• https://www.facebook.com/importersearchengine
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905543163964
 • https://twitter.com/importersearch
 • https://www.instagram.com/importerslist/
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
TurkExim - importers,database,list,directory

Endonezya Sanayi Ürünleri İhracatı

 • ENDONEZYA'YA SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACATI

  Demir Çelik


  World Steel Association’dan alınan verilere göre; 2010 yılında Endonezya 3,7 milyon ton ham çelik 

  üretimi gerçekleştirmiştir. 2010 yılında yarı ve nihai mamul ihracatı 566.000 ton iken ithalatı 7 milyon 

  ton olmuştur. Endonezya’nın 2010 yılı ham çelik tüketimi 10,9 milyon ton olup kişi başına düşen ham 

  çelik tüketimi ise 44,8 kg olmuştur. Yıllık nihai mamul tüketimi 9,1 milyon ton kişi başına düşen nihai 

  mamul çelik tüketimi ise 37,3 kg’dır.

   

  2011 yılında Endonezya, demir çelik ürünlerinden GTİP 7207 ürün grubunda 1,4 milyar ABD Doları 

  ithalat gerçekleştirmiştir. Demir-çelikten yarı mamul ithalatında Rusya(35,3), Ukrayna(33,1), 

  Brezilya(13,6), Malezya(5,2) ve G.Kore(3) oran ile önemli tedarikçileridir. 2009 yılında Endonezya’ya 

  19,7 milyon ABD Doları ihracat gerçekleştirmiştir. 2010 yılında bir önceki yıla oranla ihracatımız %78,7 

  oranında azalarak 4,2 milyon ABD Doları olmuştur. 2011 yılında ihracatımız gerçekleşmemiştir.

   

  2011 yılında Endonezya, 7208 grubunda 1,5 milyar ABD Doları ithalat gerçekleştirmiştir. Demir-çelik 

  yassı mamullerde GTİP 7208 ürün grubunda en önemli tedarikçiler Japonya (34,1), G.Kore (30,1), 

  Singapur (10,4), Tayvan (8,3) ve Çin (7,5) olmuştur. 2009 yılında Türkiye’nin bu ürün grubunda ihracatı 

  2,1 milyon ABD Doları iken 2010 ve 2011 yıllarında ihracatımız olmamıştır.

  Dünya demir çelik ihracatında ilk altı büyük ülke arasında yer alan Türkiye’nin, Endonezya pazarında 

  daha büyük bir paya sahip olması gerektiği düşünülmektedir. Asya kıtasının yükselen ülkeleri arasında 

  yer alan Endonezya pazarında Türkiye’nin özellikle boru ve tüpler, soğuk hadde saç, nervürlü inşaat 

  demiri, çelik çubuk-filmaşin, soğuk haddelenmiş çelik ürünleri ve demir çelik profil ürünlerinde ihracat 

  potansiyeli yüksektir. Türkiye’nin bu ürünlerde pazar payını daha da artırma imkanı bulunmaktadır. Bu 

  yönde ülkede yapılacak fuar katılımı, tanıtım, pazarlama ve ticaret heyeti faaliyetlerinin faydalı olacağı 

  düşünülmektedir.


 • Doğal Taşlar


  İşlenmiş Mermer ve Traverten (GTİP: 6802)


  Doğal taşların başlıca kullanım alanı inşaat sektörüdür. Bu nedenle Endonezya inşaat sektörünün 

  gelişimi, doğal taş alımında kilit rol oynamaktadır. İnşaat sektörü, küresel ekonomik krizin etkisiyle 

  2008–2009 döneminde dünya genelinde daralma gösterse de 2010 yılı içinde ekonominin düzelmeye 

  başlamasıyla beraber sektörde canlanma olması beklenmektedir. 2004 yılında meydana gelen ve 

  yaklaşık 200 bin kişinin yaşamını yitirdiği deprem ve tusunami felaketinin ardından önümüzdeki beş 

  yıllık döneme yayılan altyapı ve inşaat faaliyetleri bu alanlarda talebi artıracaktır. Bu artışa bağlı olarak 

  önümüzdeki dönemlerde bu bölgenin hem Türk müteahhitlik firmaları için hem de doğal taş gibi inşaat 

  malzemeleri ihracatı yapan firmalar için önemli bir pazar olacağını düşündürmektedir.

