GönderenKonu: CAPITOLUL 84  (Okunma sayısı 178 defa)

idareci

  • Site Yöneticisi
  • İleti: 675
  • Üyelik Tarihi:
CAPITOLUL 84
Tarih : 29-05-2016 Saat : 19:42

SECȚIUNEA XVI - MAȘINI ȘI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA; APARATE DE ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ȘI SUNET DE TELEVIZIUNE ȘI PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTOR APARATE

CAPITOLUL 84 - REACTOARE NUCLEARE, CAZANE, MAȘINI, APARATE ȘI DISPOZITIVE MECANICE; PĂRȚI ALE ACESTORA

8401      Reactoare nucleare; elemente combustibile (cartușe) neiradiate pentru reactoare nucleare; mașini și aparate pentru separare izotopică

8401 10 00           - Reactoare nucleare (Euratom)

8401 20 00           - Mașini și aparate pentru separare izotopică și părțile lor (Euratom)

8401 30 00           - Elemente combustibile (cartușe) neiradiate (Euratom)

8401 40 00           - Părți de reactoare nucleare (Euratom)

8402      Cazane generatoare de abur sau de alți vapori, altele decât cazanele pentru încălzire centrală destinate să producă în același timp apă caldă și abur de joasă presiune; cazane numite „de apă supraîncălzită”

                - Cazane generatoare de abur sau de alți vapori

8402 11 00           -- Cazane acvatubulare cu o producție orară de abur peste 45 tone

8402 12 00           -- Cazane acvatubulare cu o producție orară de abur de maximum 45 tone

8402 19 -- Alte cazane generatoare de vapori, inclusiv cazanele mixte

8402 19 10           --- Cazane ignitubulare

8402 19 90           --- Altele

8402 20 00           - Cazane numite „de apă supraîncălzită”

8402 90 00           - Părți

8403      Cazane pentru încălzire centrală, altele decât cele de la poziția 8402

8403 10 - Cazane

8403 10 10           -- Din fontă

8403 10 90           -- Altele

8403 90 - Părți

8403 90 10           -- Din fontă

8403 90 90           -- Altele

8404      Instalații auxiliare pentru cazanele de la pozițiile 8402 sau 8403 (de exemplu economizoare, supraîncălzitoare, dispozitive de curățat funingine sau recuperatoare de gaz); condensatoare pentru mașinile cu abur sau alți vapori

8404 10 00           - Instalații auxiliare pentru cazanele de la pozițiile 8402 sau 8403

8404 20 00           - Condensatoare pentru mașinile cu abur sau alți vapori

8404 90 00           - Părți

8405      Generatoare de gaz de aer sau generatoare de gaz de apă, cu sau fără epuratoarele lor; generatoare de acetilenă și generatoare similare de gaz, prin procedeul cu apă, cu sau fără epuratoarele lor

8405 10 00           - Generatoare de gaz de aer sau generatoare de gaz de apă, cu sau fără epuratoarele lor; generatoare de acetilenă și generatoare similare de gaz, prin procedeul cu apă, cu sau fără epuratoarele lor

8405 90 00           - Părți

8406      Turbine cu vapori

8406 10 00           - Turbine pentru propulsia navelor

                - Alte turbine

8406 81 00           -- De o putere peste 40 MW

8406 82 00           -- De o putere de maximum 40 MW

8406 90 - Părți

8406 90 10           -- Palete de stator, rotoare și paletele lor

8406 90 90           -- Altele

8407      Motoare cu piston alternativ sau rotativ, cu aprindere prin scânteie (motoare cu explozie)

8407 10 00           - Motoare pentru aviație

                - Motoare pentru propulsia navelor

8407 21 -- Suspendate (exterioare bordului)

8407 21 10           --- Cu capacitatea cilindrică de maximum 325 cm³

                --- Cu capacitatea cilindrică peste 325 cm³

8407 21 91           ---- Cu puterea de maximum 30 kW

8407 21 99           ---- Cu puterea peste 30 kW

8407 29 00           -- Altele

                - Motoare cu piston alternativ de tipul celor utilizate pentru propulsia vehiculelor de la capitolul 87

8407 31 00           -- Cu capacitatea cilindrică de maximum 50 cm³

8407 32 -- Cu capacitatea cilindrică peste 50 cm³, dar maximum 250 cm³

8407 32 10           --- Cu capacitatea cilindrică peste 50 cm³, dar maximum 125 cm³

8407 32 90           --- Cu capacitatea cilindrică peste 125 cm³, dar maximum 250 cm³

8407 33 -- Cu capacitatea cilindrică peste 250 cm³, dar maximum 1000 cm³

8407 33 20           --- Cu capacitatea cilindrică peste 250 cm³, dar maximum 500 cm³

8407 33 80           --- Cu capacitatea cilindrică peste 500 cm³, dar maximum 1000 cm³

8407 34 -- Cu capacitatea cilindrică de peste 1000 cm³

8407 34 10           --- Destinate industriei de montaj: motocultoarelor de la subpoziția 870110, autovehiculelor de la poziția 8703, autovehiculelor de la poziția 8704, cu capacitate cilindrică mai mică de 2800 cm³, autovehiculelor de la poziția 8705

                --- Altele

8407 34 30           ---- Folosite

                ---- Noi, cu o capacitate cilindrică

8407 34 91           ----- De maximum 1500 cm³

8407 34 99           ----- De peste 1500 cm³

8407 90 - Alte motoare

8407 90 10           -- Cu capacitatea cilindrică de maximum 250 cm³

                -- Cu capacitatea cilindrică de peste 250 cm³

8407 90 50           --- Destinate industriei de montaj: motocultoarelor de la subpoziția 870110, autovehiculelor de la poziția 8703, autovehiculelor de la poziția 8704, cu capacitate cilindrică mai mică de 2800 cm³, autovehiculelor de la poziția 8705

                --- Altele

8407 90 80           ---- Cu puterea de maximum 10 kW

8407 90 90           ---- Cu puterea peste 10 kW

8408      Motoare cu piston, cu aprindere prin compresie (motoare diesel sau semi-diesel)

8408 10 - Motoare pentru propulsia navelor

                -- Folosite

8408 10 11           --- Pentru vasele maritime de la pozițiile 8901-8906, remorcherele de la subpoziția 89040010 și vasele de război de la subpoziția 89061000

8408 10 19           --- Altele

                -- Noi, cu puterea

                --- De maximum 50 kW

8408 10 23           ---- Pentru vasele maritime de la pozițiile 8901-8906, remorcherele de la subpoziția 89040010 și vasele de război de la subpoziția 89061000

8408 10 27           ---- Altele

                --- De peste 50 kW, dar de maximum 100 kW

8408 10 31           ---- Pentru vasele maritime de la pozițiile 8901-8906, remorcherele de la subpoziția 89040010 și vasele de război de la subpoziția 89061000

8408 10 39           ---- Altele

                --- De peste 100 kW, dar de maximum 200 kW

8408 10 41           ---- Pentru vasele maritime de la pozițiile 8901-8906, remorcherele de la subpoziția 89040010 și vasele de război de la subpoziția 89061000

8408 10 49           ---- Altele

                --- De peste 200 kW, dar de maximum 300 kW

8408 10 51           ---- Pentru vasele maritime de la pozițiile 8901-8906, remorcherele de la subpoziția 89040010 și vasele de război de la subpoziția 89061000

8408 10 59           ---- Altele

                --- De peste 300 kW, dar de maximum 500 kW

8408 10 61           ---- Pentru vasele maritime de la pozițiile 8901-8906, remorcherele de la subpoziția 89040010 și vasele de război de la subpoziția 89061000

8408 10 69           ---- Altele

                --- De peste 500 kW, dar de maximum 1000 kW

8408 10 71           ---- Pentru vasele maritime de la pozițiile 8901-8906, remorcherele de la subpoziția 89040010 și vasele de război de la subpoziția 89061000

8408 10 79           ---- Altele

                --- De peste 1000 kW, dar de maximum 5000 kW

8408 10 81           ---- Pentru vasele maritime de la pozițiile 8901-8906, remorcherele de la subpoziția 89040010 și vasele de război de la subpoziția 89061000

8408 10 89           ---- Altele

                --- De peste 5000 kW

8408 10 91           ---- Pentru vasele maritime de la pozițiile 8901-8906, remorcherele de la subpoziția 89040010 și vasele de război de la subpoziția 89061000

8408 10 99           ---- Altele

8408 20 - Motoare de tipul celor utilizate pentru propulsia vehiculelor de la capitolul 87

8408 20 10           -- Destinate industriei de montaj: motocultoarelor de la subpoziția 870110, autovehiculelor de la poziția 8703, autovehiculelor de la poziția 8704, cu capacitate cilindrică mai mică de 2500 cm³, autovehiculelor de la poziția 8705

                -- Altele

                --- Pentru tractoare agricole și tractoare forestiere cu roți, cu puterea

8408 20 31           ---- De maximum 50 kW

8408 20 35           ---- De peste 50 kW, dar de maximum 100 kW

8408 20 37           ---- De peste 100 kW

                --- Pentru alte vehicule de la capitolul 87, cu puterea

8408 20 51           ---- De maximum 50 kW

8408 20 55           ---- De peste 50 kW, dar de maximum 100 kW

8408 20 57           ---- De peste 100 kW, dar de maximum 200 kW

8408 20 99           ---- De peste 200 kW

8408 90 - Alte motoare

8408 90 21           -- De propulsie pentru vehiculele feroviare

                -- Altele

8408 90 27           --- Folosite

                --- Noi, cu puterea

8408 90 41           ---- De maximum 15 kW

8408 90 43           ---- De peste 15 kW, dar de maximum 30 kW

8408 90 45           ---- De peste 30 kW, dar de maximum 50 kW

8408 90 47           ---- De peste 50 kW, dar de maximum 100 kW

8408 90 61           ---- De peste 100 kW, dar de maximum 200 kW

8408 90 65           ---- De peste 200 kW, dar de maximum 300 kW

8408 90 67           ---- De peste 300 kW, dar de maximum 500 kW

8408 90 81           ---- De peste 500 kW, dar de maximum 1000 kW

8408 90 85           ---- De peste 1000 kW, dar de maximum 5000 kW

8408 90 89           ---- De peste 5000 kW

8409      Părți care pot fi recunoscute ca fiind destinate numai sau în principal motoarelor de la pozițiile 8407 sau 8408

8409 10 00           - De motoare pentru aviație

                - Altele

8409 91 00           -- Destinate numai sau în principal motoarelor cu piston cu aprindere prin scânteie

8409 99 00           -- Altele

8410      Turbine hidraulice, roți hidraulice și regulatoare pentru acestea

                - Turbine și roți hidraulice

8410 11 00           -- Cu puterea maximum 1000 kW

8410 12 00           -- Cu puterea peste 1000 kW, dar de maximum 10000 kW

8410 13 00           -- Cu puterea peste 10000 kW

8410 90 00           - Părți, inclusiv regulatoarele

8411      Turboreactoare, turbopropulsoare și alte turbine cu gaz

                - Turboreactoare

8411 11 00           -- De o forță de maximum 25 kN

8411 12 -- De o forță peste 25 kN

8411 12 10           --- De o forță peste 25 kN, dar de maximum 44 kN

8411 12 30           --- De o forță peste 44 kN, dar de maximum 132 kN

8411 12 80           --- De o forță peste 132 kN

                - Turbopropulsoare

8411 21 00           -- Cu puterea de maximum 1100 kW

8411 22 -- Cu puterea peste 1100 kW

8411 22 20           --- Cu puterea peste 1100 kW, dar de maximum 3730 kW

8411 22 80           --- Cu puterea peste 3730 kW

                - Alte turbine cu gaz

8411 81 00           -- Cu puterea de maximum 5000 kW

8411 82 -- Cu puterea peste 5000 kW

8411 82 20           --- Cu puterea peste 5000 kW, dar de maximum 20000 kW

8411 82 60           --- Cu puterea peste 20000 kW, dar de maximum 50000 kW

8411 82 80           --- Cu puterea peste 50000 kW

                - Părți

8411 91 00           -- De turboreactoare sau de turbopropulsoare

8411 99 00           -- Altele

8412      Alte motoare și mașini motrice

8412 10 00           - Propulsoare cu reacție, altele decât turboreactoarele

                - Motoare hidraulice

8412 21 -- Cu mișcare rectilinie (cilindri)

