GönderenKonu:  (Okunma sayısı defa)

 • Ziyaretci
 • İleti:
 • Üyelik Tarihi:
Cash In Advance
Tarih : 20-01-2013 Saat : 00:32

Cash In Advance Nedir


idareci

 • Site Yöneticisi
 • İleti: 668
 • Üyelik Tarihi:
Pazar Araştırması Nasıl Yapılır?
Tarih : 20-02-2015 Saat : 12:11
DIŞ TİCARET HEDEF PAZAR ARAŞTIRMASI 

 • Dış Ticaret Pazar Araştırması Nasıl Yapılır ?
 • Dış Ticarette Pazar Araştırması Aşamaları Nelerdir ?
 • Dış Ticarette Pazar Araştırması Yapmanın Faydaları Nelerdir ?
 • Örnek Pazar Araştırmaları

Dış Ticaret Pazar Araştırması Nasıl Yapılır ?


İhracata yeni başlayacak ve yeni pazarlar arayan firmalar için, dış pazar araştırması

yapmak ihracat pazarlama planının oluşturulmasında en önemli adımlardan bir tanesidir.İthalat ve İhracat işlemlerine konu olan mal ve hizmetler gümrük tarife istatistik pozisyonu koduna

(eşyanın tarife kodu) göre sınıflandırılır. Gtip kodu olarak kısaltılan bu kodlar, dış ticaret istatistiklerinin

oluşturulmasında ,hedef pazarların tespitinde ve ithalatçı firma bilgilerine ulaşmada önemli role sahiptir.

Pazar araştırmasına başlamadan önce ihrac etmek istediğimiz eşyanın 12'li gtip kodunu tam olarak tespit etmeliyiz. 


Dış Ticarette Pazar Araştırması Aşamaları Nelerdir ?


İhracat pazar araştırması ,hedef pazarların istek ve ihtiyaçlarının tespiti,bu istek

ve ihtiyaçlara yönelik masabaşı ve alan araştırmasının yapılması,araştırma planının geliştirilmesi ,verilerin

toplanması ,verilen analizi ve yorumlanması ve sonuçların rapor edilmesi aşamalarından oluşur.

Dış ticarette Pazar Araştırması Yapmak Bize Hangi Faydaları Sağlayacaktır?

 • Hedef pazarlara odaklanma
 • Satış potansiyeli ve pazar payı 
 • Karlılık oranı
 • Ürün fiyatı ve fiyat seviyesi  
 • Dağıtım kanalları
 • Maliyetler
 • Rakipler 

Örnek Dış Ticaret Pazar Araştırma Raporları


Örnek gtip numaralarına göre pazar araştırma raporlarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Firmaların talep etmesi durumunda hedef pazar araştırması ve potansiyel alıcıların

tespiti ücret karşılığında TurkExim uzmanları tarafından özel olarak yapılmaktadır. 


Bu hizmetimiz hakkında ilgi almak ve başvuru için
lütfen info@ithalatihracat.biz  

e-posta adresimizden bize ulaşabilirsiniz.  


Etiketler : pazar araştırması,dış ticaret,pazar araştırmaları,gtip pazar araştırmaları,uluslararası pazar araştırması

idareci

 • Site Yöneticisi
 • İleti: 668
 • Üyelik Tarihi:
İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ
Tarih : 08-03-2016 Saat : 19:18

Etiketler : ihracatı ön izne bağlı ürünler 2015,ihracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin tebliğ 2015
Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞDE

(İHRACAT 96/31) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2009/11)

 MADDE 1 – 19/9/1996 tarihli  ve 22762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 96/31
sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan (EK:1) İhracı Yasak Mallar Listesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğ ekinde yer alan (EK:2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


  MADDE 3 –
 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. EK 1/İHRACI YASAK MALLAR LİSTESİ

 

MADDE

YASAL DAYANAK 

1-Kültür ve tabiat varlıkları (Eski eserler)

23/07/1983 tarih ve 18113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu”

2-Hint keneviri

24/06/1933 tarih ve 2435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 2313 sayılı “Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun”

3-Tütün tohumu ve fidesi

04/12/2002 tarih ve 24956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan “Tütün Üretimi, Üretici Tütünlerinin Pazarlanması, İç ve Dış Ticareti, Denetimi ve Tütün Eksperliği ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”

4-İhracı ön izne bağlı mallar listesinde yer alan türler hariç bütün av ve yaban hayvanları (canlı ve cansız olarak ve tanınabilir en küçük parçaları ile bunlardan mamul konfeksiyon)

13/4/1990 tarih ve 20491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 08/03/1990 tarih ve 90/234 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

5-Ceviz, dut, kiraz, armut, erik, porsuk, dışbudak, karaağaç ve ıhlamur adlı ağaç türlerinin kütük, tomruk, kereste, kalas ve taslak olarak ihracı

