GönderenKonu: CAPITOLUL 41  (Okunma sayısı 136 defa)

idareci

  • Site Yöneticisi
  • İleti: 675
  • Üyelik Tarihi:
CAPITOLUL 41
Tarih : 26-05-2016 Saat : 00:24
 VIII SECȚIUNEA VIII - PIEI BRUTE, PIEI FINITE, PIEI CU BLANĂ ȘI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELĂRIE SAU DE ȘELĂRIE; ARTICOLE DE VOIAJ, BAGAJE DE MÂNĂ ȘI ARTICOLE SIMILARE; ARTICOLE DIN INTESTINE DE ANIMALE (ALTELE DECÂT CELE DE LA VIERMII DE MĂTASE)

CAPITOLUL 41 - PIEI BRUTE (ALTELE DECÂT PIEILE CU BLANĂ) ȘI PIEI FINITE
4101 Piei brute de bovine (inclusiv de bivoli) sau de ecvidee (proaspete sau sărate, uscate, cenușărite, piclate sau altfel conservate, dar netăbăcite, nepergamentate sau altfel preparate), chiar epilate sau șpăltuite
4101 20- Piei brute întregi, neșpăltuite, cu o greutate unitară de maximum 8 kg atunci când sunt uscate, de 10 kg atunci când sunt sărate uscat și de 16 kg atunci când sunt proaspete, sărate umed sau altfel conservate
4101 20 10-- Proaspete
4101 20 30-- Sărate umed
4101 20 50-- Uscate sau sărate uscat
4101 20 80-- Altele
4101 50- Piei brute întregi, cu o greutate unitară de peste 16 kg
4101 50 10-- Proaspete
4101 50 30-- Sărate umed
4101 50 50-- Uscate sau sărate uscat
4101 50 90-- Altele
4101 90 00- Altele, inclusiv crupoanele, semicrupoanele și flancurile