8412 21 20           --- Sisteme hidraulice

8412 21 80           --- Altele

8412 29 -- Altele

8412 29 20           --- Sisteme hidraulice

                --- Altele

8412 29 81           ---- Motoare hidraulice cu ulei

8412 29 89           ---- Altele

                - Motoare pneumatice

8412 31 00           -- Cu mișcare rectilinie (cilindri)

8412 39 00           -- Altele

8412 80 - Altele

8412 80 10           -- Mașini cu abur sau alți vapori

8412 80 80           -- Altele

8412 90 - Părți

8412 90 20           -- De propulsoare cu reacție, altele decât turboreactoarele

8412 90 40           -- De motoare hidraulice

8412 90 80           -- Altele

8413      Pompe pentru lichide, chiar cu dispozitiv de măsurare; elevatoare de lichid

                - Pompe care conțin un dispozitiv de măsurare sau sunt proiectate pentru a fi echipate cu un asemenea dispozitiv

8413 11 00           -- Pompe pentru distribuirea carburanților sau lubrifianților, de tipul celor utilizate la stațiile service sau în garaje

8413 19 00           -- Altele

8413 20 00           - Pompe manuale, altele decât cele de la subpozițiile 841311 sau 841319

8413 30 - Pompe de carburant, de ulei sau de lichid de răcire pentru motoarele cu aprindere prin scânteie sau prin compresie

8413 30 20           -- Pompe de injecție

8413 30 80           -- Altele

8413 40 00           - Pompe de beton

8413 50 - Alte pompe volumice alternative

8413 50 20           -- Agregate hidraulice

8413 50 40           -- Pompe dozatoare

                -- Altele

                --- Pompe cu piston

8413 50 61           ---- Pompe hidraulice cu ulei

8413 50 69           ---- Altele

8413 50 80           --- Altele

8413 60 - Alte pompe volumice rotative

8413 60 20           -- Agregate hidraulice

                -- Altele

                --- Pompe cu angrenaj

8413 60 31           ---- Pompe hidraulice cu ulei

8413 60 39           ---- Altele

                --- Pompe cu palete de antrenare

8413 60 61           ---- Pompe hidraulice cu ulei

8413 60 69           ---- Altele

8413 60 70           --- Pompe cu șurub elicoidal

8413 60 80           --- Altele

8413 70 - Alte pompe centrifuge

                -- Pompe submersibile

8413 70 21           --- Monoetajate

8413 70 29           --- Multietajate

8413 70 30           -- Pompe pentru circularea apei în instalații de încălzire centrală și de apă caldă

                -- Altele, având orificii de refulare de un diametru

8413 70 35           --- De maximum 15 mm

                --- De peste 15 mm

8413 70 45           ---- Pompe cu roți cu canale și pompe cu canal lateral

                ---- Pompe centrifuge radiale

                ----- Monoetajate

                ------ Cu un singur flux

8413 70 51           ------- Monobloc

8413 70 59           ------- Altele

8413 70 65           ------ Cu mai multe fluxuri

8413 70 75           ----- Multietajate

                ---- Alte pompe centrifuge

8413 70 81           ----- Monoetajate

8413 70 89           ----- Multietajate

                - Alte pompe; elevatoare de lichid

8413 81 00           -- Pompe

8413 82 00           -- Elevatoare de lichid

                - Părți

8413 91 00           -- De pompe

8413 92 00           -- De elevatoare de lichid

8414      Pompe de aer sau de vid, compresoare de aer sau de alte gaze și ventilatoare; hote aspirante de extracție sau de reciclare, cu ventilator încorporat, chiar filtrante

8414 10 - Pompe de vid

8414 10 20           -- Destinate a fi utilizate la fabricarea produselor semiconductoare

                -- Altele

8414 10 25           --- Pompe cu piston rotativ, pompe cu palete, pompe moleculare și pompe Roots

                --- Altele

8414 10 81           ---- Pompe de difuziune, pompe criostatice și pompe de adsorbție

8414 10 89           ---- Altele

8414 20 - Pompe de aer, acționate de mână sau de picior

8414 20 20           -- Pompe actionate de mână pentru biciclete

8414 20 80           -- Altele

8414 30 - Compresoare de tipul celor utilizate în echipamentele frigorifice

8414 30 20           -- Cu puterea de maximum 0,4 kW

                -- Cu puterea peste 0,4 kW

8414 30 81           --- Ermetice sau semiermetice

8414 30 89           --- Altele

8414 40 - Compresoare de aer remorcabile montate pe șasiuri cu roți

8414 40 10           -- Cu debitul de maximum 2 m³ pe minut

8414 40 90           -- Cu debitul peste 2 m³ pe minut

                - Ventilatoare

8414 51 00           -- Ventilatoare de masă, de sol, de perete, de fereastră, de plafon, de acoperiș, cu motor electric încorporat de o putere de maximum 125 W

8414 59 -- Altele

8414 59 20           --- Axiale

8414 59 40           --- Centrifugale

8414 59 80           --- Altele

8414 60 00           - Hote a căror cea mai mare latură orizontală este de maximum 120 cm

8414 80 - Altele

                -- Turbocompresoare

8414 80 11           --- Monoetajate

8414 80 19           --- Multietajate

                -- Compresoare volumice alternative, care pot furniza o suprapresiune

                --- De maximum 15 bari, cu un debit pe oră

8414 80 22           ---- De maximum 60 m³

8414 80 28           ---- Peste 60 m³

                --- De peste 15 bari, cu un debit pe oră

8414 80 51           ---- De maximum 120 m³

8414 80 59           ---- Peste 120 m³

                -- Compresoare volumice rotative

8414 80 73           --- Cu un singur arbore

                --- Cu mai mulți arbori

8414 80 75           ---- Cu șurub

8414 80 78           ---- Altele

8414 80 80           -- Altele

8414 90 00           - Părți

8415      Mașini și aparate pentru condiționarea aerului, care au ventilator cu motor și dispozitive proprii de modificare a temperaturii și umidității, inclusiv cele la care umiditatea nu poate fi reglată separat

8415 10 - De perete sau de fereastră, care formează un singur corp sau de tipul „split-system” (sisteme cu elemente separate)

8415 10 10           -- Care formează un singur corp

8415 10 90           -- Sisteme cu elemente separate („split-system”)

8415 20 00           - De tipul celor utilizate pentru confortul persoanelor în autovehicule

                - Altele

8415 81 00           -- Cu dispozitiv de răcire și supapă pentru inversarea ciclului termic (pompe de căldură reversibile)

8415 82 00           -- Altele, cu dispozitiv de răcire

8415 83 00           -- Fără dispozitiv de răcire

8415 90 00           - Părți

8416      Arzătoare pentru alimentarea focarelor cu combustibili lichizi, cu combustibili solizi pulverizați sau cu gaz; focare automate, inclusiv antefocarele, grătarele mecanice, dispozitivele mecanice ale acestora pentru evacuarea cenușii și dispozitivele similare

8416 10 - Arzătoare cu combustibili lichizi

8416 10 10           -- Cu dispozitiv de control automat încorporat

8416 10 90           -- Altele

8416 20 - Alte arzătoare, inclusiv arzătoare mixte

8416 20 10           -- Care funcționează numai cu gaz, monobloc, având încorporat un ventilator și un dispozitiv de control

                -- Altele

8416 20 20           --- Arzătoare mixte

8416 20 80           --- Altele

8416 30 00           - Focare automate, inclusiv antefocarele lor, grătarele lor mecanice, dispozitivele lor mecanice pentru evacuarea cenușei și dispozitivele similare

8416 90 00           - Părți

8417      Furnale și cuptoare industriale sau de laborator, inclusiv incineratoare, neelectrice

8417 10 00           - Furnale și cuptoare pentru calcinare, topire sau alte tratamente termice ale minereurilor sau metalelor

8417 20 - Cuptoare de brutărie, patiserie sau pentru fabricarea biscuiților

8417 20 10           -- Cuptoare tunel

8417 20 90           -- Altele

8417 80 - Altele

8417 80 30           -- Cuptoare și furnale pentru arderea produselor ceramice

8417 80 50           -- Cuptoare și furnale pentru arderea cimentului, sticlei sau produselor chimice

8417 80 70           -- Altele

8417 90 00           - Părți

8418      Frigidere, congelatoare și alte echipamente pentru producerea frigului, electrice sau nu; pompe de caldură altele decât mașinile și aparatele pentru condiționarea aerului de la poziția 8415

8418 10 - Frigidere și congelatoare combinate, prevăzute cu uși exterioare separate

8418 10 20           -- Cu capacitatea peste 340 l

8418 10 80           -- Altele

                - Frigidere de tip menajer

8418 21 -- Cu compresie

8418 21 10           --- Cu capacitatea peste 340 l

                --- Altele

8418 21 51           ---- Model masă

8418 21 59           ---- Pentru încastrat

                ---- Altele, cu capacitatea

8418 21 91           ----- De maximum 250 l

8418 21 99           ----- Peste 250 l, dar maximum 340 l

8418 29 00           -- Altele

8418 30 - Congelatoare tip ladă, de o capacitate de maximum 800 l

8418 30 20           -- Cu capacitatea de maximum 400 l

8418 30 80           -- Cu capacitatea peste 400 l, dar de maximum 800 l

8418 40 - Congelatoare tip dulap, de o capacitate de maximum 900 l

8418 40 20           -- Cu capacitatea de maximum 250 l

8418 40 80           -- Cu capacitatea peste 250 l, dar de maximum 900 l

8418 50 - Alt mobilier (lăzi, dulapuri, vitrine, tejghele și mobilă similară) pentru conservarea și expunerea produselor, având încorporat echipament pentru producerea frigului

                -- Vitrine și tejghele frigorifice (cu grup frigorific sau evaporator încorporat)

8418 50 11           --- Pentru produse congelate

8418 50 19           --- Altele

8418 50 90           -- Alt mobilier frigorific

                - Alte mașini și aparate pentru producerea frigului; pompe de căldură

8418 61 00           -- Pompe de căldură, altele decât cele pentru mașinile și aparatele pentru condiționarea aerului de la poziția 8415

8418 69 00           -- Altele

                - Părți

8418 91 00           -- Mobilier destinat echipamentelor pentru producerea frigului

8418 99 -- Altele

8418 99 10           --- Evaporatoare și condensatoare, altele decât cele pentru aparatele de tip menajer

