GönderenKonu: CAPITOLUL 90  (Okunma sayısı 222 defa)

idareci

  • Site Yöneticisi
  • İleti: 675
  • Üyelik Tarihi:
CAPITOLUL 90
Tarih : 29-05-2016 Saat : 20:15

 SECȚIUNEA XVIII - INSTRUMENTE ȘI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MĂSURĂ, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE; INSTRUMENTE ȘI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICĂRIE; INSTRUMENTE MUZICALE; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA

  CAPITOLUL 90 - INSTRUMENTE ȘI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MĂSURĂ, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE; INSTRUMENTE ȘI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA

9001      Fibre optice și fascicule de fibre optice; cabluri din fibre optice, altele decât cele de la poziția 8544; materiale polarizante sub formă de foi sau plăci; lentile (inclusiv lentile de contact), prisme, oglinzi și alte elemente optice din orice material, nemontate, altele decât cele din sticlă neprelucrată optic

9001 10 - Fibre optice, fascicule de fibre și cabluri din fibre optice

9001 10 10           -- Cabluri conductoare de imagine

9001 10 90           -- Altele

9001 20 00           - Materiale polarizante sub formă de foi sau de plăci

9001 30 00           - Lentile de contact

9001 40 - Lentile din sticlă pentru ochelari

9001 40 20           -- Necorectoare

                -- Corectoare

                --- Prelucrate complet pe cele două fețe

9001 40 41           ---- Unifocale

9001 40 49           ---- Altele

9001 40 80           --- Altele

9001 50 - Lentile din alte materiale pentru ochelari

9001 50 20           -- Necorectoare

                -- Corectoare

                --- Prelucrate complet pe cele două fețe

9001 50 41           ---- Unifocale

9001 50 49           ---- Altele

9001 50 80           --- Altele

9001 90 00           - Altele

9002      Lentile, prisme, oglinzi și alte elemente optice din orice material, montate, pentru instrumente sau aparate, altele decât cele din sticlă neprelucrata optic

                - Obiective

9002 11 00           -- Pentru aparate de luat vederi, pentru proiectoare, pentru aparate fotografice sau cinematografice, de mărire sau de micșorare

9002 19 00           -- Altele

9002 20 00           - Filtre

9002 90 00           - Altele

9003      Monturi și rame de ochelari sau de articole similare și părți ale acestora

                - Monturi și rame

9003 11 00           -- Din material plastic

9003 19 00           -- Din alte materiale

9003 90 00           - Părți

9004      Ochelari (de corecție, de protecție sau altele) și articole similare

9004 10 - Ochelari de soare

9004 10 10           -- Cu lentile prelucrate optic

                -- Altele

9004 10 91           --- Cu lentile din material plastic

9004 10 99           --- Altele

9004 90 - Altele

9004 90 10           -- Cu lentile din material plastic

9004 90 90           -- Altele

9005      Binocluri, lunete, lunete astronomice, telescoape optice și monturi ale acestora; alte instrumente de astronomie și suporturile acestora, cu excepția instrumentelor de radio-astronomie

9005 10 00           - Binocluri

9005 80 00           - Alte instrumente

9005 90 00           - Părți și accesorii (inclusiv suporturi)

9006      Aparate fotografice (altele decât cinematografice); aparate și dispozitive, inclusiv lămpi și tuburi, pentru producerea luminii de blitz în tehnica fotografică, cu excepția lămpilor și tuburilor cu descărcare de la poziția 8539

9006 10 00           - Aparate fotografice de tipul celor utilizate pentru pregătirea clișeelor sau a cilindrilor de imprimare

9006 30 00           - Aparate fotografice special construite pentru fotografierea submarină sau aeriană, pentru examenul medical al organelor interne sau pentru laboratoarele de medicină legală sau de criminalistică

9006 40 00           - Aparate fotografice cu developare și revelare instantanee

                - Alte aparate fotografice

9006 51 00           -- Cu vizare prin obiectiv [cu reflexie printr-o singură lentilă (SLR)], pentru rolfilme cu lățimea de maximum 35 mm

9006 52 00           -- Altele, pentru rolfilme cu lățimea sub 35 mm

9006 53 -- Altele, pentru rolfilme cu lățimea de 35 mm

9006 53 10           --- Aparate fotografice de unică folosință

9006 53 80           --- Altele

9006 59 00           -- Altele

                - Aparate și dispozitive, inclusiv lămpi și tuburi pentru producerea de lumină blitz