4102 Piei brute de ovine (proaspete sau sărate, uscate, cenușărite, piclate sau altfel conservate, dar netăbăcite, nepergamentate sau altfel preparate) chiar epilate sau șpăltuite, altele decât cele excluse prin nota 1 litera (c) din acest capitol
4102 10- Cu lână
4102 10 10-- De miel
4102 10 90-- De alte ovine
- Epilate sau fără lână
4102 21 00-- Piclate
4102 29 00-- Altele
4103 Alte piei brute (proaspete sau sărate, uscate, cenușărite, piclate sau altfel conservate, dar netăbăcite, nepergamentate sau altfel preparate), chiar epilate sau șpăltuite, altele decât cele excluse prin notele 1 litera (b) sau 1 litera (c) ale acestui capitol
4103 20 00- De reptile
4103 30 00- De porcine
4103 90 00- Altele
4104 Piei tăbăcite sau piei semifinite de bovine (inclusiv de bivoli) sau de ecvidee, epilate, chiar șpăltuite, dar fără alte prelucrări
- În stare umedă (inclusiv pielea tăbăcită cu crom, wet-blue)
4104 11-- Piele față naturală neșpăltuită; șpalt de față
4104 11 10--- Piei întregi de bovine (inclusiv de bivoli) cu o suprafață unitară de maximum 28 picioare pătrate (2,6 m²)
--- Altele
---- De bovine (inclusiv de bivoli)
4104 11 51----- Piei întregi, cu o suprafață unitară de peste 28 picioare pătrate (2,6 m²)
4104 11 59----- Altele
4104 11 90---- Altele
4104 19-- Altele
4104 19 10--- Piei întregi de bovine (inclusiv de bivoli) cu o suprafață unitară de maximum 28 picioare pătrate (2,6 m²)
--- Altele
---- De bovine (inclusiv de bivoli)
4104 19 51----- Piei întregi cu o suprafață unitară de peste 28 picioare pătrate (2,6 m²)
4104 19 59----- Altele
4104 19 90---- Altele
- În stare uscată (semifinită)
4104 41-- Piele față naturală, neșpăltuită; șpalt de față
--- Piei întregi de bovine (inclusiv de bivoli) cu o suprafață unitară de maximum 28 picioare pătrate (2,6 m²)
4104 41 11---- Piei box de India („kips”) întregi sau chiar fără cap și labe, cu o greutate netă unitară de maximum 4,5 kg, tăbăcite simplu cu ajutorul unor substanțe vegetale, chiar supuse unor tratamente, dar care sunt în mod clar neutilizabile ca atare pentru fabricarea unor articole din piele
4104 41 19---- Altele
--- Altele
---- De bovine (inclusiv de bivoli)
4104 41 51----- Piei întregi cu o suprafață unitară de peste 28 picioare pătrate (2,6 m²)
4104 41 59----- Altele
4104 41 90---- Altele
4104 49-- Altele
--- Piei întregi de bovine (inclusiv de bivoli) cu o suprafață unitară de maximum 28 picioare pătrate (2,6 m²)
4104 49 11---- Piei box de India („kips”) întregi sau chiar fără cap și picioare, cu o greutate netă unitară de maximum 4,5 kg, tăbăcite simplu cu ajutorul unor substanțe vegetale, chiar supuse unor tratamente, dar care sunt în mod clar neutilizabile ca atare pentru fabricarea unor articole din piele
4104 49 19---- Altele
--- Altele
---- De bovine (inclusiv de bivoli)
4104 49 51----- Piei întregi, cu o suprafață unitară de peste 28 picioare pătrate (2,6 m²)
4104 49 59----- Altele
4104 49 90---- Altele
4105 Piei tăbăcite sau piei semifinite de ovine, epilate, chiar șpăltuite, dar fără alte prelucrări
4105 10 00- În stare umedă (inclusiv pielea tăbăcită cu crom, wet-blue)
4105 30- În stare uscată (semifinită)
4105 30 10-- De metis de India, pretăbăcite vegetal, chiar supuse unor tratamente, dar care sunt în mod clar neutilizabile ca atare pentru fabricarea unor articole din piele
4105 30 90-- Altele
4106 Piei tăbăcite sau semifinite ale altor animale și piei fără blană, epilate, chiar șpăltuite, dar fără alte prelucrări
- De caprine
4106 21 00-- În stare umedă (inclusiv pielea tăbăcită cu crom, wet-blue)
4106 22-- În stare uscată (semifinită)
4106 22 10--- De capre de India, pretăbăcite vegetal, chiar supuse unor tratamente,  dar care sunt în mod clar neutilizabile ca atare pentru fabricarea unor articole din piele
4106 22 90--- Altele
- De porcine
4106 31 00-- În stare umedă (inclusiv pielea tăbăcită cu crom, wet-blue)
4106 32 00-- În stare uscată (semifinită)
4106 40- De reptile
4106 40 10-- Pretăbăcite vegetal
4106 40 90-- Altele
- Altele
4106 91 00-- În stare umedă (inclusiv pielea tăbăcită cu crom, wet-blue)
4106 92 00-- În stare uscată (semifinită)
4107 Piei prelucrate după tăbăcire sau după uscare și piei pergamentate de bovine (inclusiv de bivoli) sau de ecvidee, epilate, chiar șpăltuite, altele decât cele de la poziția 4114
- Piei întregi
4107 11-- Piele față naturală, neșpăltuite
--- Piei întregi de bovine (inclusiv de bivoli), cu o suprafață unitară de maximum 28 picioare pătrate (2,6 m²)
4107 11 11---- Piele box de vițel (box-calf)
4107 11 19---- Altele
4107 11 90--- Altele
4107 12-- Șpalt de față
--- Piei întregi de bovine (inclusiv de bivoli), cu o suprafață unitară de maximum 28 picioare pătrate (2,6 m²)
4107 12 11---- Piele box de vițel (box-calf)
4107 12 19---- Altele
--- Altele
4107 12 91---- De bovine (inclusiv de bivoli)
4107 12 99---- De ecvidee
4107 19-- Altele
4107 19 10--- Piei întregi de bovine (inclusiv de bivoli) cu o suprafață unitară de maximum 28 picioare pătrate (2,6 m²)
4107 19 90--- Altele
- Altele, inclusiv canatele
4107 91-- Piele față naturală, neșpăltuită
4107 91 10--- Pentru tălpi
4107 91 90--- Altele
4107 92-- Șpalt de față
4107 92 10--- De bovine (inclusiv de bivoli)
4107 92 90--- De ecvidee
4107 99-- Altele
4107 99 10--- De bovine (inclusiv de bivoli)
4107 99 90--- De ecvidee
4112 00 00 Piei prelucrate după tăbăcire sau după uscare și piei pergamentate, de ovine, epilate, chiar șpăltuite, altele decât cele de la poziția 4114
4113 Piei prelucrate după tăbăcire sau după uscare și piei pergamentate, ale altor animale, epilate, și piei prelucrate după tăbăcire și piei pergamentate de animale lipsite de păr, chiar șpăltuite, altele decât cele de la poziția 4114
4113 10 00- De caprine
4113 20 00- De porcine
4113 30 00- De reptile
4113 90 00- Altele
4114 Piei tăbăcite în grăsimi (piei chamois), inclusiv cele obținute prin tăbăcire combinată; piei lăcuite sau lăcuite stratificate; piei metalizate
4114 10- Piei tăbăcite în grăsimi (inclusiv cele obținute prin tăbăcire combinată)
4114 10 10-- De ovine
4114 10 90-- De alte animale
4114 20 00- Piei lăcuite sau lăcuite stratificate; piei metalizate
4115 Piei reconstituite pe bază de piele sau de fibre de piele, sub formă de plăci, foi sau benzi, chiar rulate; resturi și alte deșeuri de piele sau de piele reconstituită, inutilizabile pentru fabricarea unor articole din piele; praf, pudră și făină de piele
4115 10 00- Piele reconstituită pe bază de piele sau de fibre de piele, sub formă de plăci, foi sau benzi, chiar rulate
4115 20 00- Resturi sau alte deșeuri de piele sau de piele prelucrată sau de piele reconstituită, neutilizabile pentru fabricarea unor articole din piele; praf, pudră și făină de piele