8418 99 90           --- Altele

8419      Aparate și dispozitive, chiar încălzite electric (cu excepția furnalelor, cuptoarelor și a altor aparate de la poziția 8514), pentru prelucrarea materialelor prin operații ce implică o schimbare a temperaturii cum sunt: încălzirea, coacerea, fierberea, prăjirea, distilarea, rectificarea, sterilizarea, pasteurizarea, etuvarea, uscarea, evaporarea, vaporizarea, condensarea sau răcirea, altele decât aparatele de uz casnic; încălzitoare de apă neelectrice, cu încălzire instantanee sau cu stocare

                - Încălzitoare de apă neelectrice, cu încălzire instantanee sau cu stocare

8419 11 00           -- Cu încălzire instantanee, cu gaz

8419 19 00           -- Altele

8419 20 00           - Sterilizatoare medico-chirurgicale sau de laborator

                - Uscătoare

8419 31 00           -- Pentru produse agricole

8419 32 00           -- Pentru lemn, pastă de hârtie, hârtii sau cartoane

8419 39 00           -- Altele

8419 40 00           - Aparate de distilare sau de rectificare

8419 50 00           - Schimbătoare de căldură

8419 60 00           - Aparate și dispozitive pentru lichefierea aerului sau a altor gaze

                - Alte aparate și dispozitive

8419 81 -- Pentru prepararea băuturilor calde, gătirea sau încălzirea alimentelor

8419 81 20           --- Filtre și alte aparate pentru prepararea cafelei și a altor băuturi calde

8419 81 80           --- Altele

8419 89 -- Altele

8419 89 10           --- Turnuri de răcire și dispozitive similare pentru răcire directă (fără perete despărțitor), prin recircularea apei

8419 89 30           --- Aparate și dispozitive de metalizare sub vid

8419 89 98           --- Altele

8419 90 - Părți

8419 90 15           -- Pentru sterilizatoarele de la subpoziția 84192000

8419 90 85           -- Altele

8420      Calandre și laminoare, altele decât cele pentru metale sau sticlă și cilindri pentru aceste mașini

8420 10 - Calandre și laminoare

8420 10 10           -- De tipul celor folosite în industria textilă

8420 10 30           -- De tipul celor folosite în industria hârtiei

8420 10 80           -- Altele

                - Părți

8420 91 -- Cilindri

8420 91 10           --- Din fontă

8420 91 80           --- Altele

8420 99 00           -- Altele

8421      Centrifuge, inclusiv uscătoare centrifugale; mașini și aparate pentru filtrarea sau epurarea lichidelor sau gazelor

                - Centrifuge, inclusiv uscătoare centrifugale

8421 11 00           -- Centrifuge pentru smântânire

8421 12 00           -- Uscătoare de rufe

8421 19 -- Altele

8421 19 20           --- Centrifuge de tipule celor utilizate în laboratoare

8421 19 70           --- Altele

                - Aparate pentru filtrarea sau epurarea lichidelor

8421 21 00           -- Pentru filtrarea sau epurarea apei

8421 22 00           -- Pentru filtrarea sau epurarea băuturilor, altele decât apa

8421 23 00           -- Pentru filtrarea uleiurilor minerale în motoare cu aprindere prin scânteie sau prin compresie

8421 29 00           -- Altele

                - Aparate pentru filtrarea sau epurarea gazelor

8421 31 00           -- Filtre de aer pentru motoarele cu aprindere prin scânteie sau prin compresie

8421 39 -- Altele

8421 39 20           --- Aparate pentru filtrarea sau epurarea aerului

                --- Aparate pentru filtrarea sau epurarea altor gaze

8421 39 60           ---- Prin procedee catalitice

8421 39 80           ---- Altele

                - Părți

8421 91 00           -- De centrifuge, inclusiv de uscătoare centrifugale

8421 99 00           -- Altele

8422      Mașini pentru spălat vesela; mașini și aparate pentru curățat sau uscat sticle sau alte recipiente; mașini și aparate pentru umplut, închis, astupat sau etichetat sticle, cutii, saci sau alte recipiente; mașini și aparate pentru capsulat sticle, borcane, tuburi sau recipiente similare; alte mașini și aparate de împachetat sau ambalat mărfuri (inclusiv mașini și aparate de ambalat în folie termoretractabilă); mașini și aparate pentru gazeificarea (acidularea) băuturilor

                - Mașini pentru spălat vesela

8422 11 00           -- De tip menajer

8422 19 00           -- Altele

8422 20 00           - Mașini și aparate pentru curățat sau uscat sticle sau alte recipiente

8422 30 00           - Mașini și aparate pentru umplut, închis, astupat sau etichetat sticle, cutii, saci sau alte recipiente; mașini și aparate de capsulat sticle, borcane, tuburi sau recipiente similare; mașini și aparate pentru gazeificarea băuturilor

8422 40 00           - Alte mașini și aparate de împachetat sau de ambalat mărfurile (inclusiv mașinile și aparatele de ambalat în folie termoretractabilă)

8422 90 - Părți

8422 90 10           -- De mașini de spălat vesela

8422 90 90           -- Altele

8423      Aparate și instrumente de cântărit, inclusiv bascule și balanțe pentru verificat piese industriale, cu excepţia balanţelor sensibile la o greutate de 5 cg sau mai mică; greutăți de cântărit pentru orice balanțe

8423 10 - Cântare de persoane, inclusiv cântare pentru sugari; cântare de uz menajer

8423 10 10           -- Balanțe de uz menajer

8423 10 90           -- Altele

8423 20 00           - Bascule pentru cântărire continuă a mărfurilor transportate pe bandă

8423 30 00           - Bascule pentru cântăriri constante, balanțe și bascule de însăcuire sau de dozare

                - Alte aparate și instrumente de cântărit

8423 81 -- Cu o capacitate de cântărit de maximum 30 kg

8423 81 10           --- Instrumente de control prin referință la o greutate predeterminată, cu funcționare automată, inclusiv mașinile de sortat după greutate

8423 81 30           --- Aparate și instrumente de cântărit și etichetat produsele preambalate

8423 81 50           --- Balanțe de magazin

8423 81 90           --- Altele

8423 82 -- Cu o capacitate de cântărit de peste 30 kg, dar de maximum 5000 kg

8423 82 10           --- Instrumente de control prin referință la o greutate predeterminată, cu funcționare automată, inclusiv mașinile de sortat după greutate

8423 82 90           --- Altele

8423 89 00           -- Altele

8423 90 00           - Greutăți pentru orice tip de balanțe; părți de aparate sau instrumente de cântărit

8424      Aparate mecanice (inclusiv cele manevrate manual) pentru proiectat, dispersat sau pulverizat lichide sau pulberi; extinctoare, chiar încărcate; aerografe și aparate similare; mașini și aparate cu jet de nisip, cu jet de vapori și aparate similare cu jet

8424 10 00           - Extinctoare, chiar încărcate

8424 20 00           - Aerografe și aparate similare

8424 30 - Mașini și aparate cu jet de nisip, cu jet de vapori și aparate similare cu jet

                -- Aparate de curățire cu apă, cu motor încorporat

8424 30 01           --- Echipate cu dispozitiv de încălzit

8424 30 08           --- Altele

                -- Alte mașini și aparate

8424 30 10           --- Cu aer comprimat

8424 30 90           --- Altele

                - Alte aparate

8424 81 -- Pentru agricultură sau horticultură

8424 81 10           --- Aparate de stropit

                --- Altele

8424 81 30           ---- Aparate portative

                ---- Altele

8424 81 91           ----- Pulverizatoare și prăfuitoare proiectate pentru a fi purtate sau trase de tractor

8424 81 99           ----- Altele

8424 89 00           -- Altele

8424 90 00           - Părți

8425      Palane, altele decât ascensoare basculante, trolii și cabestane; cricuri și vinciuri

                - Palane, altele decât ascensoare basculante sau mecanisme de ridicat de tipul utilizat la ridicarea vehiculelor

8425 11 00           -- Cu motor electric

8425 19 00           -- Altele

                - Trolii; cabestane

8425 31 00           -- Cu motor electric

8425 39 00           -- Altele

                - Cricuri și vinciuri; mecanisme de ridicat de tipul utilizat la ridicarea vehiculelor

8425 41 00           -- Elevatoare fixe de mașini, pentru garaje

8425 42 00           -- Alte cricuri și vinciuri, hidraulice

8425 49 00           -- Altele

8426      Macarale derrick (biga); macarale, inclusiv macarale suspendate; poduri rulante, macarale-portal de descărcare sau de manevrare, macarale-pod, cărucioare-călăreț și cărucioare-macara

                - Poduri rulante și grinzi rulante, macarale-portal (cu excepția macaralelor-portal rotative), macarale-pod și cărucioare-călăreț

8426 11 00           -- Poduri rulante și grinzi rulante pe suporți ficși

8426 12 00           -- Portaluri mobile pe roți cu pneuri și cărucioare-călăreț

8426 19 00           -- Altele

8426 20 00           - Macarale-turn

8426 30 00           - Macarale-portal

                - Alte mașini și aparate, autopropulsate

8426 41 00           -- Pe roți cu pneuri

8426 49 00           -- Altele

                - Alte mașini și aparate

8426 91 -- Destinate montării pe un vehicul rutier

8426 91 10           --- Macarale hidraulice pentru încărcarea sau descărcarea vehiculului

8426 91 90           --- Altele

8426 99 00           -- Altele

8427      Cărucioare-stivuitoare; alte cărucioare de manevrare echipate cu un dispozitiv de ridicat

8427 10 - Cărucioare autopropulsate cu motor electric

8427 10 10           -- Care ridică la înălțimea de minimum 1 m

8427 10 90           -- Altele

8427 20 - Alte cărucioare autopropulsate

                -- Care ridică la înălțimea de minimum 1 m

8427 20 11           --- Cărucioare stivuitoare pentru orice tip de teren

8427 20 19           --- Altele

8427 20 90           -- Altele

8427 90 00           - Alte cărucioare

8428      Alte mașini și aparate de ridicat, de manevrat, de încărcat, sau de descărcat (de exemplu ascensoare, scări rulante, transportatoare, teleferice)

8428 10 - Ascensoare pentru persoane și ascensoare pentru mărfuri

8428 10 20           -- Electrice

8428 10 80           -- Altele

8428 20 - Elevatoare sau transportoare, pneumatice

8428 20 20           -- Pentru produse în vrac

8428 20 80           -- Altele

                - Alte elevatoare, transportoare sau conveioare, cu acțiune continuă, pentru mărfuri

8428 31 00           -- Special proiectate pentru extracția minieră subterană sau pentru alte activități subterane

8428 32 00           -- Altele, cu cupe

8428 33 00           -- Altele, cu bandă sau curea

8428 39 -- Altele

8428 39 20           --- Transportoare sau conveioare cu role sau galeți

8428 39 90           --- Altele

8428 40 00           - Scări și trotuare rulante

8428 60 00           - Teleferice (inclusiv telescaune și teleschiuri); mecanisme de tracțiune pentru funiculare

8428 90 - Alte mașini și aparate

                -- Încărcătoare special concepute pentru exploatații agricole

8428 90 71           --- Concepute pentru a fi atașate tractoarelor agricole

8428 90 79           --- Altele

8428 90 90           -- Altele

8429      Buldozere (inclusiv cu lamă orientabilă), gredere, nivelatoare, screpere, lopeți mecanice, excavatoare, încărcătoare și lopeți încărcătoare, compactoare și rulouri compresoare, autopropulsate

                - Buldozere (inclusiv cu lamă orientabilă)

