GönderenKonu: ГЛАВА 51  (Okunma sayısı 225 defa)

idareci

  • Site Yöneticisi
  • İleti: 668
  • Üyelik Tarihi:
ГЛАВА 51
Tarih : 29-03-2016 Saat : 14:50
ГЛАВА 51 - ВЪЛНА, ФИНИ И ГРУБИ ЖИВОТИНСКИ КОСМИ; ПРЕЖДИ И ТЪКАНИ ОТ КОНСКИ КОСМИ

5101 Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни
- Непрани (серяви), включително вълните, измити върху животното
5101 11 00-- Стригани вълни
5101 19 00-- Други
- Обезмаслени, некарбонизирани
5101 21 00-- Стригани вълни
5101 29 00-- Други
5101 30 00- Карбонизирани
5102 Фини или груби животински косми, нещрайхгарни, нито камгарни
- Фини животински косми
5102 11 00-- От кашмирска коза
5102 19-- Други
5102 19 10--- От ангорски зайци
5102 19 30--- От алпака, от лама, от вигон
5102 19 40--- От едногърба или двугърба камила, от як, от ангорска коза, от тибетска коза и от подобни кози
5102 19 90--- От зайци, различни от ангорските, от диви зайци, от бобри, от нутрии и от мускусен плъх
5102 20 00- Груби животински косми
5103 Отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми, включително отпадъците от прежди, с изключение на развлакнените отпадъци
5103 10- Дреб от вълна или от фини животински косми
5103 10 10-- Некарбонизиран
5103 10 90-- Карбонизиран
5103 20 00- Други отпадъци от вълна или от фини животински косми
5103 30 00- Отпадъци от груби животински косми
5104 00 00 Развлакнени отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми
5105 Вълна, фини или груби животински косми, щрайхгарни или камгарни (включително безразборно камгарирана вълна)
5105 10 00- Щрайхгарна вълна
- Камгарна вълна
5105 21 00-- Безразборно камгарирана вълна
5105 29 00-- Други
- Фини животински косми, щрайхгарни или камгарни
5105 31 00-- От кашмирска коза
5105 39 00-- Други
5105 40 00- Груби животински косми, щрайхгарни или камгарни
5106 Прежди от щрайхгарна вълна, непригодени за продажба на дребно
5106 10- Съдържащи тегловно 85% или повече вълна
5106 10 10-- Неизбелени
5106 10 90-- Други
5106 20- Съдържащи тегловно по-малко от 85% вълна
5106 20 10-- Съдържащи тегловно 85% или повече смес от вълна и фини животински косми
-- Други
5106 20 91--- Неизбелени
5106 20 99--- Други
5107 Прежди от камгарна вълна, непригодени за продажба на дребно
5107 10- Съдържащи тегловно 85% или повече вълна
5107 10 10-- Неизбелени
5107 10 90-- Други
5107 20- Съдържащи тегловно по-малко от 85% вълна
-- Съдържащи тегловно 85% или повече смес от вълна и фини животински косми
5107 20 10--- Неизбелени
5107 20 30--- Други
-- Други
--- Смесени предимно или само с щапелни синтетични влакна
5107 20 51---- Неизбелени
5107 20 59---- Други
--- Смесени с други влакна
5107 20 91---- Неизбелени
5107 20 99---- Други
5108 Прежди от фини животински косми, щрайхгарни или камгарни, непригодени за продажба на дребно
5108 10- Щрайхгарни
5108 10 10-- Неизбелени
5108 10 90-- Други
5108 20- Камгарни
5108 20 10-- Неизбелени
5108 20 90-- Други
5109 Прежди от вълна или от фини животински косми, пригодени за продажба на дребно
5109 10- Съдържащи тегловно 85% или повече вълна или фини животински косми
5109 10 10-- На кълбета, гранки или чилета с тегло, превишаващо 125 g, но непревишаващо 500 g
5109 10 90-- Други
5109 90 00- Други
5110 00 00 Прежди от груби животински косми или от конски косми (включително обвитите прежди от конски косми), дори пригодени за продажба на дребно
5111 Тъкани от щрайхгарна вълна или от щрайхгарни фини животински косми
- Съдържащи тегловно 85% или повече вълна или фини животински косми
5111 11 00-- С тегло, непревишаващо 300 g/m²
5111 19 00-- Други
5111 20 00- Други, смесени предимно или само със синтетични или изкуствени нишки
5111 30- Други, смесени предимно или само с щапелни синтетични или изкуствени влакна
5111 30 10-- С тегло, непревишаващо 300 g/m²
5111 30 80-- С тегло, превишаващо 300 g/m²
5111 90- Други
5111 90 10-- Съдържащи повече от 10% от общото тегло текстилни материали от глава 50
-- Други
5111 90 91--- С тегло, непревишаващо 300 g/m²
5111 90 98--- С тегло, превишаващо 300 g/m²
5112 Тъкани от камгарна вълна или от камгарни фини животински косми
- Съдържащи тегловно 85% или повече вълна или фини животински косми
5112 11 00-- С тегло, непревишаващо 200 g/m²
5112 19 00-- Други
5112 20 00- Други, смесени предимно или само със синтетични или изкуствени нишки
5112 30- Други, смесени предимно или само с щапелни синтетични или изкуствени влакна
5112 30 10-- С тегло, непревишаващо 200 g/m²
5112 30 80-- С тегло, превишаващо 200 g/m²
5112 90- Други
5112 90 10-- Съдържащи тегловно повече от 10% от общото тегло текстилни материали от глава 50
-- Други
5112 90 91--- С тегло, непревишаващо 200 g/m²
5112 90 98--- С тегло, превишаващо 200 g/m²
5113 00 00 Тъкани от груби животински косми или от конски косми