• Site Haritası

makine ce sertifikasyon - BELGELENDİRME

Makina Emniyeti Yönetmeliğine Göre CE Belgesi Alma


Güncelleme 22 Haziran 2020,Pazartesi - kategori belgelendirme


Makine CE Belgelendirmenin Amacı

 Makine CE belgelendirme uygulamasının amacı, ürünün üretiminde, kullanımında ve kuruluşunda

çevreye ve canlılara zarar vermediğini ve zarar vermemek içinde gerekli tüm önlemlerin alınarak

üretildiğini kanıtlamaktır. Ürünü satışa çıkartmadan önce ürün sahibi kişi ya da firmanın CE belgesi

alabilmek için yerine getirmesi bazı görevleri vardır. 

Makine CE Belgesi Alabilmek İçin Yapılması Gerekenler

 • Ürün ile ilgili teknik belgeleri hazırlamak.
 • Makine ile ilgili kullanım talimatı hazırlamak ve yanlış kullanım sonucu oluşabilecek riskleri belirtmek.
 • Uygunluk için gerekli testleri ve değerlendirmeleri yapmak.
 • Ürünü “Uygunluk Beyanı”na göre hazırlamak.
 • Tüm aşamalar tamamlandığında CE işaretini ürüne yerleştirmek.

CE belgelendirme işlemi yapılmamış ürünler satışa sunulamaz. Bu sebepten de her üreticinin bu direktiflere

uyarak CE belgesi alması gerekir. Makine CE belgesi olmayan ürünlerin Avrupa Birliği’ne ihracatı, üçüncü

ülkelerden Türkiye’ye ithalatı ve Türkiye içinde satışı mümkün değildir. Aksi bir durum gerçekleşmediği sürece

CE sertifikasının geçerlilik süresi 5 yıldır. 


Makine CE Belgesi Nasıl Alınır? 

Makine CE belgesi almak için, makinenin uygunluk değerlendirilmesi yapılması için AB tarafından

yetkilendirilmiş kurumlara gönderilmesi gerekir. Ürün risk taşımıyorsa uygunluk beyanı ile CE işareti

yerleştirilir. Eğer ürün risk taşıyorsa onaylanmış kuruluş tarafından AT Tip incelemesi yapılır ve

uygunluğu durumda CE belgesi verilir ve işareti ürüne yerleştirilir. Üreticinin hazırladığı teknik belgeler,

tanımlar, tüm teknik çizimler ve bunlarla beraber makineye uygulanan tüm testlerin ve değerlendirmelerin

listesi gerekli kuruma arz edilir. Tüm bunların sonunda üretici kişi/firma CE belgesi alabilir. CE belgesi

alan ürüne işaretlerin iliştirilmesindeki sorumluluk üreticiye aittir. CE işaretinin ürünün üzerine, ambalajına

ve ticari belgesine yerleştirilmelidir. İşaretin silinmeyecek şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir.

CE Belgesini Kimler Alabilir?

Avrupa Birliği’nin ürünler için yaptığı risk sınıflandırmasına göre CE belgesi alması gereken üreticiler şu şekildedir.

 • Alçak gerilimli cihazlar üretenler
 • Gaz yakan aletler üretenler
 • Asansör üreticiler
 •  Dondurucu üretenler
 • Tıbbi cihazlar üretenler
 • Sıcak su kazanları üretenler
 • Otomatik olmayan tartı aletleri üreticileri
 • Oyuncak üreten firmalar
 • Telekomünikasyon terminal cihazı üretenler
 • Vücuda yerleştirilen aktif tıbbi cihaz üreticileri
 • Patlayıcı üreten firmalar
 • Gezi amaçlı tekne üreten firmalar
 • Kişisel korunma donanımları üreten firmalarMakine ce belgesi hakkında detaylı bilgi için bize : 

https://www.tasardanismanlik.com/iletisim/ bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Yorumlar - Yorum Yaz