GönderenKonu: CAPITOLUL 71  (Okunma sayısı 126 defa)

idareci

  • Site Yöneticisi
  • İleti: 675
  • Üyelik Tarihi:
CAPITOLUL 71
Tarih : 29-05-2016 Saat : 18:34

 SECȚIUNEA XIV - PERLE NATURALE SAU DE CULTURĂ, PIETRE PREȚIOASE SAU SEMIPREȚIOASE, METALE PREȚIOASE, METALE PLACATE SAU DUBLATE CU METALE PREȚIOASE ȘI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE; IMITAȚII DE BIJUTERII; MONEDE

 CAPITOLUL 71 - PERLE NATURALE SAU DE CULTURĂ, PIETRE PREȚIOASE SAU SEMIPREȚIOASE, METALE PREȚIOASE, METALE PLACATE SAU DUBLATE CU METALE PREȚIOASE ȘI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE; IMITAȚII DE BIJUTERII; MONEDE

                 I. PERLE NATURALE SAU DE CULTURĂ, PIETRE PREȚIOASE SAU SEMIPREȚIOASE NATURALE, ARTIFICIALE SAU RECONSTITUITE

7101      Perle naturale sau de cultură, chiar prelucrate sau asortate, dar neînșirate, nemontate, neîncastrate; perle naturale sau de cultură, înșirate temporar pentru facilitarea transportului

7101 10 00           - Perle naturale

                - Perle de cultură

7101 21 00           -- Neprelucrate

7101 22 00           -- Prelucrate

7102      Diamante, chiar prelucrate, dar nemontate și neîncastrate

7102 10 00           - Nesortate

                - Industriale

7102 21 00           -- Neprelucrate sau simplu tăiate, despicate sau degroșate

7102 29 00           -- Altele

                - Neindustriale

7102 31 00           -- Neprelucrate sau simplu tăiate, despicate sau degroșate

7102 39 00           -- Altele

7103      Pietre prețioase, altele decât diamantele, și semiprețioase, chiar prelucrate sau asortate, dar neînșirate, nemontate, neîncastrate; pietre prețioase și semiprețioase, altele decât diamantele, neasortate, înșirate temporar pentru facilitarea transportului

7103 10 00           - Neprelucrate sau simplu tăiate sau degroșate

                - Altfel prelucrate

7103 91 00           -- Rubine, safire și smaralde

7103 99 00           -- Altele

7104      Pietre artificiale sau reconstituite, chiar prelucrate sau asortate, dar neînșirate, nemontate, neîncastrate; pietre artificiale sau reconstituite, neasortate, înșirate temporar pentru facilitarea transportului

7104 10 00           - Cuarț piezoelectric

7104 20 00           - Altele, neprelucrate sau simplu tăiate sau degroșate

7104 90 00           - Altele

7105      Pulberi și praf de pietre prețioase sau semiprețioase, naturale sau artificiale

7105 10 00           - De diamant

7105 90 00           - Altele

                 II. METALE PREȚIOASE, METALE PLACATE SAU DUBLATE CU METALE PREȚIOASE

7106      Argint (inclusiv argint aurit sau platinat), sub formă brută sau semiprelucrată sau sub formă de pulbere

7106 10 00           - Pulberi

                - Altele

7106 91 00           -- Sub formă brută

7106 92 00           -- Semiprelucrate

7107 00 00           Metale comune placate sau dublate cu argint, sub formă brută sau semiprelucrate

7108      Aur (inclusiv aur platinat), sub formă brută sau semiprelucrată sau sub formă de pulbere

                - Care nu se utilizează în monetărie

7108 11 00           -- Pulberi

7108 12 00           -- Sub alte forme brute

7108 13 -- Sub alte forme semiprelucrate

7108 13 10           --- Bare, fire și profile, cu secțiunea plină; planșe; foi și benzi a căror grosime, fără suport, este de peste 0,15 mm

