GönderenKonu: CAPITOLUL 34  (Okunma sayısı 111 defa)

idareci

  • Site Yöneticisi
  • İleti: 675
  • Üyelik Tarihi:
CAPITOLUL 34
Tarih : 17-05-2016 Saat : 20:38
CAPITOLUL 34 - SĂPUNURI, AGENȚI DE SUPRAFAȚĂ ORGANICI, PREPARATE PENTRU SPĂLAT, PREPARATE LUBRIFIANTE, CEARĂ ARTIFICIALĂ, CEARĂ PREPARATĂ, PRODUSE PENTRU ÎNTREȚINERE, LUMÂNĂRI ȘI ARTICOLE SIMILARE, PASTE PENTRU MODELARE, „CEARĂ DENTARĂ” ȘI PREPARATE DENTARE PE BAZĂ DE IPSOS

3401 Săpunuri; produse și preparate organice tensioactive folosite ca săpun, în formă de bare, în calupuri, în bucăți, chiar modelate, care conțin sau nu săpun; produse și preparate organice tensioactive pentru spălarea pielii, sub formă lichidă sau cremă, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul, care conțin sau nu săpun; hârtie, vată, fetru și materiale nețesute, impregnate, îmbibate sau acoperite cu săpun sau detergent
- Săpunuri, produse și preparate organice tensioactive, sub formă de bare, calupuri, bucăți, chiar modelate și hârtie, vată, fetru și materiale nețesute, impregnate, îmbibate sau acoperite cu săpun sau detergent

3401 11 00-- De toaletă (inclusiv produsele medicinale)
3401 19 00-- Altele
3401 20- Săpunuri sub alte forme
3401 20 10-- Fulgi, foiţe, granule sau pudră
3401 20 90-- Altele
3401 30 00- Produse și preparate organice tensioactive pentru spălarea pielii, sub formă lichidă sau cremă, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul, care conțin sau nu săpun
3402 Agenți organici de suprafață (alții decât săpunurile); preparate tensioactive, preparate pentru spălat (inclusiv preparatele auxiliare pentru spălat) și preparate de curățat, care conțin sau nu săpun, altele decât cele de la poziția 3401
- Agenți organici de suprafață, chiar condiționați pentru vânzarea cu amănuntul
3402 11-- Anionici
3402 11 10--- Soluții apoase care conțin alchil [oxidi(benzensulfonat)] de disodiu, minimum 30 % în greutate, dar maximum 50 %
3402 11 90--- Altele
3402 12 00-- Cationici
3402 13 00-- Neionici
3402 19 00-- Altele
3402 20- Preparate condiționate pentru vânzarea cu amănuntul
3402 20 20-- Preparate tensioactive
3402 20 90-- Preparate pentru spălat și preparate pentru curățat
3402 90- Altele
3402 90 10-- Preparate tensioactive
3402 90 90-- Preparate pentru spălat și preparate pentru curățat
3403 Preparate lubrifiante (inclusiv lichide de răcire, preparate pentru degriparea șuruburilor, preparate antirugină sau anticorozive și preparate pentru demulare pe bază de lubrifianți) și preparate de tipul celor utilizate pentru tratarea cu ulei și gresarea materialelor textile, pieilor, blănurilor sau altor materiale, cu excepția preparatelor care conțin, cu rol de constituenți de bază, minimum 70 % în greutate uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase
- Care conțin uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase
3403 11 00-- Preparate pentru tratarea materialelor textile, a pieilor, a blănurilor sau a altor materiale
3403 19-- Altele
3403 19 10--- Care conțin minimum 70 % în greutate uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase neconsiderate constituenți de bază
3403 19 20--- Lubrifianți cu un conținut de carbon din biomasă de cel puțin 25 % în masă și biodegradabili la un nivel de minimum 60%
3403 19 80--- Altele
- Altele
3403 91 00-- Preparate pentru tratarea materialelor textile, a pieilor, a blănurilor sau a altor materiale
3403 99 00-- Altele
3404 Ceară artificială și ceară preparată
3404 20 00- Din poli(oxietilenă) (polietilenglicol)
3404 90 00- Altele
3405 Ceară și creme pentru încălțăminte, ceară de parchet, materiale de lustruit pentru caroserii, sticlă sau metal, pastă și praf pentru curățat și preparate similare (chiar sub formă de hârtie, vată, fetru, materiale nețesute, materiale plastice sau cauciuc alveolar, impregnate, îmbibate sau acoperite cu astfel de preparate), fără a include ceara de la poziția 3404
3405 10 00- Ceară, creme și preparate similare pentru încălțăminte sau piele
3405 20 00- Ceară de parchet, creme și preparate similare pentru întreținerea mobilei din lemn, a parchetului sau a altor obiecte din lemn
3405 30 00- Materiale de lustruit și preparate similare pentru caroserii, altele decât cele pentru lustruirea metalelor
3405 40 00- Paste, prafuri și alte preparate pentru curățat
3405 90- Altele
3405 90 10-- Materiale pentru lustruirea metalelor
3405 90 90-- Altele
3406 00 00 Lumânări și articole similare
3407 00 00 Paste pentru modelat, inclusiv cele prezentate pentru joacă; compoziții numite „ceară pentru stomatologie” sau „materiale pentru impresiuni dentare”, prezentate în seturi, în ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul sau în plachete, potcoave, batoane sau forme similare; alte compoziții pentru stomatologie, pe bază de ipsos sau ghips (ghips calcinat sau sulfat de calciu)