9006 61 00           -- Aparate cu tub cu descărcare pentru producerea luminii blitz (numite „blitzuri electronice”)

9006 69 00           -- Altele

                - Părți și accesorii

9006 91 00           -- De aparate fotografice

9006 99 00           -- Altele

9007      Aparate de filmat și proiectoare cinematografice, chiar încorporând aparate de înregistrare sau de reproducere a sunetului

9007 10 00           - Aparate de filmat

9007 20 00           - Proiectoare

                - Părți și accesorii

9007 91 00           -- De aparate de filmat

9007 92 00           -- De proiectoare

9008      Proiectoare de imagini fixe (altele decât cinematografice); aparate fotografice de mărire sau de reducere

9008 50 00           - Proiectoare și aparate de mărire sau de reducere

9008 90 00           - Părți și accesorii

9010      Aparate și echipamente pentru laboratoare fotografice sau cinematografice, nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol; negatoscoape; ecrane pentru proiecții

9010 10 00           - Aparate și echipamente pentru developarea automată a peliculelor fotografice, a filmelor cinematografice sau a hârtiei fotografice în role sau pentru expunerea automată a peliculei developate pe role de hârtie fotografică

9010 50 00           - Alte aparate și dispozitive pentru laboratoare fotografice sau cinematografice; negatoscoape

9010 60 00           - Ecrane pentru proiecții

9010 90 00           - Părți și accesorii

9011      Microscoape optice, inclusiv microscoape pentru microfotografie, cinematografie sau microproiecție

9011 10 - Microscoape stereoscopice

9011 10 10           -- Dotate cu echipamente special proiectate pentru manipularea și transportul discurilor (wafers) semiconductoare sau reticulelor

9011 10 90           -- Altele

9011 20 - Alte microscoape, pentru microfotografie, cinematografie sau microproiecție

9011 20 10           -- Microscoape microfotografice dotate cu echipamente special proiectate pentru manipularea și transportul discurilor (wafers) semiconductoare sau reticulelor

9011 20 90           -- Altele

9011 80 00           - Alte microscoape

9011 90 - Părți și accesorii

9011 90 10           -- Pentru aparatele de la subpoziția 90111010 sau 90112010

9011 90 90           -- Altele

9012      Microscoape, altele decât microscoapele optice; difractografe

9012 10 - Microscoape, altele decât microscoapele optice și difractografe

9012 10 10           -- Microscoape electronice dotate cu echipamente special proiectate pentru manipularea și transportul discurilor (wafers) semiconductoare sau reticulelor

9012 10 90           -- Altele

9012 90 - Părți și accesorii

9012 90 10           -- Pentru aparatele de la subpoziția 90121010

9012 90 90           -- Altele

9013      Dispozitive cu cristale lichide care nu constituie articole cuprinse mai specific la alte poziții; lasere, altele decât diodele laser; alte aparate și instrumente optice, nedenumite și necuprinse la alte poziții ale acestui capitol

9013 10 00           - Lunete de ochire pentru arme; periscoape; lunete pentru mașini, aparate sau instrumente cuprinse în acest capitol sau în secțiunea XVI

9013 20 00           - Lasere, altele decât diodele laser

9013 80 - Alte dispozitive, aparate și instrumente

                -- Dispozitive cu cristale lichide

9013 80 20           --- Dispozitive cu cristale lichide cu matrice activă

9013 80 30           --- Altele

9013 80 90           -- Altele

9013 90 - Părți și accesorii

9013 90 10           -- Pentru dispozitive cu cristale lichide (LCD)

9013 90 90           -- Altele

9014      Busole, inclusiv compasuri de navigație; alte instrumente și aparate de navigație

9014 10 00           - Busole, inclusiv compasuri de navigație

9014 20 - Instrumente și aparate pentru navigația aeriană sau spațială (altele decât busolele)

9014 20 20           -- Sistem de navigație inerțial

9014 20 80           -- Altele

9014 80 00           - Alte instrumente și aparate

9014 90 00           - Părți și accesorii

9015      Instrumente și aparate de geodezie, de topografie, de arpentaj, de nivelmetrie, de fotogrametrie, de hidrografie, de oceanografie, de hidrologie, de meteorologie sau de geofizică, cu excepția busolelor; telemetre

