TurkExim Konşimento Verisi  IMPORTERS , EXPORTERS, CUSTOMS DATA  AND BILL OF LADING SEARCH ENGINE 
  
.

akreditifte vadeler - DIŞ TİCARET KONULARI

AKREDİTİFTE VADELERBir akreditif işleminde dikkat edilmesi gereken dört vade vardır.

Bunlar;


a.Akreditif Vadesi (Expiry Date)

b.Yükleme Vadesi (Latest Shipment Date)

c.Vesaik İbraz Süresi (Latest Date for Presentation of the Documents)

d.Ödeme Vadesi (Payment Date )a.Akreditif Vadesi (Expiry Date)Yüklemenin yapılıp ,akreditif evraklarının bankaya teslim edildiği en son günü ifade eder.

Bu tarihten sonraki teslim edilen vesaik banka tarafından işleme alınmayacaktır.b.Yükleme Vadesi (Latest Shipment Date)Malların en son yükleme tarihini ifade eder.Akreditif metninde olması zorunludur. 

Yükleme parsiyel(kısmi) yada tek seferde olabilir.c.Vesaik İbraz Süresi (Latest Date for Presentation of the Documents)Akreditif vadesi
içinde akreditif koşullarına göre hazırlanmış belgelerin yükleme


tarihinden
21 takvim günü aşmamak şartıyla bankaya teslim edilmesini ifade eder. d.Ödeme Vadesi (Payment Date )


 Akreditifte akreditif vadesinden farklı bir ödeme vadesini ifade eder. 


Anahtar Kelimeler:Akreditif,Letter of Credit,L/C, LC, LOC,vade,expiry date,latest shipment date,payment date, akreditif vadesi 21 gün,akreditife tarihler

.