GönderenKonu: ГЛАВА 57  (Okunma sayısı 214 defa)

idareci

  • Site Yöneticisi
  • İleti: 668
  • Üyelik Tarihi:
ГЛАВА 57
Tarih : 29-03-2016 Saat : 17:36
ГЛАВА 57 - КИЛИМИ И ДРУГИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ ОТ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ

5701 Килими и други подови настилки от текстилни материали с навързан или ненавързан влас, дори конфекционирани

5701 10- От вълна или от фини животински косми
5701 10 10-- Съдържащи тегловно повече от 10% общо коприна или копринен дреб (копринени отпадъци)
5701 10 90-- Други
5701 90- От други текстилни материали
5701 90 10-- От коприна, копринен дреб (копринени отпадъци), синтетични влакна, прежди от № 5605 или от текстилни материали с метални нишки
5701 90 90-- От други текстилни материали
5702 Тъкáни килими и други тъкáни подови настилки от текстилни материали, нито тъфтинг, нито флок, дори конфекционирани, включително килимите, наречени „Kelеm“, „Schumacks“, „Karamanie“ и подобни ръчно тъкáни килими
5702 10 00- Килими, наречени „Kelеm“, „Schumacks“, „Karamanie“ и подобни ръчно тъкани килими
5702 20 00- Подови настилки от кокосови влакна
- Други, с влас, неконфекционирани
5702 31-- От вълна или от фини животински косми
5702 31 10--- Килими, наречени „Axminster“
5702 31 80--- Други
5702 32-- От синтетични или изкуствени текстилни материали
5702 32 10--- Килими, наречени „Axminster“
5702 32 90--- Други
5702 39 00-- От други текстилни материали
- Други, с влас, конфекционирани
5702 41-- От вълна или от фини животински косми
5702 41 10--- Килими, наречени „Axminster“
5702 41 90--- Други
5702 42-- От синтетични или изкуствени текстилни материали
5702 42 10--- Килими, наречени „Axminster“
5702 42 90--- Други
5702 49 00-- От други текстилни материали
5702 50- Други, без влас, неконфекционирани
5702 50 10-- От вълна или от фини животински косми
-- От синтетични или изкуствени текстилни материали
5702 50 31--- От полипропилен
5702 50 39--- Други
5702 50 90-- От други текстилни материали
- Други, без влас, конфекционирани
5702 91 00-- От вълна или от фини животински косми
5702 92-- От синтетични или изкуствени текстилни материали
5702 92 10--- От полипропилен
5702 92 90--- Други
5702 99 00-- От други текстилни материали
5703 Килими и други подови настилки от текстилни материали, тъфтинг, дори конфекционирани
5703 10 00- От вълна или от фини животински косми
5703 20- От найлон или от други полиамиди
-- Печатани
5703 20 12--- С квадратна форма, с повърхност, непревишаваща 1 m²
5703 20 18--- Други
-- Други
5703 20 92--- С квадратна форма, с повърхност, непревишаваща 1 m²
5703 20 98--- Други
5703 30- От други синтетични или изкуствени текстилни материали
-- От полипропилен
5703 30 12--- С квадратна форма, с повърхност, непревишаваща 1 m²
5703 30 18--- Други
-- Други
5703 30 82--- С квадратна форма, с повърхност, непревишаваща 1 m²
5703 30 88--- Други
5703 90- От други текстилни материали
5703 90 20-- С квадратна форма, с повърхност, непревишаваща 1 m²
5703 90 80-- Други
5704 Килими и други подови настилки, от филц, нито тъфтинг, нито флок, дори конфекционирани
5704 10 00- С квадратна форма, с повърхност, непревишаваща 0,3 m²
5704 90 00- Други
5705 00 Други килими и подови настилки от текстилни материали, дори конфекционирани
5705 00 30- От синтетични или изкуствени текстилни материали  
5705 00 80 - От други текстилни материали