GönderenKonu: ГЛАВА 55  (Okunma sayısı 255 defa)

idareci

  • Site Yöneticisi
  • İleti: 668
  • Üyelik Tarihi:
ГЛАВА 55
Tarih : 29-03-2016 Saat : 17:19
ГЛАВА 55 - ЩАПЕЛНИ СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ ВЛАКНА

5501 Кабели от синтетични нишки

5501 10 00- От найлон или от други полиамиди
5501 20 00- От полиестери
5501 30 00- Акрилни или модакрилни
5501 40 00- От полипропилен
5501 90 00- Други
5502 00 Кабели от изкуствени нишки
5502 00 10- От вискоза
5502 00 40- Ацетатни
5502 00 80- Други
5503 Синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин за предене
- От найлон или от други полиамиди
5503 11 00-- От арамиди
5503 19 00-- Други
5503 20 00- От полиестери
5503 30 00- Акрилни или модакрилни
5503 40 00- От полипропилен
5503 90 00- Други
5504 Изкуствени щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене
5504 10 00- От вискозна коприна
5504 90 00- Други
5505 Отпадъци от синтетични или изкуствени влакна (включително дреб, отпадъци от прежди и развлакнените отпадъци)
5505 10- От синтетични влакна
5505 10 10-- От найлон или от други полиамиди
5505 10 30-- От полиестери
5505 10 50-- Акрилни или модакрилни
5505 10 70-- От полипропилен
5505 10 90-- Други
5505 20 00- От изкуствени влакна
5506 Синтетични щапелни влакна, кардирани, пенирани или обработени по друг начин, за предене
5506 10 00- От найлон или от други полиамиди
5506 20 00- От полиестери
5506 30 00- Акрилни или модакрилни
5506 90 00- Други
5507 00 00 Изкуствени щапелни влакна, кардирани, пенирани или обработени по друг начин, за предене
5508 Шевни конци от синтетични или изкуствени щапелни влакна, дори пригодени за продажба на дребно
5508 10- От синтетични щапелни влакна
5508 10 10-- Непригодени за продажба на дребно
5508 10 90-- Пригодени за продажба на дребно
5508 20- От изкуствени щапелни влакна
5508 20 10-- Непригодени за продажба на дребно
5508 20 90-- Пригодени за продажба на дребно
5509 Прежди от синтетични щапелни влакна (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно
- Съдържащи тегловно 85% или повече щапелни влакна от найлон или от други полиамиди
5509 11 00-- Единични
5509 12 00-- Усукани или корд (многократно пресукани)
- Съдържащи тегловно 85% или повече полиестерни щапелни влакна
5509 21 00-- Единични
5509 22 00-- Усукани или корд (многократно пресукани)
- Съдържащи тегловно 85% или повече акрилни или модакрилни щапелни влакна
5509 31 00-- Единични
5509 32 00-- Усукани или корд (многократно пресукани)
- Други прежди, съдържащи тегловно най-малко 85% синтетични щапелни влакна
5509 41 00-- Единични
5509 42 00-- Усукани или корд (многократно пресукани)
- Други прежди от полиестерни щапелни влакна
5509 51 00-- Смесени предимно или само с изкуствени щапелни влакна
5509 52 00-- Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми
5509 53 00-- Смесени предимно или само с памук
5509 59 00-- Други
- Други прежди от акрилни или модакрилни щапелни влакна
5509 61 00-- Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми
5509 62 00-- Смесени предимно или само с памук
5509 69 00-- Други
- Други прежди
5509 91 00-- Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми
5509 92 00-- Смесени предимно или само с памук
5509 99 00-- Други
5510 Прежди от изкуствени щапелни влакна (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно
- Съдържащи тегловно 85% или повече изкуствени щапелни влакна
5510 11 00-- Единични
5510 12 00-- Усукани или корд (многократно пресукани)
5510 20 00- Други прежди, смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми
5510 30 00- Други прежди, смесени предимно или само с памук
5510 90 00- Други прежди
5511 Прежди от синтетични или изкуствени щапелни влакна (различни от шевните конци), пригодени за продажба на дребно
5511 10 00- От синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно най-малко 85% от тези влакна
5511 20 00- От синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно по-малко от 85% от тези влакна
5511 30 00- От изкуствени щапелни влакна
5512 Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно 85% или повече синтетични щапелни влакна
- Съдържащи тегловно 85% или повече полиестерни щапелни влакна
5512 11 00-- Неизбелени или избелени
5512 19-- Други
5512 19 10--- Печатани
5512 19 90--- Други
- Съдържащи тегловно 85% или повече акрилни или модакрилни щапелни влакна
5512 21 00-- Неизбелени или избелени
5512 29-- Други
5512 29 10--- Печатани
5512 29 90--- Други
- Други
5512 91 00-- Неизбелени или избелени
5512 99-- Други
5512 99 10--- Печатани
5512 99 90--- Други
5513 Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно по-малко от 85% от тези влакна, смесени предимно или само с памук, с тегло, непревишаващо 170 g/m²
- Неизбелени или избелени
5513 11-- От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито
5513 11 20--- С широчина, непревишаваща 165 сm
