse soruşturma konusu ülkelerden Türkiye’ye ihraç edilen kesik elyaf ipliğinin işlevsel özellikleri, fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların algılaması ve birbirini ikame edebilmeleri açısından iki ürünün benzer ürün olma durumunu ortadan kaldıracak bir değişiklik olduğuna dair herhangi bir görüş alınmamıştır.

  (5) Soruşturma sürecinde, ithalatçıları tarafından soruşturma konusu ürünün 12/4 80/20 polyester /pamuk iplik, 14/3 80/20 polyester /pamuk iplik, 14/5 80/20 polyester /pamuk iplik, 16/4 100 viskoz iplik, 50/1 ve 60/1 micro kesik iplik gibi tiplerinin YÜD tarafından üretilmediği ifade edilmiştir. YÜD’ün mevzuat uyarınca soruşturma konusu ürünün tüm tiplerini üretmek gibi bir zorunluluğu bulunmamakla birlikte, ithalatçı iddialarının aksine Türkiye’de üretimi yapılmadığı belirtilen belirli tip ipliklerin YÜD tarafından üretildiği veya üretim kabiliyetini haiz olunduğu yerinde inceleme esnasında görülmüştür. YÜD tarafından, söz konusu iplik tiplerinde müşteri talebini karşılayacak kapasitenin mevcut bulunduğu ve siparişlerin talep edilen teslim süresinde ve özelliklere uygun olarak tesliminin yapıldığı belirtilmiştir.

  (6) Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından bambu karışımı ipliklerin doğal olduğundan bahisle soruşturma kapsamı dışında olması gerektiği iddia edilmiştir. Ancak bahse konu ipliklerin hammaddesi doğal selülozik maddeler olmakla birlikte bu iplikler üretim süreci itibarıyla gümrük tarife cetvelinde suni lifler olarak sınıflandırıldığından soruşturma kapsamında yer almaktadır. Bu ürünlerin gümrük tarife sınıflandırması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

  (7) Yapılan yazışmalar neticesinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı “bambu” ipliklerin ve bu iplikler ile doğal olan başka tür ipliklerin (pamuk vb.) karışımlarının mutlaka doğal iplik olarak sınıflandırılamayacağı ve hammaddesi doğal olmakla beraber kimyasal yöntemlerle (rejenerasyon yoluyla) elde edilen suni ipliklerin hammadde kaynağının sonradan tespitinin mümkün olmaması sebebiyle bambu ve karışımı iplik için tarife açılımı yapılmasının teknik nedenlerle imkân dâhilinde bulunmadığını belirtmiştir.

  (8) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya tanımlarında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

  Genel açıklamalar

  MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.

  (2) Soruşturma sırasında yeni damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada hesaplanmış olan damping marjları gösterge olarak dikkate alınmıştır.

  Esas soruşturmada tespit edilen damping marjlarının büyüklüğü

  MADDE 8 – (1) Soruşturma konusu üründe uygulanan mevcut dampinge karşı önlemin hukuki ve idari altyapısını teşkil eden esas damping soruşturması esnasında tespit edilen damping marjları bahse konu ülkedeki yerleşik üretici/ihracatçıların önlemin kalkması halinde muhtemel davranışlarını yansıtması bakımından önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır.

  (2) Buna göre, 2009 yılında sona eren esas soruşturmada kesik elyaf ipliği için, ÇHC menşeli olanlarına yönelik olarak 0,49 ABD Doları/Kg ile 0,80 ABD Doları/Kg arasında değişen oranlarda; Endonezya menşeli olanlarına yönelik olarak 0 ABD Doları/Kg ile 0,40 ABD Doları/Kg arasında değişen oranlarda ve Hindistan menşeli olanlarına yönelik olarak ise 0,29 ABD Doları/Kg ile 0,39 ABD Doları/Kg arasında değişen oranlarda damping marjları belirlenmiştir.

  (3) İlgili taraflarca, mevcut NGGS kapsamında damping marjı oranlarının yeniden hesaplanması talep edilmiştir. Ancak NGGS soruşturmalarında damping marjının yeniden hesaplanması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

  Genel açıklamalar

  MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu dönemde, YÜD’ün zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. Bu çerçevede, ithalatın miktarı ve muhtemel gelişimi, fiyatlarının gelişimi ve muhtemel fiyat baskısı ve potansiyeli ile YÜD’ün ekonomik göstergeleri incelenmiştir. İthalat verileri incelenirken, önlemin etkisini ve önlem sonrası duruma ilişkin eğilimleri görebilmek amacıyla 2011-2013 dönemi dikkate alınmıştır.

  Genel ithalat

  MADDE 10 – (1) Önlem konusu ürünün Türkiye’ye genel ithalatı ve şikâyet konusu ülkelerden yapılan ithalatın analizinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır.

  (2) Maddenin genel ithalatındaki eğilime bakmak için önleme tabi ürünün, 2011-2013 döneminde tüm ülkelerden gerçekleştirilen genel ithalat verileri incelenmiştir. Bu çerçevede, 2011 ve 2012 yıllarında söz konusu madde ithalatının sırasıyla 180.581 ton ve 182.215 ton seviyesinde, 2013 yılında ise 192.897 ton seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.

  (3) Ürünün ithalatına değer olarak bakıldığında ise 2011 yılında 737.019.297 ABD Doları seviyelerinde olan genel ithalatın, 2012 yılında 638.539.129 ABD Doları seviyesine gerilediği, 2013 yılında ise 649.970.979 ABD Doları seviyesine yükseldiği gözlenmiştir.

  (4) Maddenin genel ithalatının ortalama birim fiyatlarının 2011-2013 döneminde yıllar itibarıyla sırasıyla 4,08 ABD Doları/Kg, 3,50 ABD Doları/Kg ve 3,37 ABD Doları/Kg olarak gerçekleştiği görülmektedir.

  Önleme konu ülkelerden ithalat

  MADDE 11 – (1) Maddenin önleme konu ülkelerden ithalatına ilişkin değerlendirmeler, önleme konu ülkelerin tümü için bütünsel ve ülkeler bazında ayrı ayrı olacak şekilde yapılmıştır.

  a) Genel olarak önleme konu ülkeler

  1) 2011-2013 döneminde önleme konu ülkelerden yapılan önlem konusu ürün ithalatı miktar bazında 2011 yılında 70.125 ton, 2012 yılında 62.118 ton iken, 2013 yılında 83.845 ton olmuştur.

  2) Bahse konu ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatı 2011 yılında 4,11 ABD Doları/Kg, 2012 yılında 3,47 ABD Doları/Kg, 2013 yılında ise 3,24 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir. Önleme konu ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatlarının 2011 yılı haricinde genel ithalatın birim fiyatlarının altında olduğu görülmektedir.

  3) Bahse konu ülkeler kaynaklı ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise 2011 yılında %39, 2012 yılında %34, 2013 yılında %43 olarak gerçekleşmiştir.

  b) ÇHC

  1) 2011-2013 döneminde ÇHC’den yapılan önlem konusu ürün ithalatı miktar bazında 2011 yılında 6.789 ton, 2012 yılında 5.891 ton, 2013 yılında 8.974 ton olmuştur.

  2) ÇHC’den yapılan ithalatın birim fiyatı, 2011 yılında 4,59 ABD Doları/Kg, 2012 yılında 4,10 ABD Doları/Kg, 2013 yılında 3,48 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.

  3) ÇHC kaynaklı ithalatın toplam ithalat içindeki payı 2011-2013 döneminde yıllar itibarıyla sırasıyla %4, %3 ve %5 olarak gerçekleşmiştir.

  c) Endonezya

  1) 2011-2013 döneminde Endonezya’dan yapılan önlem konusu ürün ithalatı miktar bazında 2011 yılında 20.485 ton, 2012 yılında 22.216 ton iken, 2013 yılında 40.317 ton olarak gerçekleşmiştir.

  2) Endonezya’dan yapılan ithalatın birim fiyatı, 2011 yılında 3,93 ABD Doları/Kg, 2012 yılında 3,26 ABD Doları/Kg, 2013 yılında 3,06 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.

  3) Endonezya kaynaklı ithalatın toplam ithalat içindeki payı 2011-2013 döneminde yıllar itibarıyla sırasıyla %12, %12 ve %21 olarak gerçekleşmiştir.

  4) İlgili taraflarca, yapılan analizlerde Endonezya menşeli ithalatın diğer ülke ithalatlarıyla beraber değerlendirilmemesi gerektiği ifade edilmiştir. Ancak mevcut soruşturma kapsamında kümülasyon yapılmamış olup, ülkeler ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

  ç) Hindistan

  1) 2011-2013 döneminde Hindistan’dan yapılan önlem konusu ürün ithalatı miktar bazında 2011 yılında 42.489 ton, 2012 yılında 34.010 ton, 2013 yılında 34.554 ton olmuştur.

  2) Hindistan’dan yapılan ithalatın birim fiyatı, 2011 yılında 4,13 ABD Doları/Kg, 2012 yılında 3,49 ABD Doları/Kg ve 2013 yılında 3,38 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.

  3) Hindistan kaynaklı ithalatın toplam ithalat içindeki payı 2011-2013 döneminde yıllar itibarıyla sırasıyla %24, %19 ve %18 olarak gerçekleşmiştir.

  4) İlgili taraflarca, Hindistan menşeli ithalatın azaldığı, bu nedenle yerli üretime zarar vermesinin mümkün olmadığı ifade edilmiştir. YÜD’ün fiyatlarını önleme rağmen belirli oranlarda kıran ve baskı altında tutan ve önemli kapasite ve ihracat potansiyeline sahip Hindistan menşeli ithalatın önlemin kalkması halinde yeniden artması muhtemeldir.

  Yurt içi tüketim ve pazar payları

  MADDE 12 – (1) İnceleme konusu ithalatın nispi olarak değişimini görebilmek için, söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda Türkiye’de toplam benzer mal tüketimi hesaplamasında YÜD ve diğer yerli üreticilerin yurtiçi satış miktarı ile genel ithalat miktarı kg bazında toplanarak ilgili yıla ilişkin benzer mal tüketim değerleri elde edilmiştir. 2011 baz yıl olarak alınmış, 2011 yılı=100 olacak şekilde endekslenmiştir.

  (2) Buna göre, önlem konusu üründeki Türkiye toplam benzer mal tüketimi endeks değerinin, 2011 yılı için 100 olarak alındığında, 2012 yılında 89’a gerilediği ve 2013 yılında ise 93 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

  (3) ÇHC’nin pazar payının endeks değeri 2011’de 100, 2012’de 97, 2013’te ise 142 olarak gerçekleşmiştir.

  (4) Endonezya’nın pazar payının endeks değeri 2011’de 100, 2012’de 119, 2013’te ise 207 olarak gerçekleşmiştir.

  (5) Hindistan’ın pazar payının endeks değeri 2011’de 100, 2012’de 89, 2013’te ise 87 olarak gerçekleşmiştir.

  (6) İnceleme dönemi süresince önleme konu üç ülkenin toplam pazar payı 2012 yılında bir önceki yıla göre durağan bir seyir izlemiş iken, 2013 yılında önemli ölçüde artış gerçekleştirmiştir. Önlem konusu ithalat endeks değerlerinin ise sırasıyla 100, 99 ve 128 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

  (7) YÜD pazar payı endeks değeri incelendiğinde ise 2011’de 100 olan pazar payı endeks değerinin 2012’de 133’e, 2013’te ise 135’e yükseldiği tespit edilmiştir.

  (8) YÜD ve diğer yerli üreticilerin toplam pazar payının endeks değeri incelendiğinde ise 2011 yılında 100 olan endeksin, 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 87 ve 85 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

  (9) Önleme konu ülkeler haricindeki diğer ülkelerin pazar payı endeks değeri 2011’de 100 iken, 2012’de 122 seviyesine ulaşmış, 2013’te ise 106 seviyesine gerilemiştir.

  Fiyat kırılması ve baskısı

  MADDE 13 – (1) Önlemin kalkması halinde ÇHC, Endonezya ve Hindistan menşeli ithalatın YÜD’ün fiyatları üzerindeki etkisini analiz etmek için, bahse konu ülkeler menşeli ithalatın Türkiye’ye giriş fiyatlarıyla YÜD’ün gerçekleşmiş iç piyasa satış fiyatlarını karşılaştıran fiyat kırılması hesabı yapılmıştır.

  (2) Önlem konusu ülkeler menşeli ithalatın Türkiye’ye giriş fiyatları TÜİK istatistiklerinden elde edilen ortalama CIF fiyatlar üzerine ÇHC, Endonezya ve Hindistan için sırasıyla %4,33, %3,46 ve %4,33 gümrük vergisi ve %2 oranında diğer gümrük masrafları eklenerek bulunmuştur. Dampinge karşı önlemin söz konusu olmadığı bir ortamda fiyatların hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyatlara dampinge karşı önlem eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen fiyat YÜD’ün ağırlıklı ortalama yurtiçi satış fiyatları ile mukayese edilerek inceleme konusu ülkenin ihraç fiyatının YÜD ağırlıklı iç satış fiyatlarını hangi oranda kırdığı tespit edilmiştir.

  (3) Yapılan hesaplamalara göre, ÇHC menşeli ithalat 2011, 2012 ve 2013 yıllarında YÜD’ün fiyatlarını sırasıyla %-10, %-14 ve %4 oranında kırmıştır.

  (4) Endonezya menşeli ithalat 2011, 2012 ve 2013 yıllarında YÜD’ün fiyatlarını sırasıyla %7, %11 ve %20 oranında kırmıştır.

  (5) Hindistan menşeli ithalat 2011, 2012 ve 2013 yıllarında YÜD’ün fiyatlarını sırasıyla %1, %2 ve %7 oranında kırmıştır.

  (6) ÇHC, Endonezya ve Hindistan menşeli ithalatın Türkiye’ye giriş fiyatlarıyla YÜD’ün olması gereken fiyatlarını karşılaştıran fiyat baskısı hesabı yapılmıştır. YÜD’ün olması gereken fiyatı, önlem konusu ürünün birim ticari maliyetine YÜD tarafından makul olduğu belirtilen %10 oranında bir kar marjı eklenmesi ile bulunmuştur.

  (7) Fiyat baskısı hesabına göre ise, ÇHC menşeli ithalat 2011, 2012 ve 2013 yıllarında YÜD’ün fiyatlarını sırasıyla %4, %-0,9 ve %1 oranında baskı altında tutmuştur.

  (8) Endonezya menşeli ithalat 2011, 2012 ve 2013 yıllarında YÜD’ün fiyatlarını sırasıyla %23, %27 ve %17 oranında baskı altında tutmuştur.