11/05/1974 tarih ve 14883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 24/4/1974 tarih ve 7/8186 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

6-Doğadan toplanan doğal çiçek soğanları

06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı

7-Odun ve odun kömürü (Meyve kabuklarından üretilen mangal kömürü hariç)

06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı

8-Sığla (liquidambar orientalis)

06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı

9-Yalankoz (pterocarya carpinifolia)

06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı

10-Datça hurması (Phoenix the ophrasti crenter)

06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı

11-Zeytin (tescili yapılmış ve Milli Çeşit Listesi’nde yayımlanmış olan çeşitlerinin yurt içinde sertifikalandırılmış olanları hariç), incir, fındık, antep fıstığı, asma (sultani çekirdeksiz) fidanları

06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı

             ”

             

 


EK 2/İHRACI ÖN İZNE  BAĞLI MALLAR LİSTESİ

 

MADDE

İZNİ VEREN KURUM

YASAL DAYANAK 

1-Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojiler

Milli Savunma Bakanlığı

03/07/2004 tarih ve 25511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 5201 sayılı “Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun”un 4üncü maddesi gereği her yıl revize edilerek Resmi Gazete’de yayımlanan “Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste”

2-Afyon ve haşhaş kellesi

Sağlık Bakanlığı

24/06/1933 tarih ve 2435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 2313 sayılı “Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun”

3-Uyuşturucu maddeler ve 1972 tarihli Protokolle değiştirilen 1961 tarihli Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi, 1971 tarihli Psikotrop Maddelere İlişkin Sözleşme ve 1988 tarihli Uyuşturucu vePsikotrop Maddelerin Yasadışı Trafiğinin Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi kapsamındaki mallar

Sağlık Bakanlığı

24/06/1933 tarih ve 2435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 2313 sayılı “Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun” ve 1972 tarihli Protokolle değiştirilen 1961 tarihli “Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi”, 1971 tarihli “Psikotrop Maddelere İlişkin Sözleşme” ve 1988 tarihli “Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Trafiğinin Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi”

4-Tehlikeli Atıkların SınırlarötesiTaşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi Kapsamındaki mallar

Çevre ve Orman Bakanlığı

15/5/1994 tarih ve 21935 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 07/03/1994 tarih ve 94/5419 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmış “Tehlikeli Atıkların SınırlarötesiTaşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkinBasel Sözleşmesi”

5-Yaban domuzu, kurt, çakal, tilki, sansar, porsuk ile yılanlar, kaplumbağa ve kertenkelelerin canlı ve cansız halde ve bunların tanınabilir parçaları ile bunlardan mamul konfeksiyon

Çevre ve Orman Bakanlığı

13/04/1990 tarih ve 20491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 08/03/1990 tarih ve 90/234 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

6-Gübreler (Kimyevi gübreler hariç)

Tarım ve KöyişleriBakanlığı

13/01/1965 tarih ve 11905 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 19/12/1964 tarih ve 6/4090 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 27/12/1924 tarih ve 2/1771 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı

7-Tohumluklar

(Orman ağacı tohumları ve diğer yetiştirme materyalleri hariç)

Tarım ve KöyişleriBakanlığı

08/11/2006 tarih ve 26340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan  5553 sayılı “Tohumculuk Kanunu”

8-Ankara (Tiftik) keçisi

Tarım ve KöyişleriBakanlığı

10/03/2001 tarih ve 24338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 4631 sayılı “Hayvan Islahı Kanunu”

9- Su ürünlerinden su ürünleri avcılığını düzenleyen esaslar çerçevesinde avlanması tamamen yasak olan cins ve nitelikteki su ürünleri

Tarım ve KöyişleriBakanlığı

04/04/1971 tarih ve 13799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 1380 sayılı “Su Ürünleri Kanunu”, 10/03/1995 tarih ve 22223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan “Su Ürünleri Yönetmeliği”, “Su Ürünleri Yönetmeliği” kapsamında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğler

10-Yarış atları

Tarım ve KöyişleriBakanlığı

10/03/2001 tarih ve 24338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan “Hayvan Islahı Kanunu”

11-Yem Kanunu kapsamına giren yemler

Tarım ve KöyişleriBakanlığı

07/06/1973 tarih ve 14557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 1734 sayılı “Yem Kanunu”

12-Veteriner İlaçları 

Tarım ve KöyişleriBakanlığı

1262 sayılı “İspençiyarı ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununa Yeniden Bazı Hükümler İlavesine Dair 3490 sayılı Kanun”

13-İhracatı kotayla veya başka herhangi bir kayıtla sınırlandırılan doğal çiçek soğanları

