GönderenKonu: CAPITOLUL 73  (Okunma sayısı 229 defa)

idareci

  • Site Yöneticisi
  • İleti: 675
  • Üyelik Tarihi:
CAPITOLUL 73
Tarih : 29-05-2016 Saat : 18:53

CAPITOLUL 73 - ARTICOLE DIN FONTĂ, DIN FIER SAU DIN OȚEL

7301      Palplanșe din fier sau din oțel, chiar perforate sau confecționate din elemente asamblate; profile, obținute prin sudare, din fier sau din oțel

7301 10 00           - Palplanșe

7301 20 00           - Profile

7302      Materiale de construcție pentru liniile ferate, din fontă, din fier sau din oțel: șine, contrașine și cremaliere, ace și inimi de macaz, macazuri și alte elemente de încrucișare sau de schimbare de cale, traverse, eclise de îmbinare, cuzineți, pene de fixare, plăci de bază, plăci de așezare, plăci de strângere, plăci și bare de ecartament și alte piese special concepute pentru așezarea, îmbinarea sau fixarea șinelor

7302 10 - Șine

7302 10 10           -- Conducătoare de curent, cu părți din metale neferoase

                -- Altele

                --- Noi

                ---- Șine cu cap rotund cu talpă lată (şine tip Vignole)

7302 10 22           ----- Cu o greutate pe metru de minimum 36 kg

7302 10 28           ----- Cu o greutate pe metru sub 36 kg

7302 10 40           ---- Șine cu șanț

7302 10 50           ---- Altele

7302 10 90           --- Folosite

7302 30 00           - Ace și inimi de macaz, macazuri și alte elemente de încrucișare sau de schimbare de cale

7302 40 00           - Eclise de îmbinare și plăci de bază

7302 90 00           - Altele

7303 00 Tuburi, țevi și profile tubulare, din fontă

7303 00 10           - Tuburi și țevi, de tipul celor utilizate pentru canalizări sub presiune

7303 00 90           - Altele

7304      Tuburi, țevi și profile tubulare, fără sudură, din fier sau din oțel

                - Tuburi și țevi, de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau conducte de gaze

7304 11 00           -- Din oțeluri inoxidabile

7304 19 -- Altele

7304 19 10           --- Cu diametrul exterior de maximum 168,3 mm

7304 19 30           --- Cu diametrul exterior peste 168,3 mm, dar de maximum 406,4 mm

7304 19 90           --- Cu diametru exterior peste 406,4 mm

                - Tuburi și țevi de cuvelaj sau de producție și prăjini de foraj, de tipul celor utilizate pentru extracția petrolului sau a gazelor

7304 22 00           -- Prăjini de foraj din oțeluri inoxidabile

7304 23 00           -- Alte prăjini de foraj

7304 24 00           -- Altele, din oțeluri inoxidabile

7304 29 -- Altele

7304 29 10           --- Cu diametrul exterior de maximum 168,3 mm

7304 29 30           --- Cu diametrul exterior peste 168,3 mm, dar de maximum 406,4 mm

7304 29 90           --- Cu diametrul exterior peste 406,4 mm

                - Altele, cu secțiunea circulară, din fier sau din oțeluri nealiate

7304 31 -- Trase sau laminate la rece

7304 31 20           --- De precizie

7304 31 80           --- Altele

7304 39 -- Altele

7304 39 10           --- Brute, drepte și cu pereții de grosime uniformă, destinate exclusiv fabricării țevilor și tuburilor cu alte secțiuni și cu alte grosimi ale peretelui

                --- Altele

                ---- Tuburi filetate sau filetabile, numite „conducte de  gaz”

7304 39 52           ----- Acoperite cu zinc

7304 39 58           ----- Altele

                ---- Altele, cu un diametru exterior

7304 39 92           ----- De maximum 168,3 mm

7304 39 93           ----- De peste 168,3 mm, dar maximum 406,4 mm

7304 39 98           ----- De peste 406,4 mm

                - Altele, cu secțiunea circulară, din oțeluri inoxidabile

7304 41 00           -- Trase sau laminate la rece

7304 49 -- Altele

7304 49 10           --- Brute, drepte și cu peretele de grosime uniformă, destinate exclusiv fabricării țevilor și tuburilor cu alte secțiuni și cu alte grosimi ale peretelui