  (9) Hindistan menşeli ithalat 2011, 2012 ve 2013 yıllarında YÜD’ün fiyatlarını sırasıyla %16, %18 ve %4 oranında baskı altında tutmuştur.

  Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

  MADDE 14 – (1) Önlem konusu ülkeler menşeli ithalatın YÜD üzerindeki etkisinin belirlenmesi bakımından ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesinde YÜD’ün konsolide edilmiş verileri kullanılmıştır. Söz konusu inceleme 2011-2013 dönemi için yapılmıştır. Eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için TÜİK’in yayımladığı yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler 2011 yılı değeri 100 olacak şekilde endekslenmiştir.

  a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı

  1) YÜD’ün önlem konusu üründe 2011 yılında 100 olan üretim miktar endeks değeri, 2012 yılında 125’e ulaşmış, 2013 yılında ise 113’e gerilemiştir.

  2) YÜD’ün önlem konusu ürün için üretim kapasitesi endeks olarak 2011 yılında 100 iken, 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 110 ve 96 olarak gerçekleşmiştir. Bu itibarla, kapasite kullanım oranının 2011 yılında %56 iken, 2012 yılında %63’e 2013 yılında %65’e yükseldiği tespit edilmiştir.

  b) Yurtiçi satışlar ve ihracat

  1) YÜD’ün önlem konusu üründe yurtiçi satış miktar endeksi değeri 2011 yılında 100 olarak alındığında, söz konusu endeksin 2012’de 119’a ulaştığı, 2013’te ise 126’ya yükseldiği görülmektedir. Aynı dönem için yurtiçi satış hâsılatı reel olarak incelendiğinde, 2011 yılında 100 olan endeks değerinin, 2012’de 102 olarak gerçekleştiği, 2013 yılında ise 111’e yükseldiği görülmektedir. Yurtiçi satışların birim fiyatlarının reel endeks değerlerine bakıldığında, 2011 yılında 100 olarak kabul edilen endeksin 2012 yılında 86 olarak gerçekleştiği, 2013 yılında ise baz yıla göre 88’e gerilediği tespit edilmiştir.

  2) İhracat miktar endeksi değerinin 2011 yılında 100 olduğu kabul edilirse, 2012 yılında 173’e yükseldiği, 2013 yılında ise 48’e gerilediği görülmektedir. İhracat birim fiyatlarının endeks değeri ise 2011 yılında 100 iken, 2012 yılında 81, 2013 yılında ise 83 olarak gerçekleşmiştir.

  c) Pazar payı

  1) YÜD’ün pazar payı endeks değeri 2011 yılında 100 iken, 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 133 ve 135 olarak gerçekleşmiştir. YÜD’ün pazar payı incelendiğinde ise endeksin yıllar itibarıyla sırasıyla 100, 133 ve 135 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

  ç) Stoklar

  1) YÜD’ün önlem konusu üründe dönem sonu stok verileri miktar bazında incelendiğinde, 2011 yılında 100 olan stok miktarı endeksi değerinin, 2012 yılında 82’ye gerilediği, 2013 yılında ise 91’e yükseldiği görülmektedir.

  d) İstihdam

  1) YÜD’ün önlem konusu ürün üretiminde çalışan direkt işçi sayısının endeks değeri 2011 yılında 100 olarak kabul edildiğinde, söz konusu değerin 2012’de 112’ye yükseldiği, 2013 yılında ise 116 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

  e) Verimlilik

  1) YÜD’de önlem konusu ürün için çalışan işçi başına üretimi yansıtan verimlilik endeks değeri 2011 yılında 100 iken, 2012 yılında 112, 2013 yılında ise 97 olarak gerçekleşmiştir.

  f) Maliyetler ve karlılık

  1) YÜD’ün önlem konusu ürün ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2011 yılında 100 iken, 2012 yılında 86, 2013 yılında ise 75 olarak gerçekleşmiştir.

  2) YÜD önlem konusu ürün yurtiçi satışlar karlılık endeksi 2011 yılında -100 iken, 2012 yılında -103, 2013 yılında 323 olarak gerçekleşmiştir.

  3) YÜD’ün önlem konusu üründe yurtiçi satışlar birim karlılığı 2011 yılında -100 iken, 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla -87 ve 256 olarak gerçekleşmiştir.

  g) Nakit akışı

  1) YÜD’ün önlem konusu ürün satışından elde ettiği nakit akışı endeksi (kar+amortisman) 2011 yılında 100 iken, 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 64 ve 598 olarak gerçekleşmiştir.

  ğ) Büyüme

  1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak aktif büyüklüğü 2011 yılında 100 iken, 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 108 ve 116 olarak gerçekleşmiştir.

  h) Sermaye ve yatırımları artırma yeteneği

  1) YÜD’ün sermaye artırma yeteneğini görebilmek için YÜD’ün bütün faaliyetlerinde kullanılan öz sermayesi incelenmiştir. Buna göre, 2011 yılında 100 olan öz sermaye endeksi, 2012’de 100, 2013 yılında ise 95 olarak gerçekleşmiştir.

  2) Tevsi yatırımlar endeksi 2011 yılında 100 olarak kabul edildiğinde, endeksin 2012 yılında 37’ye gerilediği, 2013’te ise 51 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

  ı) Yatırımların geri dönüş oranı

  1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak yatırımların geri dönüşünü yansıtan öz sermaye karlılığı (Kar/Öz kaynak) oranının endeks değeri 2011 yılında 100 iken 2012 yılında 134, 2013’te ise 91 olarak gerçekleşmiştir. YÜD yatırım hasılatı (Kar/Aktif Toplamı) ise 2011 baz yılında 100 iken, 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 125 ve 74 olarak gerçekleşmiştir.

  Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi

  MADDE 15 – (1) YÜD’ün ekonomik göstergeleri incelendiğinde yurtiçi satış miktarı, maliyetler ve istihdam gibi göstergelerin olumlu bir seyir izlediği görülmektedir.

  (2) İnceleme dönemi süresince olumlu seyreden üretim miktarı, verimlilik ve üretim kapasitesi göstergelerinde 2013 yılında gerileme gözlenmiştir. Kapasite kullanım oranı artış trendinde olmakla beraber düşük bir seviyede seyretmektedir.

  (3) 2012 ve 2013 yılları için YÜD’ün sınai ve ticari birim maliyetleri ile yurt içi birim satış fiyatlarında baz yıla göre gerileme görülmektedir. 2011 ve 2012 yıllarında önlem konusu ürün yurt içi satışlarından zarar etmekte olan YÜD, 2013 yılı yurt içi satışlarından kar etmiştir. 2013 yılında görülen fiyat baskısındaki gerilemeye rağmen YÜD azalan birim maliyetini yurtiçi satış fiyatına yansıtamamış, bununla birlikte 2013 yılında YÜD yurtiçi satış fiyatlarında görülen kırılma artmıştır.

  (4) 2013 yılında öz sermaye karlılığı ve yatırım hasılatında gerileme gibi olumsuz koşulların da mevcut olduğu görülmektedir.

  (5) YÜD pazar payı endeksi inceleme dönemi süresince yıllar itibarıyla sırasıyla 100, 133 ve 135 düzeyinde gerçekleşmiştir. Önleme konu ülkelerin toplam pazar payı endeksinin yıllar itibarıyla sırasıyla 100, 99, 128 olarak artış gösterdiği; diğer ülkelerin pazar payı endeksinin 100, 122 ve 106 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bu durumun, önleme konu ülkeler ÇHC, Endonezya ve Hindistan’dan ithalatta 2009 yılı başında önlemin yürürlüğe girmesi ve Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli ithalata yönelik 2012 yılı sonunda başlatılan damping soruşturmasının 2013 yılı süresince devam ederek 2014 yılı başı itibarıyla önlem getirilerek sonuçlanmasından kaynaklandığı değerlendirilmekte ve yıllar itibarıyla ihracatçı ülke sıralamasında değişimlerin gerçekleştiği görülmektedir.

  (6) 2006 yılından 2009 yılına kadar tüm ülkeler arasında ilk üç sırayı şikâyet konusu ülkeler almakta iken önlemin yürürlüğe girmesi ile başta ÇHC menşeli olmak üzere önleme konu ülkeler menşeli ithalatın zayıfladığı ve bu ülkelerin kaynak ülke sıralamasındaki yerlerini genel olarak 2014 yılında sonuçlanan damping soruşturmasına konu dört ülkeye bıraktığı görülmektedir. Ancak, 2013 yılı verilerine göre Endonezya ve ÇHC menşeli ithalatta artış yaşanmış olup, bu ülkelerin pazar paylarını arttırdığı, Hindistan menşeli ithalatın ise 2013 yılında azalan tüketime rağmen pazar payını korumayı başardığı görülmektedir. 2013 yılında meydana gelen kaynak ülke sıralama değişikliklerinde, Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli ithalat için 2013 yılında devam eden soruşturmanın etkisinin bulunduğu değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli ithalata yönelik alınan önlemleri müteakip söz konusu üründe pazar paylarındaki değişimlerin tekrar şikâyet konusu ülkeler ÇHC, Endonezya ve Hindistan lehine olabileceği öngörülmektedir.

  (7) Tüm ekonomik göstergeler beraber değerlendirildiğinde, YÜD’ün bahse konu ülkeler menşeli ithalat ile yoğun bir rekabet içerisinde olduğu, önleme konu ülkelerden gerçekleşen ithalatta önlemin alındığı 2009 yılı sonrasında yaşanan gerilemede mevcut önlemin etkili olduğu, YÜD’ün önlem konusu üründe zarara açık olduğu ve bu bakımdan kırılganlığının devam ettiği anlaşılmaktadır.

  (8) İlgili taraflarca, bazı ekonomik göstergelerde olumlu gidişatın olduğu bu durumun zararın devamı veya yeniden meydana gelmesine bir işaret olamayacağı ifade edilmiştir. Zarar göstergelerinden hiç birinin tek başına kesin biçimde belirleyici bir yargıya temel teşkil edemeyeceği bilinmekle birlikte, ekonomik göstergelerdeki düzelme mevcut dampinge karşı önlemin etkili olduğuna, önlemin kalkması halinde bu zarar göstergelerindeki düzelmenin bozulabileceğine işaret etmektedir.

  (9) İlgili taraflar, zarar verilerinin incelenmesinde sadece YÜD olarak kabul edilen firmaların verilerinin kullanılması gerektiğini, ancak pazar payı analizinde YÜD içinde yer almayan diğer yerli üreticilerin de yurtiçi satış verilerinin alındığını ifade etmiştir. Ancak pazar payı analizi için hali hazırda pazarın gerçek büyüklüğünün bilinmesi gerekmektedir. Diğer yerli üreticilerin yurtiçi satışları pazarın büyüklüğünün hesaplanmasında dikkate alınmış olup, bu verilerin alınmaması halinde YÜD’ün pazar payı analizi anlamsız hale gelecektir. Bu bağlamda söz konusu iddia kabul edilmemiştir.

  (10) İlgili taraflar, başvuruda yer alan 2013 verilerinin lineer olarak tam yıla tamamlandığı, mevsimsel ve takvimsel ayarlamaların yapılmadığını ifade etmişlerdir. Mevsimsel ve takvimsel bir ayarlamayı gerektirecek bir durum hiçbir ilgili tarafça ileri sürülmediğinden ve soruşturmada bu yönde bir belirleme yapılmadığından iddia kabul edilmemiştir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi

  İhtimalinin Değerlendirilmesi

  Genel açıklamalar

  MADDE 16 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.

  (2) Bu çerçevede, soruşturmaya konu ülkelerdeki yerleşik kapasite, ihracat kabiliyeti, ihraç fiyatları ve bu ülkelerdeki mevcut yerleşik kapasitenin Türkiye’ye yönlendirilmesi olasılığı ile esas soruşturmada tespit edilen damping marjları başta olmak üzere damping ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesi ihtimaline ilişkin diğer unsurlar incelenmiştir.

  Önleme konu ülkelerdeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli

  MADDE 17 – (1) Önlem konusu ürünün küresel piyasasındaki gelişmeler ve önleme konu ülkelerdeki yerleşik kapasiteye ilişkin inceleme, Uluslararası Ticaret Merkezi-UTM (International Trade Center) verileri kullanılarak yapılmıştır.

  a) Dünya geneli

  1) Önlem konusu ürünün dünya genelinde 2011’de 2.072.012 ton, 2012’de 2.112.198 ton, 2013’te ise 1.862.001 ton toplam ihracatı gerçekleşmiştir.

  2) 2013 yılında dünya genelinde miktar bazında en çok ihracat gerçekleştiren ülkeler sırasıyla ÇHC (%36), Endonezya (%27) ve Hindistan (%12) olmuştur.

  3) Önlem konusu ürünün dünya geneli ortalama ihraç birim fiyatları incelendiğinde, birim fiyatların 2011 yılında 4,49 ABD Doları/Kg, 2012 yılında 3,99 ABD Doları/Kg, 2013’te ise 4,50 ABD Doları/Kg düzeyinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır.

  b) ÇHC

  1) ÇHC’nin dünyaya ihracatının 2011’de 510.250 ton, 2012’de 547.935 ton, 2013’te ise 665.255 ton olduğu görülmektedir.

  2) 2011-2013 döneminde ÇHC’nin ihracatındaki ortalama birim fiyatlar ele alındığında, birim fiyatların sırasıyla 4,27 ABD Doları/Kg, 3,7 ABD Doları/Kg ve 3,57 ABD Doları/Kg seviyesinde oluştuğu görülmektedir. ÇHC’nin ortalama ihraç birim fiyatlarının, dünya genelinde gerçekleşen ortalama birim fiyatların altında seyrettiği görülmektedir.

  3) UTM verilerine göre 2011-2013 döneminde ÇHC’nin Türkiye’ye ihracatındaki birim fiyatların 4,24 ABD Doları/Kg, 3,62 ABD Doları/Kg ve 3,43 ABD Doları/Kg olarak gerçekleştiği, inceleme dönemi süresince bu birim fiyatların ÇHC’nin dünyaya ihracatında gerçekleşen ortalama birim fiyatların altında kaldığı görülmektedir.

  c) Endonezya

  1) Endonezya’nın dünyaya ihracatının 2011’de 379.268 ton, 2012’de 426.851 ton, 2013’te ise 495.689 ton olduğu görülmektedir.

