GönderenKonu: ГЛАВА 54  (Okunma sayısı 233 defa)

idareci

  • Site Yöneticisi
  • İleti: 668
  • Üyelik Tarihi:
ГЛАВА 54
Tarih : 29-03-2016 Saat : 16:16
ГЛАВА 54 - СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ НИШКИ; ЛЕНТИ И ПОДОБНИ ФОРМИ ОТ СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ
 
5401 Шевни конци от синтетични или изкуствени нишки, дори пригодени за продажба на дребно
5401 10- От синтетични нишки
-- Непригодени за продажба на дребно
--- Прежди със сърцевина, наречени „core yarn“
5401 10 12---- Нишки от полиестер, обвити с памучни влакна
5401 10 14---- Други
--- Други
5401 10 16---- Текстурирани прежди
5401 10 18---- Други
5401 10 90-- Пригодени за продажба на дребно
5401 20- От изкуствени нишки
5401 20 10-- Непригодени за продажба на дребно
5401 20 90-- Пригодени за продажба на дребно
5402 Прежди от синтетични нишки (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно, включително синтетичните монофиламенти с линейна плътност, по-малка от 67 dtex
- Прежди с висока здравина, от найлон или други полиамиди
5402 11 00-- От арамиди
5402 19 00-- Други
5402 20 00- Прежди с висока здравина, от полиестери
- Текстурирани прежди
5402 31 00-- От найлон или от други полиамиди, с линейна плътност на единичната прежда 50 tex или по-малко
5402 32 00-- От найлон или от други полиамиди, с линейна плътност на единичната прежда повече от 50 tex
5402 33 00-- От полиестери
5402 34 00-- От полипропилен
5402 39 00-- Други
- Други прежди, единични, без сук или със сук, непревишаващ 50 сука на метър
5402 44 00-- От еластомери
5402 45 00-- Други, от найлон или от други полиамиди
5402 46 00-- Други, от полиестери, частично ориентирани
5402 47 00-- Други, от полиестери
5402 48 00-- Други, от полипропилен
5402 49 00-- Други
- Други прежди, единични, със сук, превишаващ 50
5402 51 00-- От найлон или от други полиамиди
5402 52 00-- От полиестери
5402 59-- Други
5402 59 10--- От полипропилен
5402 59 90--- Други
- Други прежди, усукани или корд (многократно пресукани)
5402 61 00-- От найлон или от други полиамиди
5402 62 00-- От полиестери
5402 69-- Други
5402 69 10--- От полипропилен
5402 69 90--- Други
5403 Прежди от изкуствени нишки (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно, включително изкуствените монофиламенти с линейна плътност, по-малка от 67 dtex
5403 10 00- Прежди с висока здравина, от вискозна коприна
- Други прежди, единични
5403 31 00-- От вискозна коприна, без сук или със сук, непревишаващ 120 сука на метър
5403 32 00-- От вискозна коприна, със сук, превишаващ 120 сука на метър
5403 33 00-- От ацетатна коприна
5403 39 00-- Други
- Други прежди, усукани или корд (многократно пресукани)
5403 41 00-- От вискозна коприна
5403 42 00-- От ацетатна коприна
5403 49 00-- Други
5404 Синтетични монофиламенти с линейна плътност, равна или превишаваща 67 dtex, чието най-голямо напречно сечение не превишава 1 mm; ленти и подобни форми (например изкуствена слама) от синтетични текстилни материали, чиято видима широчина не превишава 5 mm
- Монофиламенти
5404 11 00-- От еластомери
5404 12 00-- Други, от полипропилен
5404 19 00-- Други
5404 90- Други
5404 90 10-- От полипропилен
5404 90 90-- Други
5405 00 00 Изкуствени монофиламенти с линейна плътност, равна или превишаваща 67 dtex, чието най-голямо напречно сечение не превишава 1 mm; ленти и подобни форми (например изкуствена слама) от изкуствени текстилни материали, чиято видима широчина не превишава 5 mm
5406 00 00 Прежди от синтетични или изкуствени нишки (различни от шевните конци), пригодени за продажба на дребно
5407 Тъкани от прежди от синтетични нишки, включително тъканите, получени от продуктите от № 5404
5407 10 00- Тъкани, получени от прежди с висока здравина, от найлон или от други полиамиди, или от полиестери
5407 20- Тъкани, получени от ленти или от подобни форми
-- От полиетилен или от полипропилен, с широчина
5407 20 11--- По-малка от 3 m
5407 20 19--- 3 m или повече
5407 20 90-- Други
5407 30 00- „Тъкани“, посочени в забележка 9 от раздел ХI
- Други тъкани, съдържащи тегловно най-малко 85% нишки от найлон или от други полиамиди
5407 41 00-- Неизбелени или избелени
5407 42 00-- Обагрени
5407 43 00-- От прежди с различни цветове
5407 44 00-- Печатани
- Други тъкани, съдържащи тегловно 85% или повече текстурирани нишки от полиестер
5407 51 00-- Неизбелени или избелени
5407 52 00-- Обагрени
5407 53 00-- От прежди с различни цветове
5407 54 00-- Печатани
- Други тъкани, съдържащи тегловно най-малко 85% нишки от полиестер
5407 61-- Съдържащи тегловно 85% или повече нетекстурирани нишки от полиестер
5407 61 10--- Неизбелени или избелени
5407 61 30--- Обагрени
5407 61 50--- От прежди с различни цветове
5407 61 90--- Печатани
5407 69-- Други
5407 69 10--- Неизбелени или избелени
5407 69 90--- Други
- Други тъкани, съдържащи тегловно 85% или повече синтетични нишки
5407 71 00-- Неизбелени или избелени
5407 72 00-- Обагрени
5407 73 00-- От прежди с различни цветове
5407 74 00-- Печатани
- Други тъкани, съдържащи тегловно по-малко от 85% синтетични нишки и смесени предимно или само с памук
5407 81 00-- Неизбелени или избелени
5407 82 00-- Обагрени
5407 83 00-- От прежди с различни цветове
5407 84 00-- Печатани
- Други тъкани
5407 91 00-- Неизбелени или избелени
5407 92 00-- Обагрени
5407 93 00-- От прежди с различни цветове
5407 94 00-- Печатани
5408 Тъкани от прежди от изкуствени нишки, включително тъканите, получени от продуктите от № 5405
5408 10 00- Тъкани, получени от прежди с висока здравина, от вискозна коприна
- Други тъкани, съдържащи тегловно 85% или повече изкуствени нишки, ленти или подобни форми
5408 21 00-- Неизбелени или избелени
5408 22-- Обагрени
5408 22 10--- С широчина, превишаваща 135 сm, но непревишаваща 155 сm, със сплитка лито, кепър, кръстосан кепър или сатен
5408 22 90--- Други
5408 23 00-- От прежди с различни цветове
5408 24 00-- Печатани
- Други тъкани
5408 31 00-- Неизбелени или избелени
5408 32 00-- Обагрени
5408 33 00-- От прежди с различни цветове
5408 34 00-- Печатани