                --- Altele

7304 49 93           ---- Cu diametrul exterior de maximum 168,3 mm

7304 49 95           ---- Cu diametrul exterior peste 168,3 mm, dar de maximum 406,4 mm

7304 49 99           ---- Cu diametrul exterior de peste 406,4 mm

                - Altele, cu secțiunea circulară, din alte oțeluri aliate

7304 51 -- Trase sau laminate la rece

                --- Drepte și cu peretele de grosime uniformă, din oțeluri aliate, cu un conținut carbon de minimum 0,9 % și maximum 1,15 %, și cu un conținut de crom de la 0,5 % la 2 % și, eventual, cu un conținut de molibden de maximum 0,5 % din greutate, cu o lungime

7304 51 12           ---- De maximum 0,5 m

7304 51 18           ---- De peste 0,5 m

                --- Altele

7304 51 81           ---- De precizie

7304 51 89           ---- Altele

7304 59 -- Altele

7304 59 10           --- Brute, drepte și cu peretele de grosime uniformă, destinate exclusiv fabricării țevilor și tuburilor cu alte secțiuni și cu alte grosimi ale peretelui

                --- Altele, drepte și cu peretele de grosime uniformă, din oțeluri aliate, cu un conținut de carbon de minimum 0,9 % și maximum 1,15 % carbon, și cu un conținut de crom de la 0,5 % la 2 % și, eventual, cu un conținut de molibden de maximum 0,5 % din greutate, cu o lungime

7304 59 32           ---- De maximum 0,5 m

7304 59 38           ---- De peste 0,5 m

                --- Altele

7304 59 92           ---- Cu diametrul exterior de maximum 168,3 mm

7304 59 93           ---- Cu diametrul exterior de peste 168,3 mm, dar maximum 406,4 mm

7304 59 99           ---- Cu diametrul exterior de peste 406,4 mm

7304 90 00           - Altele

7305      Alte tuburi și țevi (de exemplu, sudate sau nituite), cu secțiunea circulară, cu diametrul exterior peste 406,4 mm, din fier sau din oțel

                - Tuburi și țevi de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau de gaze

7305 11 00           -- Sudate longitudinal sub flux

7305 12 00           -- Altele, sudate longitudinal

7305 19 00           -- Altele

7305 20 00           - Tuburi și țevi de cuvelaj de tipul celor utilizate pentru extracția petrolului sau a gazelor

                - Altele, sudate

7305 31 00           -- Sudate longitudinal

7305 39 00           -- Altele

7305 90 00           - Altele

7306      Alte tuburi, țevi și profile tubulare (de exemplu, sudate, nituite, fălțuite sau cu margini simplu apropiate), din fier sau din oțel

                - Tuburi și țevi de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau de gaze

7306 11 -- Sudate, din oțeluri inoxidabile

7306 11 10           --- Sudate longitudinal

7306 11 90           --- Sudate elicoidal

7306 19 -- Altele

7306 19 10           --- Sudate longitudinal

7306 19 90           --- Sudate elicoidal

                - Tuburi și țevi de cuvelaj și de producție de tipul celor utilizate pentru extracția petrolului sau a gazelor

7306 21 00           -- Sudate, din oțeluri inoxidabile

7306 29 00           -- Altele

7306 30 - Altele, sudate, cu secțiunea circulară, din fier sau din oțeluri nealiate

                -- De precizie, cu grosimea peretelui

7306 30 11           --- De maximum 2 mm

7306 30 19           --- De peste 2 mm

                -- Altele

                --- Tuburi filetate sau filetabile, numite „conducte de gaz”