  2) 2011-2013 döneminde Endonezya’nın ihracatındaki ortalama birim fiyatlar ele alındığında, birim fiyatların sırasıyla 3,54 ABD Doları/Kg, 3,03 ABD Doları/Kg ve 2,86 ABD Doları/Kg seviyesinde oluştuğu görülmektedir. Endonezya’nın ortalama ihraç birim fiyatlarının dünya genelinde gerçekleşen ortalama birim fiyatların altında seyrettiği görülmektedir.

  3) UTM verilerine göre 2011-2013 döneminde Endonezya’nın Türkiye’ye ihracatındaki birim fiyatların 3,58 ABD Doları/Kg, 2,89 ABD Doları/Kg ve 2,73 ABD Doları/Kg olarak gerçekleştiği, 2011 yılı haricinde bu birim fiyatların Endonezya’nın dünyaya ihracatında gerçekleşen ortalama birim fiyatların altında kaldığı görülmektedir.

  ç) Hindistan

  1) Hindistan’ın dünyaya ihracatının 2011’de 257.849 ton, 2012’de 218.567 ton, 2013’te ise 224.786 ton olduğu görülmektedir.

  2) Hindistan’ın ihracatındaki ortalama birim fiyatlar ele alındığında, birim fiyatların sırasıyla 3,65 ABD Doları/Kg, 3,07 ABD Doları/Kg ve 3,10 ABD Doları/Kg seviyesinde oluştuğu görülmektedir. Hindistan’ın ortalama ihraç birim fiyatlarının, dünya genelinde gerçekleşen ortalama birim fiyatların oldukça altında seyrettiği tespit edilmiştir.

  3) UTM verilerine göre inceleme döneminde Hindistan’ın Türkiye’ye ihracatındaki birim fiyatların 3,75 ABD Doları/Kg, 3,07 ABD Doları/Kg ve 3,08 ABD Doları/Kg olarak gerçekleştiği, 2012 yılında bu birim fiyatın Hindistan’ın dünyaya ihracatında gerçekleşen ortalama birim fiyata eşit olduğu, 2013’te ise anılan birim fiyatın altında kaldığı görülmektedir. İnceleme dönemi süresince Türkiye önlem konusu üründe Hindistan’ın en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke olmuştur.

  Türkiye pazarının önemi

  MADDE 18 – (1) Türkiye, tekstil sektörünün büyüklüğünden ötürü ÇHC, Endonezya ve Hindistan için önemli bir pazar olarak değerlendirilmektedir. Soruşturma konusu üründe Türkiye’nin iç pazar büyüklüğünün ve büyüme potansiyelinin mezkûr ülkeler için cazip bir seviyede olduğu ve Türkiye’nin önleme konu ürün tüketim endeksinin 2012 yılındaki gerilemeye rağmen artış eğiliminde olduğu görülmektedir.

  (2) Şikâyet konusu ülkeler, UTM 2013 verilerine göre dünya ihracatında ilk üç sırayı paylaşmaktadır. Türkiye, Endonezya’nın bu üründe en çok ihracat gerçekleştirdiği 3 üncü ülke iken, Hindistan’ın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk ülke konumundadır.

  (3) YÜD ile yapılan görüşmelerde dile getirilen başta kumaş olmak üzere dokumacılık sektöründe yaşanan ekonomik canlılığın ve iç talep artışının orta vadede de devam edeceği değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, kesik elyaf ipliğine olan talebin bu paralelde gelişeceği ve talebin önümüzdeki yıllarda artacağı öngörülmektedir.

  Değerlendirme

  MADDE 19 – (1) Bu aşamada, önleme konu ülkelere yönelik uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesi halinde dampingin ve zararın devam edip etmeyeceği veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı konusu incelenmiştir.

  (2) Yukarıdaki bilgiler ışığında, önleme konu ülkelerin gerek kapasite gerek ihracat bakımından önleme tabi söz konusu üründe dünyanın en önde gelen ülkeleri olduğu; genel ihracatlarının yıldan yıla artış gösterdiği; bu ülkelerin önlem konusu üründe Türkiye’ye diğer ülke pazarlarına göre daha düşük fiyatlarla ihracat gerçekleştirebildiği; yürürlükte bulunan önlemin kaldırılması sonucu düşük fiyatlı ihracatın artan kapasitesiyle beraber ülkemize kolayca yönlendirilebileceği; yine önlemin ortadan kalkması halinde önleme konu ülkelerde yerleşik üreticilerin/ihracatçıların muhtemel davranışını yansıtması bakımından esas soruşturmada hesaplanan damping marjları göz önüne alındığında dampingli ithalatın ve YÜD’ün 2011 ve 2012 yıllarında görülen zarar durumunun devamının muhtemel olduğu mütalaa edilmektedir.

  (3) İlgili taraflarca, zararın devamı veya yeniden meydana gelmesi ihtimalinin başka bir soruşturmaya dayandırılarak değerlendirildiği, somut kanıtlara dayandırılmadığı ifade edilmiştir. Hâlbuki zararın devamı veya yeniden meydana gelmesi ihtimaline ilişkin değerlendirmeler mevcut NGGS verileri kullanılarak yapılmıştır.

  (4) İlgili taraflarca, Hindistan menşeli ithalata ilişkin olarak değişen bazı durumların olduğu, ihraç edilen ürünlerde kullanılan girdilerin ithal vergilerinin ortadan kaldırıldığı Duty Entitlement Pass Book (DEPB) adlı programın artık yürürlükte olmadığı, Hindistan menşeli ithalatın birim fiyatının arttığı, ayrıca Rupi’nin değer kazandığı ifade edilmiştir. Ancak bunlar marj hesabına ilişkin hususlar olup, mevcut NGGS kapsamında yeniden damping marjı hesabı yapılmadığı için görüşler dikkate alınmamıştır.

  (5) İlgili taraflarca, normal dampinge karşı önlemin 5 yıllık süresinin sonunda 14/1/2014 tarihinde son bulması gerektiği ifade edilmiştir. Ancak DTÖ Anti Damping Anlaşmasının 11.3 maddesi ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi bağlamında önlemler NGGS sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam etmektedir.

  (6) İlgili taraflarca, soruşturma konusu üründe 7 ülkeye karşı önlemin yürürlükte olduğu, Türkiye’nin kesik elyaf ithalatının önemli kısmının önleme tabi olduğu ifade edilmektedir. Ancak DTÖ Anti Damping Anlaşması ve onunla uyumlu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat önlem alınabilecek ülke sayısı konusunda bir sınırlama getirmemektedir.

  (7) İlgili taraflarca, dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam edeceğine veya yeniden meydana geleceğine dair incelemenin yapılmadığı ifade edilmiştir. Ancak buna ilişkin değerlendirme tebliğin ilgili bölümlerinde yapılmıştır.

  ALTINCI BÖLÜM

  Diğer Hususlar

  Zararın devamı veya yeniden meydana gelmesini etkileyebilecek diğer unsurlar

  MADDE 20 – (1) YÜD’de zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesine yol açabileceği düşünülen diğer bilinen unsurlar incelenmiştir.

  Üçüncü ülkelerden ithalat

  MADDE 21 – (1) Önlem konusu üründe önleme konu ülkeler haricindeki ülkelerden yapılan ithalatın, genel ithalat içindeki payının 2008 yılında %24 iken, önlemin yürürlüğe girdiği yıl olan 2009’da %49, 2010’da %58, 2011’de %61, 2012’de %66 ve 2013’te ise %57 seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.

  (2) Öte yandan ÇHC, Endonezya ve Hindistan’ın yanı sıra, soruşturma konusu üründe 8/4/2014 tarihli ve 28966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/2) ile Malezya, Pakistan, Vietnam ve Tayland menşeli ithalat için de değişen oranlarda dampinge karşı önlem 8/4/2014 tarihi itibarıyla yürürlüktedir.

  (3) Bununla birlikte, bahse konu hususların soruşturma konusu önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın tekrar meydana gelebileceğine ilişkin bu Tebliğdeki tespitleri ortadan kaldıracak nitelikte olmadığı görülmektedir.

  Diğer unsurların etkisi

  MADDE 22 – (1) Yapılan inceleme neticesinde, önlem yürürlüğe girdikten sonra önleme konu ürünün kullanım alanı ve tüketici algılanmasının aynı kaldığı ve dolayısıyla tüketim eğiliminde bir değişiklik olmadığı; önleme konu ürün ile YÜD tarafından üretilen benzer ürünün üretim teknolojisinde önemli bir değişim olmadığı, ayrıca, gözden geçirme döneminde önleme konu ürünün ithalatında ve ihracatında Türkiye’de ve önleme konu ülkelerde ticareti kısıtlayıcı bir gelişmenin gerçekleşmediği tespit edildiğinden, dampingli ithalatın devamı veya yeniden meydana gelmesi dışında diğer bilinen unsurlardan herhangi birinin YÜD’de zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesi üzerinde önemli olumsuz etkiye neden olamayacağı belirlenmiştir.

  YEDİNCİ BÖLÜM

  Değerlendirme

  Değerlendirme

  MADDE 23 – (1) Uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesi halinde, damping ve zararın devam edip etmeyeceği veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı konusu incelenmiş olup, önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda üretici/ihracatçı firmaların önlemlerin yokluğundaki davranışlarını yeniden yansıtacak olan esas soruşturmada tespit edilen damping marjının önemli seviyelerde olduğu; YÜD’ün ürün karlılığı, üretim, kapasite kullanım oranı, yurtiçi satışlar, istihdam ve pazar payı gibi göstergelerinin olumlu seyir izlediği; bunun yanı sıra soruşturma konusu ülkelerin yüksek üretim ve kapasiteleri ile dünya ihracatındaki lider konumunu sürdürdüğü görülmüştür. Bu kapsamda, mevcut önlemin ortadan kalkması durumunda dampingli ithalatın ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu sonucuna varılmıştır.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM

  Sonuç

  Karar

  MADDE 24 – (1) Soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, ÇHC, Endonezya ve Hindistan menşeli "sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler" (kesik elyaf ipliği) için 12/1/2009 tarihli ve 27108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/1) ile yürürlüğe konulan önlemlerin, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Ekonomi Bakanı’nın onayı ile aşağıda gösterilen şekilde değiştirilmeden uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. 

  GTP

  Madde

  Menşe Ülke

  Üreticiler

  Dampinge Karşı Önlem (ABD Doları/ Kg)


  55.08; 55.09
  (5509.52; 5509.61;
  5509.91 hariç)
  55.10 (5510.20 hariç);
  55.11

  Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler

  ÇHC

  Nantong A-Z Textıle Co.,Ltd.

  0,49

  Diğerleri

  0,80

  Hindistan

  Rswm Limited

   0,29 

  Diğerleri

  0,39

  Endonezya

  PT Elegant Textile Industries

  ---

  PT Sunrise Bumi Textile

  ---

  PT Apac Inti Corpora

  0,23

  PT Kamaltex

  0,25

  PT Sinar Panua Djaja

  PT Bitratex Industries

  PT Hımalaya Tunas Texindo

  PT Indoroma

  PT Lotus Indah Textile Industries

  PT Srı Rejeki Isman-Sritex

  PT Kewalram Indonesia

  PT Lotus Indah Textile Industries

  PT Embee Plumbon Tesktil

  PT Indo Liberty Textiles

  PT Himalaya Tunas Texindo

  Polysindo Eka Perkasa

  PT Kawalram

  Diğerleri

  0,40

   

  Uygulama

  MADDE 25 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyonu numarası, tanımı, menşe ülkesi ve üreticileri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalatında karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

  Yürürlük

  MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

   

   

   

