GönderenKonu: CAPITOLUL 28  (Okunma sayısı 186 defa)

idareci

  • Site Yöneticisi
  • İleti: 675
  • Üyelik Tarihi:
CAPITOLUL 28
Tarih : 17-05-2016 Saat : 11:03
SECȚIUNEA VI - PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE INDUSTRIILOR CONEXE

 CAPITOLUL 28 - PRODUSE CHIMICE ANORGANICE; COMPUȘI ANORGANICI SAU ORGANICI AI METALELOR PREȚIOASE, AI ELEMENTELOR RADIOACTIVE, AI METALELOR DE PĂMÂNTURI RARE SAU AI IZOTOPILOR

I. ELEMENTE CHIMICE

2801 Fluor, clor, brom și iod
2801 10 00- Clor
2801 20 00- Iod
2801 30- Fluor; brom
2801 30 10-- Fluor
2801 30 90-- Brom
2802 00 00 Sulf sublimat sau precipitat; sulf coloidal
2803 00 00 Carbon (negru de fum și alte forme de carbon nedenumite și necuprinse în altă parte)
2804 Hidrogen, gaze rare și alte nemetale
2804 10 00- Hidrogen
- Gaze rare
2804 21 00-- Argon
2804 29-- Altele
2804 29 10--- Heliu
2804 29 90--- Altele
2804 30 00- Azot
2804 40 00- Oxigen
2804 50- Bor; telur
2804 50 10-- Bor
2804 50 90-- Telur
- Siliciu
2804 61 00-- Cu un conținut în greutate de minimum 99,99 % siliciu
2804 69 00-- Altele
2804 70 00- Fosfor
2804 80 00- Arsen
2804 90 00- Seleniu
2805 Metale alcaline sau alcalino-pământoase; metale din pământuri rare, ytriu și scandiu, chiar amestecate sau aliate între ele; mercur
- Metale alcaline sau alcalino-pământoase
2805 11 00-- Sodiu
2805 12 00-- Calciu
2805 19-- Altele
2805 19 10--- Stronțiu și bariu
2805 19 90--- Altele
2805 30- Metale din pământuri rare, scandiu și ytriu, chiar amestecate sau aliate între ele
2805 30 10-- Amestecate sau aliate între ele
-- Altele
--- Cu o puritate de minimum 95% din greutate
2805 30 20---- Ceriu, lantan, praseodim, neodim și samariu
2805 30 30---- Europiu, gadoliniu, terbiu, disprosiu, holmiu, erbiu, tuliu, yterbiu, lutețiu și ytriu
2805 30 40---- Scandiu
2805 30 80--- Altele
2805 40- Mercur
2805 40 10-- În recipiente cu conținutul net de 34,5 kg (greutate standard) și cu valoarea FOB, pe recipient, de maximum 224 €
2805 40 90-- Altele
II. ACIZI ANORGANICI ȘI COMPUȘI OXIGENAȚI ANORGANICI AI NEMETALELOR
2806 Clorura de hidrogen (acid clorhidric); acid clorosulfuric
2806 10 00- Clorura de hidrogen (acid clorhidric)
2806 20 00- Acid clorosulfuric
2807 00 00 Acid sulfuric; oleum
2808 00 00 Acid nitric (azotic); acizi sulfonitrici
2809 Pentaoxid de difosfor; acid fosforic; acizi polifosforici, cu compoziție chimică definită sau nu
2809 10 00- Pentaoxid de difosfor
2809 20 00- Acid fosforic și acizi polifosforici
2810 00 Oxizi de bor; acizi borici
2810 00 10- Trioxid de dibor
2810 00 90- Altele
2811 Alți acizi anorganici și alți compuși oxigenați anorganici ai nemetalelor
- Alți acizi anorganici
2811 11 00-- Fluorură de hidrogen (acid fluorhidric)
2811 19-- Altele
2811 19 10--- Bromură de hidrogen (acid bromhidric)
2811 19 20--- Cianură de hidrogen (acid cianhidric)
2811 19 80--- Altele
- Alți compuși oxigenați anorganici ai nemetalelor
2811 21 00-- Dioxid de carbon
2811 22 00-- Dioxid de siliciu
2811 29-- Altele
2811 29 05--- Dioxid de sulf
2811 29 10--- Trioxid de sulf (anhidridă sulfurică); trioxid de diarsen (anhidridă arsenioasă)
2811 29 30--- Oxizi de azot
2811 29 90--- Altele
III. DERIVAȚI HALOGENAȚI, OXIHALOGENAȚI SAU SULFURAȚI AI NEMETALELOR
2812 Halogenuri și oxihalogenuri de nemetale
2812 10- Cloruri și oxicloruri
-- De fosfor
2812 10 11--- Oxitriclorura de fosfor (triclorură de fosforil)
2812 10 15--- Triclorură de fosfor
2812 10 16--- Pentaclorură de fosfor
2812 10 18--- Altele
-- Altele
