GönderenKonu: CAPITOLUL 39  (Okunma sayısı 143 defa)

idareci

  • Site Yöneticisi
  • İleti: 675
  • Üyelik Tarihi:
CAPITOLUL 39
Tarih : 26-05-2016 Saat : 00:12
SECȚIUNEA VII - MATERIALE PLASTICE ȘI ARTICOLE DIN MATERIAL PLASTIC;  CAUCIUC ȘI ARTICOLE DIN CAUCIUC

CAPITOLUL 39 - MATERIALE PLASTICE ȘI ARTICOLE DIN MATERIAL PLASTIC


I. FORME PRIMARE

3901 Polimeri de etilenă, în forme primare
3901 10- Polietilenă cu densitate sub 0,94
3901 10 10-- Polietilenă liniară
3901 10 90-- Altele
3901 20- Polietilenă cu densitate de minimum 0,94
3901 20 10-- Polietilenă în una din formele menționate la nota 6 litera (b) a capitolului, cu densitate de minimum 0,958 la 23 °C, care conține: - maximum 50 mg/kg aluminiu; - maximum 2 mg/kg calciu; - maximum 2 mg/kg crom; - maximum 2 mg/kg fier; - maximum 2 mg/kg nichel; - maximum 2 mg/kg titan; - maximum 8 mg/kg vanadiu,pentru fabricarea polietilenei clorosulfonate
3901 20 90-- Altele
3901 30 00- Copolimeri de etilenă și acetat de vinil
3901 90- Altele
3901 90 30-- Rășină ionomer constând într-o sare a unui terpolimer de etilenă cu acrilat de izobutil și acid metacrilic; copolimer de polistiren de tip bloc A-B-A, copolimer de etilenă-butilenă și polistiren, care conține în greutate maximum 35 % stiren, în una din formele menționate la nota 6 litera (b) a capitolului
3901 90 90-- Altele
3902 Polimeri de propilenă sau de alte olefine, sub forme primare
3902 10 00- Polipropilenă
3902 20 00- Poliizobutilenă
3902 30 00- Copolimeri de propilenă
3902 90- Altele
3902 90 10-- Copolimer de polistiren de tip bloc A-B-A, copolimer de etilenă-butilenă și polistiren, care conține în greutate maximum 35 % stiren, în una din formele menționate la nota 6 litera (b) a capitolului
3902 90 20-- Poli-1-butenă, un copolimer al 1-butenei cu etilenă care conține în greutate maximum 10 % etilenă, sau un amestec de poli-1-butenă cu polietilenă și/sau polipropilenă care conține în greutate maximum 10 % polietilenă și/sau maximum 25 % polipropilenă, în una din formele menționate la nota 6 litera (b) a capitolului
3902 90 90-- Altele
3903 Polimeri de stiren, sub forme primare
- Polistiren
3903 11 00-- Expandabil
3903 19 00-- Altele
3903 20 00- Copolimeri de stiren-acrilonitril (SAN)
3903 30 00- Copolimeri de acrilonitril-butadien-stiren (ABS)
3903 90- Altele
3903 90 10-- Copolimer de stiren numai cu alcool alilic, cu valoare acetil de minimum 175
3903 90 20-- Polistiren bromurat, care conține în greutate minimum 58 %, dar maximum 71 % brom, în una dintre formele menționate la nota 6 litera (b) a capitolului
3903 90 90-- Altele
3904 Polimeri de clorură de vinil sau de alte olefine halogenate, sub forme primare
3904 10 00- Poli(clorură de vinil), neamestecată cu alte substanțe
- Altă poli(clorură de vinil)
3904 21 00-- Neplastifiată
3904 22 00-- Plastifiată
3904 30 00- Copolimeri de clorură de vinil și de acetat de vinil
3904 40 00- Alți copolimeri de clorură de vinil
3904 50- Polimeri de clorură de viniliden
3904 50 10-- Copolimer de clorură de viniliden cu acrilonitril, sub formă de bile expandabile cu diametru de minimum 4 microni, dar maximum 20 microni
3904 50 90-- Altele
- Polimeri fluorurați
3904 61 00-- Politetrafluoroetilenă
3904 69-- Altele
3904 69 10--- Poli(fluorură de vinil) în una din formele menționate la nota 6 litera (b) a capitolului
3904 69 20--- Fluoroelastomeri FKM
3904 69 80--- Altele
3904 90 00- Altele
3905 Polimeri de acetat de vinil sau de alți esteri de vinil sub forme primare; alți polimeri de vinil sub forme primare
- Poli(acetat de vinil)
3905 12 00-- În dispersie apoasă
3905 19 00-- Altele
- Copolimeri de acetat de vinil
3905 21 00-- În dispersie apoasă