  Duyuru Arşivi

 • GÜNCEL DÜNYADAKİ ÇEŞİTLİ GIDA İTHALATÇI FİRMA İSİMLERİ
 • Amerika Birleşik Devletleri İthalatçı & İhracatçı Firma Ocak 2024 Güncel Konşimento Verileri
 • Dış Ticaret Duyuları - 27 Kasım 2022
 • BAĞLAYICI TARİFE DEĞİŞİKLİKLERİ
 • TÜRKİYE'DEN SIVA ALÇISI İTHALATI YAPAN BULGARİSTAN FİRMALARI
 • ÖZBEKİSTAN İTHALATÇI VE İHRACATÇILARI GÜMRÜK VERİLERİ GÜNCELLENDİ!!
 • İRAN TİŞÖRT İTHALATÇILARI SİSTEME EKLENDİ!!
 • GÜNCEL YURTDIŞI GIDA İTHALATÇI FİRMALAR
 • Badem ve cevizlerin gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük oranları artırıldı (Yürürlük; 31/10/2023)
 • Yeni Eklenen BTB (Bağlayıcı Tarife Bilgisi)
 • OAİB - KAYDA BAĞLI İHRACAT HAKKINDA
 • Avrasya Gümrük Birliği-Gıda Güvenliği Teknik Düzenlemeleri Değişiklikleri
 • GÜNCEL KAZAKİSTAN KONŞİMENTO VERİLERİ (AĞUSTOS 2023)
 • GÜNCEL YURTDIŞI GIDA İTHALAT FİRMALARI
 • Vietnam-Kozmetikte Kullanılan Maddelere İlişkin Yönetmelik Güncellemesi
 • Panama'ya Gıda İhracatı -Sıhhı İzin Belgesi
 • BANGLADEŞ KONŞİMENT VERİLERİ GÜNCELLENDİ!!
 • Avrupa Birliği-Nikotin İçin Maksimum Kalıntı Seviyeleri
 • ÖZBEKİSTAN KONŞİMENTO VERİLERİ GÜNCELLENDİ!!!
 • GÜNCEL GIDA İTHALATÇI FİRMALAR !
 • Kolombiya'ya İthal Edilen Sabun Ve Deterjan Ürünlerinde Fosfor Ve Bioçözünebilir Madde Teknik Limitlerine İlişkin Uygulamanın Uzatılması Hakkında
 • KOSTA RİKA KONŞİMENTO VERİLERİ GÜNCELLENDİ!!!
 • Azerbaycan'a İthalatta Gümrük Vergi Muafiyeti Uygulanan Ürünlerin Listesi Genişletildi
 • Ukrayna Konşimento Verileri Güncellendi!!!
 • Fas'a ithal edilen Sanayi Ürünlerinin Kontrolü Uygulaması
 • Suudi Arabistan İthalatçı Beyan Formu
 • Çin Ticaret Bakanlığı Tarafından Nadir Element İhracatına Yönelik Olarak Getirilen İzin Zorunluluğu
 • Ekvator İthalat Sırasında Belge Talep Edilen Ürün Listelerini Güncelledi
 • Suudi Arabistan İthalatçı Beyan Formu Hakkında Duyuru
 • TİCARETTE TEKNİK ENGELLER :FOSMET (PHOSMET) AKTİF MADDESİ
 • SRİ LANKA KONŞİMENTO VERİLERİ SİSTEME EKLENDİ !
 • GÜNCEL GIDA İTHALATÇI FİRMALAR !
 • ARJANTİN KONŞİMENTO VERİLERİ GÜNCELLENDİ !
 • VİETNAM KONŞİMENTO VERİLERİ SİSTEME EKLENDİ!!!
 • ÖZBEKİSTAN KONŞİMENTO VERİLERİ GÜNCELLENDİ 27 MAYIS 2023
 • ARJANTİN KONŞİMENTO VERİLERİ GÜNCELLENDİ 27 MAYIS 2023
 • GIDA İTHALATÇI FİRMALAR
 • VİETNAM İTHALATÇI FİRMA KONŞİMENTO VERİLERİ GÜNCELLENDİ!!!
 • PERU İTHALATÇI FİRMA KONŞİMENTO VERİLERİ SİSTEME EKLENDİ
 • RESMİ GAZETE DUYURULARI
 • BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ ( NİSAN 2023)
 • DIŞ TİCARET DUYURULARI 17 NİSAN 2023
 • URUGUAY KONŞİMENTO VERİLERİ SİSTEME EKLENDİ
 • MALEZYA'YA YUMURTA ÜRÜNLERİ İHRACAT İZNİ VERİLEN FİRMALAR
 • Pakistan İthalatçı Firma Verileri Güncellendi (Şubat 2023) !
 • ABD KONŞİMENTO VERİLERİ GÜNCELLENDİ ( MART 2023)
 • KAZAKİSTAN KONŞİMENTO VERİLERİ SİSTEME EKLENDİ ( MART 2023)
 • Malavi 'den İthalat Talebinde Bulunan Firmalar
 • Pakistan Konşimento Verileri Güncellendi (ŞUBAT 2023)
 • GÜNCEL YURTDIŞI GIDA İTHALATÇI FİRMALAR
 • 9406.90.38.00.00 ve 9406.90.90.00.00 gtipli Prefabrik yapılarda 31/7/2023 tarihine kadar İlave Gümrük Vergisi sıfırlandı
 • Rusya Konşimento Verileri Güncellendi (26 Mart 2023)
 • VİETNAM KONŞİMENTO VERİLERİ GÜNCELLENDİ (31 OCAK 2023)
 • Uruguay Konşimento Verileri (Ocak 2023 )
 • ARJANTİN KONŞİMENTO VERİLERİ GÜNCELLENDİ 31 ARALIK 2022
 • ABD KONŞİMENTO VERİLERİ GÜNCELLENDİ OCAK 2023
 • HİNDİSTAN KONŞİMENTO VERİLERİ GÜNCELLENDİ(31 OCAK 2023 )
 • GÜNCEL GIDA ÜRÜNLERİ İTHALATÇILARI (16 Şubat 2023)
 • HİNDİSTAN KONŞİMENTO VERİLERİ GÜNCELLENDİ (31 ARALIK 2022)
 • YENİ EKLENEN BAĞLAYICI TARİFE BİLGİLERİ
 • POLONYA AYDINLATMA VE LED ÜRÜNLERİ İTHALATÇILARI
 • ÇİN 'E KURU FASULYE VE BAKLAGİLLER İHRAC EDEN FİRMALAR
 • SOYA FASULYESİ İHRACAT EDEN ETİYOPYALI FİRMALAR
 • GÜNCEL YURTDIŞI GIDA İTHALATÇI FİRMALAR
 • Güncel Dış Ticaret Haberleri ( 24 ocak 2023)
 • PAKİSTAN KONŞİMENTO VERİLERİ SİSTEME EKLENDİ!!!(KASIM 2022)
 • RUSYA KONŞİMENTO VERİLERİ SİSTEME EKLENDİ(ARALIK 2022)
 • 2023 YILI AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ KONŞİMENTO VERİLERİ SİSTEME EKLENDİ
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/1)
 • BANGLADEŞ İTHALAT KONŞİMENTO VERİLERİ SİSTEME EKLENDİ!!!
 • VİETNAM KONŞİMENTO VERİLERİ GÜNCELLENDİ!!
 • VİETNAM KONŞİMENTO(YÜKLEME) VERİLERİ GÜNCELLENDİ!!!
 • PANAMA KONŞİMENTO VERİLERİ GÜNCELLENDİ
 • BANGLADEŞ KONŞİMENTO VERİLERİ GÜNCELLENDİ!!!
 • İNGİLTERE KONŞİMENTO VERİSİ GÜNCELLENDİ !!!
 • KAZAKİSTAN KONŞİMENTO VERİLERİ GÜNCELLENDİ!!!
 • ZİMBABVE GÜBRE İTHALATÇILARI
 • ​ Malezya İthalat ihracat Yasakları
 • 10 Ekim 2022 Özbekistan Konşimento Verileri Sisteme Eklendi!!
 • MAKEDONYA GIDA İTHALATÇILARI
 • Kolombiya Ayçiçek Yağı İthalatçı Firmalar Sisteme Eklendi!!!
 • GULFOOD FUARI (2021) KURUYEMİŞ İTHALAT TALEPLERİ
 • ANUGA FUARI KURU MEYVE İTHALAT TALEPLERİ (9-13 EKİM 2021 )
 • YENİ EKLENEN BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ (8 KASIM 2022 )
 • Singapurlu Daiso Singapore Pte Ltd Firması Malezya Üretimi Bisküvileri Piyasadan Toplatıyor!!!
 • Dış Ticaret Duyuları - 7 Kasım 2022
 • Malezya menşeli/çıkışlı ağır vasıta, zirai araç/iş makinesi lastikleri için açılan soruşturma önlemsiz olarak kapatılmasına dair
 • İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/8)
 • ABD KONŞİMENTO VERİLERİ GÜNCELLENDİ(19 EKİM 2022)
 • BANGLADEŞ'TEKİ DENİM KUMAŞ İTHALATÇILARI
 • BULGARİSTAN'DAKİ EN BÜYÜK İLAÇ ÜRETİCİLERİ
 • İRAN KAĞIT VE KARTON İTHALATÇILARI
 • ABD 'DEN DİSODYUM KARBONAT İTHAL EDEN FİRMALAR
 • Dış Ticaret Mevzuatı Güncellemeler ( 10 Ekim 2022)
 • Hindistan Denim Kumaşı İthalatçı Firmalar ve Konşimento Verileri
 • Rusya Bayan Deri Ayakkabı İthalatçıları ve Konşimento Veri
 • TEMMUZ 2022 ÖZBEKİSTAN KONŞİMENTO VERİLERİ SİSTEME EKLENDİ!!!
 • Uruguay Konşimento Verileri (1 Ekim 2022 )
 • Ukrayna'ya Bitkisel Ürünler İhracatı Hakkında
 • Japonya ya ihracatta gıda analiz raporlarını düzenlemeye yetkili kayıtlı laboratuvarlar
 • GIDA İTHALATÇILARI (21 EYLÜL 2022 )
 • ANDORRA PARFÜM İTHALATÇILARI
 • Hindistan Hurda/Atık Kağıt İthalatçı Firma Bilgisi
 • BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ /BTB (EYLÜL 2022)
 • AVRUPA DEODORANT VE PARFÜM İTHALATÇI FİRMA LİSTESİ
 • PANAMA KONŞİMENTO VERİLERİ SİSTEME EKLENDİ ( 15 EYLÜL 2022)
 • İNGİLTERE KONŞİMENTO VERİLERİ (HAZİRAN 2022) SİSTEMEM EKLENDİ
 • Pakistan Konşimento Verileri Sisteme Eklendi(Ağustos 2022 )
 • Kazakistan Konşimento Verileri Sisteme Eklendi (Ağustos 2022 )
 • ANDERSONS HOUSE FURNISHERS (INVERURIE) LIMITED :İSKOÇYA AHŞAP YATAK ODASI İTHALATÇI FİRMA GÜMRÜK VERİSİ
 • Peru Konşimento Verileri Sisteme Eklendi (Temmuz 2022)
 • ŞİLİLİ FİRMALARIN HİNDİSTAN İTHALAT TALEPLERİ
 • ŞİLİ HAZIR GİYİM İTHALATÇI FİRMALAR
 • ŞİLİ FİRMALARININ TAYLAND'DAN İTHALAT TALEPLERİ
 • Uruguay Konşimento Verisi Güncellendi (28 Ağustos 2022)
 • Rusya'daki En Büyük 5 Kesme Gül İthalatçı Firma İsmi
 • ABD KONŞİMENTO VERİLERİ GÜNCELLENDİ(26 AĞUSTOS 2022)
 • Rusya Orkide Çiçeğini Yalova'dan Alacak !!!
 • Pakistan Konşimento Verileri Güncellendi (Ağustos 2022)
 • 8541.43.GTİP nda yer alan güneş panelleri için ihtisas gümrüğü uygulaması (Yürürlük; 1/1/2023)
 • Hindistan'da En Büyük Kuru Kayısı İthalatçıları
 • Endonezya Buğday Unu İthalatçıları
 • Bangladeş Konşimento Verisi
 • Veritabanımıza Yeni Eklenen Gıda İthalatçıları
 • Öğütücü bilyaların ithalatında açılan tarife kontenjanlarının kullanım usul ve esasları
 • İNGİLTERE TAZE FASULYE İTHALAT FİRMALARI
 • SURİNAM TAZE PATATES İTHALAT FİRMALARI
 • BORA FOODS PVT LTD - HİNDİSTAN SUSAM TOHUMU İTHALATÇI FİRMA
 • KALA BRAND MUSIC CO - ABD KUKULE İTHALATÇI FİRMA KONŞİMENTO VERİSİ
 • ABD Güncel Konşimento Verileri (03 Temmuz 2022)
 • HAKSIZ REKABETE UĞRADIĞINIZI MI DÜŞÜNÜYORSUNUZ ?
 • Haziran 2022 Hindistan Konşimento Verileri Veritabanımıza Eklenmiştir
 • TÜRKİYE MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI (21 Temmuz 2022)
 • KURU MEYVE TALEPLERİ - ISM FUARI 2015
 • Güncel Dış Ticaret Haberleri 12 Temmuz 2022
 • VİETNAM DONDURULMUŞ ALABALIK (GTİP 030314) İTHALATÇI FİRMALAR
 • Yeni Eklenen Bağlayıcı Tarife Bilgisi
 • HAZİRAN AYIR FİLİPİNLER KONŞİMENTO VERİLERİ SİSTEME YÜKLENDİ
 • Bazı sanayi ürünlerinin ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, başvuru ve kullanım usul ve esasları
 • Bazı bitkisel yağlarda 0 gümrük vergisi uygulamasının süre uzatımı ile ilgili Kararda DÜZELTME
 • Haziran 2022 Uruguay Konşimento Verileri Veritabanımıza Eklenmiştir
 • 7 Mayıs 2022 ABD İthalatçı Firma Konşimento Verileri Sisteme Eklendi
 • TC MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI FAİZ KARARI AÇIKLANDI!!!
 • INSOMAK ÜYESİ BALIK İTHALATÇILARI
 • TEREYAĞI IHRACATINA 30 EYLÜL 2022 'YE KADAR İZİN VERİLDİ
 • Dozco (India) Pvt Ltd - Hindistan Ağır İş Makina Yedek Parça İthalatçı Firma
 • Shayan Sports Nutrition -Uganda İthalatçıları
 • SON DAKİKA ABD 2022 MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMI AÇIKLANDI
 • YENİ EKLENEN BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ
 • Fransa Kuru Kayısı İthalatçı Firmalar
 • Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5615)
 • İNGİLTERE'DE TARIMSAL ÜRÜN İTHAL EDEN BELLİ BAŞLI FİRMALAR
 • YENİ EKLENEN GIDA İTHALATÇI FİRMALAR
 • Hırvat süpermarket zinciri Ultra Gros
 • Japonya Yamaehisano Toptan Satış Şirketi
 • İngiliz şirketi FIL, tarım ürünleri, zencefil ve soğan ithalat ve ihracatında uzmanlaşmıştır.
 • Almanya'nın Hawlik Bioimport organik ürün ithalat şirketi
 • Sri Lanka Woodlands İthalat-İhracat ve Gıda Dağıtım Şirketi
 • Brezilya İthalat-İhracat ve Gıda Dağıtım Şirketi MBR
 • Malta'nın 360Foods İthalat-İhracat ve Gıda Dağıtım Şirketi
 • Tayvan şekerleme ve kuru meyve ithalat şirketi Hsiang Chun Food
 • Fransız ithalat şirketi Beva Fruits International
 • Yeni Eklenenler Bağlayıcı Tarife Bilgisi
 • AB'nin çelik ürünlerinde uygulanan korunma önlemine karşı Dünya Ticaret Örgütü ,Türkiye'yi haklı buldu
 • Kore Cumhuriyeti menşeli ftalik anhidrit ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.
 • KIRMIZI ET İHRACATINDA KISITLAMA
 • Dış Ticaret Duyuları - 27 Mart 2022
 • İNGİLTERE UKCA VE KUZEY İRLANDA UKNI DÜZENLEMESİ
 • Fas'a ihracatta Uygunluk Sertifikasına tabi eşya listesine "kumaş" eklenmiştir
 • YENİ EKLENEN BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ
 • YENİ EKLENEN GIDA İTHALATÇI FİRMALAR (MART 2022)
 • 2022/70 Bazı Tarım Ürünleri İhracatının Kısıtlanması Hakkında
 • Bazı İhraç Ürünlerine Bitki Sağlık Sertifikası ve/veya Sağlık Sertifikası Düzenlenmemesi
 • İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5207)
 • İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5207)
 • YENİ EKLENEN GIDA İTHALATÇI FİRMA İSİMLERİ
 • YENİ EKLENEN BAĞLAYICI TARİFE BİLGİLERİ
 • 2022 gtip değişiklikleri
 • Aralık 2021 İllere Göre İhracat Rakamları
 • 1 OCAK 2022 İTİBAREN DEĞİŞEN GTİP KODLARI
 • Fas ın Türkiye Menşeli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerine Uyguladığı İlave Vergi Hakkında
 • Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Formuna ilişkin usul ve esaslar Genelge
 • YENİ BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ (25 ARALIK 2021)
 • Bangladeş'e İhracat Yapan Firmaların Dikkatine
 • AB, İngiltere, İran, Mısır, Moldova ve Şili menşeli bazı tarım/işlenmiş tarım ürünleri ithalatında açılan tarife kontenjanları ile ilgili uygulama teb
 • B TİPİ ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETLERİ LİSTESİ
 • KOSTA RİKA İTHALATÇILAR BİRLİĞİ (CRECEX) ETKİNLİĞ
 • Yeni Eklenen Bağlayıcı Tarife Bilgisi
 • İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİNE PİRİNÇ EKLENMİŞTİR
 • İLLER BAZINDA 2021 KASIM AYI İHRACAT RAKAMLARI
 • Yeni Eklenenler Bağlayıcı Tarife Bilgisi
 • Ukraine Block Marble Import Data Uploaded to System
 • PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI
 • Tıbbı Cihaz Yönetmeliği CE Belgesi
 • İran menşeli düz cam ithalatında uygulanmakta olan ek mali yükümlülük miktarları değişti (Yürürlük; 12/12/2021)
 • Doyen Foods | Hindistan Fındık Kreması İthalatçısı
 • YENİ BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ (19 Kasım 2021)
 • Form A-Avrasya Ekonomik Birliği Hakkında
 • YENİ BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ (17 Kasım 2021)
 • TORBALI İZMİR EXPORTERS DATA UPLOADED TO SYSTEM
 • YENİ EKLENEN GIDA İTHALATÇILARI
 • Bazı Şirketlere Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü Verildi
 • GTS ÜLKELERİ
 • ÖTV 1 SAYILI LİSTE
 • DIŞ TİCARET DUYURULARI 11 KASIM 2021
 • KADES Uygulamasına Uluslararası Ödül
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/41)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 • YENİ EKLENEN BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ
 • 30 EKİM 2021 :DIŞ TİCARET DUYURULARI
 • Aspir Tohumunda ve Bazı Ham Yağlarda Vergi Değişikliği
 • ATV, UTV ve Motorlu Karavanlara ÖTV getirildi, sosyal medya gelirlerine KDV istisnası getirildi.
 • İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/9)
 • 2021 YILI ANUGA FUARI FİRMA KARTVİZİTLERİ
 • Rusya’ya İhracat-EAC Sertifikası Zorunluluğu
 • GÜNCEL GIDA İTHALATÇILARI (EKİM 2021)
 • ооо тд априко лайн :Rusya Kuru İncir İthalatçısı/Russia Dried Fig Importer Company
 • 7325.91 ve 7326.11 gtip li Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus benzeri eşya ithalatında korunma önlemi soruşturması
 • ÖTV (4) Sayılı Cetvel (IV) SAYILI LİSTE
 • Eylül Ayı İhracat Rakamları (2021)
 • İSVİÇRE KONFEDERASYONU VEYA LİHTENŞTAYN PRENSLİĞİ MENŞELİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
 • Yeni Eklenenler Bağlayıcı Tarife Bilgisi
 • Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi
 • Tomruk İhracat Başvuru Yöntemi
 • İthalat Kayıt Belgesine Tabi GTİP Listesi
 • ŞİLİ CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
 • ORİJİNAL KONŞİMENTO, SWB KONŞİMENTO VE TELEX KONŞİMENTO NEDİR? FARKLARI NELERDİR?
 • Nohut, Mercimek, Buğday, Mahlut, Çavdar, Arpa, Yulaf, Sorgum tohumunda Gümrük Vergisi 2021 sonuna kadar sıfırlandı.
 • Dış Ticaret Duyuruları 9 Eylül 2021
 • Bağlayıcı Tarife Bilgisi - 9 Ağustos 2021
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/41)
 • SERBIA OLIVEOIL AND OLIVE IMPORTERS
 • Poland olive oil importers
 • UKRAINE OLIVE OIL IMPORTERS
 • MOROCCO TABLE OLIVE IMPORTERS
 • LEBANON OLIVE OIL IMPORTERS
 • IRAN OLIVE OIL IMPORTERS
 • INDIA OLIVE OIL IMPORTERS
 • SUPER MARKETS IN GEORGIA
 • IMPORTERS OF MILK POWDER IN ALGERIA
 • Algeria foodstuff importers
 • Cezayir Tarım Ürünleri İthalatçıları
 • Cezayir Zeytin ve Zeytinyağı İthalatçıları
 • GÜNCEL GIDA İTHALATÇILARI ( 17 Ağustos 2021 )
 • SPAIN FROZEN SHRIMP IMPORTERS LIST 2019
 • GERMANY T-SHIRT IMPORTERS (ALMANYA TİŞÖRT İTHALATÇILARI)
 • SAISOF INTERNATIONAL| FRANSA KURU KAYISI İTHALATÇI FİRMA BİLGİSİ
 • İngiltere'de Elma Suyu İthal Eden Firmaları Listesi 2020
 • ÇHC menşeli plastik maddelerden olan sıvı ve jel mürekkepli bilyalı kalemlerin ithalatında dampinge karşı vergi
 • GÜNCEL GIDA İTHALATÇILARI ( 22 JULY 2021)
 • UNITED KINGDOM T SHIRTS IMPORTERS LIST 2021
 • BU FİRMALARA DİKKAT !!!
 • GÜNCEL GIDA İTHALATÇILARI
 • Rusya Domates İthalatçıları Listesi 2018
 • İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2021/5)
 • İLLERE GÖRE İHRACAT RAKAMLARI (NİSAN 2021)
 • KAZAKİSTAN YATAK ODASI MOBİLYALARI İTHALATÇILARININ KONŞİMENTO VERİLERİ
 • Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (02.03.2021 t. 31411 s. R.G.)
 • GIDA İTHALATÇI FİRMA LİSTESİ
 • İLLER BAZINDA OCAK 2021 İHRACAT RAKAMLARI
 • Dış Ticaret Duyuruları 7 Şubat 2021
 • NİHAİ KULLANIM MEVZUATI KAPSAMINDA İNDİRİMLİ GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANACAK TARIM ÜRÜNLERİ LİSTESİ
 • DUVAR KAĞIDI İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ
 • DIŞ TİCARET DUYURULARI 12 OCAK 2021
 • Dış Ticaret Mevzuatı 24.08.2020 - 31.08.2020 Arasındaki Değişiklikler
 • BOLİVARCI VENEZUELA CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
 • Yeni Bağlayıcı Tarife Bilgisi
 • SARIMSAK, CEVIZ, MUZ, ÇAY, AYÇIÇEĞI TOHUMU ITHALATINDA GÜMRÜK VERGI ORANLARI VE TOPLU KONUT FONUNDAN DEĞİŞİKLİK
 • İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 2819)
 • Dış Ticaret Duyuruları 4 Ağustos 2020
 • İNGİLTERE BİLYALI RULMAN İTHALATÇILARI LİSTESİ 2019
 • İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
 • Saber Belgesi Nedir?
 • Yeni Eklenen Yurtdışındaki Gıda İthalatçı Firmalar
 • Yeni Eklenen İthalatçı Firmalar - 6 TEMMUZ 2020
 • REKABET İSTİHBARATI NEDİR ?
 • İLLERE GÖRE İHRACAT RAKAMLARI 2020 - HAZİRAN
 • Finlandiya Gümrük Vergisi Sorgulama
 • FAS UYGUNLUK BELGESİ
 • MAKİNE EMNİYET YÖNETMELİĞİ CE BELGESİ
 • BU ÇİNLİ ŞİRKETLERE DİKKAT EDİN!!!
 • FAS GÜMRÜK VERGİSİ
 • Güney Kore Hububat,Bakliyat ve Yağlı Tohumİthalat Talepleri
 • Venezuela Makarna İthalatçı Firmalar 2020
 • Düzce İhracat Rakamları (Mayıs 2020)
 • Dezenfeksiyon Kabini ve Ce Belgesi
 • Mayıs Ayı(2020) İhracat Rakamları Açıklandı !
 • İklimlendirme Ekipmanları İhalat Talepleri
 • ABD MERMER PLAKA İTHALATÇI FİRMA BİLGİSİ
 • Pakistan Kuruyemiş İthalatçı ve İhracatçı Firmalar Birliği
 • 0807.11.00.00.00 Gtip li Karpuzların ithalatında gözetim uygulaması
 • Filipinler'de Pirinç İthalatı Yapan Firmalar 2019
 • Dış Ticaret Mevzuatı 11 Mayıs 2020
 • 6307.90.98.10.11 GTİP'li Tek Kullanımlık Tıbbi Maske İhracatı(2020-Mart)
 • Dış Ticaret Mevzuatı - 7 Nisan 2020
 • En Fazla İhracat Yaptığımız Ülkeler (2020-Nisan)
 • Türkiye'nin Gtip No 251512000000 İhracatı (2020-Mart)
 • United States of America Apple Juice Importers 2019
 • Rusya Federasyonu Buğday İhracat Kotası
 • 20 Nisan Duyurular
 • Zuari Agro Chemicals Limited | Hindistan Konşimento Veritabanı
 • Kuru mor soğan ihracat izin taleplerinin tamamlandığı hk.
 • Azerbaycan Sanayi Firmaları
 • Azerimed LLC | Azerbaijan Importers
 • Maize Importers List 2019 Updated
 • United Kingdom Unwrought Aluminum Alloys Importers List 2019
 • Limon İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2020/7)
 • EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKELER (2020 MART AYI)
 • Russia Chocolate Importers/Distributors List 2015
 • Kosova Gıda Toptancıları
 • Azerbaijan Drug Wholesalers
 • İmperteks Kumaşları İthalatında Tarife Kontenjanı
 • İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT
 • ALIM HEYETLERİ 2019-2020
 • Kuruyemiş İthalat Talepleri 2018/2019
 • Balık İthalat Talepleri 2019
 • Yurtdışı Fındık Talepleri 2018-2019
 • Medikal Eldiven İhracatı (2020 / Ocak -Şubat)
 • Medikal Maske İhracatı (2020 / Ocak -Şubat)
 • Cerrahide Kullanılan Eldiven Ithalatında Gözetim
 • SLOVAKIA AUTO PARTS ACCESSORIES STORES
 • DÜZCE'NİN MART AYI (2020) İHRACAT REKORU
 • COLOMBIA VIRGIN OLIVE OIL IMPORTERS LIST 2017
 • Zenith Gebes Eshet Ethiopia Ltd |Ethiopia Importers
 • İhracı ön izne bağlı kuru mor soğanın ihracatına sınırlı miktarda izin verilmesi hk.
 • Solunum Cihazlarının İhracatı Ön İzne Bağlandı
 • Türkiye'nin Kuru Soğan İhracatı (2019)
 • Dış Ticaret Haberleri - 25 MART 2020
 • Kolonya | Google 'da Popüler Olan Konular
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 • ROMANYA İTHALAT İHRACAT FİRMALARI
 • Almanya Anuga Fuarı Kuruyemiş Talepleri
 • TÜRKİYE'NİN 2020 YILINDA KURU KAYISI İHRACATI
 • PAKISTAN TRANSMISSION SHAFTS IMPORTERS LIST
 • Kazakhstan Satsuma Citrus Fruit Importers 2017
 • Dış Ticaret Mevzuatı 7 OCAK 2020 Değişiklikler
 • FINDIK TALEPLERİ
 • 2020 Yılı Destek Kapsamına Alınan Yurt Dışı Fuarlar
 • KAZAKHSTAN PICKLED CUCUMBER IMPORTERS LIST 2017
 • CHINA FRESH BANANA IMPORTERS LIST 2016
 • RUSSIA PERFUME IMPORTERS LIST 2017
 • RUSSIA WOODEN BEDROOM FURNITURE IMPORTERS LIST 2017
 • Dış Ticaret Mevzuatı 25.11.2019 - 02.12.2019 Arasındaki Değişiklikler
 • Uganda Gtip No 940350 İthalatçı Firma Listesi 2018
 • Dış Ticaret Mevzuatı 4 Kasım 2019 - 11 Kasım 2019
 • Importers of Halal Meat in Singapore
 • Furniture Importers and Distributors in China
 • Indonesia Hazelnut Importers List 2018
 • Kazakhstan Olive Oil Importers List 2015
 • Canada Bedroom Furniture Importing Companies from Turkey in 2017
 • Ukraine Paper and Paperboard Import Data 2015
 • Kazakhstan Black Tea Import Data 2017
 • PERU BLACK TEA IMPORTERS LIST 2017
 • Kazakhstan Black Tea Importers List 2017
 • Mexico Black Tea Importers List 2017
 • Ukraine Fresh Carrot Importers List 2017
 • Ukraine Fresh Cucumber Importers List 2017
 • Ukraine Fresh Strawberry Importers List 2017
 • Ukraine Furniture and Home Furnishing Merchant Wholesalers
 • Kazakhstan Fresh Cherry Importers List (Free) List 2017
 • Sri Lanka HS 871410 Parts and Accessories of Motorcycle Importers 2017
 • Kazakhstan Pistachio Nuts Importers List 2017
 • Mexico Fresh or Chilled Garlic (Hs Code 070320 ) Importers 2017
 • China Frozen Chicken Feet Importers List 2017
 • China Other Coals (Hs Code 27011900) Importers List 2017
 • Ecuador Dried Grape and Raisin Importers List 2017
 • Russia Dried Grape and Raisin Importers List 2017
 • Ukraine Dried Grape and Raisin Importers List 2017
 • Kazakhstan Dried Grape and Raisin Importers List 2017
 • KAZAKHSTAN RAZORS AND SHAVING MACHINES IMPORTERS LIST 2017
 • Kazakhstan Fresh Persimmons Importers 2017
 • Irak'tan İthal Ettiğimiz Ürünler (2018)
 • LIST OF IMPORTERS OF PAPER PRODUCTS IN ETHIOPIA
 • ETHIOPIA STATIONERY IMPORTERS
 • LIST OF IMPORTERS OF COSMETICS/PERFUMERY IN ETHIOPIA
 • Ethiopia Edible Oils and Fats Importers List
 • Ethiopia Apparel Importers List
 • Portugal Men's Clothing Importers
 • İspanya'dan Kabuksuz Badem İthalatı ( 2019 Yılının 1.Çeyreği)
 • Kanada Kırmızı Mercimek Üreticileri Listesi 2018
 • KAZAKHSTAN TOP TEN FRESH APRICOT (HS CODE 080910) IMPORTER COMPANIES
 • Poland Pepper Importers
 • South Korea Home Textile Importers
 • ALGERIA DRUG IMPORTERS
 • ALGERIA MEDICAL EQUIPMENT IMPORTERS AND DISTRIBUTORS
 • GERMANY AGRICULTURAL MACHINERY IMPORTER COMPANIES
 • Azerbaijan Agricultural Machinery&Equipments Importers
 • Denmark Agricultural Machine(ry) Importers and Buyers
 • United Arab Emirates Ceramic Products Importers
 • Türkiye'den Mermer İthal Eden İngiliz Firmaları (2018)
 • Almanya Mermer İthalatçıları(2018)
 • Czech RepublicCzechia Houseware and Kitchenware Importers and Wholesalers
 • Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
 • 30 ARALIK 2018 DUYURU LİSTESİ
 • AĞUSTOS 2018 DIŞ TİCARET RAKAMLARI
 • Bağ ve bahçıvan makasları, pens, kerpeten, çekiç, tornavida, keski vb. aletlerin ithalatında gözetim uygulaması
 • Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
 • Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte
 • 7 Temmuz 2018 Tarihli ve 30471 Sayılı Resmî Gazete Tebliğleri
 • Irak Yeni Gümrük Vergileri
 • 2018 Mayıs Ayı Dış Ticaret Rakamları
 • 1512.11.91.00.00 Gtip Numaralı Ayçiçeği Tohumu Yağının Gümrük Vergisi Oranı
 • 8504.40.88.90.00 gtipli Diğerleri kapsamındaki Redresörlerin Gümrük Vergi Oranında Değişiklik
 • Dış Ticaret Mevzuatı 18 Haziran 2018
 • Beyaz Eşya Yan ve Ana Sanayi İthalatçı Firma Bilgileri
 • Cezayir İthalat Yasakları
 • Çin 1500 Üründe Gümrük Vergilerini Düşürüyor (Hazırgiyim ve tekstil tarifeleri dahil!)