8429 11 00           -- Pe șenile

8429 19 00           -- Altele

8429 20 00           - Gredere și nivelatoare

8429 30 00           - Screpere

8429 40 - Compactoare și rulouri compresoare

                -- Rulouri compresoare

8429 40 10           --- Rulouri vibratoare

8429 40 30           --- Altele

8429 40 90           -- Compactoare

                - Lopeți mecanice, excavatoare, încărcătoare și lopeți încărcătoare

8429 51 -- Încărcătoare și lopeți încărcătoare cu încărcător frontal

8429 51 10           --- Încărcătoare special proiectate pentru mine subterane sau pentru alte munci subterane

                --- Altele

8429 51 91           ---- Încărcătoare pe șenile

8429 51 99           ---- Altele

8429 52 -- Echipamente a căror suprastructură poate efectua o rotație de 360°

8429 52 10           --- Excavatoare pe șenile

8429 52 90           --- Altele

8429 59 00           -- Altele

8430      Alte mașini și aparate pentru terasarea, nivelarea, decopertarea, excavarea, compactarea, extracția sau forarea pământului, mineralelor sau minereurilor; sonete pentru baterea pilonilor și mașini pentru extragerea pilonilor; pluguri de zăpadă și dispozitive de îndepărtat zăpadă

8430 10 00           - Sonete pentru baterea pilonilor și mașini pentru extragerea pilonilor

8430 20 00           - Pluguri de zăpadă și dispozitive de îndepărtat zăpadă

                - Haveze și mașini de săpat tuneluri sau galerii

8430 31 00           -- Autopropulsate

8430 39 00           -- Altele

                - Alte mașini de sondaj sau de foraj

8430 41 00           -- Autopropulsate

8430 49 00           -- Altele

8430 50 00           - Alte mașini și aparate, autopropulsate

                - Alte mașini și aparate, neautopropulsate

8430 61 00           -- Mașini și aparate de tasat sau de compactat

8430 69 00           -- Altele

8431      Părți care pot fi recunoscute ca fiind numai sau în principal destinate mașinilor sau aparatelor de la pozițiile 8425-8430

8431 10 00           - De mașini sau aparate de la poziția 8425

8431 20 00           - De mașini sau aparate de la poziția 8427

                - De mașini sau aparate de la poziția 8428

8431 31 00           -- Pentru ascensoare de persoane sau de mărfuri sau pentru scări rulante

8431 39 00           -- Altele

                - De mașini sau aparate de la pozițiile 8426, 8429 sau 8430

8431 41 00           -- Cupe, bene, graifere, lopeți, clești

8431 42 00           -- Lame de buldozere, chiar reglabile

8431 43 00           -- Părți de mașini pentru sondaj sau pentru foraj de la subpozițiile 843041 sau 843049

8431 49 -- Altele

8431 49 20           --- Turnate, din fontă, fier sau oțel

8431 49 80           --- Altele

8432      Mașini, aparate și dispozitive agricole, horticole sau silvicole pentru pregătirea sau lucrarea solului sau pentru culturi; tăvăluguri pentru peluze sau terenuri de sport

8432 10 00           - Pluguri

                - Grape, scarificatoare, cultivatoare, extirpatoare, sape, plivitoare și prășitori

8432 21 00           -- Grape cu disc (pulverizatoare)

8432 29 -- Altele

8432 29 10           --- Scarificatoare și cultivatoare

8432 29 30           --- Grape, altele decât cu disc

8432 29 50           --- Motosăpătoare

8432 29 90           --- Altele

8432 30 - Semănătoare, mașini de plantat și mașini de transplantat (repicat)

                -- Semănătoare

8432 30 11           --- De precizie, cu comandă centrală

8432 30 19           --- Altele

8432 30 90           -- Mașini de plantat și de repicat

8432 40 - Distribuitoare de îngrășăminte și gunoi

8432 40 10           -- De îngrășăminte minerale sau chimice

8432 40 90           -- Altele

8432 80 00           - Alte mașini, aparate și dispozitive

8432 90 00           - Părți

8433      Mașini și utilaje pentru recoltat și treierat produse agricole, inclusiv prese de balotat paie sau furaje; mașini și utilaje pentru tuns gazon și pentru secerat; mașini pentru curățat sau sortat ouă, fructe sau alte produse agricole, altele decât mașinile și aparatele de la poziția 8437

                - Mașini și utilaje pentru tuns gazon

8433 11 -- Cu motor, având dispozitiv de tăiat cu rotire în plan orizontal

8433 11 10           --- Electrice

                --- Altele

                ---- Autopropulsate

8433 11 51           ----- Prevăzute cu scaun

8433 11 59           ----- Altele

8433 11 90           ---- Altele

8433 19 -- Altele

                --- Cu motor

8433 19 10           ---- Electrice

                ---- Altele

                ----- Autopropulsate

8433 19 51           ------ Prevăzute cu scaun

8433 19 59           ------ Altele

8433 19 70           ----- Altele

8433 19 90           --- Fără motor

8433 20 - Secerători, inclusiv barele de tăiat care se montează pe tractor

8433 20 10           -- Cu motor

                -- Altele

8433 20 50           --- Proiectate pentru a fi tractate sau atașate la tractor

8433 20 90           --- Altele

8433 30 00           - Alte mașini și utilaje de cosit

8433 40 00           - Prese de balotat paie sau furaje, inclusiv prese colectoare

                - Alte mașini și utilaje pentru recoltat; mașini și utilaje pentru treierat

8433 51 00           -- Combine pentru recoltat și treierat

8433 52 00           -- Alte mașini și utilaje pentru treierat

8433 53 -- Mașini pentru recoltat tuberculi sau rădăcini

8433 53 10           --- Mașini pentru recoltat cartofi

8433 53 30           --- Mașini de decoletat și de recoltat sfeclă

8433 53 90           --- Altele

8433 59 -- Altele

                --- Recoltatoare pentru furaje

8433 59 11           ---- Autopropulsate

8433 59 19           ---- Altele

8433 59 85           --- Altele

8433 60 00           - Mașini pentru curățat, sortat sau triat ouă, fructe sau alte produse agricole

8433 90 00           - Părți

8434      Mașini pentru muls și mașini și aparate pentru lăptărie

8434 10 00           - Mașini pentru muls

8434 20 00           - Mașini și aparate pentru lăptărie

8434 90 00           - Părți

8435      Prese, teascuri, mașini și dispozitive de stors similare pentru fabricarea vinului, cidrului, sucurilor de fructe sau băuturilor similare

8435 10 00           - Mașini și aparate

8435 90 00           - Părți

8436      Alte mașini și utilaje pentru agricultură, horticultură, silvicultură, avicultură sau apicultură, inclusiv germinatoarele prevăzute cu dispozitive mecanice sau termice; incubatoarele și clocitoarele pentru avicultură

8436 10 00           - Mașini și utilaje pentru prepararea hranei animalelor

                - Mașini și utilaje pentru avicultură, inclusiv incubatoare și clocitoare

8436 21 00           -- Incubatoare și clocitoare

8436 29 00           -- Altele

8436 80 - Alte mașini și utilaje

8436 80 10           -- Pentru silvicultură

8436 80 90           -- Altele

                - Părți

8436 91 00           -- De mașini și utilaje pentru avicultură

8436 99 00           -- Altele

8437      Mașini pentru curățat, cernut, sortat sau triat semințe, boabe sau legume uscate; mașini și aparate pentru morărit sau pentru prelucrarea cerealelor sau a legumelor uscate, altele decât mașinile și aparatele de tipul celor folosite la ferme

8437 10 00           - Mașini pentru curățat, cernut, sortat sau triat semințe, boabe sau legume uscate

8437 80 00           - Alte mașini și aparate

8437 90 00           - Părți

8438      Mașini și aparate, nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol, pentru prepararea sau fabricarea industrială a alimentelor sau băuturilor, altele decât mașinile și aparatele pentru extragerea sau prepararea uleiurilor sau grăsimilor vegetale stabile sau animale

8438 10 - Mașini și aparate pentru brutărie, patiserie, fabricarea biscuiților sau a pastelor făinoase alimentare

8438 10 10           -- Pentru brutărie, patiserie sau fabricarea biscuiților

8438 10 90           -- Pentru fabricarea pastelor făinoase alimentare

8438 20 00           - Mașini și aparate pentru produse de cofetărie sau pentru fabricat cacao sau ciocolată

8438 30 00           - Mașini și aparate pentru fabricarea zahărului

8438 40 00           - Mașini și aparate pentru fabricarea berii

8438 50 00           - Mașini și aparate pentru prelucrarea cărnii

8438 60 00           - Mașini și aparate pentru prelucrarea fructelor sau legumelor

8438 80 - Alte mașini și aparate

8438 80 10           -- Pentru tratarea și prelucrarea cafelei sau ceaiului

                -- Altele

8438 80 91           --- Pentru prepararea sau fabricarea băuturilor

8438 80 99           --- Altele

8438 90 00           - Părți

8439      Mașini și aparate pentru fabricarea pastei din materiale fibroase celulozice sau pentru fabricarea sau finisarea hârtiei sau cartonului

8439 10 00           - Mașini și aparate pentru fabricarea pastei din materiale fibroase celulozice

8439 20 00           - Mașini și aparate pentru fabricarea hârtiei sau cartonului

8439 30 00           - Mașini și aparate pentru finisarea hârtiei sau cartonului

                - Părți

8439 91 00           -- De mașini și aparate pentru fabricarea pastei din materiale fibroase celulozice

8439 99 00           -- Altele

8440      Mașini și aparate pentru broșat sau legat cărți, inclusiv mașinile pentru cusut foi

8440 10 - Mașini și aparate

8440 10 10           -- Mașini de pliat

8440 10 20           -- Mașini de asamblat și mașini de adunat coli

8440 10 30           -- Mașini de cusut și mașini de prins agrafe

8440 10 40           -- Mașini de legat prin lipire

8440 10 90           -- Altele

8440 90 00           - Părți

8441      Alte mașini și aparate pentru prelucrarea pastei de hârtie, hârtiei sau cartonului, inclusiv mașinile de tăiat de orice fel

8441 10 - Mașini de tăiat

8441 10 10           -- Mașini de tăiat-bobinatoare

8441 10 20           -- Mașini de tăiat în lungime sau în lățime

8441 10 30           -- Ghilotine

8441 10 70           -- Altele

8441 20 00           - Mașini pentru fabricarea sacilor, pungilor sau plicurilor

8441 30 00           - Mașini pentru fabricarea cutiilor, lăzilor, tuburilor de carton, bidoanelor sau ambalajelor similare, altfel decât prin mulare

8441 40 00           - Mașini pentru mularea articolelor din pastă de hârtie, hârtie sau carton

8441 80 00           - Alte mașini și aparate

8441 90 - Părți

8441 90 10           -- De mașini de tăiat

8441 90 90           -- Altele

8442      Mașini, aparate și echipamente (altele decât mașinile-unelte de la pozițiile 8456-8465), pentru pregătirea sau fabricarea clișeelor, planșelor, cilindrilor sau altor componente imprimante; clișee, planșe, cilindri și alte componente imprimante; pietre litografice, cilindri, planșe și plăci pregătite pentru imprimare (de exemplu: șlefuite plan, granulate, lustruite)

8442 30 - Mașini, aparate și echipamente

8442 30 10           -- Mașini pentru compus caractere tipografice prin procedee fotografice

                -- Altele

8442 30 91           --- Pentru turnat și compus caractere tipografice prin alte procedee (de exemplu: linotipuri, monotipuri, intertipuri), cu sau fără dispozitive de turnare

