GönderenKonu: CAPITOLUL 68  (Okunma sayısı 139 defa)

idareci

  • Site Yöneticisi
  • İleti: 675
  • Üyelik Tarihi:
CAPITOLUL 68
Tarih : 29-05-2016 Saat : 18:24

 SECȚIUNEA XIII - ARTICOLE DIN PIATRĂ, IPSOS, CIMENT, AZBEST, MICĂ SAU DIN MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLĂ ȘI ARTICOLE DIN STICLĂ

 CAPITOLUL 68 - ARTICOLE DIN PIATRĂ, IPSOS, CIMENT, AZBEST, MICĂ SAU DIN MATERIALE SIMILARE

6801 00 00           Pavele, borduri pentru trotuar și dale pentru pavaj, din pietre naturale (altele decât ardezia)

6802      Pietre monumentale sau pentru construcție (altele decât ardezia) prelucrate și articole din aceste pietre, cu excepția celor de la poziția 6801; cuburi, blocuri și articole similare pentru mozaicuri, din pietre naturale (inclusiv ardezia), chiar pe suport; granule, cioburi și praf de pietre naturale (inclusiv ardezia) colorate artificial

6802 10 00           - Dale, cuburi, blocuri și articole similare, chiar de altă formă decât cea pătrată sau dreptunghiulară, la care cea mai mare suprafață poate fi înscrisă într-un pătrat cu latura sub 7 cm; granule, cioburi și praf, colorate artificial

                - Alte pietre monumentale sau pentru construcție și articole din aceste pietre, cioplite simplu sau tăiate, cu suprafața plană sau netedă

6802 21 00           -- Marmură, travertin și alabastru

6802 23 00           -- Granit

6802 29 00           -- Alte pietre

                - Altele

6802 91 00           -- Marmură, travertin și alabastru

6802 92 00           -- Alte pietre calcaroase

6802 93 -- Granit

6802 93 10           --- Șlefuit, decorat sau altfel prelucrat, dar nesculptat, cu o greutate netă de minimum 10 kg

6802 93 90           --- Altele

6802 99 -- Alte pietre

6802 99 10           --- Șlefuite, decorate sau altfel prelucrate, dar nesculptate, cu o greutate netă de minimum 10 kg

6802 99 90           --- Altele

6803 00 Ardezie naturală prelucrată și articole din ardezie naturală sau aglomerată (ardezină)

6803 00 10           - Ardezie pentru acoperișuri sau pentru fațade

6803 00 90           - Altele

6804      Pietre de moară, pietre abrazive și articole similare, fără batiuri, pentru măcinat, defibrat, concasat, ascuțit, polizat, șlefuit, rectificat, tăiat, pietre de ascuțit, de șlefuit sau de polizat manual și părțile lor, din pietre naturale, din materiale abrazive naturale sau artificiale, aglomerate sau din ceramică, chiar având părți din alte materiale

6804 10 00           - Pietre de moară și pietre abrazive pentru măcinat, sfărâmat, defibrat sau decorticat

                - Alte pietre de moară, pietre abrazive și articole similare

6804 21 00           -- Din diamante naturale sau sintetice, aglomerate

6804 22 -- Din alte materiale abrazive aglomerate sau din ceramică

                --- Din abrazive artificiale, cu aglomeranți

                ---- Din rășini sintetice sau artificiale

6804 22 12           ----- Fără armătură

6804 22 18           ----- Cu armătură

6804 22 30           ---- Din ceramică sau din silicați

6804 22 50           ---- Din alte materiale

6804 22 90           --- Altele

6804 23 00           -- Din pietre naturale

6804 30 00           - Pietre de ascuțit, de șlefuit sau polizat manual

6805      Pulberi sau granule abrazive naturale sau artificiale, aplicate pe suport din materiale textile, din hârtie, din carton sau din alte materiale, chiar decupate, cusute sau altfel asamblate

6805 10 00           - Aplicate numai pe țesături din materiale textile

6805 20 00           - Aplicate numai pe hârtie sau carton

6805 30 00           - Aplicate pe alte materiale

6806      Lână de zgură, de rocă și altă lână minerală similară; vermiculită expandată, argile expandate, zgură expandată și produse din materiale minerale similare expandate; amestecuri și articole din materiale minerale pentru izolări termice sau fonice sau pentru absorbția zgomotului, altele decât cele de la pozițiile 6811, 6812 sau de la capitolul 69

