GönderenKonu: CAPITOLUL 32  (Okunma sayısı 161 defa)

idareci

  • Site Yöneticisi
  • İleti: 675
  • Üyelik Tarihi:
CAPITOLUL 32
Tarih : 17-05-2016 Saat : 17:50
 CAPITOLUL 32 - EXTRACTE TANANTE SAU COLORANTE; TANINI ȘI DERIVAȚII LOR; PIGMENȚI ȘI ALTE SUBSTANȚE COLORANTE; VOPSELE ȘI LACURI; MASTICURI; CERNELURI

3201 Extracte tanante de origine vegetală; tanini și sărurile lor, eterii, esterii și alți derivați ai acestor produse
3201 10 00- Extract de quebracho
3201 20 00- Exctract de mimoză (salcâm australian)
3201 90- Altele
3201 90 20-- Extracte de sumac, de vallonia, de stejar sau de castan
3201 90 90-- Altele
3202 Produse tanante organice sintetice; produse tanante anorganice; preparate tanante, care conțin chiar produse tanante naturale; preparate enzimatice pentru pretăbăcire
3202 10 00- Produse tanante organice sintetice
3202 90 00- Altele
3203 00 Substanțe colorante de origine vegetală sau animală (inclusiv extracte colorante, cu excepția negrului de origine animală), chiar cu compoziție chimică definită; preparate menţionate la nota 3 de capitol, pe bază de substanțe colorante de origine vegetală sau animală
3203 00 10- Substanțe colorante de origine vegetală și preparate pe baza acestora
3203 00 90- Substanțe colorante de origine animală și preparate pe baza acestora
3204 Substanțe colorante organice sintetice, chiar cu compoziție chimică definită; preparate menţionate la nota 3 de capitol, pe bază de substanțe colorante organice sintetice; produse organice sintetice de tipul celor utilizate ca agenți de strălucire fluorescentă sau ca luminofori, chiar cu compoziție chimică definită
- Substanțe colorante organice sintetice și preparate menţionate la nota 3 de capitol, pe baza acestor substanțe colorante
3204 11 00-- Coloranți dispersați și preparate pe baza acestor coloranți
3204 12 00-- Coloranți acizi, chiar metalizați, și preparate pe baza acestor coloranți; coloranți cu mordanți și preparate pe baza acestor coloranți
3204 13 00-- Coloranți bazici și preparate pe baza acestor coloranți
3204 14 00-- Coloranți direcți și preparate pe baza acestor coloranți
3204 15 00-- Coloranți de cadă (inclusiv cei utilizabili în această stare, ca pigmenți) și preparate pe baza acestor coloranți
3204 16 00-- Coloranți reactivi și preparate pe baza acestor coloranți
3204 17 00-- Coloranți-pigment și preparate pe baza acestor coloranți
3204 19 00-- Altele, inclusiv amestecurile de două sau mai multe substanțe colorante de la subpozițiile 320411-320419
3204 20 00- Produse organice sintetice de tipul celor utilizate ca agenți de strălucire fluorescentă
3204 90 00- Altele
3205 00 00 Lacuri colorante; preparate menţionate la nota 3 de capitol, pe bază de lacuri colorante
3206 Alte substanțe colorante; preparate menționate la nota 3 de capitol, altele decât cele de la pozițiile 3203, 3204 sau 3205; produse anorganice de tipul celor utilizate ca luminofori, chiar cu compoziție chimică definită
- Pigmenți și preparate pe bază de dioxid de titan
3206 11 00-- Care conțin dioxid de titan minimum 80 % din greutatea produsului uscat
3206 19 00-- Altele
3206 20 00- Pigmenți și preparate pe bază de compuși ai cromului
- Alte substanțe colorante și alte preparate
3206 41 00-- Ultramarin și preparatele pe bază de ultramarin
3206 42 00-- Litopon și alți pigmenți și preparate pe bază de sulfură de zinc
3206 49-- Altele
3206 49 10--- Magnetită
3206 49 70--- Altele
3206 50 00- Produse anorganice de tipul celor utilizate ca luminofori
