GönderenKonu: ГЛАВА 91  (Okunma sayısı 258 defa)

idareci

  • Site Yöneticisi
  • İleti: 668
  • Üyelik Tarihi:
ГЛАВА 91
Tarih : 31-03-2016 Saat : 12:53
 ГЛАВА 91 - ЧАСОВНИКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

9101 Ръчни часовници, джобни часовници и подобни часовници (включително хронометри и други от същите видове), с корпуси от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали
- Ръчни часовници, с електрически принцип на действие, дори с вграден хронометър
9101 11 00-- Само с механично отчитане
9101 19 00-- Други
- Други ръчни часовници, дори с вграден хронометър
9101 21 00-- С автоматично навиване
9101 29 00-- Други
- Други
9101 91 00-- С електрически принцип на действие
9101 99 00-- Други
9102 Ръчни часовници, джобни часовници и подобни часовници (включително хронометри от същите видове), различни от тези от № 9101
- Ръчни часовници с електрически принцип на действие, дори с вграден хронометър
9102 11 00-- Само с механично отчитане
9102 12 00-- Само с оптикоелектронно отчитане
9102 19 00-- Други
- Други ръчни часовници, дори с вграден хронометър
9102 21 00-- С автоматично навиване
9102 29 00-- Други
- Други
9102 91 00-- С електрически принцип на действие
9102 99 00-- Други
9103 Будилници и други часовници, с часовников механизъм с малък обем
9103 10 00- С електрически принцип на действие
9103 90 00- Други
9104 00 00 Часовници за командни табла и подобни часовници за автомобили, въздухоплавателни превозни средства, кораби или други превозни средства
9105 Будилници и други часовници, с часовников механизъм, неотговарящ на определението в забележка 3 от настоящата глава
- Будилници
9105 11 00-- С електрически принцип на действие
9105 19 00-- Други
- Стенни часовници
9105 21 00-- С електрически принцип на действие
9105 29 00-- Други
- Други
9105 91 00-- С електрически принцип на действие
9105 99 00-- Други
9106 Апарати за контролиране на времето и хронометри с часовников механизъм или синхронен двигател (например апарати за регистриране присъствието, апарати за отбелязване на часа и датата)
9106 10 00- Апарати за регистриране присъствието; апарати за отбелязване на часа и датата
9106 90 00- Други
9107 00 00 Часовникови прекъсвачи и други апарати, позволяващи да се задвижи механизъм в определено време, снабдени с часовников механизъм или със синхронен двигател
9108 Часовникови механизми с малък обем, комплектовани и сглобени
- С електрически принцип на действие
9108 11 00-- Само с механично отчитане или с устройство, което позволява вграждането на приспособление за механично отчитане
9108 12 00-- Само с оптикоелектронно отчитане
9108 19 00-- Други
9108 20 00- С автоматично навиване
9108 90 00- Други
9109 Часовникови механизми, различни от тези с малък обем, комплектовани и сглобени
9109 10 00- С електрически принцип на действие
9109 90 00- Други
9110 Комплектовани часовникови механизми, несглобени или частично сглобени (шаблони); некомплектовани часовникови механизми, сглобени; заготовки за часовникови механизми
- За часовници с малък обем
9110 11-- Комплектовани механизми, несглобени или частично сглобени (шаблони)
9110 11 10--- С баланс със спирална пружина
9110 11 90--- Други
9110 12 00-- Некомплектовани механизми, сглобени
9110 19 00-- Заготовки
9110 90 00- Други
9111 Корпуси за часовниците от № 9101 или 9102 и техните части
9111 10 00- Корпуси от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали
9111 20 00- Корпуси от неблагородни метали, дори позлатени или посребрени
9111 80 00- Други корпуси
9111 90 00- Части
9112 Кутии и шкафове за часовникови апарати и техните части
9112 20 00- Кутии и шкафове
9112 90 00- Части
9113 Верижки и каишки за ръчни часовници и техните части
9113 10- От благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали
9113 10 10-- От благородни метали
9113 10 90-- От плакета или дублета от благородни метали
9113 20 00- От неблагородни метали, дори позлатени или посребрени
9113 90 00- Други
9114 Други части за часовници
9114 10 00- Пружини, включително спиралните пружини
9114 30 00- Циферблати
9114 40 00- Пластини и мостове
9114 90 00- Други