   

   

  Endonezya 2011 yılında 20,6 milyon ABD Doları işlenmiş doğal taş ithalatı yapmıştır. Dünya 

  ithalatındaki payı %0,2’dir. İthalatta Çin(57,4), Hindistan(13,2), İtalya(12), Türkiye(6) ve Singapur(2,3) 

  önemli ülkelerdir. Türkiye, % 6 pazar payı ile dördüncü sırada yer almaktadır.

   

  Türkiye 2011 yılında Endonezya’ya 5,2 milyon ABD Doları işlenmiş doğal taş ihracatı gerçekleştirmiştir. 

  İhracatta öne çıkan ürünler 680291 GTİP numarasında yer alan işlenmiş/yontulmuş mermer-traverten-

  su mermeri grubu olmuştur.

   

  Türkiye’nin doğal taş üretimi konusunda dünya ticaretindeki önemi, büyüyen Endonezya ekonomisi ve 

  yapılması planlanan altyapı çalışmaları düşünüldüğünde Endonezya pazarının önemini sürdüreceği 

  düşünülmektedir.

   


  Blok Mermer ve Traverten(Gtip:2515)


   

   

  Endonezya 2011 yılında 15,3 milyon ABD Doları ham-blok doğal taş ithalatı yapmıştır. Dünya 

  ithalatındaki payı ise % 0,6’tir. Endonezya’nın ithalatında Çin(43,1), İtalya(22,4), Türkiye(21,4), 

  Portekiz(3,6), ve Vietnam(1,8) ilk beş sırayı paylaşmıştır.

   

  Türkiye’nin 2011 yılında Endonezya’ya gerçekleştirdiği ham-blok doğal taş ihracatı % 62,7 artmış ve 5,3 

  milyon ABD Dolarına yükselmiştir. İhracatta öne çıkan ürünler 251511 GTİP numarasında yer alan ham-

  blok mermer-traverten-su mermeri grubu olmuştur.


 • Elyaf ve İplik


  Endonezya’da, tekstil ve hazır giyim sanayi de hızla gelişmekte olup, ihracatta önemli bir paya sahiptir. 

  Tekstil sanayi için ihtiyaç duyduğu bazı iplik ve kumaşların ithalatını yapmaktadır. Türkiye’den en çok 

  GTİP 5201’de yer alan pamuk ithalatı yapılmaktadır. 

   

  Endonezya’nın bu ürün grubundaki ithalatı 2011 yılında 1,7 milyar ABD Doları’dır. ABD(34,5), 

  Avustralya(16,9), Brezilya(13,4), Hindistan(7) ve Mali(3,3) önemli tedarikçi ülkelerdir.

   

  Türkiye 2011 yılında Endonezya’ya 3,7 milyon ABD Doları pamuk ihracatı gerçekleştirmiştir. 


 • İş ve Maden Makineleri


  Hızla gelişen Asya ülkeleri arasında yer alan Endonezya’da inşaat makinesi sektörünün 2013 yılına 

  kadar hızla büyümesi beklenmektedir. Endonezya 2011 yılında 1,3 milyar ABD Dolarlık ağır iş makinesi 

  ve parçaları ithalatı yapmıştır. Japonya (%28,9), ABD (%17,8), Singapur (%12,9), Çin (%12,2) ve 

  Avustralya (%5,7) önemli tedarikçileridir. Türkiye’nin bu ürün grubunda 2011 yılında Endonezya’ya 1 

  milyon ABD Doları ihracat gerçekleştirmiştir.


 • Maden ve Mineraller


  Endonezya zengin yeraltı kaynaklarına sahiptir. Halen bilinen ve işlenen madenler de oldukça 

  zengindir. Maden, doğal gaz ve petrol üretimi ülke ekonomisinde önemli bir paya sahiptir. Alüminyum, 

  bakır, altın, kömür ve nikel üretimin fazla olduğu madenler arasındadır. 

