GönderenKonu:  (Okunma sayısı defa)

idareci

 • Site Yöneticisi
 • İleti: 668
 • Üyelik Tarihi:

idareci

 • Site Yöneticisi
 • İleti: 668
 • Üyelik Tarihi:
Dış Ticaret Mevzuatı 08.09.2014 - 15.09.2014 Arasındaki Değişiklikler
Tarih : 16-09-2014 Saat : 12:12
Dış Ticaret Mevzuatı 08.09.2014 - 15.09.2014 Arasındaki Değişiklikler

Yeni Eklenenler

13.09.2014
Makina Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğde (SGM: 2009/10) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2014/31)
SGM: 2009/10 sayılı Makina Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün Mamulleri Seri No: 3)
Piyasaya arz edilen sarmalık kıyılmış tütün mamullerinin Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS 13599 Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Standardının yürürlükteki haline uygun olması zorunludur.
Gaz Yakan Cihazlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğde (SGM: 2009/9) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2014/32)
SGM: 2009/9 sayılı Gaz Yakan Cihazlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
Arka ışık ünitelerinin imalinde kullanılan LED diyotlu baskılı devre kartlarının ithalatında ilave tarife kontenjanı açılmıştır.
12.09.2014
2007/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğde geçemn Müsteşarlık ibareleri Bakanlık olarak değiştirilmiş; Yurt içi alım faturalarına ilişkin geçici uygulama ile ilgili geçici madde eklenmiştir.
Tebliğde yer alan eşyanın (kaju cevizi, kabuklu ceviz, ceviz içi, kabuksuz badem, biber, tarçın, susam, eldiven, sığır derisi, ahşap ve seramikten süs eşyası, granit taşı, cam sofra mutfak eşyası, cam boncuklar, el testeresi, bıçak, oyuncak... ) Türkiye Gümrük Bölgesine kara ve demir yolu ile gelmesi halinde serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri hk.
11.09.2014
Türkmenistan menşeli pamuk ipliği ve pamuklu mensucat ithalatında karar eki tabloda gösterilen gümrük vergisi ve ilave gümrük vergisi ile tarife kontenjanı açılmıştır.
İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun - 6552
Torba Yasası yürürlüğe girdi (Vergi, prim, ceza gibi borçlar yapılandırılacak. Bazı kamu alacaklarında faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı Yİ-ÜFE oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. İşlenmemiş değerli/yarı değerli taşların ithalinden alınan ÖTV kaldırıldı, yerine yüzde 18 KDV getirildi. Mücevher ithalatına yüzde 20 ÖTV ve yüzde 18 KDV. Radyo, televizyon, video ve birleşik cihazları imal edenler satıştan önce, ithal edenler ise serbest dolaşıma girişinde bandrol veya etiket almaya mecbur olacak....)
10.09.2014
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler listesinde yer alan faaliyet ve tesisler ile ilgili olarak, 2872 sayılı Çevre Kanununca alınması gereken izin ve lisanslara ilişkin tüm iş ve işlemler.
Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (No: SGM-2014/33)
Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (661/2009/AT) uygulanması ile ilgili usul ve esaslar hk.

Tasarruflu Yazı ve Genelgeler
Yeni Eklenenler

11.09.2014
Gümrükler Genel Müdürlüğünün11.09.2014 tarihli 2426049 sayılı tasarruflu yazısı (Bitki Sağlık Sertifikasının tarih ve no.sunun beyannameye yazılması)
Bitki Sağlık Sertifikasının tarih ve no.sunun beyannamede 44 no.lu haneye yazılması hk.
09.09.2014
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.09.2014 tarihli 0002591454 sayılı tasarruflu yazısı (İthalat Bedelinin Kredi Kartıyla Karşılandığı Durumlar)
İthalat bedelinin kredi kartıyla karşılandığı durumlar ile akreditif işleminde bedelin bir kısmının sight bir kısmının ise eşyanın geçici veya kati kabulunden sonra ödenecek olması hallerinde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılamayacağı hk.
08.09.2014
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.09.2014 tarihli 2596823 sayılı tasarruflu yazısı (İran Plakalı Taşıtlardan Akaryakıt Fiyat Farkı Alınması)
İran plakalı taşıtlardan depolarındaki akaryakıt miktarına bakılmaksızın akaryakıt fiyat farkı alınması hk.
04.09.2014
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2014/3 sayılı Genelgesi (Bölge Müdürlükleri Kod Harfleri Listesinde yeniden düzenleme)
2014/6711 sayılı Kararname ile yeni Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinin kurulması ile İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün merkezinin Habur olarak değiştirilmesi nedeniyle Mühürler konulu 2012/3 sayılı Genelge eki Bölge Müdürlükleri Kod Harfleri Listesi yeniden düzenlenmiştir.

idareci

 • Site Yöneticisi
 • İleti: 668
 • Üyelik Tarihi:
DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ SÖZLÜ BEYAN
Tarih : 18-09-2014 Saat : 18:47

idareci

 • Site Yöneticisi
 • İleti: 668
 • Üyelik Tarihi:
Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tarih : 19-09-2014 Saat : 15:40

Özet:

Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliğinin Hammadde Temini başlıklı maddesine, Şirketlerin sözleşme yapmaksızın veya ekim alanı dışından Kurumun denetimi ve izni olmaksızın, pancar temin etmeleri ile ilgili yeni bir fıkra eklenmiştir.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

19.09.201429124 ( Yürürlükte)

idareci

 • Site Yöneticisi
 • İleti: 668
 • Üyelik Tarihi:
GEMİ TESLİM BELGESİ
Tarih : 21-09-2014 Saat : 16:15
18/09/2014 Ek-1 GEMİ TESLİM BELGESİ

Etiketler :gemi teslim belgesi nedir, gemi belgesi nasıl doldurulur,gemi teslim belgesi örneği,gemi teslim belgesi formu 1  ...