• https://www.facebook.com/importersearchengine
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905543163964
  • https://twitter.com/importersearch
  •  https://www.instagram.com/importerslist/
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
TurkExim - importers,database,list,directory

malların nomenklaturası,xif ən-ın,bölmə 2,Qrup 08

QRUP 08 : Yeməli meyvələr və fındıq;sitrus və

bostan bitkilərinin qabıqları və toxum qabıqcıqları

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT  GÖMRÜK  KOMİTƏSİ


XİF ƏN-ın kodu Mal mövqelərinin adları

 0801  Hindqozu (kokos qozu), Braziliya fındığı, keşyü fındığı, təzə və ya qurudulmuş, qabıqla və ya qabıqsız, qabığı təmizlənmiş və ya təmizlənməmiş:

 - kokos qozu (Hind qozu):
 0801 11 000 0 - - qurudulmuş  » gömrük idxal rüsumu :%15 » Əlavə dəyər vergisi (ƏDV) :%18 
 0801120000 - - DAXİLİ QİŞALI (ENDOKARB)

 0801 19 000 0  -- digərləri
 - braziliya fındığı:
 0801 21 000 0  -- qabıqlı
 0801 22 000 0  -- qabığı təmizlənmiş
 - keşyü fındığı:
 0801 31 000 0  -- qabıqlı
 0801 32 000 0  -- qabığı təmizlənmiş
 0802  Başqa qoz-fındıq, təzə və ya qurudulmuş, qabığı təmizlənmiş və ya təmizlənməmiş, qabıqla və ya qabıqsız:
 - badam:
 0802 11  -- qabıqlı:
 0802 11 100 0  --- acı
 0802 11 900 0  --- digəri
 0802 12  -- qabığı təmizlənmiş:
 0802 12 100 0  --- acı
 0802 12 900 0  --- digəri
 - meşə fındığı (Corylus spp.):
 0802 21 000 0  -- qabıqlı
 0802 22 000 0  -- qabığı təmizlənmiş
 - qoz:
 0802 31 000 0  -- qabıqlı
 0802 32 000 0  -- qabığı təmizlənmiş
 0802 40 000 0  - şabalıd (Castanea spp)
 0802 50 000 0  - püstə
 0802 90  - digərləri:
 0802 90 200 0  -- areka (və ya betel), kola fındığı və pekan fındığı
 0802 90 500 0  -- sidr qozu
 0802 90 600 0  -- makadami qozu
 0802 90 850 0  -- digərləri
 0803 00  Banan, cənnət bananı (plantayn) daxil olmaqla, təzə və ya qurudulmuş:
 - təzə:
 0803 00 110 0  -- cənnət bananı (plantayn)
 0803 00 190 0  -- digərləri
 0803 00 900 0  - qurudulmuş
 0804  Xurma, əncir, ananas, avokado, quayava, manqo və manqostan (qarsiniya), təzə və ya qurudulmuş:
 0804 10 000 0  - xurma
 0804 20  - əncir:
 0804 20 100 0  -- təzə
 0804 20 900 0  -- qurudulmuş
 0804 30 000 0  - ananaslar
 0804 40 000 0  - avokado
 0804 50 000 0  - quayava, manqo və manqostan (qarsiniya)
 0805  Sitrus meyvələri, təzə və ya qurudulmuş:
 0805 10  - portağal:
 -- şirin portağal, təzə:
 0805 10 100 0  --- qırmızı və yarıqırmızı
 --- digərləri:
 0805 10 300 0  ---- Navel, Navelin, Navelat, Salustiana, Verna, gec yetişən Valensiya, Malteza, Şamoutis, Ovalis, Trovita və Qamlin növləri
 0805 10 500 0  ---- digərləri
 0805 10 800 0  -- digərləri
 0805 20  - mandarinlər (tanjerinlər və satsuma daxil olmaqla); klementinlər, vilkinqlər və analoji sitrus hibridləri:
 0805 20 100 0  -- klementinlər
 0805 20 300 0  -- monreal və satsuma
 0805 20 500 0  -- mandarinlər və vilkinqlər
 0805 20 700 0  -- tanjerinlər
 0805 20 900 0  -- digərləri
 0805 40 000 0  - qreypfrutlar
 0805 50  - limonlar (Citrus limon, Citrus limonum) və laymalar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):
 0805 50 100 0  -- limonlar (Citrus limon, Citrus limonum)
 0805 50 900 0  -- laymalar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