7306 30 41           ---- Acoperite cu zinc

7306 30 49           ---- Altele

                --- Altele, cu un diametru exterior

                ---- De maximum 168,3 mm

7306 30 72           ----- Acoperite cu zinc

7306 30 77           ----- Altele

7306 30 80           ---- De peste 168,3 mm, dar maximum 406,4 mm

7306 40 - Altele, sudate, cu secțiunea circulară, din oțeluri inoxidabile

7306 40 20           -- Trase sau laminate la rece

7306 40 80           -- Altele

7306 50 - Altele, sudate, cu secțiunea circulară, din alte oțeluri aliate

7306 50 20           -- De precizie

7306 50 80           -- Altele

                - Altele, sudate, cu secțiunea alta decât circulară

7306 61 -- Cu secțiunea pătrată sau dreptunghiulară

7306 61 10           --- Din oțeluri inoxidabile

                --- Altele

7306 61 92           ---- Cu grosimea peretelui de maximum 2 mm

7306 61 99           ---- Cu grosimea peretelui peste 2 mm

7306 69 -- Cu alte secțiuni, altele decât circulare

7306 69 10           --- Din oțeluri inoxidabile

7306 69 90           --- Altele

7306 90 00           - Altele

7307      Accesorii de țevărie (de exemplu, racorduri, coturi, manșoane) din fontă, din fier sau din oțel

                - Turnate

7307 11 -- Din fontă nemaleabilă

7307 11 10           --- Pentru tuburi și țevi de tipul celor utilizate pentru canalizări sub presiune

7307 11 90           --- Altele

7307 19 -- Altele

7307 19 10           --- Din fontă maleabilă

7307 19 90           --- Altele

                - Altele, din oțeluri inoxidabile

7307 21 00           -- Flanșe

7307 22 -- Coturi, curbe și manșoane, filetate

7307 22 10           --- Manșoane

7307 22 90           --- Coturi și curbe

7307 23 -- Accesorii pentru sudat cap la cap

7307 23 10           --- Coturi și curbe

7307 23 90           --- Altele

7307 29 -- Altele

7307 29 10           --- Filetate

7307 29 80           --- Altele

                - Altele

7307 91 00           -- Flanșe

7307 92 -- Coturi, curbe și manșoane, filetate

7307 92 10           --- Manșoane

7307 92 90           --- Coturi și curbe

7307 93 -- Accesorii pentru sudat cap la cap

                --- Cu cel mai mare diametru exterior de maximum 609,6 mm

7307 93 11           ---- Coturi și curbe

7307 93 19           ---- Altele

                --- Cu cel mai mare diametru exterior de peste 609,6 mm

7307 93 91           ---- Coturi și curbe

7307 93 99           ---- Altele

7307 99 -- Altele

7307 99 10           --- Filetate

7307 99 80           --- Altele

7308      Construcții și părți de construcții (de exemplu, poduri și elemente de poduri, porți de ecluze, turnuri, piloni, stâlpi, coloane, șarpante, acoperișuri, uși și ferestre și tocurile lor, pervazuri și praguri, obloane, balustrade) din fontă, din fier sau din oțel, cu excepția construcțiilor prefabricate de la poziția 9406; table, tole, tije, bare, profile, țevi și produse similare, din fontă, din fier sau din oțel, pregătite în vederea utilizării lor în construcții

7308 10 00           - Poduri și elemente de poduri

7308 20 00           - Turnuri și piloni

7308 30 00           - Uși, ferestre și tocurile lor, pervazuri și praguri

7308 40 00           - Materiale de schelărie, de cofraj, de susținere sau de sprijinire

7308 90 - Altele

                -- Numai, sau în principal din tablă

7308 90 51           --- Panouri formate din doi pereți din tablă nervurată și cu un strat interior izolant

7308 90 59           --- Altele

7308 90 98           -- Altele

7309 00 Rezervoare, cisterne, cuve și recipiente similare pentru orice fel de substanțe (cu excepția gazelor comprimate sau lichefiate) din fontă, din fier sau din oțel, cu o capacitate peste 300 l, fără dispozitive mecanice sau termice, chiar căptușite sau izolate termic

7309 00 10           - Pentru substanțe gazoase (cu excepția gazului comprimat sau lichefiat)

                - Pentru substanțe lichide

7309 00 30           -- Cu căptușeală sau izolație termică

                -- Altele, cu o capacitate

7309 00 51           --- De peste 100000 l

7309 00 59           --- De maximum 100000 l

7309 00 90           - Pentru substanțe solide

7310      Rezervoare, butoaie, bidoane, cutii și recipiente similare, pentru orice fel de substanțe (cu excepția gazelor comprimate sau lichefiate), din fontă, din fier sau din oțel, cu o capacitate de maximum 300 l, fără dispozitive mecanice sau termice, chiar căptușite sau izolate termic