8442 30 99           --- Altele

8442 40 00           - Părți ale acestor mașini, aparate sau echipamente

8442 50 - Clișee, planșe, cilindri și alte componente imprimante; pietre litografice, cilindri, planșe și plăci pregătite pentru imprimare (de exemplu: șlefuite plan, granulate, lustruite)

8442 50 20           -- Cu imprimare prin imagine

8442 50 80           -- Altele

8443      Mașini și aparate utilizate la imprimarea cu ajutorul planșelor, cilindrilor și altor organe de imprimare de la poziția 8442; alte imprimante, mașini de copiat și telecopiatoare, chiar combinate între ele; părți și accesorii

                - Mașini și aparate utilizate la imprimarea cu ajutorul planșelor, cilindrilor și altor organe de imprimare de la poziția 8442

8443 11 00           -- Mașini și aparate de imprimat tip offset alimentate cu hârtie în sul

8443 12 00           -- Mașini și aparate de imprimat tip offset de birou (alimentate cu foi de hârtie cu o latură de maximum 22 cm și cealaltă latură de maximum 36 cm)

8443 13 -- Alte mașini și aparate de imprimat tip offset

                --- Cu foi de hârtie

8443 13 10           ---- Folosite

                ---- Noi, cu foi de un format

8443 13 31           ----- De maximum 52 × 74 cm

8443 13 35           ----- De peste 52 × 74 cm, dar de maximum 74 × 107 cm

8443 13 39           ----- De peste 74 × 107 cm

8443 13 90           --- Altele

8443 14 00           -- Mașini și aparate de imprimat tipografice, alimentate cu hîrtie în sul, cu excepția mașinilor și aparatelor flexografice

8443 15 00           -- Mașini și aparate de imprimat tipografice, altele decât cele alimentate cu hîrtie în sul, cu excepția mașinilor și aparatelor flexografice

8443 16 00           -- Mașini și aparate de imprimat, flexografice

8443 17 00           -- Mașini și aparate de imprimat, heliografice

8443 19 -- Altele

8443 19 20           --- Pentru imprimarea materialelor textile

8443 19 40           --- Utilizate pentru fabricarea produselor semiconductoare

8443 19 70           --- Altele

                - Alte imprimante, mașini de copiat și telecopiatoare, chiar combinate între ele

8443 31 -- Mașini care asigură cel puțin două din funcțiile următoare: imprimare, copiere ori transmisie de telecopii, care pot fi conectate la o mașină automată de prelucrare a datelor sau la o rețea

8443 31 20           --- Mașini cu funcția principală de copiere digitală, care realizează copierea prin scanarea originalului și imprimarea copiilor prin intermediul unui dispozitiv de imprimare electrostatică

8443 31 80           --- Altele

8443 32 -- Altele, care pot fi conectate la o mașină automată de prelucrare a datelor sau la o rețea

8443 32 10           --- Imprimante

8443 32 30           --- Telecopiatoare

                --- Altele

8443 32 91           ---- Mașini care asigură funcția de copiere prin scanarea originalului și imprimarea unei copii prin intermediul unei imprimante electrostatice

8443 32 93           ---- Alte mașini care asigură funcția de copiere cu sistem optic

8443 32 99           ---- Altele

8443 39 -- Altele

8443 39 10           --- Mașini care asigură funcția de copiere prin scanarea originalului și imprimarea unei copii prin intermediul unei imprimante electrostatice

                --- Alte mașini de copiat

8443 39 31           ---- Cu sistem optic

8443 39 39           ---- Altele

8443 39 90           --- Altele

                - Părți și accesorii

8443 91 -- Părți și accesorii ale mașinilor și aparatelor de imprimat utilizate la imprimarea cu ajutorul planșelor, cilindrilor și altor organe de imprimare de la poziția 8442

8443 91 10           --- Ale aparatelor de la subpoziția 84431940

                --- Altele

8443 91 91           ---- Turnate, din fontă, fier sau oțel

8443 91 99           ---- Altele

8443 99 -- Altele

8443 99 10           --- Subansambluri electronice

8443 99 90           --- Altele

8444 00 Mașini pentru extrudarea, laminarea, texturarea sau tăierea materialelor textile sintetice sau artificiale

8444 00 10           - Mașini pentru extrudare

8444 00 90           - Altele

8445      Mașini pentru prepararea materialelor textile; mașini pentru filarea, dublarea sau răsucirea materialelor textile și alte mașini și aparate pentru fabricarea firelor textile; mașini de bobinat (inclusiv mașini de canetat) sau de depănat materiale textile și mașini pentru pregătirea firelor textile în vederea utilizării lor pe mașinile de la pozițiile 8446 sau 8447

                - Mașini pentru prepararea materialelor textile

8445 11 00           -- Mașini de cardat

8445 12 00           -- Mașini de pieptănat

8445 13 00           -- Laminoare și flaiere

8445 19 00           -- Altele

8445 20 00           - Mașini de filat materiale textile

8445 30 00           - Mașini de dublat sau răsucit materialele textile

8445 40 00           - Mașini de bobinat (inclusiv mașinile de canetat) sau de depănat materiale textile

8445 90 00           - Altele

8446      Mașini de țesut (războaie)

8446 10 00           - Pentru țesături de o lățime de maximum 30 cm

                - Pentru țesături de o lățime peste 30 cm, cu suveici

8446 21 00           -- Cu motor

8446 29 00           -- Altele

8446 30 00           - Pentru țesături de o lățime peste 30 cm, fără suveici

8447      Mașini de tricotat, de coasere-tricotare, de „îmbrăcat”, de produs tul, dantelă, broderie, articole de pasmanterie, șireturi, plasă sau smocuri

                - Mașini de tricotat circular

8447 11 00           -- Cu diametrul cilindrului de maximum 165 mm

8447 12 00           -- Cu diametrul cilindrului de peste 165 mm

8447 20 - Mașini de tricotat rectilinii; mașini de coasere-tricotare

8447 20 20           -- Mașini de tricotat cu urzeală, inclusiv războaie Raschel; mașini de coasere-tricotare

8447 20 80           -- Altele

8447 90 00           - Altele

8448      Mașini și aparate auxiliare pentru mașinile de la pozițiile 8444, 8445, 8446 sau 8447 (de exemplu, ratiere, mecanisme Jacquard, veghetoare de urzeală și veghetoare de bătătură, mecanisme pentru schimbarea suveicilor); părți și accesorii recunoscute ca fiind destinate numai sau în principal mașinilor de la această poziție sau de la pozițiile 8444, 8445, 8446 sau 8447 (de exemplu, fuse de filat, furci, garnituri de cardă, piepteni, iglițe, barete, duze de extrudare, suveici, cocleți, rame pentru cocleți, ace, platine, croșete)

                - Mașini și aparate auxiliare pentru mașinile de la pozițiile 8444, 8445, 8446 sau 8447

8448 11 00           -- Ratiere și mecanisme Jacquard; reductoare, perforatoare și copiatoare de cartele; mașini de șnuruit cartele după perforare

8448 19 00           -- Altele

8448 20 00           - Părți și accesorii ale mașinilor de la poziția 8444 sau ale dispozitivelor sau aparatelor lor auxiliare

                - Părți și accesorii ale mașinilor de la poziția 8445 sau ale dispozitivelor sau aparatelor lor auxiliare

8448 31 00           -- Garnituri de cardă

8448 32 00           -- Ale mașinilor pentru prepararea materialelor textile, altele decât garniturile de carde

8448 33 00           -- Fuse de filat și furcile de flaier, inele de filatură și cursori pentru mașinile cu inele

8448 39 00           -- Altele

                - Părți și accesorii ale războaielor de țesut sau ale dispozitivelor sau aparatelor lor auxiliare

8448 42 00           -- Piepteni, cocleți și rame pentru cocleți

8448 49 00           -- Altele

                - Părți și accesorii ale războaielor de țesut, dispozitivelor sau aparatelor de la poziția 8447 sau ale dispozitivelor sau aparatelor lor auxiliare

8448 51 -- Platine, ace și alte articole care participă la formarea ochiurilor

8448 51 10           --- Platine

8448 51 90           --- Altele

8448 59 00           -- Altele

8449 00 00           Mașini și aparate pentru fabricarea sau finisarea fetrului sau articolelor nețesute, în bucăți sau în forme, inclusiv mașini și aparate pentru fabricarea pălăriilor din fetru; calapoade pentru pălării

8450      Mașini de spălat rufe, inclusiv cele cu dispozitiv de uscare

                - Mașini cu o capacitate unitară exprimată în greutatea rufelor uscate de maximum 10 kg

8450 11 -- Mașinile complet automate

                --- Cu capacitatea exprimată în greutatea rufelor uscate, de maximum 6 kg

8450 11 11           ---- Cu încărcare frontală

8450 11 19           ---- Cu încărcare pe sus

8450 11 90           --- Cu capacitatea exprimată în greutatea rufelor uscate, de peste 6 kg, dar de maximum 10 kg

8450 12 00           -- Alte mașini, cu storcător centrifugal încorporat

8450 19 00           -- Altele

8450 20 00           - Mașini cu o capacitate unitară exprimată în greutatea rufelor uscate, de peste 10 kg

8450 90 00           - Părți

8451      Mașini și aparate (altele decât cele de la poziția 8450) pentru spălarea, curățirea, stoarcerea, uscarea, călcarea, presarea (inclusiv presele de fixare), albirea, vopsirea, apretarea, finisarea, acoperirea sau impregnarea firelor, țesăturilor sau articolelor confecționate din materiale textile și mașini pentru acoperirea țesăturilor sau altor suporturi utilizate pentru fabricarea articolelor de acoperit podele cum este linoleumul; mașini pentru rularea, derularea, plierea, tăierea sau dantelarea țesăturilor

8451 10 00           - Mașini pentru curățirea uscată

                - Mașini de uscat

8451 21 00           -- Cu o capacitate unitară exprimată în greutatea rufelor uscate, de maximum 10 kg

8451 29 00           -- Altele

8451 30 00           - Mașini și prese de călcat, inclusiv presele de fixare

8451 40 00           - Mașini pentru spălare, albire sau vopsire

8451 50 00           - Mașini pentru rularea, derularea, plierea, tăierea sau dantelarea țesăturilor

8451 80 - Alte mașini și aparate

8451 80 10           -- Mașini pentru căptușit țesături și alți suporți în vederea fabricării învelitorilor de pardoseală, cum este linoleumul etc.