2812 10 91--- Monoclorură de sulf
2812 10 93--- Diclorură de sulf
2812 10 94--- Fosgen (clorură de carbonil)
2812 10 95--- Clorură de tionil
2812 10 99--- Altele
2812 90 00- Altele
2813 Sulfuri de nemetale; trisulfură de fosfor comercială
2813 10 00- Disulfură de carbon
2813 90- Altele
2813 90 10-- Sulfuri de fosfor, inclusiv trisulfura de fosfor comercială
2813 90 90-- Altele
IV. BAZE ANORGANICE ȘI OXIZI, HIDROXIZI ȘI PEROXIZI AI METALELOR
2814 Amoniac, anhidru sau în soluție apoasă
2814 10 00- Amoniac anhidru
2814 20 00- Amoniac în soluție apoasă
2815 Hidroxid de sodiu (sodă caustică); hidroxid de potasiu (potasă caustică); peroxizi de sodiu sau de potasiu
- Hidroxid de sodiu (sodă caustică)
2815 11 00-- Solid
2815 12 00-- În soluție apoasă (leșie de sodă caustică)
2815 20 00- Hidroxid de potasiu (potasă caustică)
2815 30 00- Peroxizi de sodiu sau de potasiu
2816 Hidroxid și peroxid de magneziu; oxizi, hidroxizi și peroxizi de stronțiu sau de bariu
2816 10 00- Hidroxid și peroxid de magneziu
2816 40 00- Oxizi, hidroxizi și peroxizi de stronțiu sau de bariu
2817 00 00 Oxid de zinc; peroxid de zinc
2818 Corindon artificial, cu compoziție chimică definită sau nu; oxid de aluminiu; hidroxid de aluminiu
2818 10- Corindon artificial, cu compoziție chimică definită sau nu
-- cu un conţinut de oxid de aluminiu de minimum 98,5 % în greutate
2818 10 11--- cu sub 50 % din greutatea totală având mărimea particulelor de minimum 10 mm
2818 10 19--- cu minimum 50 % din greutatea totală având mărimea particulelor de minimum 10 mm
-- cu un conţinut de oxid de aluminiu mai mic de 98,5 % din greutate
2818 10 91--- cu sub 50 % din greutatea totală având mărimea particulelor de minimum 10 mm
2818 10 99--- cu minimum 50 % din greutatea totală având mărimea particulelor de minimum 10 mm
2818 20 00- Oxid de aluminiu altul decât corindon artificial
2818 30 00- Hidroxid de aluminiu
2819 Oxizi și hidroxizi de crom
2819 10 00- Trioxid de crom
2819 90- Altele
2819 90 10-- Dioxid de crom
2819 90 90-- Altele
2820 Oxizi de mangan
2820 10 00- Dioxid de mangan
2820 90- Altele
2820 90 10-- Oxid de mangan care conține mangan minimum 77 % în greutate
2820 90 90-- Altele
2821 Oxizi și hidroxizi de fier; pământuri colorante care conțin minimum 70 %, în greutate, fier combinat evaluat în Fe2O3
2821 10 00- Oxizi și hidroxizi de fier
2821 20 00- Pământuri colorante
2822 00 00 Oxizi și hidroxizi de cobalt; oxizi de cobalt comerciali
2823 00 00 Oxizi de titan
2824 Oxizi de plumb; miniu de plumb roșu și portocaliu
2824 10 00- Monoxid de plumb (litargă, massicot)
2824 90 00- Altele
2825 Hidrazină și hidroxilamină și sărurile lor anorganice; alte baze anorganice; alți oxizi, hidroxizi și peroxizi de metale
2825 10 00- Hidrazină și hidroxilamină și sărurile lor anorganice
2825 20 00- Oxid și hidroxid de litiu
2825 30 00- Oxizi și hidroxizi de vanadiu
2825 40 00- Oxizi și hidroxizi de nichel
2825 50 00- Oxizi și hidroxizi de cupru
2825 60 00- Oxizi de germaniu și dioxid de zirconiu
2825 70 00- Oxizi și hidroxizi de molibden
2825 80 00- Oxizi de antimoniu
2825 90- Altele
-- Oxid, hidroxid și peroxid de calciu
2825 90 11--- Hidroxid de calciu de o puritate, calculată în substanță uscată, de minimum 98 %, sub formă de particule dintre care: - maximum 1 % în greutate sunt de o dimensiune peste 75 microni, și - maximum 4 % în greutate sunt de o dimensiune sub 1,3 microni
2825 90 19--- Altele
2825 90 20-- Oxid și hidroxid de beriliu
