• https://www.facebook.com/importersearchengine
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905543163964
  • https://twitter.com/importersearch
  •  https://www.instagram.com/importerslist/
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
TurkExim - importers,database,list,directory

tarım ve gıda ürünleri ihracatı -ENDONEZYA

ENDONEZYA'YA TARIM VE
GIDA ÜRÜNLERİ İHRACATI


Ülke Profili

Nüfus
:
245,6 Milyon (2011)
Yüzölçümü
:
1 904 443  km2
Başkent
:
Cakarta
Kişi Başına Düşen Milli Gelir
:
4 553 Dolar (2011 yılı tahmini, Satın alma gücü paritesine göre)
Büyüme Oranı
:
% 6,5 (2011)
Döviz Kuru
:
1ABD$=9596Rp (2012 Kasım)
Başlıca Şehirler
:
Cakarta (8,4 milyon), Surabaya (2,6 milyon), Bandung (2,1 milyon), Medan (1,8 milyon), Palembang (1,4 milyon), Semerang (1,3 milyon)
Telefon Kodu
:
+62 

Endüstriyel Bitkiler
Tütün 

Ülkede bir çok önemli sigara markası uygun fiyatlarla piyasaya arz edilmiş durumdadır. Kırsal
kesimde gelir düzeyinin düşüklüğü nedeniyle elle sarılan sigaralar tercih edilmektedir. 
 
Nargile tütünü tüketimi özellikle şehirlerde artmakla birlikte genel tüketimin çok sınırlı bir
miktarını oluşturmaktadır.
 
Tütün mamullerinin dağıtımını düzenleyen yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Üreticiler
ürünlerinin modern ve geleneksel perakende satış kanallarında olabildiğince yer almasını
sağlama çabasındadır. BAT Indonesia Tbk ve yerli üretici Taru Martini piyasayı kontrol
etmektedir.
 
Endonezya’da 2008 rakamlarına göre toplam yetişkin nüfusun %30,5’i tütün mamullerini
düzenli olarak kullanmaktadır. Bu oran erkeklerde %56,1’e çıkarken, kadınlarda sadece
%5,5’dir. 2003 yılında toplam nüfusun tütün mamullerini kullanma oranı %30,9 iken
hükümetin çeşitli kampanyaları ve vergi artırımları neticesinde 2008 yılında bir azalma
meydana gelmiştir. Önümüzdeki dönemde kullanımın sınırlı düzeyde artması beklenilmektedir.
 
Hükümetin önümüzdeki dönemde sınırlı sayıda sigara karşıtı faaliyetlere girmesi
beklenmektedir. Kapalı alanlarda sigaranın yasaklanması gibi kararların alınması kısa vadede
beklenmemektedir. Hükümetin tütün mamullerinden yüksek vergi geliri elde etmesi de bu
beklentilerin sebeplerinden birisidir.
 
2011 yılında Endonezya 507,2 milyon ABD Dolarlık tütün ithalatı gerçekleştirmiş olup, Çin
%48,1’lik oranla 1. tedarikçi ülke konumundadır. Bunu sırasıyla, Brezilya (% 12), Türkiye (%
8,6), ABD (% 6) ve Hindistan (%5,9) izlemektedir.  

Makarna

Batılı tüketim tarzının ülkede yaygın hale gelmeye başlamasıyla, makarna tüketimi 
artan bir gıda ürünü olmuştur. 

Makarna piyasaya yeni giren ürün konumundadır. Piyasanın %50’si yerli üretici 
Indofood, Sukses Makmur Tbk tarafından kontrol edilmektedir. İthal markalar San 
Remo Macaroni %5, Nestle Italiana %2,5, Barilla Holding %2 pazar payına sahiptir. 
2015 yılında satışların 5.800 tona ulaşması beklenilmektedir. İthal ürünler yerli ürünlere 
göre daha pahalıdır.


Ülkede kuru makarna tüketime konu olan tek ürün konumundadır. Makarna tüketimi 
çoğunlukla şehirli halk tarafından yapılmaktadır. Burgu gibi kısa kesilmiş makarnalar en 
çok tüketilen çeşittir. İkinci olarak spagetti türü makarnalar tercih edilmektedir.
 
Endonezya’nın gelişen perakende piyasası makarnanın da içinde bulunduğu 
paketlenmiş gıda sektörünün hızla gelişmesine neden olmuştur.
 