7310 10 00           - Cu o capacitate de minimum 50 l

                - Cu o capacitate sub 50 l

7310 21 -- Cutii care se închid prin sudare sau prin sertizare

7310 21 11           --- Cutii de tipul celor pentru conservarea alimentelor

7310 21 19           --- Cutii de tipul celor pentru conservarea băuturilor

                --- Altele, cu o grosime a peretelui

7310 21 91           ---- Sub 0,5 mm

7310 21 99           ---- De minimum 0,5 mm

7310 29 -- Altele

7310 29 10           --- Cu o grosime a peretelui sub 0,5 mm

7310 29 90           --- Cu o grosime a peretelui de minimum 0,5 mm

7311 00 Recipiente pentru gaze comprimate sau lichefiate, din fontă, din fier sau din oțel

                - Fără sudură

                -- Pentru o presiune de minimum 165 bari, cu o capacitate

7311 00 11           --- Sub 20 l

7311 00 13           --- De minimum 20 l, dar de maximum 50 l

7311 00 19           --- De peste 50 l

7311 00 30           -- Altele

                - Altele, cu o capacitate

7311 00 91           -- Sub 1000 l

7311 00 99           -- De minimum 1000 l

7312      Toroane, cabluri, benzi împletite, parâme, odgoane și articole similare, din fier sau din oțel, neizolate electric

7312 10 - Toroane, parâme și cabluri

7312 10 20           -- Din oțel inoxidabil

                -- Altele, cu cea mai mare dimensiune a secțiunii transversale

                --- De maximum 3 mm

7312 10 41           ---- Acoperite cu aliaje pe bază de cupru-zinc (alamă)

7312 10 49           ---- Altele

                --- De peste 3 mm

                ---- Toroane

7312 10 61           ----- Neacoperite

                ----- Acoperite

7312 10 65           ------ Acoperite cu zinc

7312 10 69           ------ Altele

                ---- Cabluri şi parâme, inclusiv cabluri şi parâme închise

                ----- Neacoperite sau simplu acoperite cu zinc, cu cea mai mare dimensiune a secțiunii transversale

7312 10 81           ------ Peste 3 mm, dar de maximum 12 mm

7312 10 83           ------ Peste 12 mm, dar de maximum 24 mm

7312 10 85           ------ Peste 24 mm, dar de maximum 48 mm

7312 10 89           ------ Peste 48 mm

7312 10 98           ----- Altele

7312 90 00           - Altele

7313 00 00           Sârmă ghimpată din fier sau din oțel; torsade ghimpate sau nu, din sârmă sau din benzi de fier sau de oțel, de tipul celor utilizate pentru împrejmuiri

7314      Pânze metalice (inclusiv pânzele continue sau fără sfârșit), grilaje, plase și zăbrele din sârmă de fier sau de oțel; table și benzi expandate, din fier sau din oțel

                - Pânze metalice țesute

7314 12 00           -- Pânze metalice continue sau fără sfârșit, pentru utilaje, din oțeluri inoxidabile

7314 14 00           -- Alte pânze metalice țesute, din oțeluri inoxidabile

7314 19 00           -- Altele

7314 20 - Grilaje, plase și zăbrele, sudate în punctele de intersecție, din sârmă cu dimensiunea cea mai mare a secțiunii transversale de minimum 3 mm și ale căror ochiuri au o suprafață de minimum 100 cm²

7314 20 10           -- Din sârmă nervurată

7314 20 90           -- Altele

                - Alte grilaje, plase și zăbrele, sudate în punctele de intersecție

7314 31 00           -- Acoperite cu zinc

7314 39 00           -- Altele

                - Alte pânze metalice, grilaje, plase și zăbrele

7314 41 00           -- Acoperite cu zinc

7314 42 00           -- Acoperite cu materiale plastice

7314 49 00           -- Altele

7314 50 00           - Table și benzi expandate

7315      Lanțuri și părțile acestora, din fontă, din fier sau din oțel

                - Lanțuri cu zale articulate și părțile acestora

7315 11 -- Lanțuri cu role

7315 11 10           --- De tipul celor utilizate pentru biciclete și motociclete