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/13)
 • 6 Haziran 2018 Gümrük Mevzuatı
 • 2018 Nisan Ayı Dış Ticaret Rakamları
 • İRAN MENŞELİ 3903.19 GTİP’LU DİĞERLERİ (POLİSTİREN) TANIMLI ÜRÜNE YÖNELİK OLARAK DAMPİNG SORUŞTURMASI
 • Çin Kontrplak Anti Damping Vergisi
 • Çin'in 2017 Yılı İhracatı
 • 2018 Yılı Milli ve Bireysel Katılım Fuarları Listesi
 • NİJERYA'YA İHRACAT
 • Bosna Hersek Vergi,Resim,Gümrük Vergileri ve Harç İadesi
 • Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Menşeli “Granit” Ürünü Hk.
 • İhracat Pazar Araştırması Eğitimi
 • 12/04/2018 Tarihinde Sınıflandırılan Bağlayıcı Tarife Bilgisi
 • 2018/11512 İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR İLE BOSNA VE HERSEK MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARA
 • 2018 Şubat Ayı Dış Ticaret Rakamları
 • KOLAYDESTEK.GOV.TR
 • BOSNA HERSEK FUARLARI
 • BPO ÖDEME ŞEKLİ :DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMİ
 • ÇHC menşeli duvar tipi split klimaların ve iç ve dış ünitelerinin ithalatında uygulanan dampinge karşı önlem
 • Hindistan, Tayland, Sri Lanka ve İspanya Menşeli/Çıkışlı Mafsal Halkalı Zincirler ve Aksamı İçin Soruşturma
 • Irak Yeni Gümrük Vergileri
 • 2018 Ocak Ayı Dış Ticaret Rakamları
 • FİRMALARIMIZIN YURT DIŞI FUARLARA KATILIMLARINA İLİŞKİN DUYURU
 • 2017 Aralık Ayı Dış Ticaret Rakamları
 • 2017 Kasım Dış Ticaret Rakamları
 • Dış Ticaret Mevzuatı 11.12.2017 - 18.12.2017 Arasındaki Değişiklikler
 • 3903.11.00.00.00 Gtip lu Genleşebilen Polistiren İthalatı da İleriye Yönelik Gözetim Uygulaması
 • ÇHC Menşeli 9613.80.00.00.11 GTİP lu Fırın ve Ocaklarda Kullanılan Ateşleyicilerin İthalatında Damping Soruşturması
 • Çin Menşeli Sıcak Haddelenmiş Rulo Halinde Olmayan Yassı Çelik (kalın levha) İthalatında Dampinge Karşı Vergi
 • Ordinonun, Gümrük Müdürlüklerince Aranmayacağı Hakkında
 • Kore Cumhuriyeti Menşeli Polikarboksilat İthalatında Damping Soruşturması
 • BAE ve Hindistan Menşeli Dökme Demirden İnce ve Kalın Borular İçin Açılan Damping Soruşturması Önlemsiz Kapatılmıştır.
 • Dış Ticaret Haberleri 25 Kasım 2016
 • 2017 Yılı Ekim Ayı Dış Ticaret Rakamları
 • Belirli hayvan ve hayvansal ürünler ile bitki ve bitkisel ürünlerin girişine yetkili gümrük kapılarında değişiklik
 • 2017 Eylül Ayı Dış Ticaret Rakamları
 • Güncel Dış Ticaret Haberleri 5 Eylül 2017
 • 2017 Ağustos Ayı İhracat Rakamları
 • Ayçiçeği, Keten,Kolza, Aspir tohumları, Ayçiçeği Tohumu Unu ve Yağı İthalatında Uygulanan Gözetim Miktarları
 • Kanatlı Ürünleri İthalat Talepleri 2017
 • 31 Temmuz 2017 Dış Ticaret Haberleri
 • İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/11)
 • İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/2)
 • İran'dan Yapılan İthalatlarda Zorunlu Konsolosluk Onayı
 • Makedonya Firması Traverten Talebi
 • ÇİN Menşeli Kaplanmış Bazı Birinci Sınıf Değerli Kağıtların AB ye İthalatında Kesinleşmiş Anti-Damping Vergisi
 • 3 Haziran 2017 Dış Ticaret Mevzuatı
 • 2017 Haziran Ayı İhracat Rakamları
 • Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü Verilen Şirketler Listesi 2017
 • 2017 Yılı Mayıs Ayı İhracat Rakamları
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/8)
 • Yurtdışı Taze Meyve Sebze Talepleri
 • EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) Testi
 • LVD Testi (Alçak Gerilim Direktifi)
 • ATR Dolaşım Belgesi Nedir?
 • 15 Mayıs 2017 Dış Ticaret Duyuruları
 • Azo Boyar Madde İçeren Eşyalara Ait Nihai Duyurular
 • 8 Mayıs 2017 Güncel Gümrük ve Dış Ticaret Haberleri
 • ASPİR İTHALATINDA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
 • NİSAN 2017 DIŞ TİCARET VERİLERİ AÇIKLANDI!
 • Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/at) Direktifi Kapsamında Yapılacak LVD Testleri
 • GÜMRÜKTE TAKILMAMAK İÇİN LVD/EMC TESTLERİ ŞART
 • UKRAYNA KREDİ DOLANDIRICILIK ŞİRKETLERİ
 • Dış Ticaret Mevzuatı 17.04.2017 - 24.04.2017 Arasındaki Değişiklikler
 • PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/1)
 • Güney Kore'ye Lokum İhracatında Azorubine Katkı Maddesi
 • 2017 MART AYI DIŞ TİCARET RAKAMLARI
 • 23 Mart 2017 Yeni BTB (Bağlayıcı Tarife Bilgisi) Değişiklikleri
 • 20 Mart 2017 Dış Ticaret Haberleri
 • 2017 Şubat Ayı İhracat Rakamları
 • Fuar Talepleri Listesi
 • İhracat Satış Sözleşmesi Örneği
 • İhracatta Yazışma Nasıl Yapılır?
 • 2017 Ocak Ayı İhracat Rakamları
 • 2017 Yılı Milli ve Bireysel Katılım Fuarları Listesi
 • 7217 gtip u altındaki çelik tellerin ithalatında tarife kontenjanı
 • İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9647 (Parfümler, makyaj malzemeleri, şampuanlar, diş macunu, sabunlar, Traş müstahzarları v.b ürünlerde ilave
 • EMC VE LVD TESTLERİ
 • EMC TESTLERİ NASIL YAPILIR?
 • A.TR Belgesi Nedir?
 • 2016 Aralık Ayı İhracat Rakamları
 • Dış Ticarette Müşteri Bulma
 • TİCARİ İTHALAT MAKSADI DIŞINDA YURT DIŞINDAN GETİRİLECEK TELEVİZYON, RADYO, VİDEO, UYDU ALICI CİHAZLARI, BİRLEŞİK CİHAZLAR İLE BUNLARIN DIŞINDA KALAN
 • Ayçiçeği tohumu, Ayçiçeği tohumu yağı, Rep veya kolza ve Aspir Tohumunun gözetim kıymetleri DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR.
 • Türkmenistan Menşe Belgelerinin Kullanımı Hakkında
 • LVD TESTİ NEDİR?
 • EMC NEDİR?
 • Posta veya Hzlı Kargo ile Gelen Ürünlerdeki Gümrük Muafiyet Bedeli 75 Euro dan 30 Euro ya Düşecek
 • 22 Aralık 2016 Dış Ticaret Haberleri
 • Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Sıcak Haddelenmiş Rulo Halinde Olmayan Yassı Çelik (kalın levha) Ürününün İthalatında Damping Soruşturması
 • Türkiyeden ARJANTİN'e "Bulaşık Makineleri" İhracatında Damping Soruşturması
 • DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ 2017 YILI İHRACAT LİSTESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/52)
 • Cezayir Kağıt İthalatçıları
 • Psikoteknik Belgesi nedir?
 • Dominik Cumhuriyeti Tarafından Ülkemiz Menşeli Demir Veya Alaşımsız Çelikten Çubuklar İthalatına Karşı Uygulanan Anti-Damping Önlemi
 • Türkiye'nin Kosta Rika'ya 2015 Yılında İhrac Ettiği Ürünler
 • 2016 Yılı Kasım Ayı İhracat Rakamları
 • Bağlayıcı Tarife Bilgisi Değişiklikleri (BTB)
 • ÜRETİCİ KAYIT DEFTERİ NEDİR?
 • İranlı Şirket Hakkında Uyarı
 • Aspir Tohumu Gözetim Uygulaması Hk.
 • Avrupa Birliği Anti-Damping Soruşturması
 • Kore Cumhuriyeti menşeli bazı hafif termal kağıtların Avrupa Birliğine ithalatında geçici anti-damping vergisi
 • İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
 • Vietnam ve Tayland Menşeli 5402.33 Gtipli Poliesterlerden Tekstüre İpliklerin İthalatında Dampinge Karşı Vergi
 • 2016 Yılı Ekim Ayı İhracat Rakamları
 • İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/48)
 • İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/46)
 • Çin ve Tayvan menşeli paslanmaz çelikten yassı hadde mamüller için başlatılan damping soruşturması önlemsiz kapatıldı
 • İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/42) (9613.20.00.00.19 GTİP)
 • MOLDOVA CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/39)
 • 2016 Yılı Eylül Ayı İhracat Rakamları
 • İllere Göre İthalatçı Firma Sayısı
 • Vietnam / Anti-Damping Soruşturması
 • Kanada/Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/38)
 • TÜRKİYE ÖZBEKİSTAN DIŞ TİCARETİ(2015)
 • 2016 Ağustos Ayı İhracat Rakamları Açıklandı
 • Bağlayıcı Tarife Bilgisi Değişiklikleri (BTB)
 • 16 Ağustos 2016 Dış Ticaret Güncel Haberler
 • 2016 Yılı Temmuz Ayı Dış Talepler Bülteni
 • 2016 Yılı Temmuz Ayı İhracat Rakamları Açıklandı!
 • 1 Ağustos 2016 Güncel Duyurular
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Güney Afrika'ya İhrac Ettiği Ülkeler
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 6725
 • İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/26)
 • 2016 Haziran Ayı Dış Talepler Bülteni
 • Dış Ticarette Alıcı(Müşteri) Bulma Teknikleri ve İnternet Kaynakları
 • Türkiye'nin 2016 Yılı Haziran Ayı İhracat Rakamları Açıklandı
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Malta'ya İhracatı
 • Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Gelen Eşya ve Muafiyetler
 • Faturasız Özel İletişim Vergi İadeleri
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Slovakya'ya İhrac Ettiği Ürünler
 • Dış Ticaret Mevzuatı 6 Haziran 2016 -13 Haziran 2016 Güncellemeler
 • 2016 Mayıs Ayı Dış Ticaret İstatistikleriı
 • 2016 Mayıs Ayı Dış Talepler Bülteni
 • Irak İthalat Yasağı Hakkında
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Portekiz'e İhracatı
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Macaristan'a İhracatı
 • Dış Ticaret Mevzuatı 16 Mayıs 2016 - 23 Mayıs 2016 Arasındaki Değişiklikler
 • İSPANYA SATINALMA OFİSLERİ
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Ürdün'e İhracatı
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Tunus'a İhracatı
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Slovenya'ya İhracatı
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Yunanistan'a İhrac Ettiği Ürünler
 • 2016 Yılı Mart Ayı Dış Talepler Bülteni
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Danimarka'ya İhracatı
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Fas'a İhracatı
 • 2016 Nisan Ayı Dış Ticaret Rakamları
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Libya'ya İhracatı
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Kazakistan'a İhracatı
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Suriye'ye İhracatı
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Bulgaristan'a İhracatı
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Cezayir'e İhrac Ettiği Ürünler
 • 2015 Yılında Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü Verilen Şirketler
 • Dış Ticaret Mevzuatı 26 Nisan 2016 Güncellemeler
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Türkmenistan'a İhracatı
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Polonya'ya İhracatı
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Çin'e İhracatı
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Belçika'ya İhrac Ettiği Ürünler
 • Dış Ticaret Mevzuatı 04 Nisan 2016 - 11 Nisan 2016 Arasındaki Değişiklikler
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Romanya'ya İhrac Ettiği Ürünler
 • Mart 2016 Dış Ticaret Rakamları
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Mısır'a İhrac Ettiği Ülkeler
 • Şubat 2016 Dış Talepler Bülteni
 • Türkiye'nin Hollanda'ya 2015 Yılında İhrac Ettiği Ürünler
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Küba'ya İhrac Ettiğimiz Ürünler
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Çad'a İhrac Ettiği Ürünler
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Angola'ya İhrac Ettiği Ürünler
 • 23 Mart 2016 Gümrük Mevzuatı Güncellemeler
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Tacikistan'a İhracatı
 • Fındık İthalat Talepleri
 • İthalat Talepleri 2015-2016
 • 2016 Şubat Ayı Dış Ticaret Rakamları
 • GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Azerbaycan'a İhrac Ettiği Ürünler
 • Dış Ticaret Mevzuatı 7 Mart 2016 Güncellemeler
 • VIV Fuarı Tavukçuluk Ekipmanları İthalat Talepleri
 • Hong Kong Hofex 2015 Fuarı Şekerli ve Çikolatalı Mamül İthalat Talepleri
 • Tayland Taifex Fuarı Şekerli ve Çikolatalı Ürün İthalat Talepleri
 • Tayland Taifex Fuarı İthalat Talepleri
 • Endonezya Dış Ticaret Mevzuatı
 • Dış Ticaret Mevzuatı 23 Şubat 2016 - 29 Şubat 2016 Arasındaki Değişiklikler
 • Kek,Pasta ,Bakkaliye Ürünleri ve Mandıra Ürünleri İthalat Talebinde Bulunan Firmalar
 • Türkiye'nin İtalya'ya 2015 Yılında İhrac Ettiği Ürünler