7108 13 80           --- Altele

7108 20 00           - Utilizat în monetărie

7109 00 00           Metale comune sau argint, placate sau dublate cu aur, sub formă brută sau semiprelucrată

7110      Platină, sub formă brută sau semiprelucrată sau sub formă de pulbere

                - Platină

7110 11 00           -- Sub formă brută sau sub formă de pulbere

7110 19 -- Altele

7110 19 10           --- Bare, tije, fire și profile, cu secțiunea plină; planșe; foi și benzi a căror grosime, fără suport, este de peste 0,15 mm

7110 19 80           --- Altele

                - Paladiu

7110 21 00           -- Sub formă brută sau sub formă de pulbere

7110 29 00           -- Altele

                - Rodiu

7110 31 00           -- Sub formă brută sau sub formă de pulbere

7110 39 00           -- Altele

                - Iridiu, osmiu și ruteniu

7110 41 00           -- Sub formă brută sau sub formă de pulbere

7110 49 00           -- Altele

7111 00 00           Metale comune, argint sau aur, placate sau dublate cu platină, sub formă brută sau semiprelucrată

7112      Deșeuri și resturi de metale prețioase sau de metale placate sau dublate cu metale prețioase; alte deșeuri și resturi care conțin metale prețioase sau compuși ai metalelor prețioase de tipul celor utilizate în principal pentru recuperarea metalelor prețioase

7112 30 00           - Cenuși care conțin metale prețioase sau compuși ai metalelor prețioase, cu excepția cenușilor de aur sau argint

                - Altele

7112 91 00           -- De aur, chiar metale placate sau dublate cu aur, cu excepția resturilor care conțin alte metale prețioase

7112 92 00           -- De platină, chiar de metale placate sau dublate cu platină, cu excepția resturilor care conțin alte metale prețioase

7112 99 00           -- Altele

                 III. BIJUTERII, ARTICOLE DE GIUVAERGERIE ȘI ALTELE

7113      Articole de bijuterie sau de giuvaergerie și părți ale acestora, din metale prețioase sau din metale placate sau dublate cu metale prețioase

                - Din metale prețioase, chiar acoperite, placate sau dublate cu metale prețioase

7113 11 00           -- Din argint, chiar acoperit, placat sau dublat cu alte metale prețioase

7113 19 00           -- Din alte metale prețioase chiar acoperite, placate sau dublate cu metale prețioase

7113 20 00           - Din metale comune placate sau dublate cu metale prețioase

7114      Articole de aurărie sau argintărie și părți ale acestora, din metale prețioase sau din metale placate sau dublate cu metale prețioase

                - Din metale prețioase, chiar acoperite, placate sau dublate cu metale prețioase

7114 11 00           -- Din argint, chiar acoperit, placat sau dublat cu alte metale prețioase

7114 19 00           -- Din alte metale prețioase, chiar acoperite, placate sau dublate cu metale prețioase

7114 20 00           - Din metale comune placate sau dublate cu metale prețioase

7115      Alte articole din metale prețioase sau din metale placate sau dublate cu metale prețioase

7115 10 00           - Catalizatori din platină sub formă de plasă de sârmă sau de rețea

7115 90 00           - Altele

7116      Articole din perle naturale sau de cultură, din pietre prețioase sau semiprețioase naturale, artificiale sau reconstituite

7116 10 00           - Din perle naturale sau de cultură

7116 20 - Din pietre prețioase sau semiprețioase, naturale, artificiale sau reconstituite

7116 20 11           -- Coliere, brățări și alte lucrări numai din pietre prețioase sau semiprețioase naturale, simplu înșirate, fără dispozitiv de închidere sau alte accesorii

7116 20 80           -- Altele

7117      Imitații de bijuterii

                - Din metale comune, chiar aurite, argintate sau platinate

7117 11 00           -- Butoni pentru manșete și butoni similari

7117 19 00           -- Altele

7117 90 00           - Altele

7118      Monede

7118 10 00           - Monede care nu au curs legal, altele decât monedele din aur

7118 90 00           - Altele