   

  Endüstriyel mineraller arasında yer alan feldispat özellikle cam sanayi, seramik sanayi, kaynak 

  elektrotları ve boya sanayinde kullanılan önemli bir endüstriyel hammaddedir. Türkiye 130 milyon 

  tonluk rezervle dünya toplam rezervleri içinde %10’luk paya sahiptir.

   

  Endonezya 2011 yılında 27,8 milyon ABD Doları feldispat ithalatı gerçekleştirmiştir. Söz konusu ürünün 

  ithalatında %30,9’luk pay ile Çin birinci sırada yer almakta olup, bunu sırasıyla Hindistan(23,3), 

  Tayland(9,4), Türkiye(9,5) ve Malezya(8) önemli ülkelerdir. Türkiye, % 9 pazar payı ile dördüncü sırada 

  yer almaktadır.

   

  2011 yılında Endonezya’ya feldispat ihracatımız 1,8 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

   

  Feldispat üretimi ve ihracatında dünya sıralamasında ilk üç sırada yer alan Türkiye’nin Endonezya 

  pazarındaki payını artırabileceği düşünülmektedir.


 • Otomotiv Ana ve Yan Sanayi


  Endonezya taşıt ihracat hacmi, üretimin sadece iç piyasa talebini karşılaması nedeniyle oldukça 

  düşüktü. Ancak 2003 yılında Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) anlaşmasının imzalanması ile 

  sektörde kayda değer bir büyüme sağlanmıştır. Endonezya'daki araç endüstrisi geleneksel olarak 

  yabancı otomobil üreticileri ve yerli üreticiler arasındaki ortak girişimler (JVs) ile karakterize edilmiştir. 

  Araç mülkiyeti ve montajı kontrollü olarak yabancı firmalara devredilmiştir. Günümüzde Endonezya 

  şimdi Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkeleri arasında Tayland arkasında içinde en büyük ikinci 

  araç pazarına sahiptir. 

   

  Endonezya araç yoğunluğu 1.000 kişi başına 5 taşıt olacak şekilde dünyadaki en düşük orana sahiptir. 

  Araç parkında en önemli yoğunluk hafif ticari araçlara aittir. Talepteki bu yoğunluğun en önemli sebebi 

  bu araçların ülkedeki popülaritesinin yüksek olmasıdır. Endonezya otomotiv pazarında siyasi istikrar ve 

  ekonomik kalkınmaya bağlı olarak faiz oranlarının düşmesi ve alım gücünün yükselmesi ile büyüme 

  beklenmektedir. Endonezya'nın büyük nüfus daha da piyasanın uzun vadeli büyüme beklentilerini 

  artırmaktadır.

   

  Endonezya'daki araç pazarında hafif ticari araç (LCVs) hakimdir. Satışlarda yakıt verimliliği ve düşük 

  tüketim vergisi nedeniyle küçük araçlar, tercih edilmiştir.

   

  Honda Jazz, Toyota Vios ve Suzuki Swift gibi modellerin popülerliği binek otomobil pazarı arasında 

  artmaya devam etmiştir. İnşaat sektörü, madencilik sektörü, petrol ve gaz sanayindeki gelişmeye bağlı 

  olarak ağır kamyon ve otobüs satışları artmaktadır.

   

  Endonezya yolcu araçlarında en önemli markalar Honda, Toyota, Suzuki, Hyundai, Mercedes-Benz, Kia, 

  Daihatsu, Proton, Chevrolet ve Chery olarak sıralanmıştır. Honda %33’lük payı ile lider markalar 

  arasında ilk sırada yer almıştır. Hafif ticari araçlar arasında pazarda hakim markalar; Toyota(41), 

  Daihatsu(17), Suzuki(11), Mitsubishi(10), Nissan(7), Honda(4), Isuzu(4), Ford(2), Hino(1) ve 

  Hyundai(1) olarak sıralanmıştır. Kamyon markaları arasında Mitsubishi Fuso, Hino, Isuzu, Toyota, 

  Nissan Diesel, Mercedes-Benz, Hyundai, Perkasa, Scania ve Volvo önemli pazar payına sahiptir.