8451 80 30           -- Mașini pentru apretat sau finisat

8451 80 80           -- Altele

8451 90 00           - Părți

8452      Mașini de cusut, altele decât mașinile de cusut foi de la poziția 8440; mobilă, suporți și acoperitoare special concepute pentru mașinile de cusut; ace pentru mașinile de cusut

8452 10 - Mașini de cusut de uz casnic

                -- Mașini de cusut, care înțeapă numai în punctul de suveică, al căror cap cântărește maximum 16 kg fără motor sau 17 kg cu motor; capete de mașini de cusut, care înțeapă numai în punctul de suveică, cântărind maximum 16 kg fără motor sau 17 kg cu motor

8452 10 11           --- Mașini de cusut de valoare unitară (batiu, masă sau mobilier neinclus) mai mare de 65 €

8452 10 19           --- Altele

8452 10 90           -- Alte mașini de cusut și alte capete pentru mașini de cusut

                - Alte mașini de cusut

8452 21 00           -- Automate

8452 29 00           -- Altele

8452 30 00           - Ace pentru mașini de cusut

8452 90 00           - Mobilă, suporți și acoperitoare pentru mașinile de cusut și părțile lor; alte părți ale mașinilor de cusut

8453      Mașini și aparate pentru prepararea, tăbăcirea sau prelucrarea pieilor sau pentru fabricarea sau repararea încălțămintei sau altor obiecte din piele, altele decât mașinile de cusut

8453 10 00           - Mașini și aparate pentru prepararea, tăbăcirea sau prelucrarea pieilor

8453 20 00           - Mașini și aparate pentru fabricarea sau repararea încălțămintei

8453 80 00           - Alte mașini și aparate

8453 90 00           - Părți

8454      Convertizoare, oale de turnare, lingotiere și mașini de turnare pentru metalurgie, oțelărie sau topitorie

8454 10 00           - Convertizoare

8454 20 00           - Lingotiere și oale de turnare

8454 30 - Mașini de turnat

8454 30 10           -- Mașini de turnat sub presiune

8454 30 90           -- Altele

8454 90 00           - Părți

8455      Laminoare pentru metale și cilindrii lor

8455 10 00           - Laminoare de țevi

                - Alte laminoare

8455 21 00           -- Laminoare la cald și laminoare combinate la cald și la rece

8455 22 00           -- Laminoare la rece

8455 30 - Cilindri pentru laminoare

8455 30 10           -- Din fontă

                -- Din oțel forjat

8455 30 31           --- Cilindri de prelucrare la cald; cilindri de sprijin la cald și la rece

8455 30 39           --- Cilindri de prelucrare la rece

8455 30 90           -- Altele

8455 90 00           - Alte părți

8456      Mașini-unelte care prelucrează orice tip de material prin eliminarea materialului, acționând cu laser sau cu alt fascicul de lumină sau de fotoni, cu ultrasunete, prin electroeroziune, prin procedee electrochimice, cu fascicule de electroni, cu fascicule de ioni sau cu jet de plasmă; mașini de tăiat cu jet de apă

8456 10 00           - Care acționează cu laser sau cu alt fascicul de lumină sau de fotoni

8456 20 00           - Care acționează cu ultrasunete

8456 30 - Care acționează prin electroeroziune

                -- Cu comandă numerică

8456 30 11           --- Prin fir

8456 30 19           --- Altele

8456 30 90           -- Altele

8456 90 - Altele

8456 90 20           -- Mașini de tăiat cu jet de apă

8456 90 80           -- Altele

8457      Centre de prelucrare, mașini cu post fix și mașini cu posturi multiple, pentru prelucrarea metalelor

8457 10 - Centre de prelucrare

8457 10 10           -- Orizontale

8457 10 90           -- Altele

8457 20 00           - Mașini cu post fix

8457 30 - Mașini cu posturi multiple

8457 30 10           -- Cu comandă numerică

8457 30 90           -- Altele

8458      Strunguri (inclusiv centre de strunjire) pentru prelucrarea metalelor prin   eliminarea materialului

                - Strunguri orizontale

8458 11 -- Cu comandă numerică

8458 11 20           --- Centre de strunjire

                --- Strunguri automate

8458 11 41           ---- Monoax

8458 11 49           ---- Multiax

8458 11 80           --- Altele

8458 19 00           -- Altele

                - Altele strunguri

8458 91 -- Cu comandă numerică

8458 91 20           --- Centre de strunjire

8458 91 80           --- Altele

8458 99 00           -- Altele

8459      Mașini-unelte (inclusiv centrele de prelucrare glisante) de găurit, alezat, frezat, filetat sau tarodat metalele prin eliminarea materialului, altele decât strungurile (inclusiv centrele de strunjire) de la poziția 8458

8459 10 00           - Centrele de prelucrare glisante

                - Alte mașini de găurit

8459 21 00           -- Cu comandă numerică

8459 29 00           -- Altele

                - Alte mașini de alezat-frezat

8459 31 00           -- Cu comandă numerică

8459 39 00           -- Altele

8459 40 - Alte mașini de alezat

8459 40 10           -- Cu comandă numerică

8459 40 90           -- Altele

                - Mașini de frezat, cu consolă

8459 51 00           -- Cu comandă numerică

8459 59 00           -- Altele

                - Alte mașini de frezat

8459 61 -- Cu comandă numerică

8459 61 10           --- Mașini de frezat scule

8459 61 90           --- Altele

8459 69 -- Altele

8459 69 10           --- Mașini de frezat scule

8459 69 90           --- Altele

8459 70 00           - Alte mașini de filetat sau tarodat

8460      Mașini-unelte pentru debavurat, ascuțit, polizat, rectificat, honuit, lepuit, șlefuit sau pentru alte operații de finisat metale sau compuşi metaloceramici, cu pietre de rectificat, cu abrazive sau cu alte produse de șlefuit, altele decât mașinile de danturat sau finisat angrenaje de la poziția 8461

                - Mașini de rectificat suprafețe plane, cu reglare în orice axă cu precizia de minimum 0,01 mm

8460 11 00           -- Cu comandă numerică

8460 19 00           -- Altele

                - Alte mașini de rectificat, cu reglare în orice axă cu precizia de minimum 0,01 mm

8460 21 -- Cu comandă numerică

                --- Pentru suprafețe cilindrice

8460 21 11           ---- Mașini de rectificat cilindric, pentru prelucrarea suprafețelor interioare

8460 21 15           ---- Mașini de rectificat fără centru

8460 21 19           ---- Altele

8460 21 90           --- Altele

8460 29 -- Altele

8460 29 10           --- Pentru suprafețe cilindrice

8460 29 90           --- Altele

                - Mașini de ascuțit

8460 31 00           -- Cu comandă numerică

8460 39 00           -- Altele

8460 40 - Mașini de honuit sau lepuit

8460 40 10           -- Cu comandă numerică

8460 40 90           -- Altele

8460 90 - Altele

8460 90 10           -- Prevăzut cu sistem micrometric de reglare în orice axă cu precizia de minimum 0,01 mm

8460 90 90           -- Altele

8461      Mașini-unelte de rabotat, șepinguri, de mortezat, de broșat, de danturat și finisat angrenaje dințate, de debitat, de tăiat cu ferăstrăul, de secționat și alte mașini care acționează prin eliminarea metalului sau compuşilor metaloceramici, nedenumite și necuprinse în altă parte

8461 20 00           - Șepinguri și mașini de mortezat

8461 30 - Mașini de broșat

8461 30 10           -- Cu comandă numerică

8461 30 90           -- Altele

8461 40 - Mașini de danturat, de rectificat sau de finisat angrenaje

                -- Mașini de danturat angrenaje (inclusive cele cu sculă abrazivă)

                --- De danturare a angrenajelor cilindrice

8461 40 11           ---- Cu comandă numerică

8461 40 19           ---- Altele

                --- De danturare a altor angrenaje

8461 40 31           ---- Cu comandă numerică

8461 40 39           ---- Altele

                -- Mașini de finisat angrenaje

                --- Cu reglare în orice axă cu precizia de minimum 0,01 mm

8461 40 71           ---- Cu comandă numerică

8461 40 79           ---- Altele

8461 40 90           --- Altele

8461 50 - Mașini de tăiat cu ferăstrăul sau de debitat

                -- Mașini de tăiat cu ferăstrăul

8461 50 11           --- Cu ferăstrău circular

8461 50 19           --- Altele

8461 50 90           -- Mașini de debitat

8461 90 00           - Altele

8462      Mașini (inclusiv prese) pentru prelucrarea metalelor prin forjare, ciocănire, ștanțare, presare; mașini-unelte (inclusiv prese) pentru prelucrarea metalelor prin curbare, pliere, îndreptare, aplatizare, forfecare, perforare, crestare; prese pentru prelucrarea metalelor sau a carburilor metalice, altele decât cele menționate anterior

8462 10 - Mașini (inclusiv prese) de forjat sau ștanțat și ciocane, ștanțe, capete de presare

8462 10 10           -- Cu comandă numerică

8462 10 90           -- Altele

                - Mașini (inclusiv prese) de curbat, pliat, îndreptat, aplatizat

8462 21 -- Cu comandă numerică

8462 21 10           --- Pentru prelucrarea produselor plate

8462 21 80           --- Altele

8462 29 -- Altele

8462 29 10           --- Pentru prelucrarea produselor plate

                --- Altele

8462 29 91           ---- Hidraulice

8462 29 98           ---- Altele

                - Mașini (inclusiv prese) de forfecat, altele decât mașini combinate de perforat și forfecat

8462 31 00           -- Cu comandă numerică

8462 39 -- Altele

8462 39 10           --- Pentru prelucrarea produselor plate

                --- Altele

8462 39 91           ---- Hidraulice

8462 39 99           ---- Altele

                - Mașini (inclusiv prese) de perforat sau crestat, inclusiv mașinile combinate de perforat și forfecat

8462 41 -- Cu comandă numerică

8462 41 10           --- Pentru prelucrarea produselor plate

8462 41 90           --- Altele

8462 49 -- Altele

8462 49 10           --- Pentru prelucrarea produselor plate

8462 49 90           --- Altele

                - Altele

8462 91 -- Prese hidraulice

8462 91 20           --- Cu comandă numerică

8462 91 80           --- Altele

8462 99 -- Altele

8462 99 20           --- Cu comandă numerică

8462 99 80           --- Altele

8463      Alte mașini-unelte pentru prelucrarea metalelor, sau metaloceramicelor, care acționează fără eliminarea materialului

8463 10 - Bancuri de trefilat bare, țevi, profile, sârme sau produse similare

8463 10 10           -- Bancuri de trefilat sârmă

8463 10 90           -- Altele

8463 20 00           - Mașini pentru executarea unei filetări exterioare sau interioare prin rulare sau laminare

8463 30 00           - Mașini pentru prelucrarea metalelor sub formă de sârmă

8463 90 00           - Altele

8464      Mașini-unelte pentru prelucrarea pietrei, a produselor ceramice, betonului, azbocimentului sau materialelor minerale similare, sau pentru prelucrarea la rece a sticlei

8464 10 00           - Mașini de tăiat

8464 20 - Mașini de șlefuit sau rectificat

                -- Pentru prelucrarea sticlei

8464 20 11           --- Sticlei optice

8464 20 19           --- Altele

8464 20 80           -- Altele

8464 90 00           - Altele

8465      Mașini-unelte (inclusiv mașinile pentru bătut cuie, de prins cu scoabe, de lipit, de încleiat sau pentru alte asamblări) pentru prelucrarea lemnului, plutei, osului, ebonitei, materialelor plastice dure sau a altor materiale dure similare

8465 10 - Mașini care pot efectua diferite tipuri de operațiuni de prelucrare, fără schimbarea uneltelor între operațiuni

8465 10 10           -- Cu manevrare manuală a piesei între fiecare operațiune

8465 10 90           -- Fără manevrare manuală a piesei între fiecare operațiune

                - Altele

8465 91 -- Mașini de tăiat

8465 91 10           --- Cu ferăstraie bandă

8465 91 20           --- Ferăstraie circulare

8465 91 90           --- Altele

8465 92 00           -- Mașini de îndreptat sau de rabotat; mașini de frezat sau de modelat-mulurat (prin tăiere)

8465 93 00           -- Mașini de șlefuit, de polizat sau de lustruit

8465 94 00           -- Mașini de curbat sau de asamblat

8465 95 00           -- Mașini de găurit sau de mortezat

8465 96 00           -- Mașini de spintecat, de retezat sau de derulat

8465 99 00           -- Altele

8466      Părți și accesorii destinate numai sau în principal mașinilor de la pozițiile 8456-8465, inclusiv portpiesele și portsculele, filierele cu declanșare automată, capetele divizoare și alte dispozitive speciale care se montează pe mașini-unelte; portscule destinate uneltelor sau sculelor manuale de orice tip

