• https://www.facebook.com/importersearchengine
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905543163964
  • https://twitter.com/importersearch
  •  https://www.instagram.com/importerslist/
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
TurkExim - importers,database,list,directory
DIŞ TİCARETTE PRATİK BİLGİLER

hs codes -AZERBAIJAN

Azərbaycan Respublikası
Malların Nomenklaturası (xif
ən-ın kodu)


 Tags : Azərbaycan Respublikası,xif ən-ın kodu,malların nomenklaturası,hs code,hs codes,hts codes,Azerbaijan,
 
Tarif dərəcəsi ,gömrük idxal rüsumu , Əlavə dəyər vergisi (ƏDV)


Bölmə I. Diri heyvanlar; heyvan mənşəli məhsullar 


Bölmə II. Bitki mənşəli məhsullar


 Bölmə III. Heyvan və ya bitki mənşəli piylər və yağlar və onların parçalanması
nətəcəsində alınan məhsullar; hazır yeyinti piyləri; heyvan və ya bitki mənşəli mumlar
 Bölmə IV. Hazır ərzaq məhsulları; spirtli və spirtsiz içkilər və sirkə; tütün və tütün əvəzediciləri


 Bölmə V. Mineral məhsullar 


 
 Bölmə VI. Kimya sənayesi və onunla bağlı sənaye sahələrinin məhsulları 


Bölmə VII. Plastik kütlələr (plastmass) və onlardan hazırlanan məmulatlar; kauçuk, rezin, onlardan hazırlanan məmulatlar  Bölmə VIII. Emal olunmamış gön, aşılanmış dəri, təbii xəz və onlardan hazırlanan məhsullar; sərraclıq - yəhər məmulatları və qoşqu ləvazimatları; yol ləvazimatları, qadın çantaları və analoji mallar; heyvan bağarsığından hazırlanan məmulatlar (barama fibroinindən olan liflər istisna olmaqla)Bölmə IX. Oduncaq və ondan hazırlanan məmulatlar, ağac kömürü; mantar və ondan hazırlanan məmulatlar; kyləşdən, alfadan və digər hörmə materiallarından məmulatlar; səbət və digər hörmə məhsullarıBölmə X. Oduncaqdan və ya digər lifli sellüloz materiallardan hazırlanan kütlə; regenerasiya (bərpa) edilən kağız və karton (makulatura və tullantılar); karton, kağız və onlardan hazırlanan məmulatlarBölmə XI. Toxuculuq materialları və toxuculuq məmulatları 


Bölmə XII. Ayaqqabı, baş geyimləri, çətirlər, gün çətirləri, çəliklər, oturacaq çəliklər, qamçılar, şallaqlar və onların hissələri; emal olunmuş lələklər və onlardan hazırlanan məmulatlar; süni güllər; insan saçından məmulatlar


QRUP 64: Ayaqqabı, ketrlər və analoji məmulatlar ; onların hissələri

QRUP 65: Baş qeyimləri və onların hissələri

QRUP 66: Çətirlər , gündən qoruyucu , əl ağacları, əl ağlacları-oturacaqlar, çubuqlar, minik atları üçün qamçılar və onların hissələri

QRUP 67: Emal edilmiş lələk və quş tükü və onlardan hazırlanmış məmulatlar; süni çiçəklər, insan saçından məmulatlar


Bölmə XIII. Daş, gips, sement, asbest, slyuda və ya analoji materiallardan məmulatlar; keramika məmulatları; şüşə və ondan hazırlanan məmulatlar


 QRUP 68: Daş gips, sement, asbest,slyuda və analoji materialdan məmulatlar

QRUP 69: Keramik məmulatlar

QRUP 70: Şüşə və şüşə məmulatları


Bölmə XIV. Təbii və ya becərilmiş mirvari, qiymətli və ya azqiymətli daşlar, qiymətli metallar, üzərinə qiymətli metal çəkilmiş metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar; bijuteriya; sikkələr 

QRUP 71:  Təbii və ya süni yetişdirilmiş mirvari, qiymətli və ya azqiymətli daşlar, qiymətli metallar , qiymətli metala tutulmuş adi metallar və onlardan olan məmulatlar;bijuteriya; sikkələr