9015 10 - Telemetre

9015 10 10           -- Electronice

9015 10 90           -- Altele

9015 20 - Teodolite și tahometre

9015 20 10           -- Electronice

9015 20 90           -- Altele

9015 30 - Nivele

9015 30 10           -- Electronice

9015 30 90           -- Altele

9015 40 - Instrumente și aparate de fotogrametrie

9015 40 10           -- Electronice

9015 40 90           -- Altele

9015 80 - Alte instrumente și aparate

                -- Electronice

9015 80 11           --- De meteorologie, hidrologie și de geofizică

9015 80 19           --- Altele

                -- Altele

9015 80 91           --- De geodezie, topografie, arpentaj, nivelmetrie și de hidrografie

9015 80 93           --- De meteorologie, hidrologie și de geofizică

9015 80 99           --- Altele

9015 90 00           - Părți și accesorii

9016 00 Balanțe sensibile la o greutate de 5 cg sau mai puțin, cu sau fără greutăți

9016 00 10           - Balanțe

9016 00 90           - Părți și accesorii

9017      Instrumente de desen, de trasare sau de calcul (de exemplu, mașini de desenat, pantografe, raportoare, truse de matematică, rigle și discuri de calcul); instrumente pentru măsurarea lungimii, pentru folosire manuală (de exemplu, rigle, rulete, micrometre, șublere, calibre), nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol

9017 10 - Mese și mașini de desenat, chiar automate

9017 10 10           -- Plottere

9017 10 90           -- Altele

9017 20 - Alte instrumente de desen, de trasare sau de calcul

9017 20 05           -- Plottere

9017 20 10           -- Alte instrumente de desen

9017 20 39           -- Instrumente de trasare

9017 20 90           -- Instrumente de calcul

9017 30 00           - Micrometre, șublere, calibre reglabile și joje

9017 80 - Alte instrumente

9017 80 10           -- Metri și rigle gradate

9017 80 90           -- Altele

9017 90 00           - Părți și accesorii

9018      Instrumente și aparate pentru medicină, chirurgie, stomatologie sau medicina veterinară, inclusiv aparate de scintigrafie și alte aparate electromedicale, precum și aparate pentru testarea vederii

                - Aparate pentru electrodiagnostic (inclusiv aparate pentru explorări funcționale sau de supraveghere a parametrilor fiziologici)

9018 11 00           -- Electrocardiografe

9018 12 00           -- Aparate pentru diagnostic prin scanare ultrasonică (scanners)

9018 13 00           -- Aparate de diagnostic cu vizualizare prin rezonanță magnetică

9018 14 00           -- Aparate de scintigrafie

9018 19 -- Altele

9018 19 10           --- Aparate de monitorizare capabile să urmărească simultan doi sau mai mulți parametri fiziologici

9018 19 90           --- Altele

9018 20 00           - Aparate cu raze ultraviolete sau infraroșii

                - Seringi, ace, catetere, canule și instrumente similare

9018 31 -- Seringi, cu sau fără ace

9018 31 10           --- Din material plastic

9018 31 90           --- Altele

9018 32 -- Ace tubulare din metal și ace pentru sutură

9018 32 10           --- Ace tubulare din metal

9018 32 90           --- Ace pentru sutură

9018 39 00           -- Altele

                - Alte instrumente și aparate pentru stomatologie

9018 41 00           -- Freze dentare, chiar combinate pe o bază comună cu alte echipamente dentare

9018 49 -- Altele

9018 49 10           --- Pietre de șlefuit, discuri, freze și perii pentru freze dentare

9018 49 90           --- Altele

9018 50 - Alte instrumente și aparate de oftalmologie

9018 50 10           -- Neoptice

9018 50 90           -- Optice

9018 90 - Alte instrumente și aparate

9018 90 10           -- Instrumente și aparate pentru măsurarea presiunii arteriale

9018 90 20           -- Endoscoape

9018 90 30           -- Rinichi artificiali

9018 90 40           -- Aparate de diatermie

9018 90 50           -- Aparate de transfuzie și perfuzie

9018 90 60           -- Instrumente și aparate pentru anestezie

9018 90 75           -- Aparate pentru stimularea nervilor

9018 90 84           -- Altele

9019      Aparate de mecanoterapie; aparate de masaj; aparate pentru testări psihologice; aparate de ozonoterapie, de oxigenoterapie, de aerosoloterapie, aparate respiratorii de reanimare și alte aparate de terapie respiratorie

