GönderenKonu: CAPITOLUL 27  (Okunma sayısı 178 defa)

idareci

  • Site Yöneticisi
  • İleti: 675
  • Üyelik Tarihi:
CAPITOLUL 27
Tarih : 17-05-2016 Saat : 11:01
CAPITOLUL 27 - COMBUSTIBILI MINERALI, ULEIURI MINERALE ȘI PRODUSE REZULTATE DIN DISTILAREA ACESTORA; MATERIALE BITUMINOASE; CEARĂ MINERALĂ

2701 Huilă; brichete, aglomerate de formă ovoidală și combustibili solizi în forme similare obținuți din huilă
- Huilă, chiar pulverizată, dar neaglomerată
2701 11 00-- Antracit
2701 12-- Huilă bituminoasă
2701 12 10--- Huilă de cocs
2701 12 90--- Altele
2701 19 00-- Altă huilă
2701 20 00- Brichete, aglomerate de formă ovoidală și combustibili solizi în forme similare, obținuți din huilă
2702 Lignit, chiar aglomerat, cu excepția gagatului
2702 10 00- Lignit, chiar pulverizat dar neaglomerat
2702 20 00- Lignit aglomerat
2703 00 00 Turbă (inclusiv turba pentru așternut), chiar aglomerată
2704 00 Cocs și semicocs de huilă, de lignit sau de turbă, chiar aglomerate; cărbune de retortă
2704 00 10- Cocs și semicocs de huilă
2704 00 30- Cocs și semicocs de lignit
2704 00 90- Altele
2705 00 00 Gaz de huilă, gaz de apă, gaz de generator și gaze similare, cu excepția gazului de sondă, și alte hidrocarburi gazoase
2706 00 00 Gudron de huilă, de lignit sau de turbă și alte gudroane minerale, chiar deshidratate sau parțial distilate, inclusiv gudroane reconstituite
2707 Uleiuri și alte produse rezultate din distilarea gudronului de huilă la temperaturi înalte; produse similare la care greutatea constituenților aromatici depășește greutatea constituenților nearomatici
2707 10 00- Benzol (benzen)
2707 20 00- Toluol (toluen)
2707 30 00- Xilol (xileni)
2707 40 00- Naftalină
2707 50 00- Alte amestecuri de hidrocarburi aromatice care distilă în proporție de minimum 65 % în volum (inclusiv pierderile) la 250 °C, după metoda ASTM D 86
- Altele
2707 91 00-- Uleiuri de creozot
2707 99-- Altele
--- Uleiuri brute
2707 99 11---- Uleiuri ușoare brute, care distilă în proporție de minimum 90 % în volum până la temperatura de 200 °C
2707 99 19---- Altele
2707 99 20--- Fracțiuni ușoare (frunți) sulfurate; antracen
2707 99 50--- Produse bazice
2707 99 80--- Fenoli
--- Altele
2707 99 91---- Destinate fabricării produselor de la poziția 2803
2707 99 99---- Altele
2708 Smoală și cocs de smoală, din gudron de huilă sau din alte gudroane minerale
2708 10 00- Smoală
2708 20 00- Cocs de smoală
2709 00 Uleiuri brute din petrol sau din minerale bituminoase
2709 00 10- Condensate de gaz natural
2709 00 90- Altele
2710 Uleiuri din petrol sau uleiuri din minerale bituminoase, altele decât uleiurile brute; preparatele nedenumite și necuprinse în altă parte, care conțin în greutate minimum 70 % uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase și pentru care aceste uleiuri constituie elementele de bază; deșeuri de uleiuri
- Uleiuri din petrol sau uleiuri din minerale bituminoase (altele decât uleiurile brute) și preparatele nedenumite și necuprinse în altă parte, care conțin în greutate minimum 70 % uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase și pentru care aceste uleiuri constituie elementele de bază, altele decât cele care conțin biodiesel și altele decât deșeurile de uleiuri
2710 12-- Uleiuri ușoare și preparate
2710 12 11--- Destinate a fi supuse unui tratament specific
2710 12 15--- Destinate a fi supuse unei transformări chimice printr-un tratament altul decât cele specificate pentru subpoziția 27101211
