GönderenKonu: CAPITOLUL 25  (Okunma sayısı 228 defa)

idareci

  • Site Yöneticisi
  • İleti: 668
  • Üyelik Tarihi:
CAPITOLUL 25
Tarih : 16-05-2016 Saat : 12:49
SECȚIUNEA V - PRODUSE MINERALE

CAPITOLUL 25 - SARE; SULF; PĂMÂNTURI ȘI PIETRE; IPSOS, VAR ȘI CIMENT

2501 00 Sare (inclusiv sarea de masă și sarea denaturată) și clorura de sodiu pură, chiar sub formă de soluție apoasă sau cu adaos de agenți antiaglomeranți sau agenți care asigură o bună fluiditate; apă de mare
2501 00 10- Apă de mare și ape care provin din saline
- Sare (inclusiv sarea de masă și sarea denaturată) și clorura de sodiu pură, chiar sub formă de soluție apoasă sau cu adaos de agenți antiaglomeranți sau agenți care asigură o bună fluiditate
2501 00 31-- Destinate transformării chimice (separarea Na de Cl) pentru fabricarea altor produse
-- Altele
2501 00 51--- Denaturate sau destinate altor utilizări industriale (inclusiv pentru rafinare), cu excepția conservării sau preparării produselor destinate alimentației umane sau animale
--- Altele
2501 00 91---- Sare destinată alimentației umane
2501 00 99---- Altele
2502 00 00 Pirite de fier neprăjite
2503 00 Sulf de orice fel, cu excepția sulfului sublimat, a sulfului precipitat și a sulfului coloidal
2503 00 10- Sulf brut și sulf nerafinat
2503 00 90- Altele
2504 Grafit natural
2504 10 00- Sub formă de pulbere sau foițe
2504 90 00- Altele
2505 Nisipuri naturale de orice fel, chiar colorate, cu excepția nisipurilor metalifere de la capitolul 26
2505 10 00- Nisipuri silicioase și nisipuri cuarțoase
2505 90 00- Alte nisipuri
2506 Cuarț (altul decât nisipurile naturale); cuarțite, chiar degroșate sau simplu debitate cu ferăstrăul sau prin alt procedeu, în blocuri sau în plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară
2506 10 00- Cuarț
2506 20 00- Cuarțite
2507 00 Caolin și alte argile caolinice, chiar calcinate
2507 00 20- Caolin
2507 00 80- Alte argile caolinice
2508 Alte argile (cu excepția argilelor expandate de la poziția 6806), andaluzit, cianit, silimanit, chiar calcinate; mulit; pământuri de șamotă și de cărămizi silicioase
2508 10 00- Bentonită
2508 30 00- Argile refractare
2508 40 00- Alte argile
2508 50 00- Andaluzit, cianit și silimanit
2508 60 00- Mulit
2508 70 00- Pământuri de șamotă sau de cărămizi silicioase
2509 00 00 Cretă
2510 Fosfați de calciu naturali, fosfați aluminocalcici naturali și cretă fosfatică
2510 10 00- Nemăcinate
2510 20 00- Măcinate
2511 Sulfat de bariu natural (baritină); carbonat de bariu natural (witherit), chiar calcinat, altele decât oxidul de bariu de la poziția 2816
2511 10 00- Sulfat de bariu natural (baritină)
2511 20 00- Carbonat de bariu natural (witherit)
2512 00 00 Făină silicioasă fosilă (de exemplu, kieselgur, tripolit și diatomit) și alte pământuri silicioase similare, cu o densitate aparentă de maximum 1, chiar calcinate
2513 Piatră ponce; emeri (piatră de șlefuit), corindon natural, granat natural și alte abrazive naturale, chiar tratate termic
2513 10 00- Piatră ponce
2513 20 00- Emeri (piatră de șlefuit), corindon natural, granat natural și alte abrazive naturale
2514 00 00 Ardezie, chiar degroșată sau simplu debitată prin tăiere cu ferăstrăul sau prin alt procedeu, în blocuri sau în plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară
2515 Marmură, travertin, ecausin și alte pietre calcaroase pentru cioplit sau pentru construcții având o densitate aparentă de minimum 2,5 și alabastru, chiar degroșate sau simplu debitate, prin tăiere cu ferăstrăul sau prin alt procedeu, în blocuri sau în plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară
- Marmură și travertin
2515 11 00-- Brute sau degroșate
2515 12 00-- Simplu debitate, prin tăiere cu ferăstrăul sau prin alt procedeu, în blocuri sau în plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară
2515 20 00- Ecausin și alte pietre calcaroase pentru cioplit sau pentru construcții; alabastru
2516 Granit, porfir, bazalt, gresie și alte pietre pentru cioplit sau pentru construcții, chiar degroșate sau simplu debitate, cu ferăstrăul sau prin alte procedee, în blocuri sau plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară
- Granit
2516 11 00-- Brut sau degroșat
