GönderenKonu: ГЛАВА 52  (Okunma sayısı 285 defa)

idareci

  • Site Yöneticisi
  • İleti: 668
  • Üyelik Tarihi:
ГЛАВА 52
Tarih : 29-03-2016 Saat : 14:51
ГЛАВА 52 - ПАМУК

5201 00 Памук, некардиран, нито пениран
5201 00 10- Хигроскопичен или избелен
5201 00 90- Друг
5202 Отпадъци от памук (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)
5202 10 00- Отпадъци от прежди (включително отпадъците от конци)
- Други
5202 91 00-- Развлакнени отпадъци
5202 99 00-- Други
5203 00 00 Памук, кардиран или пениран
5204 Шевни конци от памук, дори пригодени за продажба на дребно
- Непригодени за продажба на дребно
5204 11 00-- Съдържащи тегловно 85% или повече памук
5204 19 00-- Други
5204 20 00- Пригодени за продажба на дребно
5205 Памучни прежди (различни от шевните конци), съдържащи тегловно 85% или повече памук, непригодени за продажба на дребно
- Единични прежди от непенирани влакна
5205 11 00-- С линейна плътност 714,29 dtex или повече (с метричен номер, непревишаващ 14)
5205 12 00-- С линейна плътност, по-малка от 714,29 dtex, но не по-малка от 232,56 dtex (с метричен номер, превишаващ 14, но непревишаващ 43)
5205 13 00-- С линейна плътност, по-малка от 232,56 dtex, но не по-малка от 192,31 dtex (с метричен номер, превишаващ 43, но непревишаващ 52)
5205 14 00-- С линейна плътност, по-малка от 192,31 dtex, но не по-малка от 125 dtex (с метричен номер, превишаващ 52, но непревишаващ 80)
5205 15-- С линейна плътност, по-малка от 125 dtex (с метричен номер, превишаващ 80)
5205 15 10--- С линейна плътност, по-малка от 125 dtex, но не по-малка от 83,33 dtex (с метричен номер, превишаващ 80, но непревишаващ 120)
5205 15 90--- С линейна плътност, по-малка от 83,33 dtex (с метричен номер, превишаващ 120)
- Единични прежди от пенирани влакна
5205 21 00-- С линейна плътност 714,29 dtex или повече (с метричен номер, непревишаващ 14)
5205 22 00-- С линейна плътност, по-малка от 714,29 dtex, но не по-малка от 232,56 dtex (с метричен номер, превишаващ 14, но непревишаващ 43)
5205 23 00-- С линейна плътност, по-малка от 232,56 dtex, но не по-малка от 192,31 dtex (с метричен номер, превишаващ 43, но непревишаващ 52)
5205 24 00-- С линейна плътност, по-малка от 192,31 dtex, но не по-малка от 125 dtex (с метричен номер, превишаващ 52, но непревишаващ 80)
5205 26 00-- С линейна плътност, по-малка от 125 dtex, но не по-малка от 106,38 dtex (с метричен номер, превишаващ 80, но непревишаващ 94)
5205 27 00-- С линейна плътност, по-малка от 106,38 dtex, но не по-малка от 83,33 dtex (с метричен номер, превишаващ 94, но непревишаващ 120)
5205 28 00-- С линейна плътност, по-малка от 83,33 dtex (с метричен номер, превишаващ 120)
- Усукани или корд (многократно пресукани) прежди от непенирани влакна
5205 31 00-- С линейна плътност на единичната прежда 714,29 dtex или повече (с метричен номер на единичната прежда, непревишаващ 14)
5205 32 00-- С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 714,29 dtex, но не по-малка от 232,56 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 14, но непревишаващ 43)
5205 33 00-- С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 232,56 dtex, но не по-малка от 192,31 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 43, но непревишаващ 52)
5205 34 00-- С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 192,31 dtex, но не по-малка от 125 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 52, но непревишаващ 80)
5205 35 00-- С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 125 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 80)
- Усукани или корд (многократно пресукани) прежди от пенирани влакна
5205 41 00-- С линейна плътност на единичната прежда 714,29 dtex или повече (с метричен номер на единичната прежда, непревишаващ 14)
5205 42 00-- С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 714,29 dtex, но не по-малка от 232,56 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 14, но непревишаващ 43)
5205 43 00-- С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 232,56 dtex, но не по-малка от 192,31 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 43, но непревишаващ 52)
5205 44 00-- С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 192,31 dtex, но не по-малка от 125 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 52, но непревишаващ 80)
5205 46 00-- С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 125 dtex, но не по-малка от 106,38 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 80, но непревишаващ 94)
5205 47 00-- С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 106,38 dtex, но не по-малка от 83,33 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 94, но непревишаващ 120)