9019 10 - Aparate de mecanoterapie; aparate de masaj; aparate pentru testări psihologice

9019 10 10           -- Vibromasoare electrice

9019 10 90           -- Altele

9019 20 00           - Aparate de ozonoterapie, de oxigenoterapie, de aerosoloterapie, aparate respiratorii de reanimare și alte aparate de terapie respiratorie

9020 00 00           Alte aparate respiratorii și măști de gaze, excluzând măștile de protecție lipsite de părți mecanice și element filtrant amovibil

9021      Articole și aparate de ortopedie, inclusiv centurile și bandajele medicochirurgicale și cârjele; atele, gutiere și alte articole și aparate pentru fracturi; articole și aparate de proteză; aparate pentru facilitarea auzului surzilor și alte aparate care se poartă, se duc în mână sau care se implantează în organism pentru compensarea unei deficiențe sau infirmități

9021 10 - Aparate de ortopedie sau pentru fracturi

9021 10 10           -- Articole și aparate de ortopedie

9021 10 90           -- Articole și aparate pentru fracturi

                - Dinți artificiali și articole pentru proteze dentare

9021 21 -- Dinți artificiali

9021 21 10           --- Din material plastic

9021 21 90           --- Din alte materiale

9021 29 00           -- Altele

                - Alte articole și aparate pentru proteze

9021 31 00           -- Proteze articulare

9021 39 -- Altele

9021 39 10           --- Proteze oculare

9021 39 90           --- Altele

9021 40 00           - Aparate pentru facilitarea auzului surzilor, cu excepția părților și accesoriilor

9021 50 00           - Stimulatoare cardiace, cu excepția părților și accesoriilor

9021 90 - Altele

9021 90 10           -- Părți și accesorii pentru aparate acustice pentru facilitarea auzului la surzi

9021 90 90           -- Altele

9022      Aparate cu raze X și aparate care utilizează raze alfa, beta și gama, chiar de utilizare medicală, chirurgicală, stomatologică sau veterinară, inclusiv aparate de radiofotografie sau de radioterapie, tuburi cu raze X și dispozitive generatoare de raze X, generatoare de tensiune, pupitre de comandă, ecrane, mese, fotolii și suporturi similare pentru examinare sau tratament

                - Aparate cu raze X, chiar de utilizare medicală, chirurgicală, stomatologică sau veterinară, inclusiv aparatele de radiofotografie sau de radioterapie

9022 12 00           -- Aparate de tomografie computerizată

9022 13 00           -- Altele, pentru stomatologie

9022 14 00           -- Altele, de utilizare medicală, chirurgicală sau veterinară

9022 19 00           -- Pentru alte utilizări

                - Aparate cu raze alfa, beta sau gama, de utilizare medicală, chirurgicală, stomatologică sau veterinară, inclusiv aparatele de radiofotografie sau de radioterapie

9022 21 00           -- De utilizare medicală, chirurgicală, stomatologică sau veterinară

9022 29 00           -- Pentru alte utilizări

9022 30 00           - Tuburi cu raze X

9022 90 00           - Altele, inclusiv părți și accesorii

9023 00 Instrumente, aparate și modele destinate demonstrațiilor (de exemplu, în învățământ sau la expoziții), improprii altor utilizări

9023 00 10           - Pentru demonstrații de fizică, chimie sau tehnică

9023 00 80           - Altele

9024      Mașini și aparate pentru încercări de duritate, tracțiune, comprimare, elasticitate sau de alte proprietăți mecanice ale materialelor (de exemplu, metale, lemn, textile, hârtie, material plastic)

9024 10 - Mașini și aparate pentru încercarea metalelor

                -- Electronice

9024 10 11           --- Universale și pentru testarea tracțiunii

9024 10 13           --- Pentru testarea durității

9024 10 19           --- Altele

9024 10 90           -- Altele

9024 80 - Alte mașini și aparate

                -- Electronice

9024 80 11           --- Pentru testarea textilelor, hârtiei și cartonului

9024 80 19           --- Altele

9024 80 90           -- Altele

9024 90 00           - Părți și accesorii

9025      Densimetre, areometre și instrumente flotante similare, termometre, pirometre, barometre, higrometre și psihrometre, cu înregistrare sau nu, chiar combinate între ele