8466 10 - Portscule și filiere cu declanșare automată

                -- Portscule

8466 10 20           --- Mandrine, clești și bucșe

                --- Altele

8466 10 31           ---- Pentru strunguri

8466 10 38           ---- Altele

8466 10 80           -- Filiere cu declanșare automată

8466 20 - Portpiese

8466 20 20           -- Montaje de prelucrare și ansamblele lor de componente standard

                -- Altele

8466 20 91           --- Pentru strunguri

8466 20 98           --- Altele

8466 30 00           - Capete divizoare și alte dispozitive speciale care se montează pe mașini-unelte

                - Altele

8466 91 -- Pentru mașinile de la poziția 8464

8466 91 20           --- Turnate din fontă, fier sau oțel

8466 91 95           --- Altele

8466 92 -- Pentru mașinile de la poziția 8465

8466 92 20           --- Turnate din fontă, fier sau oțel

8466 92 80           --- Altele

8466 93 -- Pentru mașinile de la pozițiile 8456-8461

8466 93 30           --- Pentru mașini de la subpoziția 84569020

8466 93 70           --- Altele

8466 94 00           -- Pentru mașinile de la pozițiile 8462 sau 8463

8467      Unelte pneumatice, hidraulice sau cu motor (electric sau neelectric) încorporat, pentru utilizare manuală

                - Pneumatice

8467 11 -- Rotative (chiar cu percuție)

8467 11 10           --- Pentru prelucrarea metalelor

8467 11 90           --- Altele

8467 19 00           -- Altele

                - Cu motor electric incorporat

8467 21 -- Mașini de găurit de orice tip, inclusiv perforatoare rotative

8467 21 10           --- Care funcționează fără sursă de energie exterioară

                --- Altele

8467 21 91           ---- Electropneumatice

8467 21 99           ---- Altele

8467 22 -- Ferăstraie și mașini de debitat

8467 22 10           --- Ferăstraie și mașini de debitat cu lanț

8467 22 30           --- Ferăstraie circulare

8467 22 90           --- Altele

8467 29 -- Altele

8467 29 20           --- Care funcționează fără sursă de energie exterioară

                --- Altele

                ---- Mașini de polizat și mașini de șlefuit

8467 29 51           ----- Mașini de polizat unghiular

8467 29 53           ----- Mașini de șlefuit cu bandă

8467 29 59           ----- Altele

8467 29 70           ---- Rindele

8467 29 80           ---- Foarfeci pentru tăiat gardul viu, foarfeci pentru tuns peluza și plivitoare

8467 29 85           ---- Altele

                - Alte unelte

8467 81 00           -- Ferăstraie și mașini de debitat, cu lanț

8467 89 00           -- Altele

                - Părți

8467 91 00           -- De ferăstraie și mașini de debitat, cu lanț

8467 92 00           -- De unelte pneumatice

8467 99 00           -- Altele

8468      Mașini și aparate pentru lipit sau sudat, chiar cu posibilitatea de tăiere, altele decât cele de la poziția 8515; mașini și aparate cu gaz pentru călire superficială

8468 10 00           - Arzătoare dirijate manual

8468 20 00           - Alte mașini și aparate cu gaz

8468 80 00           - Alte mașini și aparate

8468 90 00           - Părți

8469 00 Mașini de scris, altele decât imprimantele de la poziția 8443; mașini pentru prelucrarea textelor

8469 00 10           - Mașini pentru prelucrarea textelor

                - Altele

8469 00 91           -- Electrice

8469 00 99           -- Altele

8470      Mașini de calculat și mașini de buzunar care permit înregistrarea, reproducerea și afișarea datelor, cu funcție de calcul; mașini de contabilizat, mașini de francat, mașini de emis bilete și mașini similare, cu dispozitiv de calcul; case de înregistrare

8470 10 00           - Mașini electronice de calculat care pot să funcționeze fără sursă de energie exterioară și mașini de buzunar care permit înregistrarea, reproducerea și afișarea datelor, care au o funcție de calcul

                - Alte mașini electronice de calculat

8470 21 00           -- Care au un organ imprimant incorporat

8470 29 00           -- Altele

8470 30 00           - Alte mașini de calculat

8470 50 00           - Case de înregistrare

8470 90 00           - Altele

8471      Mașini automate de prelucrare a datelor și unități ale acestora; cititoare magnetice sau optice, mașini pentru transpunerea datelor pe suport sub formă codificată și mașini de prelucrare a acestor date, nedenumite și necuprinse în altă parte

8471 30 00           - Mașini automate de prelucrare a datelor, portabile, de o greutate de maximum 10 kg, care conțin cel puțin o unitate centrală de prelucrare, o tastatură și un ecran

                - Alte mașini automate de prelucrare a datelor

8471 41 00           -- Care au, în același corp, cel puțin o unitate centrală de prelucrare și o unitate de intrare și una de ieșire, chiar combinate

8471 49 00           -- Altele, prezentate sub formă de sisteme

8471 50 00           - Unități de prelucrare a datelor, altele decât cele de la subpozițiile 847141 sau 847149 chiar care conțin în același corp unul sau două tipuri din unitățile următoare: unitate de memorie, unitate de intrare, unitate de ieșire

8471 60 - Unități de intrare sau de ieșire, chiar care conțin în același corp unități de memorie

8471 60 60           -- Tastaturi

8471 60 70           -- Altele

8471 70 - Unități de memorie

8471 70 20           -- Unități de memorie centrale

                -- Altele

                --- Unități de memorie pe discuri

8471 70 30           ---- Optice, inclusiv magneto-optice

                ---- Altele

8471 70 50           ----- Unități de memorie pe hard discuri

8471 70 70           ----- Altele

8471 70 80           --- Unități de memorie pe benzi magnetice

8471 70 98           --- Altele

8471 80 00           - Alte unităti de mașini automate de prelucrare a datelor

8471 90 00           - Altele

8472      Alte mașini și aparate de birou (de exemplu, duplicatoare hectografice sau cu matrițe, mașini de imprimat adrese, distribuitoare automate de bancnote, mașini de triat, de numărat sau de făcut fișicuri de monede, aparate de ascuțit creioane, aparate de perforat sau de capsat)

8472 10 00           - Duplicatoare

8472 30 00           - Mașini pentru trierea, plierea, punerea în plic sau pe bandă a corespondenței, mașini de deschis, de închis sau de ștampilat corespondența și mașini de aplicat sau de obliterat timbre

8472 90 - Altele

8472 90 10           -- Mașini de triat, de numărat sau de făcut fișicuri din monede

8472 90 30           -- Ghișeu bancar automat

8472 90 70           -- Altele

8473      Părți și accesorii (altele decât cutiile de transport, husele și altele asemănătoare) care pot fi recunoscute ca fiind în exclusivitate sau în principal destinate mașinilor sau aparatelor de la pozițiile 8469-8472

8473 10 - Părți și accesorii de mașini de la poziția 8469

                -- Subansambluri electronice

8473 10 11           --- Pentru mașini de la subpoziția 84690010

8473 10 19           --- Altele

8473 10 90           -- Altele

                - Părți și accesorii de mașini de la poziția 8470

8473 21 -- De mașini electronice de calculat de la subpozițiile 847010, 847021 sau 847029

8473 21 10           --- Subansambluri electronice

8473 21 90           --- Altele

8473 29 -- Altele

8473 29 10           --- Subansambluri electronice

8473 29 90           --- Altele

8473 30 - Părți și accesorii de mașini de la poziția 8471

8473 30 20           -- Subansambluri electronice

8473 30 80           -- Altele

8473 40 - Părți și accesorii de mașini de la poziția 8472

                -- Subansambluri electronice

8473 40 11           --- Pentru mașini de la subpoziția 84729030

8473 40 18           --- Altele

8473 40 80           -- Altele

8473 50 - Părți și accesorii care pot fi utilizate cu mașinile sau aparatele de la două sau mai multe din pozițiile 8469-8472

8473 50 20           -- Subansambluri electronice

8473 50 80           -- Altele

8474      Mașini și aparate pentru sortat, cernut, separat, spălat, concasat, măcinat, amestecat sau malaxat pământ, pietre, minereuri și alte substanțe minerale solide (inclusiv praf și pastă); mașini pentru aglomerat, format sau modelat combustibili minerali solizi, paste ceramice, ciment, gips sau alte substanțe minerale sub formă de praf sau de pastă; mașini pentru fabricat forme de nisip pentru turnat

8474 10 00           - Mașini și aparate pentru sortat, cernut, separat sau spălat

8474 20 00           - Mașini și aparate pentru concasat, măcinat sau pulverizat

                - Mașini și aparate pentru amestecat sau de malaxat

8474 31 00           -- Betoniere și aparate pentru amestecarea cimentului

8474 32 00           -- Mașini pentru amestecat materiale minerale cu bitum

8474 39 00           -- Altele

8474 80 - Alte mașini și aparate

8474 80 10           -- Mașini și aparate pentru aglomerarea, formarea sau modelarea pastei ceramice

8474 80 90           -- Altele

8474 90 - Părți

8474 90 10           -- Turnate, din fontă, fier sau oțel

8474 90 90           -- Altele

8475      Mașini pentru asamblarea lămpilor, tuburilor și becurilor electrice sau electronice sau a becurilor pentru flashuri (blitz), care conțin un înveliș de sticlă; mașini pentru fabricarea sau prelucrarea la cald a sticlei sau a obiectelor din sticlă

8475 10 00           - Mașini pentru asamblarea lămpilor, tuburilor sau becurilor electrice sau electronice sau a becurilor pentru flashuri (blitz), care conțin un înveliș din sticlă

                - Mașini pentru fabricarea sau prelucrarea la cald a sticlei sau a articolelor din sticlă

8475 21 00           -- Mașini pentru fabricarea fibrelor optice și a eboșelor acestora

8475 29 00           -- Altele

8475 90 00           - Părți

8476      Mașini automate pentru vânzarea produselor (de exemplu: timbre poștale, țigări, produse alimentare, băuturi), inclusiv mașini pentru schimbat monede

                - Mașini automate pentru vânzarea băuturilor

8476 21 00           -- Care conțin dispozitive de încălzire sau de răcire

8476 29 00           -- Altele

                - Alte mașini

8476 81 00           -- Care conțin dispozitive de încălzire sau de răcire

8476 89 00           -- Altele

8476 90 00           - Părți

8477      Mașini și aparate pentru prelucrarea cauciucului sau a materialelor plastice sau pentru fabricarea produselor din aceste materiale, nedenumite și necuprinse în altă parte a acestui capitol

8477 10 00           - Mașini pentru formare prin injecție

8477 20 00           - Mașini pentru extrudare

8477 30 00           - Mașini pentru formare prin suflare

8477 40 00           - Mașini pentru formare sub vid și alte mașini pentru termoformare

                - Alte mașini și aparate pentru formare sau modelare

8477 51 00           -- Pentru formarea sau reșaparea anvelopelor pneumatice sau pentru formarea sau modelarea camerelor de aer