5205 48 00-- С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 83,33 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 120)
5206 Памучни прежди (различни от шевните конци), съдържащи тегловно по-малко от 85 % памук, непригодени за продажба на дребно
- Единични прежди от непенирани влакна
5206 11 00-- С линейна плътност 714,29 dtex или повече (с метричен номер, непревишаващ 14)
5206 12 00-- С линейна плътност, по-малка от 714,29 dtex, но не по-малка от 232,56 dtex (с метричен номер, превишаващ 14, но непревишаващ 43)
5206 13 00-- С линейна плътност, по-малка от 232,56 dtex, но не по-малка от 192,31 dtex (с метричен номер, превишаващ 43, но непревишаващ 52)
5206 14 00-- С линейна плътност, по-малка от 192,31 dtex, но не по-малка от 125 dtex (с метричен номер, превишаващ 52, но непревишаващ 80)
5206 15 00-- С линейна плътност, по-малка от 125 dtex (с метричен номер, превишаващ 80)
- Единични прежди от пенирани влакна
5206 21 00-- С линейна плътност 714,29 dtex или повече (с метричен номер, непревишаващ 14)
5206 22 00-- С линейна плътност, по-малка от 714,29 dtex, но не по-малка от 232,56 dtex (с метричен номер, превишаващ 14, но непревишаващ 43)
5206 23 00-- С линейна плътност, по-малка от 232,56 dtex, но не по-малка от 192,31 dtex (с метричен номер, превишаващ 43, но непревишаващ 52)
5206 24 00-- С линейна плътност, по-малка от 192,31 dtex, но не по-малка от 125 dtex (с метричен номер, превишаващ 52, но непревишаващ 80)
5206 25 00-- С линейна плътност, по-малка от 125 dtex (с метричен номер, превишаващ 80)
- Усукани или корд (многократно пресукани) прежди от непенирани влакна
5206 31 00-- С линейна плътност на единичната прежда 714,29 dtex или повече (с метричен номер на единичната прежда, непревишаващ 14)
5206 32 00-- С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 714,29 dtex, но не по-малка от 232,56 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 14, но непревишаващ 43)
5206 33 00-- С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 232,56 dtex, но не по-малка от 192,31 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 43, но непревишаващ 52)
5206 34 00-- С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 192,31 dtex, но не по-малка от 125 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 52, но непревишаващ 80)
5206 35 00-- С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 125 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 80)
- Усукани или корд (многократно пресукани) прежди от пенирани влакна
5206 41 00-- С линейна плътност на единичната прежда 714,29 dtex или повече (с метричен номер на единичната прежда, непревишаващ 14)
5206 42 00-- С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 714,29 dtex, но не по-малка от 232,56 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 14, но непревишаващ 43)
5206 43 00-- С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 232,56 dtex, но не по-малка от 192,31 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 43, но непревишаващ 52)
5206 44 00-- С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 192,31 dtex, но не по-малка от 125 dtex, (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 52, но непревишаващ 80)
5206 45 00-- С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 125 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 80)
5207 Памучни прежди (различни от шевните конци), пригодени за продажба на дребно
5207 10 00- Съдържащи тегловно 85% или повече памук
5207 90 00- Други
5208 Памучни тъкани, съдържащи тегловно най-малко 85% памук, с тегло, непревишаващо 200 g/m²
- Неизбелени
5208 11-- Със сплитка лито, с тегло, непревишаващо 100 g/m²
5208 11 10--- Тъкани за производството на бинтове, превръзки и медицинска марля
5208 11 90--- Други
5208 12-- Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 g/m²
--- Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 g/m², но непревишаващо 130 g/m², с широчина
5208 12 16---- Непревишаваща 165 сm
5208 12 19---- Превишаваща 165 сm
--- Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 130 g/m², с широчина
5208 12 96---- Непревишаваща 165 сm
5208 12 99---- Превишаваща 165 сm
5208 13 00-- Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4
5208 19 00-- Други тъкани
- Избелени
5208 21-- Със сплитка лито, с тегло, непревишаващо 100 g/m²
5208 21 10--- Тъкани за производството на бинтове, превръзки и медицинска марля
5208 21 90--- Други
5208 22-- Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 g/m²
--- Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 g/m², но непревишаващо 130 g/m², с широчина
5208 22 16---- Непревишаваща 165 сm
5208 22 19---- Превишаваща 165 сm
--- Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 130 g/m², с широчина
5208 22 96---- Непревишаваща 165 сm
5208 22 99---- Превишаваща 165 сm