   

  2011 yılında Türkiye’nin Endonezya’ya ihraç ettiği otomotiv ana ve yan sanayi ürünleri arasında 

  gtip:8708 grubunda yer alan ürünler en önemli ürünlerdir. Endonezya’nın 2010 yılında bu üründeki 

  ithalatı 2,0 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Endonezya’nın kara taşıtları için aksam ve parçaları 

  ithalatında Japonya %40,4’lük pazar payı ile ilk sırada yer almaktadır. Tayland (%32,7), Almanya 

  (%4,4), Çin (%4,2) ve Malezya (%4) diğer önemli tedarikçiler olmuştur. 2011 yılında Türkiye’nin 

   

  Endonezya’ya kara taşıtları için aksam ve parçaları ihracatı bir önceki yıla göre %36,1 oranında artarak 

  1,9 milyon ABD Dolarına ulaşmıştır.


 • Petrol Ürünleri


  Endonezya’nın yıllık petrol üretimi yaklaşık 50 milyon ton olup; özellikle Sumatra ve Kalimantan 

  bölgelerinden elde edilmektedir. Central Sumatra en büyük petrol rezervine sahip bölgedir. 

  Günümüzde en büyük petrol üretici ve ihracatçılarından biri olan Endonezya’nın petrol rezervlerinin her 

  yıl azaldığı ve 20 yıllık süre içinde tükeneceği buna bağlı olarak ithalata yöneleceği tahmin 

  edilmektedir. 

   

  Endonezya’nın petrol ürünleri ve yağları ithalatı 2011 yılında 27,7 milyar ABD Doları olmuştur. Ülkenin, 

  dünya toplam ithalatındaki payı %3,1’dir. Endonezya ithalatın %54,8’ini Singapur’dan yapmaktadır. 

  G.Kore(19), Malezya(11,6), Kuveyt(4,1) ve Çin(2,6) diğer önemli tedarikçilerdir.

   

  2011 yılında 2710 GTİP ürün grubunda, Türkiye’nin Endonezya’ya ihracatı 205.000 ABD Doları olarak 

  gerçekleşmiştir.


 • Tarım Alet ve Makineleri


  Traktörler


  Tarım sektörü Endonezya ekonomisinin temel taşları arasındadır. Sektörün gelişimi beraberinde tarım 

  makinelerine olan talebi de artırmıştır.

   

  Endonezya, 2011 yılında 138,9 milyon ABD Doları traktör ithalatı gerçekleştirmiştir. Söz konusu ürünün 

  ithalatında %29,9’luk pay ile İsveç birinci sırada yer almakta olup, bunu sırasıyla Brezilya Çin(15,3), 

  Brezilya(15,2), Japonya(7,5) ve Meksika(7,2) izlemektedir. Türkiye %2,9 pay ile 9. tedarikçi ülkedir.

   

  Türkiye’nin 2009 yılı traktör ihracatı bir önceki yıla göre %40 azalma göstererek 1,1 milyon ABD Doları 

  olmuştur. 2010 yılında ise Endonezya’ya traktör ihracatı bir önceki yıla göre %126,2 oranında artarak 

  2,5 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında %125 artışla ihracatımız 3,6 milyon ABD 

  Doları seviyesine yükselmiştir. Endonezya traktör pazarının büyüklüğü göz önünde bulundurularak, 

  Türk firmalarının uygun tanıtım ve pazarlama stratejileriyle pazar payını artırabileceği düşünülmektedir.

 

 İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KONULAR:

 

Etiketler : Endonezya ,Endonezya'ya Sanayi ürünleri ihracatı , Endonezya tarım alet ve makineleri ithalatı ,Endonezya petrol ürünleri ihracatı ,Endonezya maden ve mineraller ihracatı , Endonezya blok mermer ve traverten ihracatı  

Turkexim Importers Search Engine-import data,customs data,shipment records,importers,buyers,trade data,competitive intelligence