GönderenKonu: ГЛАВА 58  (Okunma sayısı 243 defa)

idareci

  • Site Yöneticisi
  • İleti: 668
  • Üyelik Tarihi:
ГЛАВА 58
Tarih : 29-03-2016 Saat : 17:39
ГЛАВА 58 - СПЕЦИАЛНИ ТЪКАНИ; ТЪФТИНГ ИЗДЕЛИЯ; ДАНТЕЛИ; ГОБЛЕНИ; ПАСМАНТЕРИЯ; БРОДЕРИИ

5801 Изтъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда, различни от артикулите от № 5802 или 5806
5801 10 00- От вълна или от фини животински косми
- От памук
5801 21 00-- Кадифета и плюшове, вътъчни, с неразрязан флор
5801 22 00-- Рипсени кадифета и рипсени плюшове, вътъчни, с разрязан флор
5801 23 00-- Други кадифета и плюшове, вътъчни
5801 26 00-- Тъкани от шенилна прежда
5801 27 00-- Кадифета и плюшове, основни
- От синтетични или изкуствени влакна
5801 31 00-- Кадифета и плюшове, вътъчни, с неразрязан флор
5801 32 00-- Рипсени кадифета и рипсени плюшове, вътъчни, с разрязан флор
5801 33 00-- Други кадифета и плюшове, вътъчни
5801 36 00-- Тъкани от шенилна прежда
5801 37 00-- Кадифета и плюшове, основни
5801 90- От други текстилни материали
5801 90 10-- От лен
5801 90 90-- Други
5802 Хавлиени тъкани, различни от артикулите от № 5806; тъфтинг изделия, различни от продуктите от № 5703
- Хавлиени тъкани от памук
5802 11 00-- Неизбелени
5802 19 00-- Други
5802 20 00- Хавлиени тъкани от други текстилни материали
5802 30 00- Тъфтинг изделия
5803 00 Тъкани със сплитка гаце, различни от артикулите от № 5806
5803 00 10- От памук
5803 00 30- От естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна
5803 00 90- Други
5804 Тюлове и други мрежести тъкани, с изключение на изтъканите и плетените изделия; дантели на парче, на ленти или на мотиви, различни от артикулите от № 6002 до 6006
5804 10- Тюлове и други мрежести тъкани
5804 10 10-- Гладки
5804 10 90-- Други
- Машинно изработени дантели
5804 21-- От синтетични или изкуствени влакна
5804 21 10--- Изплетени с механични вретена
5804 21 90--- Други
5804 29-- От други текстилни материали
5804 29 10--- Изплетени с механични вретена
5804 29 90--- Други
5804 30 00- Ръчно изработени дантели
5805 00 00 Ръчно тъкани гоблени (тип „Gobelins“, „Flandres“, „Aubusson“, „Beauvais“ и други подобни) и ръчно бродирани гоблени (например с полегат бод, с кръстосан бод), дори конфекционирани
5806 Ленти, различни от артикулите от № 5807; ленти, състоящи се само от основа без вътък, чиито нишки са свързани с лепило
5806 10 00- Ленти от кадифе, от плюш, от тъкани от шенилна прежда или от хавлиени тъкани
5806 20 00- Други ленти, съдържащи тегловно 5% или повече прежди от еластомери или каучукови нишки
- Други ленти
5806 31 00-- От памук
5806 32-- От синтетични или изкуствени влакна
5806 32 10--- С истински иви
5806 32 90--- Други
5806 39 00-- От други текстилни материали
5806 40 00- Ленти, състоящи се само от основа без вътък, чиито паралелни нишки са свързани с лепило
5807 Етикети, емблеми и подобни артикули от текстилни материали, на парче, на ленти или изрязани във форма или големина, небродирани
5807 10- Тъкани
5807 10 10-- С надписи или мотиви, получени чрез втъкаване
5807 10 90-- Други
5807 90- Други
5807 90 10-- От филц или от нетъкани текстилни материали
5807 90 90-- Други
5808 Галони и ширити на парче; пасмантерийни артикули и аналогични орнаментни артикули, на парче без бродерия, различни от тези от трикотаж; пискюли, помпони и подобни артикули
5808 10 00- Галони и ширити на парче
5808 90 00- Други
5809 00 00 Тъкани от метални нишки и тъкани от метални прежди или от метализирани текстилни прежди от № 5605, от видовете, използвани за облекло, мебелиране или за подобни употреби, неупоменати, нито включени другаде
5810 Бродерии на парче, на ленти или на мотиви
5810 10- Бродерии без видима основа (химични или въздушни бродерии и бродерии с изрязана основа)
5810 10 10-- Със стойност, превишаваща 35 EUR/kg нетно тегло
5810 10 90-- Други
- Други бродерии
5810 91-- От памук
5810 91 10--- Със стойност, превишаваща 17,50 EUR/kg нетно тегло
5810 91 90--- Други
5810 92-- От синтетични или изкуствени влакна
5810 92 10--- Със стойност, превишаваща 17,50 EUR/kg нетно тегло
5810 92 90--- Други
5810 99-- От други текстилни материали
5810 99 10--- Със стойност, превишаваща 17,50 EUR/kg нетно тегло
5810 99 90--- Други
5811 00 00 Ватирани текстилни изделия, на парче, състоящи се от един или повече слоеве текстил, свързани с ватиращ материал и съединени чрез прошиване, капитониране или по друг начин, с изключение на бродериите от № 5810