3905 29 00-- Altele
3905 30 00- Poli(vinil alcool), care conține sau nu grupări acetat nehidrolizate
- Altele
3905 91 00-- Copolimeri
3905 99-- Altele
3905 99 10--- Poli(vinil formal), în una din formele menționate la nota 6 litera (b) a capitolului, cu o greutate moleculară de minimum 10000, dar de maximum 40000 și conținând în greutate: - minimum 9,5 %, dar maximum 13 % grupări acetil evaluate ca acetat de vinil; și - minimum 5 %, dar maximum 6,5 % grupări hidroxil evaluate ca alcool vinilic
3905 99 90--- Altele
3906 Polimeri acrilici sub forme primare
3906 10 00- Poli(metacrilat de metil)
3906 90- Altele
3906 90 10-- Poli[N-(3-hidroxiimino-1,1-dimetilbutil) acrilamidă]
3906 90 20-- Copolimer de metacrilat de 2-diizopropilaminoetil cu metracrilat de decil, sub formă de soluție în N,N-dimetilacetamidă, care conține în greutate minimum 55 % copolimer
3906 90 30-- Copolimer de acid acrilic cu acrilat de 2-etilhexil, care conține în greutate minimum 10 %, dar maximum 11 % acrilat de 2-etilhexil
3906 90 40-- Copolimer de acrilonitril cu acrilat de metil, modificat cu polibutadien-acrilonitril (NBR)
3906 90 50-- Produs de polimerizare a acidului acrilic cu metacrilat de alchil și mici cantități de alți monomeri, utilizat ca substanță de îngroșare în fabricarea pastelor utilizate la imprimarea textilelor
3906 90 60-- Copolimer de acrilat de metil cu etilenă și un monomer care conțin ca substituent o grupă carboxi neterminală, cu o greutate de minimum 50 % acrilat de metil, combinat sau nu cu silice
3906 90 90-- Altele
3907 Poliacetali, alți polieteri și rășini epoxidice, sub forme primare; policarbonați, rășini alchidice, poliesteri alilici și alți poliesteri, sub forme primare
3907 10 00- Poliacetali
3907 20- Alți polieteri
-- Polieteri-alcooli
3907 20 11--- Polietilen-glicoli
3907 20 20--- Altele
-- Altele
3907 20 91--- Copolimer de 1-clor-2,3-epoxipropan cu oxid de etilenă
3907 20 99--- Altele
3907 30 00- Rășini epoxidrice
3907 40 00- Policarbonați
3907 50 00- Rășini alchidice
3907 60- Poli(etilenă tereftalat)
3907 60 20-- Cu indice de viscozitate de minimum 78 ml/g
3907 60 80-- Altele
3907 70 00- Poli(acid lactic)
- Alți poliesteri
3907 91-- Nesaturați
3907 91 10--- Lichizi
3907 91 90--- Altele
3907 99-- Altele
3907 99 10--- Poli(etilennaftalin-2,6-dicarboxilat)
3907 99 90--- Altele
3908 Poliamide sub forme primare
3908 10 00- Poliamida-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 sau -6,12
3908 90 00- Altele
3909 Rășini aminice, rășini fenolice și poliuretani, sub forme primare
3909 10 00- Rășini ureice; rășini de tiouree
3909 20 00- Rășini melaminice
3909 30 00- Alte rășini aminice
3909 40 00- Rășini fenolice
3909 50- Poliuretani
3909 50 10-- Poliuretan de 2,2′-(terț-butilimino)dietanol și de diizocianat de 4,4′-metilendiciclohexil, sub formă de soluție în N,N-dimetilacetamidă care conține în greutate minimum 50 % polimer
3909 50 90-- Altele
3910 00 00 Siliconi sub forme primare
3911 Rășini de petrol, rășini cumaron-indenice, politerpene, polisulfuri, polisulfoni și alte produse menționate la nota 3 din prezentul capitol, nedenumite și neclasificate în altă parte, sub forme primare
3911 10 00- Rășini de petrol, rășini de cumaronă, rășini de inden, rășini cumaron-indenice și politerpene
3911 90- Altele
-- Produse de polimerizare, de reorganizare sau de condensare, chiar modificate chimic
3911 90 11--- Poli(oxi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoxi-1,4-fenilenizopropiliden-1,4-fenilenă), în una din formele menționate la nota 6 litera (b) a capitolului
3911 90 13--- Poli(tio-1,4-fenilenă)
3911 90 19--- Altele
-- Altele