                - Termometre și pirometre, necombinate cu alte instrumente

9025 11 -- Cu lichid, cu citire directă

9025 11 20           --- Medicale sau veterinare

9025 11 80           --- Altele

9025 19 -- Altele

9025 19 20           --- Electronice

9025 19 80           --- Altele

9025 80 - Alte instrumente

9025 80 20           -- Barometre necombinate cu alte instrumente

                -- Altele

9025 80 40           --- Electronice

9025 80 80           --- Altele

9025 90 00           - Părți și accesorii

9026      Instrumente și aparate pentru măsurarea sau controlul debitului, nivelului, presiunii sau altor caracteristici variabile ale lichidelor sau gazelor (de exemplu, debitmetre, indicatoare de nivel, manometre, contoare de căldură) cu excepția instrumentelor și aparatelor de la pozițiile 9014, 9015, 9028 sau 9032

9026 10 - Pentru măsurarea sau controlul debitului sau nivelului lichidelor

                -- Electronice

9026 10 21           --- Debitmetre

9026 10 29           --- Altele

                -- Altele

9026 10 81           --- Debitmetre

9026 10 89           --- Altele

9026 20 - Pentru măsurarea sau controlul presiunii

9026 20 20           -- Electronice

                -- Altele

9026 20 40           --- Manometre cu spirală sau cu membrane manometrice metalice

9026 20 80           --- Altele

9026 80 - Alte instrumente și aparate

9026 80 20           -- Electronice

9026 80 80           -- Altele

9026 90 00           - Părți și accesorii

9027      Instrumente și aparate pentru analize fizice sau chimice (de exemplu, polarimetre, refractometre, spectrometre, analizoare de gaze sau gaze arse); instrumente și aparate de măsură și control al viscozității, porozității, dilatării, tensiunii superficiale sau similare sau pentru măsurări calorimetrice, acustice sau fotometrice (inclusiv exponometre); microtoame

9027 10 - Analizoare de gaze sau de gaze arse

9027 10 10           -- Electronice

9027 10 90           -- Altele

9027 20 00           - Cromatografe și aparate de electroforeză

9027 30 00           - Spectrometre, spectrofotometre și spectrografe care utilizează radiații optice (UV, vizibile, IR)

9027 50 00           - Alte instrumente și aparate care folosesc radiații optice (UV, vizibile, IR)

9027 80 - Alte instrumente și aparate

9027 80 05           -- Exponometre

                -- Altele

                --- Electronice

9027 80 11           ---- pH-metre, rH-metre și alte aparate pentru măsurarea conductivității

9027 80 13           ---- Aparate pentru analizarea proprietăților fizice ale materialelor semiconductoare, ale substratelor pentru afisaje cu cristale lichide sau ale straturilor izolatoare și conductoare în timpul procesului de fabricare a discurilor (wafers) semiconductoare sau în timpul procesului de fabricare a substratelor cu cristale lichide

9027 80 17           ---- Altele

                --- Altele

9027 80 91           ---- Viscozimetre, porozimetre și dilatometre

9027 80 99           ---- Altele

9027 90 - Microtoame; părți și accesorii

9027 90 10           -- Microtoame

                -- Părți și accesorii

9027 90 50           --- Pentru aparatele de la subpozițiile 902720-902780

9027 90 80           --- Pentru microtoame și aparate de analiză a gazelor și a gazelor arse

9028      Contoare de gaze, de lichide sau de electricitate, inclusiv contoare pentru etalonarea lor

9028 10 00           - Contoare de gaze

9028 20 00           - Contoare de lichide

9028 30 - Contoare de electricitate

                -- Pentru curent alternativ

9028 30 11           --- Monofazat

9028 30 19           --- Polifazat

9028 30 90           -- Altele

9028 90 - Părți și accesorii

9028 90 10           -- De contoare electrice

9028 90 90           -- Altele

9029      Alte contoare (de exemplu, contoare de turații, de producție, pentru taximetre, de kilometraj, podometre); indicatoare de viteză și tahometre, altele decât cele de la poziția 9014 sau 9015; stroboscoape