--- Destinate altor utilizări
---- Benzine speciale
2710 12 21----- White spirit
2710 12 25----- Altele
---- Altele
----- Benzine pentru motoare
2710 12 31------ Benzine pentru aviație
------ Altele, cu un conținut de plumb
------- De maximum 0,013 g pe litru
2710 12 41-------- Cu cifra octanică (COR) sub 95
2710 12 45-------- Cu cifra octanică (COR) de minimum 95, dar sub 98
2710 12 49-------- Cu cifra octanică (COR) de minimum 98
------- Peste 0,013 g pe litru
2710 12 51-------- Cu cifra octanică (COR) sub 98
2710 12 59-------- Cu cifra octanică (COR) de minimum 98
2710 12 70----- Benzină tip „jet fuel”
2710 12 90----- Alte uleiuri ușoare
2710 19-- Altele
--- Uleiuri medii
2710 19 11---- Destinate a fi supuse unui tratament specific
2710 19 15---- Destinate a fi supuse unei transformări chimice printr-un tratament, altul decât cele specificate pentru subpoziția 27101911
---- Destinate altor utilizări
----- Petrol lampant (kerosen)
2710 19 21------ Jet fuel
2710 19 25------ Altele
2710 19 29----- Altele
--- Uleiuri grele
---- Motorină
2710 19 31----- Destinată a fi supusă unui tratament specific
2710 19 35----- Destinată a fi supusă unei transformări chimice printr-un tratament, altul decât cele specificate pentru subpoziția 27101931
----- Destinată altor utilizări
2710 19 43------ Cu un conținut de sulf de maximum 0,001 % în greutate
2710 19 46------ Cu un conținut de sulf de peste 0,001 % dar de maximum 0,002 %
2710 19 47------ Cu un conținut de sulf de peste 0,002 % dar de maximum 0,1 %
2710 19 48------ Cu un conținut de sulf de peste 0,1 % în greutate
---- Păcură
2710 19 51----- Destinată a fi supusă unui tratament specific
2710 19 55----- Destinată a fi supusă unei transformări chimice printr-un tratament, altul decât cele specificate pentru subpoziția 27101951
----- Destinate altor utilizări
2710 19 62------ Cu un conținut de sulf de maximum 0,1 % în greutate
2710 19 64------ Cu un conținut de sulf de peste 0,1 % dar de maximum 1 % în greutate
2710 19 68------ Cu un conținut de sulf de peste 1 %
---- Uleiuri lubrifiante și alte uleiuri
2710 19 71----- Destinate a fi supuse unui tratament specific
2710 19 75----- Destinate a fi supuse unei transformări chimice printr-un tratament, altul decât cele specificate pentru subpoziția 27101971
----- Destinate altor utilizări
2710 19 81------ Uleiuri pentru motoare, uleiuri lubrifiante pentru compresoare și uleiuri lubrifiante pentru turbine
2710 19 83------ Lichide pentru transmisii hidraulice
2710 19 85------ Uleiuri albe, parafine lichide
2710 19 87------ Uleiuri pentru angrenaje
2710 19 91------ Uleiuri pentru prelucrarea metalelor, uleiuri de scoatere din forme, uleiuri anticorozive
2710 19 93------ Uleiuri electroizolante
2710 19 99------ Alte uleiuri lubrifiante și alte uleiuri
2710 20- Uleiuri din petrol și uleiuri din minerale bituminoase (altele decât uleiurile brute) și preparate nedenumite și necuprinse în altă parte, care conțin în greutate minimum 70 % uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase și pentru care aceste uleiuri constituie elementele de bază, care conțin biodiesel, altele decât deșeurile de uleiuri
-- Motorină
2710 20 11--- Cu un conținut de sulf de maximum 0,001 % în greutate
2710 20 15--- Cu un conținut de sulf de peste 0,001 % dar de maximum 0,002 %
