GönderenKonu: ГЛАВА 96  (Okunma sayısı 287 defa)

idareci

  • Site Yöneticisi
  • İleti: 668
  • Üyelik Tarihi:
ГЛАВА 96
Tarih : 31-03-2016 Saat : 13:10
 ГЛАВА 96 - РАЗНИ ВИДОВЕ ИЗДЕЛИЯ

9601 Обработени слонова кост, кости, черупки на костенурки, рога, корали, седеф и други животински материали за резбарство и изделия от тези материали (включително изделията, получени чрез отливане)
9601 10 00- Обработена слонова кост и изделия от нея
9601 90 00- Други
9602 00 00 Обработени растителни или минерални материали за резбарство и изделия от тези материали; отляти или резбовани изделия от восък, от парафин, от стеарин, от естествени гуми или от естествени смоли, от пасти за моделиране и други отляти или резбовани изделия, неупоменати, нито включени другаде; обработен невтвърден желатин, различен от този в № 3503 и изделия от невтвърден желатин.
9603 Метли и четки, дори представляващи части от машини, от апарати или от превозни средства, механични ръчни метли, различни от тези с двигател, четки и метлички от пера; готови глави за четкарски артикули; тампони и валяци за боядисване; чистачки от каучук или от аналогични меки материали
9603 10 00- Метли и метлички, състоящи се от клонки или други растителни материали на свързани снопове, със или без дръжка
- Четки за зъби, четки за бръснене, за коси, за мигли или за нокти и други четки за личен тоалет, включително тези, които представляват части от апарати
9603 21 00-- Четки за зъби, включително четките за зъбни протези
9603 29-- Други
9603 29 30--- Четки за коса
9603 29 80--- Други
9603 30- Четчици и четки за рисуване, четки за писане и подобни четки за козметични цели
9603 30 10-- Четки за рисуване и за писане
9603 30 90-- Четки за гримиране
9603 40- Четки и четчици за боядисване, баданосване, лакиране или други подобни (различни от четките от подпозиция 960330); тампони и валяци за боядисване
9603 40 10-- Четки за боядисване и баданосване, за лакиране и други подобни
9603 40 90-- Бояджийски тампони и валяци
9603 50 00- Други четки, представляващи части от машини, апарати или превозни средства
9603 90- Други
9603 90 10-- Ръчни механични метли, различни от тези с двигател
-- Други
9603 90 91--- Четки и метли-четки за почистване на повърхности или за домакинството, включително четки за облекла или за обувки; четкарски изделия за ресане на животни
9603 90 99--- Други
9604 00 00 Ръчни сита
9605 00 00 Пътнически комплекти за личен тоалет, шиене или почистване на обувки или на облекла
9606 Копчета и секретни копчета; форми за копчета и други части за копчета или за секретни копчета; заготовки за копчета
9606 10 00- Секретни копчета и техните части
- Копчета
9606 21 00-- От пластмаси, непокрити с текстилни материали
9606 22 00-- От неблагородни метали, непокрити с текстилни материали
9606 29 00-- Други
9606 30 00- Форми за копчета и други части за копчета; заготовки за копчета
9607 Ципове и техните части
- Ципове
9607 11 00-- Със зъбци от неблагородни метали
9607 19 00-- Други
9607 20- Части
9607 20 10-- От неблагородни метали, (включително лентите със зъбци от неблагородни метали)
9607 20 90-- Други
9608 Химикалки; флумастери и маркери с филцов фитил или с други порьозни връхчета; автоматични писалки с пера и други автоматични писалки; дубликаторни писалки; автоматични моливи; държатели за писалки и моливи и подобни държатели; части за тези артикули (включително капачките и закачалките), с изключение на артикулите от № 9609
9608 10- Химикалки
9608 10 10-- С течно мастило
-- Други
9608 10 92--- Със сменяем пълнител
9608 10 99--- Други
9608 20 00- Флумастери и маркери с филцов фитил или с други порьозни връхчета