 • Türkiye'nin 2015 Yılında İran'a İhrac Ettiği Ürünler
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Irak'a İhrac Ettiği Ürünler
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Almanya'ya İhracatı
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Gürcistan'a İhracatı
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Çek Cumhuriyeti'ne İhracatı
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Fransa'ya İhracatı
 • Dış Ticaret Mevzuatı 22 Ocak 2016 Güncellemeler)
 • Türkiye'nin Brezilya'ya 2015 Yılında İhrac Ettiği Ürünler
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Avustralya'ya İhrac Ettiği Ürünler
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Norveç'e İhrac Ettiği Ürünler
 • Türkiye'nin 2015 Yılında İsviçre'ye ihracat
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Rusya'dan İthal Ettiği Ürünler
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Rusya'ya İhrac Ettiği Ürünler
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Kanada'ya İhracatı
 • TÜRKİYE'NİN 2015 YILINDA ARMUT İHRACATI
 • Ocak 2016 İhracat Rakamları)
 • 2015 Yılında Türkiye'nin Güney Kore'ye İhrac Ettiği Ürünler
 • 2015 Yılında Türkiye'nin Japonya'ya İhracatı
 • Türkiye'nin 2015 Yılında 150910900011Gtip No Zeytinyağı; Saf (ağırlık;1 kg.'a kadar, amba
 • Meksika Gıda Talepleri
 • Kuruyemiş İthalat Talepleri
 • Türkiye'nin 2015 Yılında ABD 'ye İhrac Ettiği İlk 25 Ürün
 • Dış Ticaret Mevzuatı 01.02.2016 - 08.02.2016 Arasındaki Değişiklikler
 • 2015 Aralık Ayı İhracat Rakamları Açıklandı
 • Aralık 2015 Dış Ticaret İstatistikleri
 • Dış Talepler Bülteni Aralık 2015
 • Dış Ticaret Mevzuatı 18 Ocak 2015 Güncellemeler
 • Ukrayna Gümrük Tarifelerinde Değişiklik
 • Fasıllara Göre İhracat -Kasım 2015
 • Dış Talepler Bülteni Kasım 2015
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Pakistan'dan İthal Ettiği Ürünler
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Penyöz(Penye) Tarama Makineleri İthalatı
 • Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi
 • Etiyopya 'ya Sanayi Ürünleri İhracatı
 • Dış Ticaret Mevzuatı 31 Aralık 2015 Güncellemeler
 • Dış Ticaret Mevzuatı 27 Aralık 2015
 • Ticari ithalat dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video.... için tahsil edilecek ücretler (2016)
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Karde Makinaları(Tarak Makineleri) İthalatı
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden İthal Ettiği Ürünler
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Çipura İhracatı
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Suudi Arabistan'a İhracatı
 • ABD Gıda İthalat Talepleri 2014
 • Şekerli Mamul İthalat Talepleri ISM 2015 Fuarı
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Sodyum Ditiyonit ve Sülfoksilat İthal Ettiği Ülkeler
 • Dış Ticaret Mevzuatı 11Aralık 2015
 • Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 25.11.2015 Tarihli ve 10107 Sayılı Kararı
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Meksika'ya İhrac Ettiği Ürünler
 • ABD/Hat boruları/Telafi Edici Vergi/Anti-Damping Önlemleri
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Karnabahar İhracatı
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Taze Hıyar ve Kornişon İhracatı
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Domates İhrac Ettiği Ülkeler
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Umman 'a Turunçgil İhracatı
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Surinam'a İhrac Ettiği Ürünler
 • ULUSLARARASI TİCARETTE RİSKLER VE RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTA
 • MALEZYA MENŞE BELGESİ T A A H H Ü T N A M E
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Ayran İhracatı
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Rusya'ya İhrac Ettiği Ürünler
 • Avustralya Tarafından Ülkemiz Menşeli İnşaat Demiri İthalatına Karşı Başlatılan Anti-Damping Soruşturması Önlemsiz Olarak Kapatıldı
 • 2014 Yılında Azerbaycan'a İhrac Ettiğimiz Ürünler
 • EKİM 2015 Dış Ticaret Rakamları
 • Eylül 2015 Dış Ticaret Rakamları
 • Dış Talepler Bülteni Eylül-Ekim 2015
 • Şekerli Mamul İthalat Talepleri
 • Dış Ticaret Mevzuatı 21 Kasım 2015
 • Güney Afrika Şekerli Mamul İthalat Talepleri
 • İsrail'e Kuvars İhracatı
 • 19 Kasım 2015 Dış Ticaret Güncel Duyular
 • Güneş Pili İthalatında Gözetim Uygulaması
 • Ceviz İthalat Gümrük Vergilerinde Değişiklik
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Romanya'ya İhrac Ettiği Ürünler
 • Gümrük Mevzuatı 12 Kasım 2015
 • 07/11/2015 İTHALATTA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/04)
 • Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Açıldı
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Hollanda'ya İhrac Ettiği Ürünler
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Moldova'dan Ayçiçek Tohumu İthalatı
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Tuvalu'ya İhracatı
 • 2015 Yılında Düzce'nin İhracatı
 • Duvar Kağıdı İthalatında Açılan Tarife Kontenjanı İle İlgili 2015/2 Sayılı Tebliğde Değişiklik
 • 2015 Yılı Eylül Ayı İhracat Rakamları
 • Türkiye'nin Nepal'e 2014 Yılında İhrac Ettiği Ürünler
 • Fındık Talepleri - Anuga Fuarı 2015
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Hindistan'a Zeytinyağı İhracatı
 • Hindistan'a 12 Haneli Gtip Kodlarına Göre İhrac Ettiğimiz Ürünler
 • Mısır / Anti-Damping Soruşturması (Kaynak Teli - 8311.10) (İhracat)
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Naftalin İthalatı
 • Gümrük Mevzuatı 13 Ekim 2015
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Tunus'tan Zeytinyağı İthalatı
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Kazakistan'a İhrac Ettiğimiz Ürünler
 • Türkiye'nin 2014 Yılında İspanya'ya İhrac Ettiği Ürünler
 • 4811.90.00.10.00 GTİP no.sunda yer alan deri taklidi kartonlara uygulanacak KDV oranı
 • Dış Ticaret Mevzuatı 21.09.2015 - 28.09.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • Dış Ticaret Mevzuatı 21 Eylül 2015
 • Türkiye'nin Türkmenistan'a 2014 Yılında İhrac Ettiği Ürünler
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Siyah Çay İhrac Ettiği Ülkeler
 • Kırgızistan Mobilya Firmaları
 • Makedonya Gümrük Tarife Oranları (2014)
 • Ağustos Ayı İhracat Rakamları
 • Silicon Metal Manufacturers in China
 • İspanya Takım Tezgahları İthalatçıları Birliği
 • Suudi Arabistan'da Gıda Ürünleri İthal Eden Firmalar-15 Eylül 2015
 • Dış Ticaret Mevzuatı 14.09.2015 - 15.09.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • FAS İTHALAT TALEPLERİ
 • Afganistan'a Potansiyel Gıda ve Tarım Ürünleri İhracatı
 • Afganistan'a Sanayi Ürünleri İhracatı
 • TS EN 13601 Bakır ve Bakır Alaşımları - Bakır Çubuk, Dikdörtgen Kesitli Çubuk ve Tel - Genel Elektriksel Amaçlar İçin Standardı ile İlgili Tebliğ (No:
 • Organik Ürün İthalatçıları ve Dağıtıcıları Listesi
 • Dünya Organik Ürünler Pazarı
 • Türkiye'nin Organik Ürünler İhracatı
 • Temmuz 2015 Dış Talepler Bülteni
 • İTHAL PERMİSİ ÖRNEĞİ
 • Bitki Sağlık Sertifikası Örneği
 • Bitki Sağlık Sertifikası Taşıması Gereken Ürünler Listesi
 • Endonezya Tarafından Buğday Unu İthalatına Karşı Başlatılan Anti -Damping Soruşturması
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Özbekistan'a İhrac Ettiği Ürünler
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Çek Cumhuriyeti'nden Fleksografik Baskı Yapan Makinaları İthalatı
 • Avustralya Ayakkabı İthal Eden Firmalar
 • TÜRKİYE POMPA VE KOMPRESÖRLER SANAYİİ
 • Dış Ticareti Mevzuatı 7 Eylül 2015 Güncellemeler
 • ÇEK CUMHURİYETİ'NE TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ İHRACATI
 • Çek Cumhuriyeti Sanayi Ürünleri İhracatı
 • TAKIM TEZGAHLARI SEKTÖRÜ
 • Almanya’daki Taze Meyve-Sebze Toptancı Merkezleri
 • Dış Ticaret Mevzuatı 26 Ağustos - 30 Ağustos 2015 Güncel Konular
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Ukrayna'dan Kabuklu Ceviz İthalatı
 • Ukrayna Taze Karanfil Pazarı
 • İspanya Disodyum Karbonat İthalatçıları
 • Dış Ticaret Mevzuatı 17.08.2015 - 24.08.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • Dış Ticaret Mevzuatı 10.08.2015 - 17.08.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • Gulf Food 2012 Gıda Talepleri Listesi
 • Dış Ticaret Mevzuatı 14 Ağustos 2015 Güncellemeler
 • Dış Ticaret Mevzuatı 03.08.2015 - 10.08.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • ÇHC Menşeli 7210.70.80.90 Boyalı Sac İthalatında Dampinge Karşı Soruşturma Açılmasına Dair Tebliğ
 • Alaşımsız Alüminyum, Dilim veya Kütükler Hakkında Resmi Gazete İthalat Rejimi Karar Eki
 • Malezya Granit, Mermer ve Traverten İthalatçı Firma Bilgisi
 • 2014 Yılında Ukrayna'dan İthal Ettiğimiz Ürünler
 • Norveç İthalatçıları
 • Dış Ticaret Mevzuatı 27.07.2015 - 03.08.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • Polonya Balık İthalatçıları
 • Uluslararası Ticaret Yapan Firmalara Hukuki Tavsiyeler
 • Kahve Üreticileri
 • Dış Ticaret Mevzuatı 13.07.2015 - 20.07.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • Gümrük Mevzuatı 14 Temmuz 2015 Güncellemeler
 • TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nedir?
 • Gümrük Mevzuatı Güncelleme -10 Temmuz 2015
 • Gümrük Mevzuatı 8 Temmuz 2015 Güncellemeler
 • ARJANTİN ÇİKOLATA VE ŞEKERLEME İTHALATÇILARI ve TOPTANCILARI
 • Dış Ticaret Mevzuatı 7 Temmuz 2015 Güncellemeler
 • İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2015/7749 (Teller, çubuklar, ızgara, ağ, kafeslikler ve çivilerin ithalatında ilave gümrük vergisi)
 • Akrilonitril Butadien Stiren Kopolimeri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar - 2015/7750
 • Gümrük Mevzuatı 5 Temmuz 2015 Güncellemeler
 • Dış Ticaret Mevzuatı 4 Temmuz 2015 Güncellemeler
 • İspanya Feldispar İthalatı Yapan Firmaların Listesi -Ücretli
 • İspanya'ya Külotlu Çorap ve Tayt İhracatı
 • Güney Afrika Bilyalı Rulman İthalatçıları
 • Çin Gümrük Tarife Cetveli
 • İngiltere Fındık İthalatçıları
 • Saso Nedir?
 • Dış Ticaret Mevzuatı 22.06.2015 - 29.06.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • импорт исладких апельсинов из Турции
 • TÜRKİYE‐UKRAYNA OTOMOTİV DIŞ TİCARETİ
 • Brezilya Kuru Kayısı İthalatçıları
 • Almanya Bebek Giyim İthalatçıları
 • Dış Ticaret Mevzuatı 15.06.2015 - 22.06.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • Azerbaycan Gümrük Tarife Cetveli
 • Elektrikli Ev Aletlerinde İlave Gümrük Vergisi’ne İlişkin Karar
 • Nijerya Gümrük Vergisi
 • Çek Cumhuriyeti Gümrük Tarife Cetveli -Čeština Harmonizovaný Systém Kombinovaná Nomenklatura
 • Hindistan Haşhaş Tohumu İthalatçıları -Ücretli
 • Dış Ticaret Mevzuatı 08.06.2015 - 15.06.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • Nijerya Fındık Talepleri ve Nijerya Şekerli Mamül Talepleri
 • Angola Su Ürünleri Talepleri
 • Dubai Su Ürünleri İthalat Talepleri Listesi
 • Kazakistan Su Ürünleri Talepleri
 • Almanya Su Ürünleri İthalat Talepleri
 • Su Ürünleri Talepleri
 • PRODEXPO FUARI İTHALAT TALEPLERİ
 • Ukrayna Armonize Sistem Kodları Ukrayna Gümrük Tarife Cetveli
 • İthal Lisansı Başvuru Formu Örneği
 • Dış Ticaret Mevzuatı 01.06.2015 - 08.06.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • Rusya Balık İthalat Talepleri
 • treyler tarım römorkları ithalatçıları
 • Российский импорт лимонов из Турции в 2014 году
 • ispanya Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham) ithalatçıları
 • Импорт томатов в Россию в 2014 году из турции
 • dış ticaret mevzuatı 5 haziran 2015 güncellemeler
 • Almanya Tişört İthalatçıları
 • dış ticaret mevzuatı 3 haziran 2015 güncellemeler