2710 20 17--- Cu un conținut de sulf de peste 0,002 % dar de maximum 0,1 %
2710 20 19--- Cu un conținut de sulf de peste 0,1 % în greutate
-- Păcură
2710 20 31--- Cu un conținut de sulf de maximum 0,1 % în greutate
2710 20 35--- Cu un conținut de sulf de peste 0,1 % dar de maximum 1 % în greutate
2710 20 39--- Cu un conținut de sulf de peste 1 %
2710 20 90-- Alte uleiuri
- Deșeuri de uleiuri
2710 91 00-- Care conțin difenili policlorurați (PCB), terfenili policlorurați (PCT) sau difenili polibromurați (PBB)
2710 99 00-- Altele
2711 Gaz de sondă și alte hidrocarburi gazoase
- Lichefiate
2711 11 00-- Gaz natural
2711 12-- Propan
--- Propan cu o puritate de minimum 99 %
2711 12 11---- Destinat utilizării drept carburant sau combustibil
2711 12 19---- Destinat altor utilizări
--- Altele
2711 12 91---- Destinat a fi supus unui tratament specific
2711 12 93---- Destinat a fi supus unei transformări chimice printr-un tratament, altul decât cele definite pentru subpoziția 27111291
---- Destinat altor utilizări
2711 12 94----- De o puritate peste 90 % dar sub 99 %
2711 12 97----- Altele
2711 13-- Butani
2711 13 10--- Destinat a fi supus unui tratament specific
2711 13 30--- Destinat a fi supus unei transformări chimice printr-un tratament, altul decât cele definite pentru subpoziția 27111310
--- Destinat altor utilizări
2711 13 91---- De o puritate peste 90 % dar sub 95 %
2711 13 97---- Altele
2711 14 00-- Etilenă, propilenă, butilenă și butadienă
2711 19 00-- Altele
- În stare gazoasă
2711 21 00-- Gaz natural
2711 29 00-- Altele
2712 Vaselină; ceară de parafină, ceară de petrol microcristalină, ceară din praf de cărbune (slack wax), ozocherită, ceară de lignit, ceară de turbă, alte tipuri de ceară minerală și produse similare obținute prin sinteză sau prin alte procedee, chiar colorate
2712 10- Vaselină
2712 10 10-- Brută
2712 10 90-- Altele
2712 20- Ceară de parafină care conține în greutate sub 0,75 % ulei
2712 20 10-- Ceară de parafină sintetică cu o greutate moleculară de minimum 460 dar de maximum 1560
2712 20 90-- Altele
2712 90- Altele
-- Ozocherită, ceară de lignit sau de turbă (produse naturale)
2712 90 11--- Brute
2712 90 19--- Altele
-- Altele
--- Brute
2712 90 31---- Destinate a fi supuse unui tratament specific
2712 90 33---- Destinate a fi supuse unei transformări chimice printr-un tratament, altul decât cele definite pentru subpoziția 27129031
2712 90 39---- Destinate altor utilizări
--- Altele
2712 90 91---- Amestec de 1-alchene care conține în greutate minimum 80 % 1-alchene cu catene de minimum 24 atomi de carbon dar de maximum 28 atomi de carbon
2712 90 99---- Altele
2713 Cocs de petrol, bitum de petrol și alte reziduuri de uleiuri din petrol sau de uleiuri din minerale bituminoase
- Cocs de petrol
2713 11 00-- Necalcinat
2713 12 00-- Calcinat
2713 20 00- Bitum de petrol
2713 90- Alte reziduuri de uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase
2713 90 10-- Destinate fabricării produselor de la poziția 2803
2713 90 90-- Altele
2714 Bitumuri și asfalturi, naturale; șisturi și nisipuri bituminoase; asfaltiți și roci asfaltice
2714 10 00- Șisturi și nisipuri bituminoase
2714 90 00- Altele
2715 00 00 Amestecuri bituminoase pe bază de asfalt natural sau de bitum natural, de bitum de petrol, de gudron mineral sau de smoală de gudron mineral (de exemplu, mastic bituminos, cut-backs)
2716 00 00 Energie electrică