9608 30 00- Автоматични писалки с пера и други автоматични писалки
9608 40 00- Автоматични моливи
9608 50 00- Комплекти от артикули, включени най-малко в две от по-горе посочените подпозиции
9608 60 00- Пълнители за химикалки, комплектовани с връхчетата им
- Други
9608 91 00-- Писци за писане и върхове за писци
9608 99 00-- Други
9609 Моливи (различни от моливите от № 9608), графити, пастели, въглени, тебешири за писане или рисуване и шивашки креди
9609 10- Моливи
9609 10 10-- Обикновени, графитни
9609 10 90-- Други
9609 20 00- Графити за моливи или за автоматични моливи
9609 90- Други
9609 90 10-- Пастели и въглени
9609 90 90-- Други
9610 00 00 Плочи и дъски за писане или рисуване, дори с рамки
9611 00 00 Ръчни датници, печати, номератори, клейма и подобни артикули (включително апарати за отпечатване на етикети); ръчни компостьори и ръчни печатарски комплекти, съдържащи компостьори
9612 Ленти за пишещи машини и подобни ленти, напоени с мастило или обработени по друг начин с цел да оставят отпечатъци, дори навити на ролки или в пълнители; тампони за печат, дори напоени, със или без кутия
9612 10- Ленти
9612 10 10-- От пластмаси
9612 10 20-- От синтетични или изкуствени влакна, с широчина, по-малка от 30 mm, запечатани в пластмасови или метални касети, от видовете, използвани за автоматичните пишещи машини, автоматичните машини за обработка на информация и други машини
9612 10 80-- Други
9612 20 00- Тампони
9613 Запалки и устройства за запалване (с изключение на устройствата за запалване от № 3603), дори механични или електрически, и техните части, различни от камъчетата и фитилите
9613 10 00- Газови джобни запалки за еднократна употреба
9613 20 00- Газови джобни запалки за многократно пълнене
9613 80 00- Други запалки и устройства за запалване
9613 90 00- Части
9614 00 Лули (включително главите за лули), цигарета за пури и за цигари, и техните части
9614 00 10- Заготовки за лули от дърво или от корени
9614 00 90- Други
9615 Гребени за ресане, гребени за фризури, шноли за коса и подобни артикули; фиби за коса; щипки за коса, ролки за коса и подобни артикули за фризури, различни от тези от № 8516, и техните части
- Гребени за ресане, гребени за фризури, шноли и подобни артикули
9615 11 00-- От ебонит или от пластмаси
9615 19 00-- Други
9615 90 00- Други
9616 Тоалетни пулверизатори, техните части и глави; пухове и пухчета за пудра или за нанасяне на други козметични или тоалетни продукти
9616 10- Тоалетни пулверизатори, техните части и глави
9616 10 10-- Тоалетни пулверизатори
9616 10 90-- Части и глави за тях
9616 20 00- Пухове и пухчета за пудра или за нанасяне на други козметични или тоалетни продукти
9617 00 00 Термоси и други сглобени изотермични съдове, чиято изолация се осигурява чрез вакуум, както и техните части (с изключение на стъклените ампули)
9618 00 00 Манекени и подобни артикули; автомати и движещи се фигури за витрини
9619 00 Дамски превръзки и хигиенни тампони, бебешки пелени и подобни артикули от какъвто и да е материал
9619 00 30- От вати от текстилни материали
- От други текстилни материали
9619 00 40-- Дамски превръзки, хигиенни тампони и подобни артикули
9619 00 50-- Бебешки пелени и подобни хигиенни артикули
- От други материали
-- Дамски превръзки, хигиенни тампони и подобни артикули
9619 00 71--- Дамски превръзки
9619 00 75--- Хигиенни тампони
9619 00 79--- Други
-- Бебешки пелени и подобни хигиенни артикули
9619 00 81--- Бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули
9619 00 89--- Други (например артикули за грижи за лица с инконтиненция)