7315 11 90           --- Altele

7315 12 00           -- Alte lanțuri

7315 19 00           -- Părți

7315 20 00           - Lanțuri antiderapante

                - Alte lanțuri

7315 81 00           -- Lanțuri cu zale cu punte de legătură

7315 82 00           -- Alte lanțuri, cu zale sudate

7315 89 00           -- Altele

7315 90 00           - Alte părți

7316 00 00           Ancore, ancore gheare de pisică și părțile acestora, din fontă, din fier sau din oțel

7317 00 Cuie, ținte, pioneze, crampoane cu vârf, agrafe ondulate sau cu margini tăiate oblic (altele decât cele de la poziția 8305) și articole similare, din fontă, din fier sau din oțel, chiar cu cap din alte materiale, cu excepția celor cu cap din cupru

                - Presate la rece din sârmă

7317 00 20           -- Ținte, prinse în benzi sau rulouri

7317 00 60           -- Altele

7317 00 80           - Altele

7318      Șuruburi, buloane, piulițe, tirfoane, cârlige filetate, nituri, știfturi, pene, șaibe (inclusiv șaibele elastice, de siguranță) și articole similare, din fontă, din fier sau din oțel

                - Articole filetate

7318 11 00           -- Tirfoane

7318 12 -- Alte șuruburi pentru lemn

7318 12 10           --- Din oțel inoxidabil

7318 12 90           --- Altele

7318 13 00           -- Cârlige și pitoane filetate

7318 14 -- Șuruburi autofiletante

7318 14 10           --- Din oțel inoxidabil

                --- Altele

7318 14 91           ---- Șuruburi pentru tablă

7318 14 99           ---- Altele

7318 15 -- Alte șuruburi și buloane, chiar cu piulițele sau șaibele acestora

7318 15 10           --- Strunjite din bare, profile sau sârmă, cu secțiunea plină, cu grosimea maximă a tijei de 6 mm

                --- Altele

7318 15 20           ---- Pentru fixarea elementelor de cale ferată

                ---- Altele

                ----- Fără cap

7318 15 30           ------ Din oțel inoxidabil

                ------ Din alte oțeluri, cu rezistență la tracțiune

7318 15 41           ------- Sub 800 MPa

7318 15 49           ------- De minimum 800 MPa

                ----- Cu cap

                ------ Despicat sau cu adâncitură în formă de cruce

7318 15 51           ------- Din oțel inoxidabil

7318 15 59           ------- Altele

                ------ Cu adâncitura capului hexagonală

7318 15 61           ------- Din oțel inoxidabil

7318 15 69           ------- Altele

                ------ Hexagonal

7318 15 70           ------- Din oțel inoxidabil

                ------- Din alte oțeluri, cu rezistență la tracțiune

7318 15 81           -------- Sub 800 MPa

7318 15 89           -------- De minimum 800 MPa

7318 15 90           ------ Altele

7318 16 -- Piulițe

7318 16 10           --- Strunjite din bare, profile sau sârme, cu secțiunea plină, cu diametrul găurii de maxim 6 mm

                --- Altele

7318 16 30           ---- Din oțel inoxidabil

                ---- Altele

7318 16 50           ----- De siguranță

                ----- Altele, cu diametrul interior

7318 16 91           ------ De maximum 12 mm

7318 16 99           ------ De peste 12 mm

7318 19 00           -- Altele

                - Articole nefiletate

7318 21 00           -- Șaibe elastice și alte șaibe de blocare

7318 22 00           -- Alte șaibe

7318 23 00           -- Nituri

7318 24 00           -- Știfturi și pene

7318 29 00           -- Altele

7319      Ace de cusut, ace de tricotat, andrele, croșete, ace de brodat și articole similare pentru folosire manuală, din fier sau din oțel; ace de siguranță și alte ace din fier sau din oțel, nedenumite și necuprinse în altă parte