5513 11 90--- С широчина, превишаваща 165 сm
5513 12 00-- От полиестерни щапелни влакна, със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4
5513 13 00-- Други тъкани от полиестерни щапелни влакна
5513 19 00-- Други тъкани
- Обагрени
5513 21 00-- От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито
5513 23-- Други тъкани от полиестерни щапелни влакна
5513 23 10--- Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4
5513 23 90--- Други
5513 29 00-- Други тъкани
- От прежди с различни цветове
5513 31 00-- От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито
5513 39 00-- Други тъкани
- Печатани
5513 41 00-- От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито
5513 49 00-- Други тъкани
5514 Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно по-малко от 85% от тези влакна, смесени предимно или само с памук, с тегло, превишаващо 170 g/m²
- Неизбелени или избелени
5514 11 00-- От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито
5514 12 00-- От полиестерни щапелни влакна със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4
5514 19-- Други тъкани
5514 19 10--- От полиестерни щапелни влакна
5514 19 90--- Други
- Обагрени
5514 21 00-- От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито
5514 22 00-- От полиестерни щапелни влакна със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4
5514 23 00-- Други тъкани от полиестерни щапелни влакна
5514 29 00-- Други тъкани
5514 30- От прежди с различни цветове
5514 30 10-- От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито
5514 30 30-- От полиестерни щапелни влакна със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4
5514 30 50-- Други тъкани от полиестерни щапелни влакна
5514 30 90-- Други тъкани
- Печатани
5514 41 00-- От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито
5514 42 00-- От полиестерни щапелни влакна със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4
5514 43 00-- Други тъкани от полиестерни щапелни влакна
5514 49 00-- Други тъкани
5515 Други тъкани от синтетични щапелни влакна
- От полиестерни щапелни влакна
5515 11-- Смесени предимно или само с щапелни влакна от вискозна коприна
5515 11 10--- Неизбелени или избелени
5515 11 30--- Печатани
5515 11 90--- Други
5515 12-- Смесени предимно или само със синтетични или изкуствени нишки
5515 12 10--- Неизбелени или избелени
5515 12 30--- Печатани
5515 12 90--- Други
5515 13-- Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми
--- Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми, щрайхгарни
5515 13 11---- Неизбелени или избелени
5515 13 19---- Други
--- Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми, камгарни
5515 13 91---- Неизбелени или избелени
5515 13 99---- Други
5515 19-- Други
5515 19 10--- Неизбелени или избелени
5515 19 30--- Печатани
5515 19 90--- Други
- От акрилни или модакрилни щапелни влакна
5515 21-- Смесени предимно или само със синтетични или изкуствени нишки
5515 21 10--- Неизбелени или избелени
5515 21 30--- Печатани
5515 21 90--- Други
5515 22-- Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми
--- Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми, щрайхгарни
5515 22 11---- Неизбелени или избелени
5515 22 19---- Други
--- Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми, камгарни
5515 22 91---- Неизбелени или избелени
5515 22 99---- Други
5515 29 00-- Други
- Други тъкани
5515 91-- Смесени предимно или само със синтетични или изкуствени нишки
5515 91 10--- Неизбелени или избелени
5515 91 30--- Печатани
5515 91 90--- Други
5515 99-- Други
5515 99 20--- Неизбелени или избелени
5515 99 40--- Печатани
5515 99 80--- Други
5516 Тъкани от изкуствени щапелни влакна
- Съдържащи тегловно 85% или повече изкуствени щапелни влакна
5516 11 00-- Неизбелени или избелени
5516 12 00-- Обагрени
5516 13 00-- От прежди с различни цветове
5516 14 00-- Печатани
- Съдържащи тегловно по-малко от 85% изкуствени щапелни влакна, смесени предимно или само със синтетични или изкуствени нишки
5516 21 00-- Неизбелени или избелени
5516 22 00-- Обагрени
5516 23-- От прежди с различни цветове
5516 23 10--- Жакардови тъкани с широчина 140 сm и повече (дюшеклък)
5516 23 90--- Други
5516 24 00-- Печатани
- Съдържащи тегловно по-малко от 85% изкуствени щапелни влакна, смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми
5516 31 00-- Неизбелени или избелени
5516 32 00-- Обагрени
5516 33 00-- От прежди с различни цветове
5516 34 00-- Печатани
- Съдържащи тегловно по-малко от 85% изкуствени щапелни влакна, смесени предимно или само с памук
5516 41 00-- Неизбелени или избелени
5516 42 00-- Обагрени
5516 43 00-- От прежди с различни цветове
5516 44 00-- Печатани
- Други
5516 91 00-- Неизбелени или избелени
5516 92 00-- Обагрени
5516 93 00-- От прежди с различни цветове
5516 94 00-- Печатани