2011 yılında Endonezya 14,8 milyon ABD Doları makarna ithalatı gerçekleştirmiştir. 
Çin(49), Avustralya(15), G.Kore(11,7), İtalya(9,5), Tayland(3,7)’dır. Türkiye’den 
Endonezya’ya 2010 yılında 172.000 ABD Doları, 2011 yılında ise 264.000 ABD Doları 
tutarında makarna ihracatı gerçekleştirilmiş olup, uzun vadede ülkemizin bu üründeki 
ihracatının artırılmasının mümkün olabileceği düşünülmektedir. Endonezya’nın makarna 
ithalatında Türkiye 10. tedarikçidir.  

Maya

Endonezya’da ekmekçilik sektörünün son yıllarda gelişmesi ve tüketicilerin farklı ekmekçilik
mamullerine ilgi göstermeye başlamış olmaları nedeniyle, ekmekçi mayasına olan talep
artmıştır. 
 
2011 yılında Endonezya 30,9 milyon ABD Doları maya ithalatı gerçekleştirmiştir. İthalat ağırlıklı
olarak Fransa(34,1), Çin(31,4), İngiltere(11,3), Brezilya(8,9) ve Malezya(3)’dan
gerçekleştirilmektedir. 2009 yılında Türkiye’den Endonezya’ya 1 milyon ABD Doları, 2010
yılında 1,4 milyon ABD Doları, 2011 yılında ise 2,1 milyon ABD Doları maya ihracatı
gerçekleştirilmiş olup, ülkemizin bu üründeki ihracatının artırılmasının mümkün olabileceği
düşünülmektedir. Endonezya’nın maya ithalatında Türkiye 7. büyük tedarikçidir.


Şekerli ve Çikolatalı Mamuller
Çikolatalı Mamuller
 
Tablet çikolatalar toplam satışların %45’ini oluşturmaktadır. Modern perakende satış dükkanlarının artışı 
neticesinde tüketimde de hızlı artış görülmektedir. Tropikal iklim ürünlerinin serin ve kuru yerlerde 
muhafazasını gerektirmektedir. Çikolatalı mamullerin şekerleme ürünlerine göre yüksek olan fiyatları bu 
ürünlerin orta ve üst gelir gruplarınca tüketimini sağlamaktadır. Ekonomik ürünler dolgu malzemeli 
bisküviler ile rekabet etmektedir. Çikolatalı ürünler özellikle bayan tüketiciler tarafından tercih 
edilmektedir. Şeker Bayramında tüketimde artış görülmektedir. Sütlü çikolatalar, siyah ve düz beyaz 
çikolataya göre tüketici tarafından tercih edilen ürünlerdir. 
 
Halkın gelirindeki artış ve modern perakende zincirinin genişlemesi ile ürün satışlarının önümüzdeki 
yıllarda artması beklenilmektedir. 2015 yılına kadar satışların miktar olarak %18 artması beklenmektedir. 
Piyasadaki en önemli üreticilerden Ceres PT pazar payı %50, Mayora Indan Tbk’nın %12,56, Cadbury 
Indonesia’nın %8,14, Garuda Food Group’un %5,58’dir.
En önemli markalar ve pazar payları Silver Queen %19,2, Beng-Beng %10,3, Delgi 7,5, Top %7,5, Cha. Cha %5,91 şeklindedir.
2011 yılında Endonezya 38,8 milyon ABD Doları çikolatalı mamuller ithalatı gerçekleştirmiştir.
Malezya (%49,2) ile ilk tedarikçidir. Diğer tedarikçiler ise sırasıyla, G.Afrika(13), Belçika(10,1),
İsviçre(4,2), ve Almanya(4,2)’dir. 2011 yılında Türkiye’den Endonezya’ya 13.000
 ABD Doları tutarında çikolatalı mamuller ihracatı gerçekleştirilmiş olup, uzun vadede ülkemizin bu üründeki ihracatının
artırılmasının mümkün olabileceği düşünülmektedir.

 Un

Endonezya un ihtiyacını tamamen ithalatla karşılamaktadır. Yeme alışkanlığı olarak noddle ön plana 
çıkmaktadır. Kahvaltıda dahil olmak üzere üç öğün şehriye tüketimi mevcuttur. Bu durum un tüketimini 
artırmaktadır.
 