 0805 90 000 0  - digərləri
 0806  Üzüm, təzə və ya qurudulmuş:
 0806 10  - təzə:
 0806 10 100 0  -- süfrə növləri
 0806 10 900 0  -- digərləri
 0806 20  - qurudulmuş:
 -- netto çəkisi 2 kq-dan çox olmayan ilkin bağlamada:
 0806 20 110 0  --- korinka
 0806 20 120 0  --- sultan
 0806 20 180 0  --- digəri
 -- digəri:
 0806 20 910 0  --- korinka
 0806 20 920 0  --- sultan
 0806 20 980 0  --- digəri
 0807  Qovun (qarpız daxil olmaqla) və papaya, təzə:
 - qovun (qarpız daxil olmaqla):
 0807 11 000 0  -- qarpızlar
 0807 19 000 0  -- digərləri
 0807 20 000 0  - papaya
 0808  Almalar, armudlar və heyvalar, təzə:
 0808 10  - almalar:
 0808 10 100 0  -- sidr istehsalı üçün, qalama (qabsız), sentyabrın 16-dan dekabrın 15-dək
 -- digərləri:
 0808 10 200 0  --- Qolden Delişes sortu
 0808 10 500 0  --- Qranni Smit sortu
 0808 10 900 0  --- digərləri
 0808 20  - armudlar və heyvalar:
 -- armudlar:
 0808 20 100 0  --- perri sidrinin (armud sidrinin) istehsalı üçün, qalama (qabsız), avqustun 1-dən dekabrın 31-dək
 0808 20 500 0  --- digərləri
 0808 20 900 0  -- heyva
 0809  Ərik, albalı və gilas, şaftalı (nektarinlər daxil olmaqla), gavalı və göyəm, təzə:
 0809 10 000 0  - ərik
 0809 20  - albalı və gilas:
 0809 20 050 0  --turş albalı (Prunus cerasus)
 0809 20 950 0  -- digəri
 0809 30  - şaftalı, nektarinlər daxil olmaqla:
 0809 30 100 0  -- nektarinlər
 0809 30 900 0  -- digərləri
 0809 40  - gavalı və göyəm:
 0809 40 050 0  -- gavalı
 0809 40 900 0  -- göyəm
 0810  Digər meyvələr, təzə:
 0810 10 000 0  - çiyələk və bağ çiyələyi
 0810 20  - moruq, böyürtkən, tut (giləmeyvəsi və ya çəkil) və loqanov giləmeyvəsi:
 0810 20 100 0  -- moruq
 0810 20 900 0  -- digərləri
 0810 30  - qara, ağ və ya qırmızı qarağat və krıjovnik:
 0810 30 100 0  -- qara qarağat
 0810 30 300 0  -- qırmızı qarağat
 0810 30 900 0  -- digərləri
 0810 40  - quşüzümü, qaragilə və Vaccinium növlü qeyri giləmeyvələr:
 0810 40 100 0  -- mərsin, (Vaccinium vitsidaea növlü bitkilərin meyvələri)
 0810 40 300 0  -- Vaccinium myrtillus növlü bitkilərin meyvələri
 0810 40 500 0  --Vaccinium macrocarpon və Vaccinium corymbosum növlü bitkilərin meyvələri
 0810 40 900 0  -- digərləri
 0810 50 000 0  - kivi
 0810 60 000 0  - durian
 0810 90  - digərləri:
 0810 90 300 0  -- tamarind, anakardiya (akaju), liçi, cekfrut (çörək ağacının meyvəsi), sapodilla
 0810 90 400 0  -- passiflora (strastosvet), karambola və pitayya
 0810 90 950 0  -- digərləri
 0811  Meyvə və qoz-fındıq (təzə və ya suda, yaxud buğda bişirilmiş və ya bişirilməmiş), dondurulmuş, şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə etməklə və ya etməməklə:
 0811 10  - çiyələk və bağ çiyələyi:
 -- şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə etməklə:
 0811 10 110 0  --- 13 kütlə %-dən çox şəkər tərkibi ilə
 0811 10 190 0  --- digərləri
 0811 10 900 0  -- digərləri
 0811 20  - moruq, böyürtkən, tut(meyvəsi və çəkil), loqanov giləmeyvəsi, qara, ağ və ya qırmızı qarağat və firəng üzümü:
 -- şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə etməklə:
 0811 20 110 0  --- 13 kütlə%-dən çox şəkər tərkibi ilə
 0811 20 190 0  --- digərləri
 -- digərləri:
 0811 20 310 0  --- moruq
 0811 20 390 0  --- qara qarağat