2825 90 40-- Oxizi și hidroxizi de tungsten
2825 90 60-- Oxid de cadmiu
2825 90 85-- Altele
V. SĂRURI ȘI PERSĂRURI METALICE ALE ACIZILOR ANORGANICI
2826 Fluoruri; fluorosilicați, fluoroaluminați și alte săruri complexe de fluor
- Fluoruri
2826 12 00-- De aluminiu
2826 19-- Altele
2826 19 10--- De amoniu sau de sodiu
2826 19 90--- Altele
2826 30 00- Hexafluoroaluminat de sodiu (criolit sintetic)
2826 90- Altele
2826 90 10-- Hexafluorozirconat de dipotasiu
2826 90 80-- Altele
2827 Cloruri, oxicloruri și hidroxicloruri; bromuri și oxibromuri; ioduri și oxiioduri
2827 10 00- Clorură de amoniu
2827 20 00- Clorură de calciu
- Alte cloruri
2827 31 00-- De magneziu
2827 32 00-- De aluminiu
2827 35 00-- De nichel
2827 39-- Altele
2827 39 10--- De staniu
2827 39 20--- De fier
2827 39 30--- De cobalt
2827 39 85--- Altele
- Oxicloruri și hidroxicloruri
2827 41 00-- De cupru
2827 49-- Altele
2827 49 10--- De plumb
2827 49 90--- Altele
- Bromuri și oxibromuri
2827 51 00-- Bromuri de sodiu sau de potasiu
2827 59 00-- Altele
2827 60 00- Ioduri și oxiioduri
2828 Hipocloriți; hipoclorit de calciu comercial; cloriți; hipobromiți
2828 10 00- Hipoclorit de calciu comercial și alți hipocloriți de calciu
2828 90 00- Altele
2829 Clorați și perclorați; bromați și perbromați; iodați și periodați
- Clorați
2829 11 00-- De sodiu
2829 19 00-- Altele
2829 90- Altele
2829 90 10-- Perclorați
2829 90 40-- Bromat de potasiu sau de sodiu
2829 90 80-- Altele
2830 Sulfuri; polisulfuri, cu compoziție chimică definită sau nu
2830 10 00- Sulfuri de sodiu
2830 90- Altele
2830 90 11-- Sulfuri de calciu, de antimoniu, de fier
2830 90 85-- Altele
2831 Ditioniți și sulfoxilați
2831 10 00- De sodiu
2831 90 00- Altele
2832 Sulfiți; tiosulfați
2832 10 00- Sulfiți de sodiu
2832 20 00- Alți sulfiți
2832 30 00- Tiosulfați
2833 Sulfați; alauni; persulfați
- Sulfați de sodiu
2833 11 00-- Sulfat de disodiu
2833 19 00-- Altele
- Alți sulfați
2833 21 00-- De magneziu
2833 22 00-- De aluminiu
2833 24 00-- De nichel
2833 25 00-- De cupru
2833 27 00-- De bariu
2833 29-- Altele
2833 29 20--- De cadmiu, de crom, de zinc
2833 29 30--- De cobalt, de titan
2833 29 60--- De plumb
2833 29 80--- Altele
2833 30 00- Alauni
2833 40 00- Persulfați
2834 Nitriți (azotiți); nitrați (azotați)
2834 10 00- Nitriți (azotiți)
- Nitrați (azotați)
2834 21 00-- De potasiu
2834 29-- Altele
2834 29 20--- De bariu, de beriliu, de cadmiu, de cobalt, de nichel, de plumb
2834 29 40--- De cupru
2834 29 80--- Altele
2835 Fosfinați (hipofosfiți), fosfonați (fosfiți) și fosfați; polifosfați, cu compoziție chimică definită sau nu
2835 10 00- Fosfinați (hipofosfiți) și fosfonați (fosfiți)
- Fosfați
2835 22 00-- De mono- sau de disodiu
2835 24 00-- De potasiu
2835 25 00-- Hidrogenoortofosfat de calciu (fosfat dicalcic)
2835 26 00-- Alți fosfați de calciu
2835 29-- Altele
2835 29 10--- De triamoniu
2835 29 30--- De trisodiu
2835 29 90--- Altele
- Polifosfați
2835 31 00-- Trifosfat de sodiu (tripolifosfat de sodiu)
2835 39 00-- Altele
2836 Carbonați; percarbonați; carbonat de amoniu comercial care conține carbamat de amoniu
2836 20 00- Carbonat disodic
2836 30 00- Hidrogenocarbonat de sodiu (bicarbonat de sodiu)
2836 40 00- Carbonați de potasiu
2836 50 00- Carbonat de calciu
2836 60 00- Carbonat de bariu
- Altele
2836 91 00-- Carbonați de litiu
2836 92 00-- Carbonat de stronțiu
2836 99-- Altele
--- Carbonați
2836 99 11---- De magneziu, de cupru
2836 99 17---- Altele
2836 99 90--- Percarbonați
2837 Cianuri, oxicianuri și cianuri complexe