3207 Pigmenți, opacifianți și culori preparate, compoziții vitrifiabile, engobe, produse lichide pentru obținerea luciului și preparate similare, de tipul celor utilizate în industria ceramică, a sticlei și a emailurilor; frite de sticlă și altă sticlă sub formă de pulbere, de granule, de lamele sau de fulgi
3207 10 00- Pigmenți, opacifianți și culori preparate și preparate similare
3207 20- Compoziții vitrifiabile, engobe și preparate similare
3207 20 10-- Engobe
3207 20 90-- Altele
3207 30 00- Produse lichide pentru obținerea luciului și preparate similare
3207 40- Frite și altă sticlă, sub formă de pulbere, granule, lamele sau fulgi
3207 40 40-- Sticlă sub formă de fulgi cu lungimea de minimum 0,1 mm și maximum 3,5 mm și grosimea de minimum 2 microni și maximum 5 microni; sticlă sub formă de pulbere sau granule, care conține dioxid de siliciu minimum 99 % în greutate
3207 40 85-- Altele
3208 Lacuri și vopsele (inclusiv emailuri) pe bază de polimeri sintetici sau de polimeri naturali modificați, dispersați sau dizolvați într-un mediu neapos; soluții definite la nota 4 a capitolului
3208 10- Pe bază de poliesteri
3208 10 10-- Soluții definite la nota 4 a capitolului
3208 10 90-- Altele
3208 20- Pe bază de polimeri acrilici sau vinilici
3208 20 10-- Soluții definite la nota 4 de capitol
3208 20 90-- Altele
3208 90- Altele
-- Soluții definite la nota 4 de capitol
3208 90 11--- Poliuretan obținut din 2,2′-(terț-butilimino)dietanol și 4,4′-metilen-diciclohexil diizocianat, sub formă de soluție în N,N-dimetilacetamidă care conține polimer minimum 48 % în greutate
3208 90 13--- Copolimer de p-cresol și divinilbenzen, sub formă de soluție în N,N-dimetilacetamidă care conține polimer minimum 48 % în greutate
3208 90 19--- Altele
-- Altele
3208 90 91--- Pe bază de polimeri sintetici
3208 90 99--- Pe bază de polimeri naturali modificați
3209 Lacuri și vopsele (inclusiv emailuri) pe bază de polimeri sintetici sau de polimeri naturali modificați, dispersați sau dizolvați într-un mediu apos
3209 10 00- Pe bază de polimeri acrilici sau vinilici
3209 90 00- Altele
3210 00 Alte lacuri și vopsele (inclusiv emailuri şi vopsele de apă); pigmenți de apă preparați de tipul celor utilizați pentru finisarea pieilor
3210 00 10- Lacuri și vopsele pe bază de ulei
3210 00 90- Altele
3211 00 00 Sicativi preparați
3212 Pigmenți (inclusiv pulberi și fulgi metalici) dispersați în medii neapoase, sub formă de lichid sau de pastă, de tipul celor utilizate pentru fabricarea vopselelor (inclusiv a emailurilor); folii pentru marcare prin presare la cald; tincturi și alte substanțe colorante prezentate în forme sau ambalaje condiționate pentru vânzarea cu amănuntul
3212 10 00- Folii pentru marcare prin presare la cald
3212 90 00- Altele
3213 Culori pentru pictură artistică, pentru uz didactic, pictarea firmelor, modificarea nuanțelor, amuzament și culori similare în tuburi, tablete, flacoane, sticle, tăvițe sau în alte forme similare de ambalaj
3213 10 00- Seturi de culori
3213 90 00- Altele
3214 Chit pentru geamuri, chit pentru îmbinări, cimenturi de rășină și alte masticuri; glet pentru zugrăvit; gleturi nerefractare de tipul celor utilizate în construcții la faţade, pereţi interiori, podele, tavane şi similare
3214 10- Chit pentru geamuri, chit pentru îmbinări, cimenturi de rășină și alte masticuri; gleturi pentru zugrăvit
3214 10 10-- Chit pentru geamuri, chit pentru îmbinări, cimenturi de rășină și alte masticuri
3214 10 90-- Gleturi pentru zugrăvit
3214 90 00- Altele
3215 Cerneluri de imprimat, de scris sau de desen și alte cerneluri, chiar concentrate sau sub forme solide
- Cerneluri de imprimat
3215 11 00-- Negre
3215 19 00-- Altele
3215 90 00- Altele