GönderenKonu: TAREKS TAAHHÜTNAMESİ örneği  (Okunma sayısı 262 defa)

idareci

  • Site Yöneticisi
  • İleti: 668
  • Üyelik Tarihi:
TAREKS TAAHHÜTNAMESİ örneği
Tarih : 03-06-2016 Saat : 18:50

TAREKS TAAHHÜTNAMESİ ÖRNEĞİ

Etiketler : tareks taahhütnamesi örneği,dış ticarette risk esaslı kontrol sistemi (tareks) taahhütname örneği  

 

  

                                                                                                                                                                                               .../.../.....

 

TAREKS TAAHHÜTNAMESİ  

 

29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) kapsamında, aşağıda kimlik bilgileri verilen kişinin nitelikli elektronik imza veya mobil imza ile yapacağı her türlü işlemden, aşağıda belirtilen tarihler itibarıyla …………………… vergi numaralı ve ………………………………………………………………… unvanlı firmamızın sorumlu olacağını kabul ve taahhüt ederim.

 

 

                                                                                                             (Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya Kişilerin ad soyadı ve imzaları)

                                                                                                            (Firma Kaşesi)

 

TAAHHÜDÜN BAŞLANGIÇ TARİHİ              : GÜN/AY/YIL

TAAHHÜDÜN BİTİŞ TARİHİ              : GÜN/AY/YIL

 

T.C. KİMLİK NO              :

ADI SOYADI              :

BABA ADI              :

ANNE ADI              :             

DOĞUM YERİ              :

DOĞUM TARİHİ              :

CİNSİYETİ              :

NÜFUSA KAYITLI

OLDUĞU İL/İLÇE              :

CİLT NO              :

AİLE SIRA NO              :

SIRA NO              :

 

 

İşbu Taahhütname altındaki imzanın şahıs ve kimliği ibraz ettiği ……….. Nüfus Müdürlüğünce ……….. nedeni ile, ……… tarih, ………. kayıt, ……. seri ve ……… sicil numarası ile verilme fotoğraflı Nüfus Cüzdanına (veya başka belge) göre; ……. ili, ……. ilçesi, ……… mahalle/köyü ….. cilt, …… aile sıra ve ….. sıra numaralarında kayıtlı bulunan ……… ile …….. oğlu ……… (doğum yeri) ve ……….(doğum tarihi)  doğumlu ………..’a ait olup dairemde (veya işlerinin yoğunluğu nedeniyle daireye gelemediğinden mahallinde) imzaladığını onaylarım. (Tarih)

 

 

                                                                                                                    (Noter Kaşesi, Noterin adı ve imzası)

 

 

 

DAYANAK:

………… Noterliğinden  ……… tarih ve …… yevmiye no ile onaylı imza sirkülerine göre ……………………………………….. (firmanın ismi) şirketini ………………’ın (eğer birden fazla kişi ise bunların ismi) münferiden/müştereken temsil ve ilzama yetkili olduğu görüldü.