 0811 20 510 0  --- qırmızı qarağat
 0811 20 590 0  --- böyürtkən və tut (meyvəsi və çəkil)
 0811 20 900 0  --- digərləri
 0811 90  - digərləri:
 -- şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə etməklə:
 --- tərkibi 13 kütlə %-dən çox şəkər ilə:
 0811 90 110 0  ---- tropik meyvələr və tropik qoz-fındıq
 0811 90 190 0  ---- digərləri
 --- digərləri:
 0811 90 310 0  ---- tropik meyvələr və tropik qoz-fındıq
 0811 90 390 0  ---- digərləri
 -- digərləri:
 0811 90 500 0  --- Vaccinium myrtillus növlü bitkilərin meyvələri
 0811 90 700 0  ---Vaccinium myrtilloides və Vaccinium angustifolium növlü bitkilərin meyvələri
 --- albalı və gilas:
 0811 90 750 0  ---- turş albalı (Prunus cerasus)
 0811 90 800 0  ---- digərləri
 0811 90 850 0  --- tropik meyvələr və tropik qoz-fındıq
 0811 90 950 0  --- digərləri
 0812  Meyvələr və qoz-fındıq, qısa müddətli saxlanma üçün konservləşdirilmiş (məsələn, kükürd qazı ilə, duzlu və ya kükürdlü suda, yaxud başqa müvəqqəti konservləşdirici məhlulda), lakin belə halda yeməkdə bilavasitə istifadə üçün yararlı olmayan:
 0812 10 000 0  - albalı və gilas
 0812 90  - digərləri:
 0812 90 100 0  -- əriklər
 0812 90 200 0  -- portağallar
 0812 90 300 0  -- papayya
 0812 90 400 0  -- Vaccinium myrtillus növlü bitkilərin meyvələri
 0812 90 500 0  -- qara qarağat
 0812 90 600 0  -- moruq
 0812 90 700 0  -- quayyava, manqo, manqostan (qarsiniya), tamarind, anakardiya (akaju), liçi, cekfrut (çörək ağacı meyvəsi), sapodilla, passiflora (strastosvet), karambola, pitayya və tropik qoz-fındıq
 0812 90 990 0  -- digərləri
 0813  Qurudulmuş meyvələr, 0801-0806 mal mövqeyində təsnif edilən meyvələrdən başqa; bu qrupda təsnif edilən qurudulmuş meyvə və qozların qarışıqları:
 0813 10 000 0  - əriklər
 0813 20 000 0  - qara gavalı
 0813 30 000 0  - almalar
 0813 40  - digər meyvələr:
 0813 40 100 0  -- şaftalı, nektarinlər daxil olmaqla
 0813 40 300 0  -- armudlar
 0813 40 500 0  -- papayya (papayas)
 0813 40 600 0  -- tamarind
 0813 40 700 0  -- anakardiya (akaju), liçi, cekfrut (çörək ağacı meyvəsi), sapodilla, passiflora (strastosvet), karambola və pitayya
 0813 40 950 0  -- digərləri
 0813 50  - bu qrupda təsnif edilən quru meyvə və qozların qarışıqları:
 -- qurudulmuş meyvələrdən hazırlanan meyvə salatları 0801-0806 mal mövqelərinin meyvələrindən başqa:
 --- qara gavalısız:
 0813 50 120 0  ---- papayadan, tamarinddən, anakardiyadan (akaju), liçidən, cekfrutdan (çörək ağacı meyvəsi), sapodilladan, passifloradan (strastosvet), karamboladan, pitayyadan
 0813 50 150 0  ---- digərləri
 0813 50 190 0  --- qara gavalı ilə
 -- yalnız 0801 və 0802 mal mövqeylərinin qurudulmuş meyvələrindən ibarət olan qarışıqlar:
 0813 50 310 0  --- tropik qoz-fındıqdan
 0813 50 390 0  --- digərləri
 -- başqa qarışıqlar:
 0813 50 910 0  --- qara gavalısız və ya əncirsiz
 0813 50 990 0  --- digərləri
 0814 00 000 0  Sitrus və ya qovun qabıqları (qarpız qabıqları daxil olmaqla), təzə, dondurulmuş, qurudulmuş və ya duzlu suda, yaxud kükürdlü suda və ya başqa müvəqqəti konservləşdirici məhlulda az müddətli saxlanma üçün konservləşdirilmişTurkexim Importers Search Engine-import data,customs data,shipment records,importers,buyers,trade data,competitive intelligence