GönderenKonu: ГЛАВА 89  (Okunma sayısı 232 defa)

idareci

  • Site Yöneticisi
  • İleti: 668
  • Üyelik Tarihi:
ГЛАВА 89
Tarih : 31-03-2016 Saat : 12:46
  ГЛАВА 89 - МОРСКО ИЛИ РЕЧНО КОРАБОПЛАВАНЕ

8901 Пътнически и туристически кораби, фериботи, товарни кораби, шлепове и подобни кораби за транспорт на хора или стоки

8901 10- Пътнически и туристически кораби и подобни кораби, главно предназначени за транспорт на хора; фериботи
8901 10 10-- За морско корабоплаване
8901 10 90-- Други
8901 20- Кораби-цистерни (танкери)
8901 20 10-- За морско корабоплаване
8901 20 90-- Други
8901 30- Хладилни кораби, различни от тези в подпозиция 890120
8901 30 10-- За морско корабоплаване
8901 30 90-- Други
8901 90- Други кораби за транспорт на стоки и други кораби, предназначени едновременно за транспорт на хора и на стоки
8901 90 10-- За морско корабоплаване
8901 90 90-- Други
8902 00 Риболовни кораби; кораби-заводи и други кораби за обработка или за консервиране на продуктите от риболова
8902 00 10- За морско корабоплаване
8902 00 90- Други
8903 Яхти и други кораби и лодки за развлечение или спорт; лодки с гребла и канута
8903 10- Надуваеми лодки
8903 10 10-- С единично тегло, непревишаващо 100 kg
8903 10 90-- Други
- Други
8903 91-- Платноходки, дори със спомагателен двигател
8903 91 10--- За морско корабоплаване
8903 91 90--- Други
8903 92-- Моторни лодки, различни от тези с извънбордов двигател
8903 92 10--- За морско корабоплаване
--- Други
8903 92 91---- С дължина, непревишаваща 7,5 m
8903 92 99---- С дължина, превишаваща 7,5 m
8903 99-- Други
8903 99 10--- С единично тегло, непревишаващо 100 kg
--- Други
8903 99 91---- С дължина, непревишаваща 7,5 m
8903 99 99---- С дължина, превишаваща 7,5 m
8904 00 Влекачи и тласкачи
8904 00 10- Влекачи
- Тласкачи
8904 00 91-- За морско корабоплаване
8904 00 99-- Други
8905 Кораби-фарове, кораби-помпи, кораби-драги, плаващи кранове и други кораби, за които корабоплаването има второстепенно значение по отношение на главното им предназначение; плаващи докове; сондажни или производствени платформи, плаващи или потопяеми
8905 10- Кораби-драги (дълбачки)
8905 10 10-- За морско корабоплаване
8905 10 90-- Други
8905 20 00- Сондажни или производствени платформи, плаващи или потопяеми
8905 90- Други
8905 90 10-- За морско корабоплаване
8905 90 90-- Други
8906 Други кораби, включително бойните плавателни съдове и спасителните лодки, различни от тези с гребла
8906 10 00- Бойни плавателни съдове
8906 90- Други
8906 90 10-- За морско корабоплаване
-- Други
8906 90 91--- С единично тегло, непревишаващо 100 kg
8906 90 99--- Други
8907 Други плаващи съоръжения (например салове, резервоари, шамандури, кесони и сигнални знаци)
8907 10 00- Надуваеми салове
8907 90 00- Други
8908 00 00 Кораби и други плаващи съоръжения, предназначени за нарязване