GönderenKonu: ГЛАВА 56  (Okunma sayısı 226 defa)

idareci

  • Site Yöneticisi
  • İleti: 668
  • Üyelik Tarihi:
ГЛАВА 56
Tarih : 29-03-2016 Saat : 17:33
  ГЛАВА 56 - ВАТИ, ФИЛЦОВЕ И НЕТЪКАНИ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ; СПЕЦИАЛНИ ПРЕЖДИ; КАНАПИ, ВЪЖЕТА И ДЕБЕЛИ ВЪЖЕТА; АРТИКУЛИ НА ВЪЖАРСТВОТО

5601 Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали
- Вати от текстилни материали и артикули от тези вати
5601 21-- От памук
5601 21 10--- Хигроскопичен
5601 21 90--- Друг
5601 22-- От синтетични или изкуствени влакна
5601 22 10--- Рула с диаметър, непревишаващ 8 mm
5601 22 90--- Други
5601 29 00-- Други
5601 30 00- Мъх от влакна, възли и пъпки от текстилни материали
5602 Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани
5602 10- Иглонабити филцове и продукти, изработени по метода прошивоплетене
-- Неимпрегнирани, нито промазани, нито покрити, нито ламинирани
--- Иглонабити филцове
5602 10 11---- От юта или от други текстилни ликови влакна от № 5303
5602 10 19---- От други текстилни материали
--- Продукти, изработени по метода прошивоплетене
5602 10 31---- От вълна или от фини животински косми
5602 10 38---- От други текстилни материали
5602 10 90-- Импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани
- Други филцове, неимпрегнирани, нито промазани, нито покрити, нито ламинирани
5602 21 00-- От вълна или от фини животински косми
5602 29 00-- От други текстилни материали
5602 90 00- Други
5603 Нетъкани текстилни материали, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани
- От синтетични или изкуствени нишки
5603 11-- С тегло, непревишаващо 25 g/m²
5603 11 10--- Промазани или покрити
5603 11 90--- Други
5603 12-- С тегло, превишаващо 25 g/m², но непревишаващо 70 g/m²
5603 12 10--- Промазани или покрити
5603 12 90--- Други
5603 13-- С тегло, превишаващо 70 g/m², но непревишаващо 150 g/m²
5603 13 10--- Промазани или покрити
5603 13 90--- Други
5603 14-- С тегло, превишаващо 150 g/m²
5603 14 10--- Промазани или покрити
5603 14 90--- Други
- Други
5603 91-- С тегло, непревишаващо 25 g/m²
5603 91 10--- Промазани или покрити
5603 91 90--- Други
5603 92-- С тегло, превишаващо 25 g/m², но непревишаващо 70 g/m²
5603 92 10--- Промазани или покрити
5603 92 90--- Други
5603 93-- С тегло, превишаващо 70 g/m², но непревишаващо 150 g/m²
5603 93 10--- Промазани или покрити
5603 93 90--- Други
5603 94-- С тегло, превишаващо 150 g/m²
5603 94 10--- Промазани или покрити
5603 94 90--- Други
5604 Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил; текстилни прежди, ленти и подобни форми от № 5404 или 5405, импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или с пластмаси
5604 10 00- Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил
5604 90- Други
5604 90 10-- Прежди с висока здравина, от полиестер, найлон или други полиамиди или вискозна коприна, импрегнирани или промазани
5604 90 90-- Други
5605 00 00 Метални и метализирани прежди, дори обвити, съставени от текстилни прежди, от ленти или от подобни форми от № 5404 или 5405, комбинирани с метал под формата на конци, ленти или прах или покрити с метал
5606 00 Обвити прежди, обвити ленти и подобни форми от № 5404 или 5405, различни от тези от № 5605 и различни от обвитите прежди от конски косми; шенилна прежда; прежди, наречени „във верижка“
5606 00 10- Прежди, наречени „във верижка“
- Други
5606 00 91-- Обвити прежди
5606 00 99-- Други
5607 Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, дори импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или с пластмаси
- От сизал или от други текстилни влакна от рода Аgavе
5607 21 00-- Канапи за свързване или връзване
5607 29 00-- Други
- От полиетилен или полипропилен
5607 41 00-- Канапи за свързване или връзване
5607 49-- Други
--- С линейна плътност, по-голяма от 50000 dtex (5 g/m)
5607 49 11---- Плетени
5607 49 19---- Други
5607 49 90--- С линейна плътност 50000 dtex (5 g/m) или по-малка
5607 50- От други синтетични влакна
-- От найлон или от други полиамиди или полиестери
--- С линейна плътност, по-голяма от 50000 dtex (5 g/m)
5607 50 11---- Плетени
5607 50 19---- Други
5607 50 30--- С линейна плътност 50000 dtex (5 g/m) или по-малка
5607 50 90-- От други синтетични влакна
5607 90- Други
5607 90 20-- От абака (манилски коноп или Musa textilis Nee) или от други твърди влакна (от листове); от юта или от други ликови текстилни влакна от № 5303
5607 90 90-- Други
5608 Мрежи със завързани бримки, на платна или на части, изработени от канапи, въжета или дебели въжета; конфекционирани мрежи за риболов и други конфекционирани мрежи, изработени от текстилни материали
- От синтетични или изкуствени текстилни материали
5608 11-- Конфекционирани мрежи за риболов
5608 11 20--- От канапи, въжета или дебели въжета
5608 11 80--- Други
5608 19-- Други
--- Конфекционирани мрежи
---- От найлон или от други полиамиди
5608 19 11----- От канапи, въжета или дебели въжета
5608 19 19----- Други
5608 19 30---- Други
5608 19 90--- Други
5608 90 00- Други
5609 00 00 Артикули от прежди, от ленти или от подобни форми от № 5404 или 5405, от канапи, въжета или дебели въжета, неупоменати, нито включени другаде