6806 10 00           - Lână de zgură, de rocă și altă lână minerală similară, chiar amestecate între ele, în vrac, foi sau rulouri

6806 20 - Vermiculită expandată, argilă expandată, zgură expandată și produse minerale similare expandate, chiar amestecate între ele

6806 20 10           -- Argilă expandată

6806 20 90           -- Altele

6806 90 00           - Altele

6807      Articole din asfalt sau din materiale similare (de exemplu, smoală, reziduuri de gudron, bitum de petrol)

6807 10 00           - În rulouri

6807 90 00           - Altele

6808 00 00           Panouri, planșe, dale, blocuri și articole similare, din fibre vegetale, din paie sau din talaș, așchii, rumeguș sau din alte deșeuri din lemn aglomerate cu ciment, ipsos sau alți lianți minerali

6809      Articole din ipsos sau din compoziții pe bază de ipsos

                - Planșe, plăci, panouri, dale și articole similare, neornamentate

6809 11 00           -- Acoperite sau întărite numai cu hârtie sau cu carton

6809 19 00           -- Altele

6809 90 00           - Alte articole

6810      Articole din ciment, din beton sau din piatră artificială, chiar armate

                - Țiglă, dale, cărămizi și articole similare

6810 11 -- Blocuri și cărămizi pentru construcții

6810 11 10           --- Din beton ușor (pe bază de piatră ponce sfărâmată, zgură granulată etc.)

6810 11 90           --- Altele

6810 19 00           -- Altele

                - Alte articole

6810 91 00           -- Elemente prefabricate pentru clădiri sau construcții civile

6810 99 00           -- Altele

6811      Articole din azbociment, celulozociment sau similare

6811 40 00           - Care conțin azbest

                - Care nu conțin azbest

6811 81 00           -- Plăci ondulate

6811 82 00           -- Alte plăci, panouri, pavele (dale), țiglă și articole similare

6811 89 00           -- Alte articole

6812      Azbest prelucrat în fibre; amestecuri pe bază de azbest sau pe bază de azbest și carbonat de magneziu; articole din aceste amestecuri sau din azbest (de exemplu: fire, țesături, obiecte de îmbrăcăminte, obiecte de acoperit capul, încălțăminte, garniture), chiar armate, altele decât cele de la poziția 6811 sau 6813

6812 80 - Din crocidolit

6812 80 10           -- Prelucrat în fibre; amestecuri pe bază de crocidolit sau pe bază de crocidolit și carbonat de magneziu

6812 80 90           -- Altele

                - Altele

6812 91 00           -- Îmbrăcăminte, accesorii de îmbrăcăminte, încălțăminte și obiecte de acoperit capul

6812 92 00           -- Hârtii, cartoane și pâsle

6812 93 00           -- Foi din azbest și elastomeri comprimați, pentru îmbinări, chiar prezentate în rulouri

6812 99 -- Altele

6812 99 10           --- Azbest prelucrat în fibre; amestecuri pe bază de azbest sau pe bază de azbest și carbonat de magneziu

6812 99 90           --- Altele

6813      Materiale de fricțiune și articole din acestea (de exemplu, plăci, role, benzi, segmenți, discuri, șaibe, membrane), nemontate, pentru frâne, pentru ambreiaje sau pentru toate organele supuse frecării, din azbest sau din alte substanțe minerale sau celuloză, chiar combinate cu materiale textile sau cu alte materiale

6813 20 00           - Care conțin azbest

                - Care nu conțin azbest

6813 81 00           -- Garnituri de frână

6813 89 00           -- Altele

6814      Mică prelucrată și articole din mică, inclusiv mică aglomerată sau reconstituită, chiar pe suport din hârtie, din carton sau din alte materiale

6814 10 00           - Plăci, foi și benzi de mică aglomerată sau reconstituită, chiar pe suport

6814 90 00           - Altele

6815      Articole din piatră sau din alte minerale (inclusiv din fibre de carbon și articole din acestea și articole din turbă), nedenumite și necuprinse în altă parte

6815 10 - Articole din grafit sau alt carbon, pentru alte utilizări altele decât cele electrice

6815 10 10           -- Fibre de carbon și articole din fibre de carbon

6815 10 90           -- Altele

6815 20 00           - Articole din turbă

                - Alte articole

6815 91 00           -- Care conțin magnezită, dolomită sau cromită

6815 99 00           -- Altele