- Cianuri și oxicianuri
2837 11 00-- De sodiu
2837 19 00-- Altele
2837 20 00- Cianuri complexe
2839 Silicați; silicați de metale alcaline comerciali
- De sodiu
2839 11 00-- Metasilicați
2839 19 00-- Altele
2839 90 00- Altele
2840 Borați; perborați
- Tetraborat de disodiu (borax rafinat)
2840 11 00-- Anhidru
2840 19-- Altele
2840 19 10--- Tetraborat de disodiu pentahidrat
2840 19 90--- Altele
2840 20- Alți borați
2840 20 10-- Borați de sodiu anhidri
2840 20 90-- Alții
2840 30 00- Perborați
2841 Săruri ale oxiacizilor metalici sau permetalici
2841 30 00- Dicromat de sodiu
2841 50 00- Alți cromați și dicromați; percromați
- Manganiți, manganați și permanganați
2841 61 00-- Permanganat de potasiu
2841 69 00-- Altele
2841 70 00- Molibdați
2841 80 00- Tungstenați (wolframați)
2841 90- Altele
2841 90 30-- Zincați, vanadați
2841 90 85-- Altele
2842 Alte săruri ale acizilor sau peracizilor anorganici (inclusiv aluminosilicați cu compoziție chimică definită sau nu), altele decât azidele
2842 10 00- Silicați dubli sau complecși, inclusiv aluminosilicați cu compoziție chimică definită sau nu
2842 90- Altele
2842 90 10-- Săruri simple, duble sau complexe ale acizilor seleniului sau telurului
2842 90 80-- Altele
VI. DIVERSE
2843 Metale prețioase în stare coloidală; compuși anorganici sau organici ai metalelor prețioase, cu compoziție chimică definită sau nu; amalgame de metale prețioase
2843 10- Metale prețioase în stare coloidală
2843 10 10-- Argint
2843 10 90-- Altele
- Compuși ai argintului
2843 21 00-- Nitrat de argint
2843 29 00-- Altele
2843 30 00- Compuși ai aurului
2843 90- Alți compuși; amalgame
2843 90 10-- Amalgame
2843 90 90-- Altele
2844 Elemente chimice radioactive și izotopi radioactivi (inclusiv elementele chimice și izotopii fisionabili sau fertili) și compușii lor; amestecuri și reziduuri care conțin aceste produse
2844 10- Uraniu natural și compușii săi; aliaje, dispersii (inclusiv metaloceramice), produse ceramice și amestecuri care conțin uraniu natural sau compuși de uraniu natural
-- Uraniu natural
2844 10 10--- Brut; deșeuri și resturi (Euratom)
2844 10 30--- Prelucrat (Euratom)
2844 10 50-- Fero-uraniu
2844 10 90-- Altele (Euratom)
2844 20- Uraniu îmbogățit în U 235 și compușii săi; plutoniu și compușii săi; aliaje, dispersii (inclusiv metaloceramice), produse ceramice și amestecuri care conțin uraniu îmbogățit în U 235, plutoniu sau compuși ai acestor produse
-- Uraniu îmbogățit în U 235 și compușii săi; aliaje, dispersii (inclusiv metaloceramice), produse ceramice și amestecuri care conțin uraniu îmbogățit în U 235, plutoniu sau compuși ai acestor produse
2844 20 25--- Fero-uraniu
2844 20 35--- Altele (Euratom)
-- Plutoniu și compușii săi; aliaje, dispersii (inclusiv metaloceramice), produse ceramice și amestecuri care conțin plutoniu sau compuși ai acestor produse
--- Amestecuri de uraniu și de plutoniu
2844 20 51---- Fero-uraniu
2844 20 59---- Altele (Euratom)
2844 20 99--- Altele
2844 30- Uraniu sărăcit în U 235 și compușii săi; toriu și compușii săi; aliaje, dispersii (inclusiv metaloceramice), produse ceramice și amestecuri care conțin uraniu sărăcit în U 235, toriu sau compuși ai acestor produse
-- Uraniu sărăcit în U 235; aliaje, dispersii (inclusiv metaloceramice), produse ceramice și amestecuri care conțin uraniu sărăcit în U 235 sau compuși ai acestor produse
2844 30 11--- Metaloceramice
2844 30 19--- Altele