Tarım ve KöyişleriBakanlığı

06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı

14-Damızlık büyük ve küçük başhayvan

Tarım ve KöyişleriBakanlığı

10/03/2001 tarih ve 24338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 4631 sayılı “Hayvan Islahı Kanunu”

15-Doğa Mantarı

(Sadece AB üyesi ülkelere yönelik ihracat için)

Tarım ve KöyişleriBakanlığı

06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı

16-Mavi yüzgeçli orkinos (thynusthunnus) (canlı, taze soğutulmuş, dondurulmuş veya işlenmiş)

Tarım ve KöyişleriBakanlığı

06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı

17-Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamındaki mallar

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

13/09/2007 tarih ve 26642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan “Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belgenin Verilmesine İlişkin Yönetmelik” ve “Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belgenin Verilmesine İlişkin Yönetmelik Kapsamına Giren Eşya Kalemlerini Belirten “Nükleer Transfer Uyarı Listesi” ve “Nükleer Çift Kullanımlı Eşya Listesi”ne İlişkin Tebliğ” (TAEK/NGD:2007/1)

18-Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi Ekipman, Yazılım ve Teknoloji Ek’iDahilindeki Malzemeler

Milli Savunma Bakanlığı

03/07/2004 tarih ve 25511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 5201 sayılı “Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun”un 4üncü maddesi gereği her yıl revize edilerek Resmi Gazete’de yayımlanan “Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste”

19- Şeker

T.C. Şeker Kurumu

19/04/2001 tarih ve 24378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 4634 sayılı “Şeker Kanunu”

20- Orman ağacı tohumları ve diğer yetiştirme materyalleri

Çevre ve Orman Bakanlığı

08/05/2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 4856 sayılı “Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”, 08/11/2006 tarih ve 26340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 5553 sayılı “Tohumculuk Kanunu”

 

21- 87/12028 Karar sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük kapsamına giren patlayıcı maddeler (harp silah ve mühimmatı hariç)

İçişleri Bakanlığı

18/05/1955 tarih ve 9009 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 6551 sayılı “Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatının ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkındaki Kanun”, 87/12028 Karar sayılı “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük”, 2001/2443 Karar sayılı Tüzük

 

22- Zeytin fidanı  (tescili yapılmış ve

Milli Çeşit Listesi’nde

yayımlanmış olan çeşitlerinin

yurt içerisinde sertifikalandırılmış olanları)

Tarım ve KöyişleriBakanlığı

06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı

23- Wassenaar Düzenlemesi

Mühimmat

Listesi Kapsamındaki Malzemeler

Milli Savunma Bakanlığı

03/07/2004 tarih ve 25511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 5201 sayılı “Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde

Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun”un 4üncü maddesi gereği her yıl revize edilerek Resmi Gazete’de yayımlanan “Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste”

24- Yaprak tütün, tütün döküntüleri

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

09/01/2002 tarih ve 24635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 4733 Sayılı “Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”

         


idareci

 • Site Yöneticisi
 • İleti: 668
 • Üyelik Tarihi:
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 2006/7)
Tarih : 08-03-2016 Saat : 19:32

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 2006/7)


 Etiketler : ihracı kayda bağlı mallar ne demek,ihracı kayda bağlı mallar listesi


 MADDE 1- (1) 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Karan'nın 3 üncü maddesinin (c) bendine istinaden, ihracı kayda bağlı  mallar, bu Tebliğin ekinde yer alan listede sıralanmıştır.

MADDE 2- (1)Bu Tebliğin ekinde yer alan listede sıralanmış bulunan malların ihracı, İhracat Yönetmeliğinin 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Yürürlük

MADDE 3-  (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.  

EK  

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİ

1- Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisine tabi maddelerin ihracı,

2- Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödeme yapılan maddelerin ihracı,

3- Ülkemizde kredi karşılığı kurulan tesislerin bedelinin malla geri ödenmesine ilişkin özel hesaplar çerçevesinde ihracat,

4-Ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasındaki doğalgaz anlaşması çerçevesinde ihracat,

5- Ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan kısıtlama kapsamındaki maddelerin ihracı,

6- Birleşmiş Milletler Kararları uyarınca ekonomik yaptırım uygulanan ülkelere ihracat,

7-18/12/1994 tarihli ve 22145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metotlarla Üretilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında sertifikayı haiz mallar,

8-İşlem görmemiş zeytinyağı ve işlem görmüş dökme veya varilli zeytinyağı,

9-Meyan kökü,

10-Ham lületaşı ve taslak pipo,

11-Ozon tabakasının korunmasına dair Viyana Sözleşmesi ile bu sözleşmeye ait Protokoller ve değişiklikler kapsamındaki malların sadece söz konusu düzenlemelere taraf ülkelere yönelik ihracatı,