3911 90 92--- Copolimer de p-cresol și divinilbenzen, sub formă de soluție în N,N-dimetilacetamidă, care conține în greutate minimum 50 % polimer; copolimeri hidrogenați de viniltoluen și α-metilstiren
3911 90 99--- Altele
3912 Celuloză și derivații ei chimici, nedenumiți și necuprinși în altă parte, sub forme primare
- Acetați de celuloză
3912 11 00-- Neplastifiați
3912 12 00-- Plastifiați
3912 20- Nitrați de celuloză (inclusiv colodiu)
-- Neplastifiați
3912 20 11--- Colodiu și celoidin
3912 20 19--- Altele
3912 20 90-- Plastifiați
- Eteri de celuloză
3912 31 00-- Carboximetilceluloză și sărurile ei
3912 39-- Altele
3912 39 20--- Hidroxipropilceluloză
3912 39 85--- Altele
3912 90- Altele
3912 90 10-- Esteri de celuloză
3912 90 90-- Altele
3913 Polimeri naturali (de exemplu, acid alginic) și polimeri naturali modificați (de exemplu, proteine întărite, derivați chimici ai cauciucului natural), nedenumiți și necuprinși în altă parte, sub forme primare
3913 10 00- Acid alginic, sărurile și esterii acestuia
3913 90 00- Altele
3914 00 00 Schimbători de ioni pe bază de polimeri de la pozițiile 3901-3913, sub forme primare
II. DEȘEURI, ȘPAN, TALAȘ, SPĂRTURI; SEMIFABRICATE; ARTICOLE
3915 Deșeuri, șpan, talaș, spărturi de materiale plastice
3915 10 00- De polimeri de etilenă
3915 20 00- De polimeri de stiren
3915 30 00- De polimeri de clorură de vinil
3915 90- De alte materiale plastice
3915 90 11-- De polimeri de propilenă
3915 90 80-- Altele
3916 Monofilamente a căror dimensiune maximă în secțiunea transversală depășește 1 mm (monofire), inele, tije, bare și profile, chiar prelucrate la suprafață, dar neprelucrate altfel, din material plastic
3916 10 00- Din polimeri de etilenă
3916 20 00- Din polimeri de clorură de vinil
3916 90- Din alte materiale plastice
3916 90 10-- Din produse de polimerizare de reorganizare sau de condensare, chiar modificate chimic
3916 90 50-- Din produse de polimerizare de adiție
3916 90 90-- Altele
3917 Tuburi, țevi și accesorii ale acestora (de exemplu, îmbinări, coturi, flanșe), din materiale plastice
3917 10- Mațe artificiale din proteine întărite sau din materiale plastice celulozice
3917 10 10-- Din proteine întărite
3917 10 90-- Din materiale plastice celulozice
- Tuburi, țevi şi furtunuri rigide
3917 21-- Din polimeri de etilenă
3917 21 10--- Obținute fără sudură sau lipire și de lungime care depășește dimensiunea maximă a secțiunii transversale, chiar fasonate, dar nu altfel prelucrate
3917 21 90--- Altele
3917 22-- Din polimeri de propilenă
3917 22 10--- Obținute fără sudură sau lipire și cu o lungime care depășește dimensiunea maximă a secțiunii transversale, chiar fasonate, dar nu altfel prelucrate
3917 22 90--- Altele
3917 23-- Din polimeri de clorură de vinil
3917 23 10--- Obținute fără sudură sau lipire și cu o lungime care depășește dimensiunea maximă a secțiunii transversale, chiar fasonate, dar nu altfel prelucrate
3917 23 90--- Altele
3917 29 00-- Din alte materiale plastice
- Alte tuburi, țevi şi furtunuri
3917 31 00-- Tuburi, țevi şi furtunuri, flexibile, care pot suporta o presiune minimă de 27,6 MPa
3917 32 00-- Altele, neranforsate cu alte materiale, nici asociate în alt mod cu alte materiale, fără accesorii
3917 33 00-- Altele, neranforsate cu alte materiale, nici asociate în alt mod cu alte materiale, cu accesorii
3917 39 00-- Altele
3917 40 00- Accesorii
3918 Învelitori din materiale plastice pentru podele, autoadezive sau nu, în rulouri sau în formă de plăci de pardoseală sau de dale; învelitori pentru pereți și tavane din materiale plastice definite la nota 9 din acest capitol
3918 10- Din polimeri de clorură de vinil
3918 10 10-- Constând într-un suport impregnat, îmbrăcat sau acoperit cu poli(clorură de vinil)