Sıcak su ilavesi ile hazırlanan noddle tipi en yaygın olarak tüketilen çeşittir. Satışların %95’ini bu ürün 
oluşturmaktadır. Indofood, Sukses Makmur Tbk pazarın %74’ünü kontrol etmektedir. Tüketicide markaya 
bağımlılık bulunmaktadır. Satışların %70’i küçük bakkallar tarafından gerçekleştirilmektedir.
 
Ekmekçi mamulleri, Endonezya’da özellikle şehirlerde ara öğünlerde tüketilen ürünlerdir. Endonezya’da 
ekmek, pasta ve keklerden oluşan ekmekçi mamullerinin toplam satış hacmi 2014 yılına kadar bu 
ürünlerin toplam satış hacminin 16 trilyon Rupiah’a (1,7 milyar dolar) ulaşması beklenmektedir. 2004/09 
döneminde değer olarak yıllık ortalama %12 büyüyen ekmekçi mamulleri satış hacminin, küresel kriz 
nedeniyle tasarruf eğiliminin artması ve hammadde fiyatlarındaki artış nedeniyle 2009/14 döneminde 
yıllık ortalama %2,8 oranında artması beklenmektedir. 
Beyaz ekmek Endonezya pazarında en çok tüketilen ekmek çeşididir. 
2010 yılında Endonezya 261,2 milyon ABD Dolarlık un ithalatı gerçekleştirmiş olup, Türkiye % 49,6’lık 
oranla 1. tedarikçi ülke konumundadır. Bunu sırasıyla, Sri Lanka(37,5), Ukrayna(4), Belçika (3,9), ve 
Avustralya (2,6) izlemektedir. Türkiye'nin Endonezya’ya 2011 yılında un ihracatı bir önceki yıla göre % 
4,8 artarak 137,6 milyon ABD Doları olmuştur. 
Yaş Meyve Sebze

Narenciye

2011 yılında Endonezya 192,3 milyon ABD Doları narenciye ithalatı gerçekleştirmiştir. En çok ithalatın 
yapıldığı ülke %79,8 ile Çin’dir. Bunu sırasıyla Arjantin(5,5), Avustralya(3,8), Pakistan(3,2) ve ABD(3) 
izlemektedir. 2011 yılında Endonezya’ya Türkiye’den 156.000 ABD Doları narenciye ihracatı 
gerçekleştirilmiştir. Ancak, Endonezya’ya narenciye ihracatımızın düşük olmasına rağmen, ülkemizin bu 
üründeki ihracatı gerçekleştirilmesinin mümkün olabileceği düşünülmektedir.

Zeytinyağı

Ülkemiz İspanya ve İtalya’nın ardından Endonezya zeytinyağı pazarında üçüncü önemli tedarikçi 
konumunda bulunmakta olup, sağlıklı tüketim eğilimleri sonucu özellikle orta ve üst gelir grubunda 
zeytinyağı pazarının genişlediği görülmektedir. 
 
2005 yılında 1.400 ton olan satışlar 2010 yılında 1.700 ton olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılı satış tutarı 
189 milyar Rupiah’tır.
 
Endonezya’nın 2005/10 döneminde zeytinyağı tüketimi %19,3 oranında artmıştır. Zeytinyağı tüketimi 
2010 yılında hacim olarak %3, değer olarak %8 oranında büyümüştür. Önümüzdeki dönemde de 
tüketimin 2015 yılına kadar hacim olarak yıllık ortalama %2, değer olarak %1,5 oranında artması 
beklenmektedir.
 
2011 yılında Endonezya 4,2 milyon ABD Doları zeytinyağı ithalatı gerçekleştirmiş olup, % 54,9 oranla 
İtalya 1. tedarikçidir. Diğer tedarikçiler ise sırasıyla, İspanya(37,1), Türkiye(3,3), Avustralya(3), 
G.Kore(0,6)’dir 

ETİKETLER :  Endonezya ya ihracat , Endonezya'ya sanayi ürünleri ihracatı , Endonezya ya zeytinyağı ihracatı ,
Endonezya ya narenciye ihracatı , Endonezya ya un ihracatı , Endonezya ya maya ihracatı ,Endonezya makarna ihracatı 

Turkexim Importers Search Engine-import data,customs data,shipment records,importers,buyers,trade data,competitive intelligence