5208 23 00-- Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4
5208 29 00-- Други тъкани
- Обагрени
5208 31 00-- Със сплитка лито, с тегло, непревишаващо 100 g/m²
5208 32-- Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 g/m²
--- Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 g/m², но непревишаващо 130 g/m², с широчина
5208 32 16---- Непревишаваща 165 сm
5208 32 19---- Превишаваща 165 сm
--- Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 130 g/m², с широчина
5208 32 96---- Непревишаваща 165 сm
5208 32 99---- Превишаваща 165 сm
5208 33 00-- Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4
5208 39 00-- Други тъкани
- От прежди с различни цветове
5208 41 00-- Със сплитка лито, с тегло, непревишаващо 100 g/m²
5208 42 00-- Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 g/m²
5208 43 00-- Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4
5208 49 00-- Други тъкани
- Печатани
5208 51 00-- Със сплитка лито, с тегло, непревишаващо 100 g/m²
5208 52 00-- Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 g/m²
5208 59-- Други тъкани
5208 59 10--- Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4
5208 59 90--- Други
5209 Памучни тъкани, съдържащи тегловно 85% или повече памук, с тегло, превишаващо 200 g/m²
- Неизбелени
5209 11 00-- Със сплитка лито
5209 12 00-- Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4
5209 19 00-- Други тъкани
- Избелени
5209 21 00-- Със сплитка лито
5209 22 00-- Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4
5209 29 00-- Други тъкани
- Обагрени
5209 31 00-- Със сплитка лито
5209 32 00-- Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4
5209 39 00-- Други тъкани
- От прежди с различни цветове
5209 41 00-- Със сплитка лито
5209 42 00-- Тъкани, наречени „деним“
5209 43 00-- Други тъкани със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4
5209 49 00-- Други тъкани
- Печатани
5209 51 00-- Със сплитка лито
5209 52 00-- Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4
5209 59 00-- Други тъкани
5210 Памучни тъкани, съдържащи тегловно по-малко от 85% памук, смесени предимно или само със синтетични или изкуствени влакна, с тегло, непревишаващо 200 g/m²
- Неизбелени
5210 11 00-- Със сплитка лито
5210 19 00-- Други тъкани
- Избелени
5210 21 00-- Със сплитка лито
5210 29 00-- Други тъкани
- Обагрени
5210 31 00-- Със сплитка лито
5210 32 00-- Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4
5210 39 00-- Други тъкани
- От прежди с различни цветове
5210 41 00-- Със сплитка лито
5210 49 00-- Други тъкани
- Печатани
5210 51 00-- Със сплитка лито
5210 59 00-- Други тъкани
5211 Памучни тъкани, съдържащи тегловно по-малко от 85% памук, смесени предимно или само със синтетични или изкуствени влакна, с тегло, превишаващо 200 g/m²
- Неизбелени
5211 11 00-- Със сплитка лито
5211 12 00-- Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4
5211 19 00-- Други тъкани
5211 20 00- Избелени
- Обагрени
5211 31 00-- Със сплитка лито
5211 32 00-- Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4
5211 39 00-- Други тъкани
- От прежди с различни цветове
5211 41 00-- Със сплитка лито
5211 42 00-- Тъкани, наречени „деним“
5211 43 00-- Други тъкани със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4
5211 49-- Други тъкани
5211 49 10--- Жакардови тъкани
5211 49 90--- Други
- Печатани
5211 51 00-- Със сплитка лито
5211 52 00-- Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4
5211 59 00-- Други тъкани
5212 Други памучни тъкани
- С тегло, непревишаващо 200 g/m²
5212 11-- Неизбелени
5212 11 10--- Смесени предимно или само с лен
5212 11 90--- Смесени с други текстилни материали
5212 12-- Избелени
5212 12 10--- Смесени предимно или само с лен
5212 12 90--- Смесени с други текстилни материали
5212 13-- Обагрени
5212 13 10--- Смесени предимно или само с лен
5212 13 90--- Смесени с други текстилни материали
5212 14-- От прежди с различни цветове
5212 14 10--- Смесени предимно или само с лен
5212 14 90--- Смесени с други текстилни материали
5212 15-- Печатани
5212 15 10--- Смесени предимно или само с лен
5212 15 90--- Смесени с други текстилни материали
- С тегло, превишаващо 200 g/m²
5212 21-- Неизбелени
5212 21 10--- Смесени предимно или само с лен
5212 21 90--- Смесени с други текстилни материали
5212 22-- Избелени
5212 22 10--- Смесени предимно или само с лен
5212 22 90--- Смесени с други текстилни материали
5212 23-- Обагрени
5212 23 10--- Смесени предимно или само с лен
5212 23 90--- Смесени с други текстилни материали
5212 24-- От прежди с различни цветове
5212 24 10--- Смесени предимно или само с лен
5212 24 90--- Смесени с други текстилни материали
5212 25-- Печатани
5212 25 10--- Смесени предимно или само с лен
5212 25 90--- Смесени с други текстилни материали