3918 10 90-- Altele
3918 90 00- Din alte materiale plastice
3919 Plăci, foi, folii, benzi, panglici, pelicule și alte forme plate autoadezive, din materiale plastice, chiar în rulouri
3919 10- În rulouri cu o lățime de maximum 20 cm
-- Benzi, panglici acoperite cu cauciuc natural sau sintetic, nevulcanizat
3919 10 12--- Din poli(clorură de vinil) sau din polietilenă
3919 10 15--- Din polipropilenă
3919 10 19--- Altele
3919 10 80-- Altele
3919 90 00- Altele
3920 Alte plăci, foi, folii, pelicule, benzi, panglici și lame, din materiale plastice nealveolare, neranforsate, nestratificate, neasociate cu alte materiale, neprevăzute cu un suport
3920 10- Din polimeri de etilenă
-- Cu grosime de maximum 0,125 mm
--- Din polietilenă cu densitate
---- Sub 0,94
3920 10 23----- Pelicule de polietilenă cu o grosime de minimum 20 microni, dar de maximum 40 microni, pentru fabricarea peliculelor fotorezistente utilizate la fabricarea semiconductorilor sau a circuitelor imprimate
3920 10 24----- Pelicule extensibile, neimprimate
3920 10 25----- Altele
3920 10 28---- De minimum 0,94
3920 10 40--- Altele
-- Cu grosime de peste 0,125 mm
3920 10 81--- Pastă de hârtie sintetică, sub formă de foi umede, formate din fibre necoezive de polietilenă, amestecate sau nu cu fibre de celuloză într-o proporție de maximum 15 %, care conține, ca agent de umezire, poli(alcool vinilic) dizolvat în apă
3920 10 89--- Altele
3920 20- Din polimeri de propilenă
-- Cu grosime de maximum 0,10 mm
3920 20 21--- Orientate biaxial
3920 20 29--- Altele
3920 20 80-- Cu grosime de peste 0,10 mm
3920 30 00- Din polimeri de stiren
- Din polimeri de clorură de vinil
3920 43-- Care conțin în greutate minimum 6 % plastifianți
3920 43 10--- Cu grosime de maximum 1 mm
3920 43 90--- Cu grosime de peste 1 mm
3920 49-- Altele
3920 49 10--- Cu grosime de maximum 1 mm
3920 49 90--- Cu grosime de peste 1 mm
- Din polimeri acrilici
3920 51 00-- Din poli(metacrilat de metil)
3920 59-- Altele
3920 59 10--- Copolimer din esteri acrilic și metacrilic, sub formă de pelicule cu grosimea de maximum 150 microni
3920 59 90--- Altele
- Din policarbonați, din rășini alchidice, din poliesteri alilici sau din alți poliesteri
3920 61 00-- Din policarbonați
3920 62-- Din poli(etilen tereftalat)
--- Cu grosime de maximum 0,35 mm
3920 62 12---- Pelicule de poli(etilen tereftalat), cu grosimea de minimum 72 microni, dar de maximum 79 microni, pentru producerea discurilor magnetice flexibile; pelicule de poli(etilen tereftalat), cu grosimea de minimum 100 microni, dar de maximum 150 microni, pentru producerea plăcilor de imprimare din fotopolimeri
3920 62 19---- Altele
3920 62 90--- Cu grosime de peste 0,35 mm
3920 63 00-- Din poliesteri nesaturați
3920 69 00-- Din alți poliesteri
- Din celuloză sau din derivații ei chimici
3920 71 00-- Din celuloză regenerată
3920 73-- Din acetat de celuloză
3920 73 10--- Pelicule sub formă de role sau benzi, pentru cinematografie sau pentru fotografie
3920 73 80--- Altele
3920 79-- Din alte derivate ale celulozei
3920 79 10--- Din fibre vulcanizate
3920 79 90--- Altele
- Din alte materiale plastice
3920 91 00-- Din poli(butiral de vinil)
3920 92 00-- Din poliamide
3920 93 00-- Din rășini aminice
3920 94 00-- Din rășini fenolice
3920 99-- Din alte materiale plastice
--- Din produse de polimerizare reorganizare sau de condensare, chiar modificate chimic
3920 99 21---- Folii și benzi din poliamidă, neacoperite, sau acoperite ori îmbrăcate numai cu materiale plastice
3920 99 28---- Altele
--- Din produse de polimerizare de adiție