9029 10 00           - Contoare de turații sau de producție, pentru taximetre, de kilometraj, podometre și contoare similare

9029 20 - Indicatoare de viteză și tahometre; stroboscoape

                -- Indicatoare de viteză și tahometre

9029 20 31           --- Indicatoare de viteză pentru vehicule terestre

9029 20 38           --- Altele

9029 20 90           -- Stroboscoape

9029 90 00           - Părți și accesorii

9030      Osciloscoape, analizoare de spectru și alte instrumente și aparate pentru măsurarea sau controlul mărimilor electrice, cu excepția celor de la poziția 9028; instrumente și aparate pentru măsurarea sau detectarea radiațiilor alfa, beta, gama, a razelor X, a radiațiilor cosmice sau a altor radiații ionizante

9030 10 00           - Instrumente și aparate pentru măsurarea sau detectarea radiațiilor ionizante

9030 20 - Osciloscoape și oscilografe;

9030 20 10           -- Catodice

9030 20 30           -- Altele, cu dispozitiv de înregistrare

                -- Altele

9030 20 91           --- Electronice

9030 20 99           --- Altele

                - Alte instrumente și aparate pentru măsurarea și controlul tensiunii, intensității, rezistenței sau puterii

9030 31 00           -- Multimetre, fără dispozitiv înregistrator

9030 32 00           -- Multimetre, cu dispozitiv înregistrator

9030 33 -- Altele, fără dispozitiv înregistrator

9030 33 10           --- Electronice

                --- Altele

9030 33 91           ---- Voltmetre

9030 33 99           ---- Altele

9030 39 00           -- Altele, cu dispozitiv înregistrator

9030 40 00           - Alte instrumente și aparate, special proiectate pentru telecomunicații (de exemplu, ipsometre, cherdometre, distorsiometre, psofometre)

                - Alte instrumente și aparate

9030 82 00           -- Pentru măsurarea sau controlul discurilor sau dispozitivelor semiconductoare

9030 84 00           -- Altele, cu dispozitiv înregistrator

9030 89 -- Altele

9030 89 30           --- Electronice

9030 89 90           --- Altele

9030 90 - Părți și accesorii

9030 90 20           -- Pentru aparatele de la subpoziția 90308200

9030 90 85           -- Altele

9031      Instrumente, aparate și mașini de măsură sau de control nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol; proiectoare de profile

9031 10 00           - Mașini de echilibrat piese mecanice

9031 20 00           - Bancuri de probă

                - Alte instrumente și aparate optice

9031 41 00           -- Pentru controlul discurilor sau dispozitivelor cu semiconductori sau pentru controlul măștilor sau reticulelor utilizate în fabricarea dispozitivelor cu semiconductori

9031 49 -- Altele

9031 49 10           --- Proiectoare de profile

9031 49 90           --- Altele

9031 80 - Alte instrumente, aparate și mașini

                -- Electronice

                --- Pentru măsurarea sau controlul mărimilor geometrice

9031 80 32           ---- Pentru controlul discurilor sau dispozitivelor semiconductoare sau pentru controlul măștilor sau reticulelor utilizate în fabricarea dispozitivelor cu semiconductori

9031 80 34           ---- Altele

9031 80 38           --- Altele

                -- Altele

9031 80 91           --- Pentru măsurarea sau controlul mărimilor geometrice

9031 80 98           --- Altele

9031 90 - Părți și accesorii

9031 90 20           -- Pentru aparatele de la subpoziția 90314100 sau pentru instrumentele și aparatele optice pentru măsurarea nivelului de contaminare cu particule de la suprafața discurilor (wafers) cu semiconductori de la subpoziția 90314990

9031 90 30           -- Pentru aparatele de la poziția 90318032

9031 90 85           -- Altele

9032      Instrumente și aparate pentru reglare sau control automat

9032 10 - Termostate

9032 10 20           -- Electronice

                -- Altele

9032 10 81           --- Cu dispozitiv de declanșare electrică

9032 10 89           --- Altele

9032 20 00           - Manostate (presostate)

                - Alte instrumente și aparate

9032 81 00           -- Hidraulice sau pneumatice

9032 89 00           -- Altele

9032 90 00           - Părți și accesorii

9033 00 00           Părți și accesorii, nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol, pentru mașini, aparate, instrumente sau articole de la capitolul 90