GönderenKonu: ГЛАВА 53  (Okunma sayısı 206 defa)

idareci

  • Site Yöneticisi
  • İleti: 668
  • Üyelik Tarihi:
ГЛАВА 53
Tarih : 29-03-2016 Saat : 15:03
ГЛАВА 53 - ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА; ХАРТИЕНА ПРЕЖДА И ТЪКАНИ ОТ ХАРТИЕНА ПРЕЖДА

5301 Необработен или обработен лен, но непреден; дреб и отпадъци от лен (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5301 10 00- Необработен или отопен лен
- Очукан, швингован, ресан или по друг начин обработен лен, непреден
5301 21 00-- Очукан или швингован
5301 29 00-- Друг
5301 30 00- Дреб и отпадъци от лен
5302 Коноп (Cannabis sativa L.), необработен или обработен, но непреден; дреб и отпадъци от коноп (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)
5302 10 00- Необработен или отопен коноп
5302 90 00- Други
5303 Юта и други текстилни ликови влакна (с изключение на лена, конопа и рами), необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци от тези влакна (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)
5303 10 00- Юта и други текстилни ликови влакна, необработени или отопени
5303 90 00- Други
5305 00 00 Кокосово влакно, абака (манилски коноп или Musa textilis Nee), рами и други растителни текстилни влакна, неупоменати, нито включени другаде, необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци от тези влакна (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)
5306 Прежди от лен
5306 10- Единични
-- Непригодени за продажба на дребно
5306 10 10--- С линейна плътност 833,3 dtex или повече (с метричен номер, непревишаващ 12)
5306 10 30--- С линейна плътност, по-малка от 833,3 dtex, но не по-малка от 277,8 dtex (с метричен номер, превишаващ 12, но непревишаващ 36)
5306 10 50--- С линейна плътност, по-малка от 277,8 dtex (с метричен номер, превишаващ 36)
5306 10 90-- Пригодени за продажба на дребно
5306 20- Усукани или корд (многократно пресукани)
5306 20 10-- Непригодени за продажба на дребно
5306 20 90-- Пригодени за продажба на дребно
5307 Прежди от юта или от други текстилни ликови влакна от № 5303
5307 10 00- Единични
5307 20 00- Усукани или корд (многократно пресукани)
5308 Прежди от други растителни текстилни влакна; хартиени прежди
5308 10 00- Прежди от кокосови влакна
5308 20- Конопени прежди
5308 20 10-- Непригодени за продажба на дребно
5308 20 90-- Пригодени за продажба на дребно
5308 90- Други
-- Прежди от рами
5308 90 12--- С линейна плътност 277,8 dtex или повече (с метричен номер, непревишаващ 36)
5308 90 19--- С линейна плътност, по-малка от 277,8 dtex (с метричен номер, превишаващ 36)
5308 90 50-- Хартиени прежди
5308 90 90-- Други
5309 Тъкани от лен
- Съдържащи тегловно 85% или повече лен
5309 11-- Неизбелени или избелени
5309 11 10--- Неизбелени
5309 11 90--- Избелени
5309 19 00-- Други
- Съдържащи тегловно по-малко от 85% лен
5309 21 00-- Неизбелени или избелени
5309 29 00-- Други
5310 Тъкани от юта или от други текстилни ликови влакна от № 5303
5310 10- Неизбелени
5310 10 10-- С широчина, непревишаваща 150 cm
5310 10 90-- С широчина, превишаваща 150 cm
5310 90 00- Други
5311 00 Тъкани от други растителни текстилни влакна; тъкани от хартиени прежди
5311 00 10- Тъкани от рами
5311 00 90- Други