8477 59 -- Altele

8477 59 10           --- Prese

8477 59 80           --- Altele

8477 80 - Alte mașini și aparate

                -- Mașini pentru fabricarea produselor spongioase sau celulare

8477 80 11           --- Mașini pentru procesarea rășinilor reactive

8477 80 19           --- Altele

                -- Altele

8477 80 91           --- Mașini de fragmentare

8477 80 93           --- Amestecătoare, malaxoare și agitatoare

8477 80 95           --- Mașini de tăiat și mașini de despicat

8477 80 99           --- Altele

8477 90 - Părți

8477 90 10           -- Turnate, din fontă, fier sau oțel

8477 90 80           -- Altele

8478      Mașini și aparate pentru prepararea sau prelucrarea tutunului, nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol

8478 10 00           - Mașini și aparate

8478 90 00           - Părți

8479      Mașini și aparate mecanice cu funcție proprie, nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol

8479 10 00           - Mașini și aparate pentru lucrări publice, construcții sau activități similare

8479 20 00           - Mașini și aparate pentru extracția sau prepararea grăsimilor sau uleiurilor vegetale stabile sau animale

8479 30 - Prese pentru fabricarea panourilor din particule sau din fibre de lemn sau din alte materiale lemnoase și alte mașini și aparate pentru prelucrarea lemnului sau a plutei

8479 30 10           -- Prese

8479 30 90           -- Altele

8479 40 00           - Mașini pentru fabricarea frânghiilor sau cablurilor

8479 50 00           - Roboți industriali nedenumiți și necuprinși în altă parte

8479 60 00           - Aparate pentru răcirea aerului prin evaporare

                - Pasarele de îmbarcare a pasagerilor

8479 71 00           -- De tipul celor utilizate în aeroporturi

8479 79 00           -- Altele

                - Alte mașini și aparate

8479 81 00           -- Pentru prelucrarea metalelor, inclusiv mașinile de bobinat pentru înfășurările electrice

8479 82 00           -- Pentru amestecare, malaxare, concasare, spargere, măcinare, cernere, omogenizare, emulsionare sau agitare

8479 89 -- Altele

8479 89 30           --- Susținător mobil hidraulic pentru mine

8479 89 60           --- Aparate numite de „gresare centralizată”

8479 89 97           --- Altele

8479 90 - Părți

8479 90 20           -- Turnate, din fontă, fier sau oțel

8479 90 80           -- Altele

8480      Rame pentru forme de turnătorie; plăci de bază pentru forme; modele pentru forme; forme pentru metale (altele decât lingotierele), pentru carburi metalice, sticlă, materiale minerale, cauciuc sau materiale plastice

8480 10 00           - Rame pentru forme de turnătorie

8480 20 00           - Plăci de bază pentru forme

8480 30 - Modele pentru forme

8480 30 10           -- Din lemn

8480 30 90           -- Altele

                - Forme pentru metale sau pentru carburi metalice

8480 41 00           -- Pentru turnare prin injecție sau prin comprimare

8480 49 00           -- Altele

8480 50 00           - Forme pentru sticlă

8480 60 00           - Forme pentru materiale minerale

                - Forme pentru cauciuc sau materiale plastice

8480 71 00           -- Pentru turnare prin injecție sau comprimare

8480 79 00           -- Altele

8481      Articole de robinetărie și articole similare pentru țevi, cazane, rezervoare, cuve și recipiente similare, inclusiv reductoarele de presiune și vanele termostatice

8481 10 - Valve reductoare de presiune

8481 10 05           -- Combinate cu filtre sau lubrificatoare

                -- Altele

8481 10 19           --- Din fontă sau din oțel

8481 10 99           --- Altele

8481 20 - Valve pentru transmisiile oleohidraulice sau pneumatice

8481 20 10           -- Valve pentru transmisii oleohidraulice

8481 20 90           -- Valve pentru transmisii pneumatice

8481 30 - Clapete și supape de reținere

8481 30 91           -- Din fontă sau din oțel

8481 30 99           -- Altele

8481 40 - Supape (valve) de preaplin sau de siguranță

8481 40 10           -- Din fontă sau din oțel

8481 40 90           -- Altele

8481 80 - Alte articole de robinetărie și articole similare

                -- Robinetărie pentru grupuri sanitare

8481 80 11           --- De amestec

8481 80 19           --- Altele

                -- Robinetărie pentru radiatoare de încălzire centrală

8481 80 31           --- Robinete termostatice

8481 80 39           --- Altele

8481 80 40           -- Valve pentru anvelope și pentru camere de aer

                -- Altele

                --- Vane de reglare

8481 80 51           ---- A temperaturii

8481 80 59           ---- Altele

                --- Altele

                ---- Robinete și vane cu trecere directă

8481 80 61           ----- Din fontă

8481 80 63           ----- Din oțel

8481 80 69           ----- Altele

                ---- Robinete cu supapă

8481 80 71           ----- Din fontă

8481 80 73           ----- Din oțel

8481 80 79           ----- Altele

8481 80 81           ---- Robinete cu turnant sferic, conic sau cilindric

8481 80 85           ---- Robinete fluture

8481 80 87           ---- Robinete cu membrană

8481 80 99           ---- Altele

8481 90 00           - Părți

8482      Rulmenți cu bile, cu galeți, cu role sau cu ace

8482 10 - Rulmenți cu bile

8482 10 10           -- Al căror cel mai mare diametru exterior este de maximum 30 mm

8482 10 90           -- Altele

8482 20 00           - Rulmenți cu role conice, inclusiv subansamblurile de conuri și role conice

8482 30 00           - Rulmenți cu role butoi

8482 40 00           - Rulmenți cu ace

8482 50 00           - Rulmenți cu role cilindrice

8482 80 00           - Altele, inclusiv rulmenții combinați

                - Părți

8482 91 -- Bile, galeți, role și ace

8482 91 10           --- Role conice

8482 91 90           --- Altele

8482 99 00           -- Altele

8483      Arbori de transmisie (inclusiv arbori cu came și vilbrochene) și manivele; lagăre și cuzineți; angrenaje și roți de fricțiune; tije filetate cu role sau cu bile; reductoare, multiplicatoare și variatoare de viteză, inclusiv convertizoare de cuplu; volanți și fulii, inclusiv fulii cu mufle; ambreiaje și organe de cuplare, inclusiv articulații)

8483 10 - Arbori de transmisie (inclusiv arbori cu came și vilbrochene) și manivele

                -- Manivele și vilbrochene

8483 10 21           --- Turnate, din fontă, fier sau oțel

8483 10 25           --- Din oțel forjat

8483 10 29           --- Altele

8483 10 50           -- Arbori articulați

8483 10 95           -- Altele

8483 20 00           - Lagăre cu rulmenți încorporați

8483 30 - Lagăre, altele decât cele cu rulmenți încorporați; cuzineți

                -- Lagăre

8483 30 32           --- Pentru rulmenți de toate tipurile

8483 30 38           --- Altele

8483 30 80           -- Cuzineți

8483 40 - Angrenaje și roți de fricțiune, altele decât roțile dințate și decât alte organe elementare de transmisie prezentate separat; tije filetate cu bile sau role; reductoare, multiplicatoare și variatoare de viteză, inclusiv convertizoare de cuplu

                -- Angrenaje

8483 40 21           --- Cu roți cilindrice

8483 40 23           --- Cu roți conice și cilindro-conice

8483 40 25           --- Melcate

8483 40 29           --- Altele

8483 40 30           -- Tije filetate cu bile sau role

                -- Reductoare, multiplicatoare și variatoare de viteză

8483 40 51           --- Reductoare, multiplicatoare și cutii de viteză

8483 40 59           --- Altele

8483 40 90           -- Altele

8483 50 - Volanți și fulii, inclusiv fulii cu mufle

8483 50 20           -- Turnate, din fontă, fier sau oțel

8483 50 80           -- Altele

8483 60 - Ambreiaje și organe de cuplare, inclusiv articulații

8483 60 20           -- Turnate, din fontă, fier sau oțel

8483 60 80           -- Altele

8483 90 - Roți dințate și alte organe elementare de transmisie prezentate separat; părți

8483 90 20           -- Părți de lagăre pentru rulmenți de toate tipurile

                -- Altele

8483 90 81           --- Turnate, din fontă fier sau oțel

8483 90 89           --- Altele

8484      Garnituri de etanșare și articole similare din foi de metal combinate cu alte materiale sau din două sau mai multe straturi de metal; seturi sau sortimente de garnituri de etanșare și similare de compoziții diferite prezentate în pungi, plicuri sau ambalaje similare; garnituri pentru etanșări mecanice

8484 10 00           - Garnituri de etanșare și articole similare din foi de metal combinate cu alte materiale sau din două sau mai multe straturi de metal

8484 20 00           - Garnituri pentru etanșări mecanice

8484 90 00           - Altele

8486      Mașini și aparate utilizate numai sau în principal pentru fabricarea lingourilor sau plachetelor (wafers) sau a dispozitivelor cu semiconductori, a circuitelor electronice integrate sau a dispozitivelor de afișare cu ecran plat; mașini și aparate menționate la nota 9 litera C a capitolului 84; părți și accesorii

8486 10 00           - Mașini și aparate pentru fabricarea lingourilor sau plachetelor (wafers)

8486 20 - Mașini și aparate pentru fabricarea dispozitivelor cu semiconductori sau a circuitelor electronice integrate

8486 20 10           -- Mașini-unelte care acționează cu ultrasunete

8486 20 90           -- Altele

8486 30 - Mașini și aparate pentru fabricarea dispozitivelor de afișare cu ecran plat

8486 30 10           -- Aparate pentru depunerea chimică a vaporilor pe substraturi pentru dispozitive de afișare cu cristale lichide (LCD)

8486 30 30           -- Aparate pentru gravarea uscată pe substraturi pentru dispozitive de afișare cu cristale lichide (LCD)

8486 30 50           -- Aparate pentru depunerea fizică prin bombardare cu ioni („sputtering”) pe substraturi pentru dispozitive de afișare cu cristale lichide (LCD)

8486 30 90           -- Altele

8486 40 00           - Mașini și aparate menționate la nota 9 litera C a capitolului 84

8486 90 - Părți și accesorii

8486 90 10           -- Portscule și filiere cu declanșare automată; portpiese

                -- Altele

8486 90 20           --- Părți de filiere pentru acoperirea cu emulsii de rășini fotosensibile a substraturilor pentru  dispositive de afişare cu cristale lichide (LCD)

8486 90 30           --- Părți de mașini de debavurat pentru curățirea firelor metalice a dispozitivelor cu semiconductori înainte de etapa tehnologică de electrodepunere

8486 90 40           --- Părți de aparate pentru depunerea fizică prin bombardare cu ioni („sputtering”) pe substraturi pentru dispozitive de afișare cu cristale lichide (LCD)

8486 90 50           --- Părți și accesorii ale aparatelor pentru gravarea uscată pe substraturi pentru dispozitive de afișare cu cristale lichide (LCD)

8486 90 60           --- Părți și accesorii ale aparatelor pentru depunerea chimică a vaporilor pe substraturi pentru dispozitive de afișare cu cristale lichide (LCD)

8486 90 70           --- Părți și accesorii pentru mașini-unelte care acționează cu ultrasunete

8486 90 90           --- Altele

8487      Părți de mașini sau de aparate, nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol, fără conexiuni electrice, părți izolate electric, bobinaje, contacte sau alte elemente caracteristice electrice

8487 10 - Elice pentru nave și paletele acestora

8487 10 10           -- Din bronz

8487 10 90           -- Altele

8487 90 - Altele

8487 90 40           -- Din fontă

                -- Din fier sau oțel

8487 90 51           --- Turnate din oțel

8487 90 57           --- Din fier sau oțel forjate sau ștanțate

8487 90 59           --- Altele

8487 90 90           -- Altele