7319 40 00           - Ace de siguranță și alte ace

7319 90 - Altele

7319 90 10           -- Ace de cusut, de stopat sau de brodat

7319 90 90           -- Altele

7320      Arcuri și foi de arcuri, din fier sau din oțel

7320 10 - Arcuri cu foi și foile lor

                -- Formate la cald

7320 10 11           --- Arcuri parabolice și foile lor

7320 10 19           --- Altele

7320 10 90           -- Altele

7320 20 - Arcuri elicoidale

7320 20 20           -- Formate la cald

                -- Altele

7320 20 81           --- Arcuri de compresiune

7320 20 85           --- Arcuri de tracțiune

7320 20 89           --- Altele

7320 90 - Altele

7320 90 10           -- Arcuri plate în spirală

7320 90 30           -- Arcuri în formă de discuri

7320 90 90           -- Altele

7321      Sobe de încălzit, cazane cu vatră, mașini de gătit, cuptoare (inclusiv cele care pot fi utilizate suplimentar și la încălzirea centrală), grătare barbecue, plăci radiante, reșouri cu gaze, plite de încălzit mâncarea și aparate neelectrice similare, pentru uz casnic, precum și părțile acestora, din fontă, din fier sau din oțel

                - Aparate de gătit și plite de încălzit

7321 11 -- Cu combustibili gazoși sau cu gaz și cu alți combustibili

7321 11 10           --- Cu cuptor, inclusiv cuptoarele separate

7321 11 90           --- Altele

7321 12 00           -- Cu combustibili lichizi

7321 19 00           -- Altele, inclusiv cu combustibili solizi

                - Alte aparate

7321 81 00           -- Cu combustibili gazoși sau cu gaz și cu alți combustibili

7321 82 00           -- Cu combustibili lichizi

7321 89 00           -- Altele, inclusiv cu combustibili solizi

7321 90 00           - Părți

7322      Radiatoare pentru încălzirea centrală, cu încălzire neelectrică și părțile acestora, din fontă, din fier sau din oțel; generatoare și distribuitoare de aer cald (inclusiv cele care pot funcționa și ca distribuitoare de aer rece sau de aer condiționat), cu încălzire neelectrică, prevăzute cu un ventilator sau cu o suflantă cu motor și părțile acestora, din fontă, din fier sau din oțel

                - Radiatoare și părțile acestora

7322 11 00           -- Din fontă

7322 19 00           -- Altele

7322 90 00           - Altele

7323      Articole de menaj sau de uz gospodăresc și părțile acestora, din fontă, din fier sau din oțel; sârmă de parchet din fier sau din oțel; bureți, spălătoare de vase, mănuși și articole similare pentru curățat, lustruit sau utilizări similare din fier sau din oțel

7323 10 00           - Sârmă de parchet din fier sau din oțel; bureți, spălătoare de vase, mănuși și articole similare pentru curățat, lustruit sau utilizări similare

                - Altele

7323 91 00           -- Din fontă, neemailate

7323 92 00           -- Din fontă, emailate

7323 93 00           -- Din oțeluri inoxidabile

7323 94 00           -- Din fier sau din oțel, emailate

7323 99 00           -- Altele

7324      Articole sanitare, de igienă sau de toaletă și părțile acestora, din fontă, din fier sau din oțel

7324 10 00           - Chiuvete de bucătărie sau de baie, din oțeluri inoxidabile

                - Căzi de baie

7324 21 00           -- Din fontă, chiar emailate

7324 29 00           -- Altele

7324 90 00           - Altele, inclusiv părțile acestora

7325      Alte articole turnate din fontă, din fier sau din oțel

7325 10 00           - Din fontă nemaleabilă

                - Altele

7325 91 00           -- Bile și articole similare pentru concasoare

7325 99 -- Altele

7325 99 10           --- Din fontă maleabilă

7325 99 90           --- Altele

7326      Alte articole din fier sau din oțel

                - Forjate sau ștanțate, dar neprelucrate altfel

7326 11 00           -- Bile și articole similare pentru concasoare

7326 19 -- Altele

7326 19 10           --- Forjate în matriță deschisă

7326 19 90           --- Altele

7326 20 00           - Articole din sârmă de fier sau de oțel

7326 90 - Altele

7326 90 30           -- Scări și trepte

7326 90 40           -- Palete și tăvi de genul celor utilizate pentru manipularea mărfurilor

7326 90 50           -- Bobine pentru cabluri, furtune etc.

7326 90 60           -- Volete de aerisire nemecanice, jgheaburi, cârlige și alte lucrări utilizate în industria construcțiilor

                -- Alte articole din fier sau oțel

7326 90 92           --- Forjate în matriță deschisă

7326 90 94           --- Forjate în matriță închisă

7326 90 96           --- Sinterizate

7326 90 98           --- Altele