2516 12 00-- Simplu debitat, cu ferăstrăul sau prin alte procedee, în blocuri sau plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară
2516 20 00- Gresie
2516 90 00- Alte pietre pentru cioplit sau pentru construcții
2517 Prundiș, pietriș, pietre concasate, din cele folosite în general ca agregate pentru betoane sau pietruirea drumurilor, pentru căile ferate sau alt balast, pietriș și silex, chiar tratate termic; macadam de zgură, de zgură metalurgică, de deșeuri industriale similare, care conține chiar materiale cuprinse în prima parte a poziției; macadam gudronat pentru șosele; granule, spărturi și praf din pietre de la pozițiile 2515 sau 2516, chiar tratate termic
2517 10- Prundiș, pietriș, pietre concasate, din cele folosite în general ca agregate pentru betoane sau pietruirea drumurilor, pentru căile ferate sau alt balast, pietriș și silex, chiar tratate termic
2517 10 10-- Bolovani, prundiș, silex și pietriș
2517 10 20-- Piatră de var, dolomită și alte pietre calcaroase, concasate
2517 10 80-- Altele
2517 20 00- Macadam de zgură, de zgură metalurgică sau de deșeuri industriale similare, care conține chiar materialele menționate la subpoziția 251710
2517 30 00- Macadam gudronat pentru șosele
- Granule, așchii, praf din pietre de la pozițiile 2515 sau 2516, chiar tratate termic
2517 41 00-- De marmură
2517 49 00-- Altele
2518 Dolomită, chiar sinterizată sau calcinată, inclusiv dolomita degroșată sau simplu debitată, cu ferăstrăul sau prin alte procedee, în blocuri sau în plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară; dolomită aglomerată
2518 10 00- Dolomită necalcinată, nesinterizată, denumită „crudă”
2518 20 00- Dolomită calcinată sau sinterizată
2518 30 00- Dolomită aglomerată
2519 Carbonat de magneziu natural (magnezită); magnezie topită; magnezie calcinată total (sinterizată), care conține chiar cantități mici de alți oxizi adăugați înainte de sinterizare; alți oxizi de magneziu, chiar în stare pură
2519 10 00- Carbonat de magneziu natural (magnezită)
2519 90- Altele
2519 90 10-- Oxid de magneziu, altul decât carbonatul natural de magneziu (magnezită) calcinat
2519 90 30-- Magnezie calcinată total (sinterizată)
2519 90 90-- Altele
2520 Gips; anhidrit; ipsos (din gips calcinat sau din sulfat de calciu), chiar colorat, cu sau fără adaos de cantități mici de acceleratori sau întârzietori
2520 10 00- Gips; anhidrit
2520 20 00- Ipsos
2521 00 00 Piatră de var pentru furnale; piatră de var și alte roci calcaroase de tipul celor folosite pentru fabricarea varului sau a cimentului
2522 Var nestins, var stins și var hidraulic, cu excepția oxidului și a hidroxidului de calciu de la poziția 2825
2522 10 00- Var nestins
2522 20 00- Var stins
2522 30 00- Var hidraulic
2523 Cimenturi hidraulice (inclusiv cimenturi nepulverizate numite „clinkers”), chiar colorate
2523 10 00- Cimenturi nepulverizate numite „clinkers”
- Cimenturi Portland
2523 21 00-- Cimenturi albe, chiar colorate artificial
2523 29 00-- Altele
2523 30 00- Cimenturi aluminoase
2523 90 00- Alte cimenturi hidraulice
2524 Azbest
2524 10 00- Crocidolit
2524 90 00- Altele
2525 Mică, inclusiv despicată în foițe sau lamele neregulate (splittings); deșeuri de mică
2525 10 00- Mică brută sau despicată în foițe sau lamele neregulate
2525 20 00- Pudră de mică
2525 30 00- Deșeuri de mică
2526 Steatit natural, chiar degroșat sau simplu debitat prin tăiere cu ferăstrăul sau prin alte procedee, în blocuri sau plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară; talc
2526 10 00- Nemăcinate, nepulverizate
2526 20 00- Măcinate sau pulverizate
2528 00 00 Borați naturali și concentratele lor (chiar calcinați), cu excepția boraților extrași din saramuri naturale; acid boric natural cu o concentrație de maximum 85 % H3BO3 din produsul uscat
2529 Feldspat; leucit; nefelin și nefelin sienit; fluorină
2529 10 00- Feldspat
- Fluorină
2529 21 00-- Cu maximum 97 % din greutate fluorură de calciu
2529 22 00-- Cu peste 97 % din greutate fluorură de calciu
2529 30 00- Leucit; nefelin și nefelin sienit
2530 Substanțe minerale nedenumite și necuprinse în altă parte
2530 10 00- Vermiculită, perlit și clorită, neexpandate
2530 20 00- Kieserit, epsomit (sulfați de magneziu naturali)
2530 90 00- Altele