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Pakistan'a İhracatı
 • Dış Ticaret Mevzuatı 25.05.2015 - 01.06.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • İstanbul Fermuar Üreticileri
 • Fermuar İthalatçıları
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Fermuar İhracatı
 • ABD Elektrikli Battaniye İthalatçıları Listes
 • Gümrük Mevzuatı 27 Mayıs 2015 Güncellemeler
 • Hollanda Kuru Üzüm İthalatçıları
 • Dış Ticaret Mevzuatı 18.05.2015 - 25.05.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • Dış Ticaret Mevzuatı 22 Mayıs 2015 Güncellemeler
 • İstanbul Plastik Enjeksiyon Makinası Üreticileri
 • 2011 Yılında ABD'de Fındık İthalatı Yapan Firmalar
 • Belçika Kereste İthalatçıları
 • Dış Ticaret Mevzuatı 04.05.2015 - 11.05.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • 5 Nisan 2015 Dış Talepler Bülteni
 • 2015 Nisan Dış Ticaret İstatistikleri
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Argon Gazı İthalatı
 • Çin Taze Üzüm Şarabı İthalatçıları
 • Dış Ticaret Mevzuatı 27.04.2015 - 04.05.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • Sertleştirilmiş Proteinlerden Suni Bağırsak İthalatı
 • Dış Ticaret Mevzuatı 20.04.2015 - 27.04.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • Acı Yemiş İthalatçıları (Cranberry Importers)
 • İspanya Pamuklu Erkek Gömleği İthalatçıları-Ücretli
 • Alkollü İçki İthalatçıları
 • Arjantin Mobil Vinç İthalatçıları
 • İngiltere Gümrük Vergileri
 • Fransa Pnömatik Hidrolik Kriko İthalatçıları
 • Dış Ticaret Mevzuatı 13.04.2015 - 20.04.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • Fransa Zincir Giyim Mağazaları Listesi
 • İspanya Pirinç İthalatçıları
 • İthalat Talepleri Listesi 2 -Mart 2015
 • Tekstil Ürünleri İthalat Talepleri Listesi 2 -17 Nisan 2015
 • İthalat Talepleri Sorgulama -2015
 • İthalat Talepleri Bülteni - Mart 2015
 • Çin Kozmetik İthalatçıları 2021
 • Ukrayna Seramik İthalatçıları
 • Etiyopya İlaç ve Veterinerlik Ürünleri İthalatçıları
 • Hindistan Alkollü İçecek İthalatçıları (india Wine Importers)
 • Hindistan Gümrük Vergisi Sorgulama
 • Singapur Takı İthalatçıları
 • Hindistan İthalatçıları Güncelleme 5 Nisan 2015
 • Çek Cumhuriyeti Split Tipi Klima İthalatçıları
 • İspanya Amonyum Sülfat İthalatçıları
 • Gümrük Mevzuatı 1 Nisan 2015 Güncellemeleri
 • Çeşitli Alım Heyetleri Listesi
 • Dış Ticaret Mevzuatı 23.03.2015 - 30.03.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • Çin ile Ticaret Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • İsrail Mobilya Alım Heyetleri
 • Dış Ticaret Mevzuatı 16.03.2015 - 23.03.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • France Apple Juice Importers and Buyers
 • Turkey Apple Juice Exporters Directory
 • Türkiye'nin 2014 Yılında tahin Helvası İhracatı
 • Afyon Tahin Helvası Üreticileri
 • 2015 Ocak ve Şubat Ayları Dış Ticaret Rakamları Açıklandı
 • 2014 Yılında Türkiye'nin Bisikletler ve Motorsikletler İçin El Pompaları İhracatı
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Romanya'dan Kabuksuz Ceviz İthalatı
 • İspanya Kot Pantalonu (jeans) İthalatçıları
 • Dış Ticaret Mevzuatı 09.03.2015 - 16.03.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • Türkiye'nin 2014 Yılında İspanya'ya Erkek Pantolonu İhracatı
 • Dış Ticaret Mevzuatı 02.03.2015 - 09.03.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • Avustralya Gıda İthalatçıları
 • Kuru Meyve Alım Talepleri
 • Kuru Erik İthalatçı Firmalar
 • Türkiye'nin 2014 Yılında İran'a İhracatı
 • Kabuklu Fındık ihracatı 2014
 • Dış Ticaret Mevzuatı 23.02.2015 - 02.03.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • Rusya Yaş Meyve Sebze Ticareti Yapan Firmalar Listesi
 • Kültür Mantarı İthalatçıları -Üyelere Özel
 • Mantar İhracatçıları Listesi 2014
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Mantar İhracatı
 • Dış Talepler Bülteni (2014-2015)-İTKİB
 • Dış Ticaret Mevzuatı 16.02.2015 - 23.02.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • Milli Katılım Fuarları Listesi 2015 -Ekonomi Bakanlığı
 • Dış Talepler Bülteni -İthalat İhracat Talepleri -Ocak 2015
 • Türkiye'nin 2014 Yılı Kabuklu Ceviz Dış Ticareti
 • Belarus Meat Exporters
 • ISMOB 2015 FUARI ALIM HEYETİ KATILIMCI LİSTESİ
 • Türkiye'nin 2013 Yılında Otamatik İçecek Satış Makineleri İthalatı
 • 2014 Yılında Ukrayna'dan Ceviz İthalatı
 • İstanbul Ahşap Kapı İhracatçıları
 • Dış Talepler-Aralık 2014
 • 2016 Yılında Milli ve Bireysel Katılım Organizasyonu Düzenlenecek Fuarlar Listesi
 • Japonya Taze ya da Dondurulmuş Balık İthalatçıları
 • Ukrayna Tahıl Kurutma Makinaları İthalatçıları
 • Tahıl Kurutma Makinası İthalatçıları
 • Dış Ticaret Veri Tabanları ve Pazara Giriş Kaynakları
 • Hindistan Santrifüj Kompresör İthalatçıları
 • Üzüm Suyu İhracatı
 • Üzüm Suyu ithalatçılar
 • Elektrikli Diş Fırçası İthalatçıları
 • Gümrük Mevzuatı -27 Aralık 2014 Güncelleme
 • Çin ve İsrail menşeli emniyet camlarının Türkiyeye ithalatında damping soruşturması
 • Bitki, bitkisel ürünler ile zararlı organizmaların bilimsel çalışma, deneme, çeşit ıslahı amacıyla ülkemize girişi
 • Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri uygulamasına son verdik
 • Irak'a Gübre İhracatı -26 Aralık 2014
 • İTO / ATR MENŞE Gibi Belgelerin Satışı Hakkında
 • Havyar İthalatçıları
 • Havyar İhracatı
 • Meyan Kökü İthalatçıları
 • ABD'ye Meyan Kökü İhracatı
 • Tomruk İthalatı Yapan Firmalar
 • Almanya Mermer İthalatçıları
 • Lübnan Mermer ,Granit ve Taş İthalatçıları
 • Birleşik Arap Emirlikleri Mermer İthalatçıları
 • İtalya Mermer İthalatı Yapan Firmalar
 • India Marble Importers(Hindistan Mermer İthalatçıları)
 • Egyptian Marble & Travertine Exporters
 • Polonya Örme Kazak İthalatçıları
 • KGF, Türk Eximbank, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve KOSGEB Destekleri Semineri
 • Doğal Sülfür İthalatçıları
 • Gümrük Mevzuatı 2 Aralık 2014 Güncel Haberler
 • Arjantin, Paraguay ve Uruguay Firma Bilgisi Veritabanları
 • Polistren İçin Antidamping Soruşturması
 • Japan Air Conditioners Importers and Buyers
 • USA Fresh Chilled or Frozen Fish Importers
 • ABD Karides İthalatçıları -100 TL
 • Madagaskar Elektronik Bilgi Kaynakları
 • Fransa Kravat İthalatçıları
 • Dış Ticaret Mevzuatı 10.11.2014 - 17.11.2014 Arasındaki Değişiklikler
 • Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması
 • İtalya Badem İthalatçıları
 • İtalya Elma İthalatçıları
 • ABD Zeytinyağı İthalatçıları
 • Italian Olive Oil Importers and Buyers
 • Fransa Zeytinyağı İthalatçıları Listesi
 • Hindistan Zeytin ve Zeytinyağı ithalat Talepleri
 • Ukraine Copper Alloy Exporters
 • Belarus Sunflower Seeds Importers
 • Belgium Zinc Oxide Importers and Buyers
 • Italy Confectionery Importers
 • Motor Hava Filtresi İthalatçıları-Gtip No 8421.31 - İçten yanmalı motorlar için hava filtreleri
 • Italy Corrosion Inhibitors (VCI) Importers
 • Italy Candle Importers
 • Güney Kore Firma Sorgulama
 • Elektrikli Battaniye İthalatçıları-Satın Al -10 TL
 • Güney Kore Molibden Cevheri İthalatçıları-Satın Al 10 TL
 • Gtip No 870850 İthalatçıları -Diferansiyel Aksları İthalatçıları
 • Ukrayna İthalatçı Firmaları Listesi
 • Akreditif Eğitimi -1 Kasım 2014
 • Mandalina İthalatçıları
 • Hong Kong Ticari Bilgi Kaynakları
 • Gürcistan'da Uzun Vadeli Vize Almak İçin Yapılması Gereken İşlemler
 • Slovakia Jackets Importers and Buyers
 • Slovakya Firma Bilgisi Veritabanları
 • Finlandiya İşletmeler Rehberi (Veri Tabanı)
 • Slovak Eşleştirme Fuarı-İhracat Forumu 13 kasım 2014
 • Afganistan Firma Bilgisi Veri Tabanları
 • Hs Code 2836 Carbonate Importers and Buyers List
 • Almanya kuruyemiş ithalatçıları
 • Çelik Eldiven Haberler
 • ABD Bornoz İthalatçıları - Üyelere Özel
 • 26 Eylül Gümrük Mevzuatı Güncel Haberler
 • 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi Değişikliği
 • Türkiye - Moldova Serbest Ticaret Anlaşması İmzalandı
 • Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması hk.
 • Tırnak Makası İthalatı
 • Almanya Narenciye İthalatçıları
 • Araç Şasi İthalatçıları - Üyelere Özel
 • Fresh apple importers list
 • Polonya Bakır İhracatı Yapan Firmalar
 • Dış Ticaret Mevzuatı 08.09.2014 - 15.09.2014 Arasındaki Değişiklikler
 • Almanya Badem İthalatçıları
 • AlmanyaJeans İthalatçıları
 • Almanya Deri Eldiven İthalatçıları
 • Almanya Ceket İthalatçıları
 • polistrn ithalatçı firmalar
 • Dış Ticaret Mevzuatı 01.09.2014 - 08.09.2014 Arasındaki Değişiklikle
 • Çay İthalatçıları
 • Ceviz Fiyatları 2014 -Üyelere Özel
 • Dış Ticaret Mevzuatı 25.08.2014 - 01.09.2014 Arasındaki Değişiklikler
 • Çin Gıda İthalatçı Firma Listesi-Üyelere Özel
 • Ekim ve Kasım Ayı Fuar Takvimi
 • İTO DUYURULAR - 21/ 08/2014
 • ABD Lokum İthalatçı Firmalar - 19 Ağustom 2014
 • Yeni Konu: Sandviç Panel İhracatı
 • Dış Ticaret Mevzuatı 14.07.2014 - 21.07.2014 Arasındaki Değişiklikler
 • Ukrayna'dan Ceviz İthalatında Gümrük Vergisi Değişikliği
 • Fransa Parfüm İhraç Eden Firmalar
 • 2014 Haziran Dış Talepler
 • Mayıs ve Temmuz Ayı Dış Ticaret Rakamları
 • Dış Ticaret Mevzuatı 30.06.2014 - 07.07.2014 Arasındaki Değişiklikler
 • Türkmenistan ve Kazakistan Liman Projeleri hk.
 • Cezayir'e İhracat Yapan Firmalarımızın Dikkatine
 • Ukrayna AB ile Ortaklık ve Serbest Ticaret Anlaşması İmzaladı
 • Vermikülit İthalatçı Firmalar
 • Perlit İthalatçı Firmalar
 • DIŞ TİCARET İSTATİSTİKİ BİLGİ KAYNAKLARI
 • Amerika Birleşik Devletleri Kuru Kayısı İthalatçı Firmalar
 • Dış Ticaret Mevzuatı 23.06.2014 - 30.06.2014 Arasındaki Değişiklikler
 • İran-Pazara Giriş Değerlendirme Tablosuna
 • Dünya Ticaret Örgütü Kota Sorgulama Veritabanı
 • Türkmenistan Devlet Başkanının Ziyareti Ve İş Forumu
 • Fındık İthalat Talepleri|Fındık Alım Talepleri
 • Nisan Ayı Dış Ticaret Rakamları
 • Dış Talepler Bülteni - Nisan 2014 (pdf)
 • Beyaz Rusya İthalatçı Firmalar
 • ABD Halı ve Kilim İthalatçı Firmalar
 • Aşgabat Yapı Fuarı : 19 -21 Haziran 2014
 • Almanya Katı Ve Sıvı Yağ İthalatçı Firma Rehberi-Ücretsiz
 • Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatı - Yeni Tebliğ
 • Bulaşık Süngeri İthalatında Kdv Oranı
 • Ceviz İthalatı
 • Dış Ticaret Mevzuatı 31.03.2014 - 07.04.2014 Arasındaki Değişiklikler
 • ÇİNLİ FİRMALAR İLE TİCARİ İLİŞKİ SÜRECİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR
 • E 1 Laminat Parke Belgesi
 • Ukrayna’da Bazı Ürünlerin İthalatında Uygulanan Gümrük Vergilerinde Yapılacak Değişikliler Listesi
 • Dış Ticaret Mevzuatı 10.02.2014 - 17.02.2014 Arasındaki DeğişiklikleR
 • 2014 Yılında Milli Düzeyde İştirak Edilen/Edilecek Fuarlar
 • Şili'den Ceviz İthalatı
 • Avrupa'da Yükselen bir Trend: Ev Dekorasyonunda Ahşap Malzeme
 • Rusya Dünya Bankası 2014 Yılı İş Yapma Kolaylığı Sıralamasında 92. Sıraya Yükseldi
 • Hindistan %5'in Altında Büyümeye Devam Edecek
 • Brezilya, Bazı Makina ve Ekipmanların İthalatında Gümrük Vergisi İndirimi Yaptı
 • Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Sorularınız İçin
 • Norveç'te İş Yapmak(Doing Business in Norway)
 • 2013 YILI DIŞ TALEPLER
 • 2011 Yılı Düzce İhracatçı Firmaları
 • ABD KURU BEZELYE ,NOHUT VE MERCİMEK İHRACATÇILARI
 • Amerika Birleşik Devletleri Badem Üreticileri
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu
 • Elektrikli Battaniye Pazar Araştırması |Hs Code 630110 Electric Blanket Market Research In Turkey
 • Çelik Eldiven İle İlgili Yasa
 • İSTANBUL TİCARET ODASI FUAR TAKVİMİ
 • Düzce Dış Ticaret Eğitimleri
 • Dış Ticaret Mevzuatı 15.07.2013 - 22.07.2013 Arasındaki Değişiklikler • .