3920 99 52---- Folii din poli(fluorură de vinil); pelicule din poli(alcool vinilic) orientat biaxial care conține în greutate minimum 97 % poli(alcool vinilic), neacoperite, de o grosime de maximum 1 mm
3920 99 53---- Membrane schimbătoare de ioni din material plastic fluorurat, utilizate în celule electrolitice clor-alcaline
3920 99 59---- Altele
3920 99 90--- Altele
3921 Alte plăci, folii, pelicule, benzi și lame din materiale plastice
- Produse alveolare
3921 11 00-- Din polimeri de stiren
3921 12 00-- Din polimeri de clorură de vinil
3921 13-- Din poliuretan
3921 13 10--- Flexibile
3921 13 90--- Altele
3921 14 00-- Din celuloză regenerată
3921 19 00-- Din alte materiale plastice
3921 90- Altele
-- Din produse de polimerizare de reorganizare sau de condensare, chiar modificate chimic
3921 90 10--- Din poliesteri
3921 90 30--- Din rășini fenolice
--- Din rășini aminice
---- Laminate
3921 90 41----- Sub presiune înaltă, cu suprafețe decorative pe o față sau pe ambele fețe
3921 90 43----- Altele
3921 90 49---- Altele
3921 90 55--- Altele
3921 90 60-- Din produse de polimerizare de adiție
3921 90 90-- Altele
3922 Căzi de baie, căzi de duș, chiuvete, lavoare, bideuri, vase de closet, scaune și capace pentru closete, rezervoare de apă și articole similare pentru utilizări sanitare sau igienice, din materiale plastice
3922 10 00- Căzi de baie, căzi de duș, chiuvete și lavoare
3922 20 00- Scaune și capace pentru closete
3922 90 00- Altele
3923 Articole de transport sau de ambalare din materiale plastice; bușoane, dopuri, capace, capsule și alte dispozitive de închidere, din materiale plastice
3923 10 00- Cutii, lăzi, stelaje și articole similare
- Saci, sacoșe, pungi și cornete
3923 21 00-- Din polimeri de etilenă
3923 29-- Din alte materiale plastice
3923 29 10--- Din poli(clorură de vinil)
3923 29 90--- Altele
3923 30- Bidoane, sticle, flacoane și articole similare
3923 30 10-- Cu capacitate de maximum 2 l
3923 30 90-- Cu capacitate de peste 2 l
3923 40- Mosoare, bobine, canete și suporturi similare
3923 40 10-- Bobine și suporturi similare pentru rularea filmelor și peliculelor fotografice și cinematografice sau a benzilor, filmelor etc. menționate la poziția 8523
3923 40 90-- Altele
3923 50- Bușoane, dopuri, capace, capsule și alte dispozitive de închidere
3923 50 10-- Capsule și dopuri pentru astupare
3923 50 90-- Altele
3923 90 00- Altele
3924 Veselă, alte articole de menaj sau obiecte de uz casnic și articole de igienă sau de toaletă, din materiale plastice
3924 10 00- Veselă și alte articole pentru servirea mesei sau de bucătărie
3924 90 00- Altele
3925 Articole pentru echiparea construcțiilor, din materiale plastice, nedenumite și necuprinse în altă parte
3925 10 00- Rezervoare, butoaie, cuve și recipienți similari, cu capacitatea de peste 300 l
3925 20 00- Uși, ferestre, cadre și tocuri, pervazuri și praguri
3925 30 00- Obloane, storuri (inclusiv storuri venețiene) și alte articole similare și părți ale acestora
3925 90- Altele
3925 90 10-- Accesorii și garnituri destinate pentru instalarea definitivă în sau pe uși, ferestre, scări, pereți sau pe alte părți de construcții
3925 90 20-- Conducte, țevi și doze de perete, pentru circuite electrice
3925 90 80-- Altele
3926 Alte articole din materiale plastice și articole din alte materiale de la pozițiile 3901-3914
3926 10 00- Articole de birou și articole școlare
3926 20 00- Articole și accesorii de îmbrăcăminte (inclusiv mănuși, mitene și mănuși cu un deget)
3926 30 00- Garnituri pentru mobilă, caroserii sau similare
3926 40 00- Statuete și alte obiecte de ornament
3926 90- Altele
3926 90 50-- Grătare și articole similare pentru filtrarea apei la intrarea în canalul de scurgere
-- Altele
3926 90 92--- Fabricate din foi
3926 90 97--- Altele