12-Torba, çuval ve kutulu halde işlem görmemiş zeytin,

13-Orijinal bağırsak,

14-Canlı koyun, kıl keçisi, büyükbaş hayvan,

15-Dökme halde kapya cinsi kırmızı biber (konik biber),

16-Ham zeytin (fermantasyonu tamamlanmamış),

17- Bakır ve çinko hurda ve döküntüleri,

18-Beyaz Mermer (Gtip No Ham ve Kabaca Yontulmuş- 2515.11.00.00.11), Renkli ve Damarlı Mermer (Ham ve Kabaca Yontulmuş- 2515.11.00.00.12), Oniks (Ham ve Kabaca Yontulmuş- 2515.11.00.00.13), Traverten (Ham ve Kabaca Yontulmuş- 2515.11.00.00.14), Diğerleri (Ham ve Kabaca Yontulmuş-2515.11.00.00.19),

19-Çimento ( Gtip No 2523.21, Gtip no 2523.29, Gtip no 2523.30, 2523.90), 

20- Kornişonlar (Gtip no 0707.00.90.00.00),  

21- Çam Fıstığı (İç Çam Fıstığı Hariç),

22-Buğday ve mahlut (GTİP No:10.0l), Kara Buğday (GTİP No:1008.10), Buğday ve çavdar melezi (GTİP No: 1008.90.10),    

23-Mercimekler (GTİP No:0713.40),

24- (Değişik 30/09/2010-27715 RG) Arpa (GTİP No: 1003), Mısır (GTİP No: 1005),

25- (Değişik 21/04/2011-27912 RG) Geri Kazanılmış Kağıt veya Karton Döküntü, Kırpıntı ve Hurdaları (GTİP No: 4707), Alüminyum Döküntü ve Hurdaları (GTİP No: 7602).

26 – Kromlu deriler (GTİP No: 4104.11, 4104.19, 4105.10, 4106.21)


idareci

 • Site Yöneticisi
 • İleti: 668
 • Üyelik Tarihi:
TAREKS TAAHHÜTNAMESİ örneği
Tarih : 03-06-2016 Saat : 18:50

TAREKS TAAHHÜTNAMESİ ÖRNEĞİ

Etiketler : tareks taahhütnamesi örneği,dış ticarette risk esaslı kontrol sistemi (tareks) taahhütname örneği  

 

  

                                                                                                                                                                                               .../.../.....

 

TAREKS TAAHHÜTNAMESİ  

 

29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) kapsamında, aşağıda kimlik bilgileri verilen kişinin nitelikli elektronik imza veya mobil imza ile yapacağı her türlü işlemden, aşağıda belirtilen tarihler itibarıyla …………………… vergi numaralı ve ………………………………………………………………… unvanlı firmamızın sorumlu olacağını kabul ve taahhüt ederim.

 

 

                                                                                                             (Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya Kişilerin ad soyadı ve imzaları)

                                                                                                            (Firma Kaşesi)

 

TAAHHÜDÜN BAŞLANGIÇ TARİHİ              : GÜN/AY/YIL

TAAHHÜDÜN BİTİŞ TARİHİ              : GÜN/AY/YIL

 

T.C. KİMLİK NO              :

ADI SOYADI              :

BABA ADI              :

ANNE ADI              :             

DOĞUM YERİ              :

DOĞUM TARİHİ              :

CİNSİYETİ              :

NÜFUSA KAYITLI

OLDUĞU İL/İLÇE              :

CİLT NO              :

AİLE SIRA NO              :

SIRA NO              :

 

 

İşbu Taahhütname altındaki imzanın şahıs ve kimliği ibraz ettiği ……….. Nüfus Müdürlüğünce ……….. nedeni ile, ……… tarih, ………. kayıt, ……. seri ve ……… sicil numarası ile verilme fotoğraflı Nüfus Cüzdanına (veya başka belge) göre; ……. ili, ……. ilçesi, ……… mahalle/köyü ….. cilt, …… aile sıra ve ….. sıra numaralarında kayıtlı bulunan ……… ile …….. oğlu ……… (doğum yeri) ve ……….(doğum tarihi)  doğumlu ………..’a ait olup dairemde (veya işlerinin yoğunluğu nedeniyle daireye gelemediğinden mahallinde) imzaladığını onaylarım. (Tarih)

 

 

                                                                                                                    (Noter Kaşesi, Noterin adı ve imzası)

 

 

 

DAYANAK:

………… Noterliğinden  ……… tarih ve …… yevmiye no ile onaylı imza sirkülerine göre ……………………………………….. (firmanın ismi) şirketini ………………’ın (eğer birden fazla kişi ise bunların ismi) münferiden/müştereken temsil ve ilzama yetkili olduğu görüldü.