-- Toriu; aliaje, dispersii (inclusiv metaloceramice), produse ceramice și amestecuri care conțin toriu sau compuși ai acestui produs
2844 30 51--- Metaloceramice
--- Altele
2844 30 55---- Brut; deșeuri și resturi (Euratom)
---- Prelucrate
2844 30 61----- Bare, profile, fire, tole, benzi și foi (Euratom)
2844 30 69----- Altele (Euratom)
-- Compuși de uraniu sărăcit în U 235, compuși de toriu, chiar amestecați între ei
2844 30 91--- De uraniu sărăcit în U 235, de toriu, chiar amestecați între ei (Euratom), cu excepția sărurilor de toriu
2844 30 99--- Altele
2844 40- Elemente și izotopi radioactivi și compuși radioactivi, altele decât cele de la subpozițiile 284410, 284420 sau 284430; aliaje, dispersii (inclusiv metaloceramice), produse ceramice și amestecuri care conțin aceste elemente, izotopi sau compuși; reziduuri radioactive
2844 40 10-- Uraniu care conține U 233 și compușii lui; aliaje, dispersii (inclusiv metaloceramice), produse ceramice, amestecuri și compuși care conțin U 233 sau compuși ai acestui produs
-- Altele
2844 40 20--- Izotopi radioactivi artificiali (Euratom)
2844 40 30--- Compuși ai izotopilor radioactivi artificiali (Euratom)
2844 40 80--- Altele
2844 50 00- Elemente combustibile (cartușe) uzate (iradiate) ale reactoarelor nucleare (Euratom)
2845 Izotopi, alții decât cei de la poziția 2844; compușii lor anorganici sau organici cu compoziție chimică definită sau nu
2845 10 00- Apă grea (oxid de deuteriu) (Euratom)
2845 90- Altele
2845 90 10-- Deuteriu și compuși de deuteriu; hidrogen și compușii săi îmbogățiți în deuteriu; amestecuri și soluții care conțin aceste produse (Euratom)
2845 90 90-- Altele
2846 Compuși anorganici sau organici ai metalelor de pământuri rare, ai ytriului sau ai scandiului sau ai amestecurilor din aceste metale
2846 10 00- Compuși ai ceriului
2846 90- Altele
2846 90 10-- Compuși ai lantanului, ai praseodimului, ai neodimului sau ai samariului
2846 90 20-- Compuși ai europiului, ai gadoliniului, ai terbiului, ai disprosiului, ai holmiului, ai erbiului, ai tuliului, ai yterbiului, ai lutețiului sau ai ytriului
2846 90 30-- Compuși ai scandiului
2846 90 90-- Compuși ai amestecurilor de metale
2847 00 00 Peroxid de hidrogen (apă oxigenată), chiar solidificat cu uree
2848 00 00 Fosfuri cu compoziție chimică definită sau nu, cu excepția ferofosfurilor
2849 Carburi cu compoziție chimică definită sau nu
2849 10 00- De calciu
2849 20 00- De siliciu
2849 90- Altele
2849 90 10-- De bor
2849 90 30-- De tungsten
2849 90 50-- De aluminiu, de crom, de molibden, de vanadiu, de tantal, de titan
2849 90 90-- Altele
2850 00 Hidruri, nitruri, azide, siliciuri și boruri, cu compoziție chimică definită sau nu, altele decât compușii care constituie în același timp carburi de la poziția 2849
2850 00 20- Hidruri, nitruri
2850 00 60- Azide; siliciuri
2850 00 90- Boruri
2852 Compuși organici sau anorganici ai mercurului, cu compoziție chimică definită sau nu, cu excepția amalgamelor
2852 10 00- Cu compoziție chimică definită
2852 90 00- Altele
2853 00 Alți compuși anorganici (inclusiv apă distilată, apă de conductibilitate și de puritate similară); aer lichid (inclusiv aerul lichid din care au fost eliminate gazele rare); aer comprimat; amalgame, altele decât amalgamele de metale prețioase
2853 00 10- Apă distilată, apă de conductibilitate sau de puritate similară
2853 00 30- Aer lichid (inclusiv aerul lichid din care au fost eliminate gazele rare); aer comprimat
2853 00 50- Clorură de cianogen (clorură de cian)
2853 00 90- Altele