Bölmə XV. Qara metallar və onların məmulatlar

QRUP 72 : Qara metallar

QRUP 73 : Qara metallardan məmulatlar

QRUP 74: Mis və mis məmulatları

QRUP 75: Nikel və nikel məmulatları

QRUP 76: Alüminium və alüminium məmulatları

QRUP 78: Qurğuşun və qurğuşun məmulatları

QRUP 79: Sink və o sink məmulatları

QRUP 80: Qalay və qalay məmulatları

QRUP 81: Digər adi (azqiymətli) metallar, metalkeramika, onlardan hazırlanan məmulatlar

QRUP 82: Adi metallardan alət , bıçaq məmulatları,qaşıqlar , çəngəllər; onların hissələri

QRUP 83: Adi metallardan digər məmulatlar


Bölmə XVI. Maşınlar, avadanlıq və mexanizmlər; elektrotexniki avadanlıq; onların hissələri; səsyazma və səsləndirmə apparaturası, televiziya təsvirlərinin yazılması və göstərilməsi üçün apparatura, onların hissələri və ləvazimatları 

QRUP 84 : Nüvə reaktorları, qazanlar , avadanlıqlar və mexaniki cihazlar ; onların hissələri

QRUP 85 : Elektrik maşınları və avadanlıqları , onların hissələri; səyazıçı və səslən-dirici aparatlar; televiziya təsvirlərinin və səslərinin yazılması və canlandırılması üçün aparatlar ; onların hissələri və ləvazimatları


Bölmə XVII. Quru nəqliyyat vasitələri, uçan aparatlar, üzən nəqliyyat vasitələri və nəqliyyata aid olan qurğular və avadanlıqlar


QRUP 86: Dəmiryol və ya tramvay lokomotivləri , dəmiryol nəqliyyat vasitələri və dəmiryol və tramvay şəbəkələri üçün yol avadanlıqları və qurğuları; bütün növlərdən olan (elektromexaniki də daxil olunmaqla) siqnal avadanlıqları

QRUP 87 : Quru nəqliyyatı vasitələri, dəmiryol və ya tramvay nəqliyyat vasitələrindən başqa ; onların hissələri və ləvazimatları

QRUP 88: Uçan aparatlar , kosmik aparatlar , onların hissələri

QRUP 89: Gəmilər , qayıqlar və digər üzən vasitələr


 Bölmə XVIII. Optik, fotoqrafik, kinematoqrafiya, ölçü, nəzarət, ən dəqiq,
tibbi və ya cərrahiyyə alətləri və aparatları; hər növ saatlar; musiqi alətləri; onların hissələri və ləvazimatları


QRUP 90 : Oprik, fotoqrafiya, kinematoqrafiya,ölçü,nəzarət, ən dəqiq tibbi və ya cərrahi cihaz və aparatlar; onların hissələri və ləvazimatları

QRUP 91: Bütün növlərdən olan saatlar və onların hissələri

QRUP 92: Musiqi alətləri; onların hissələri və ləvazimatları

Bölmə XIX. Silah və sursat; onların hissələri və ləvazimatları

QRUP 93: Silah və döyüş sursatları; onların hissələri və ləvazimatları 

Bölmə XX. Müxtəlif sənaye malları 

 QRUP 94: Mebel: yataq ləvazimatları, döşəklər ,döşək əsasları , divan yastıqları və analoji doldurulma mebel ləvazimatları; başqa yerdə adı göstərilməmiş işıqlandırma cihazları və onların hissələri; işıq göstəriciləri, tablolar və analoji məmulatlar; yığma inşaat konstruksiyaları

QRUP 95: Oyuncaqlar ,oyunlar və idman avadanlıqları; onların hissələri və ləvazimatları

QRUP 96: Müxtəlif hazır məmulatlar


 Bölmə XXI. İncəsənət əsərləri, kolleksiya əşyaları və antikvariat

 QRUP 97: İncəsənət əsərləri, kolleksiya əşyaları və antikvariat


Yorumlar - Yorum Yaz

Dış Ticaret Haberleri    

Turkexim Importers Search Engine-import data,customs data,shipment records,importers,buyers,trade data,competitive intelligence