TurkExim Konşimento Verisi | İthalatçı & İhracatçı Firma Arama  IMPORTERS & EXPORTERS & IMPORT EXPORT CUSTOMS DATA & BILL OF LADING SEARCH ENGINE  HOW TO USE TURKEXIM DEMO VERSION  
.

AKREDİTİF REZERV KONULARI

Akreditifte Rezerv Konuları ve Nedenleri ?
Dış ticarette ödeme yöntemleri
nden biri olan akretifte en çok 
merak edilen konuların başında akreditifin rezerv nedenleridir. 

 Rezerv Konuları (Discrepancies)

 
 • Packing List tarihli değildir,
 • Packing List üzerinde lehtarın adresi akreditife uygun değil,
 • Commercial Invoice tarihli değil,
 • Commercial Invoice lehtar tarafından imzalı değil,
 • Commercial Invoice üzerinde alıcı satıcının adresinde tel ve fax bilgileri yok,
 • Commercial Invoice üzerinde mal tanımında "w" yerine "v" yazılmış,
 • Commercial Invoice üzerinde fazla mal var,
 • Konşimento düzenlenme tarihi ibraz tarihinden sonraki bir tarihtir,
 • B/L üzerinde navluna ek masraf var, akreditif şartına göre yasak.
 • B/L isme düzenlenmiş. B/L üzerinde "to the order of" yer almıyor.
 • B/L üzerinde kaptan'ın adı yer almıyor,
 • B/L üzerinde "notify Party" de ki adreste tel ve fax numaraları yok,
 • B/L üzerinde aktarma var, akreditife göre yasak.
 • B/L Full set (3 orjinal)ibraz edilmemiş,
 • B/L üzerinde "Freight Prepaid" yerine "Freight Collect" yer alıyor.
 • B/L üzerinde "Shipper" akreditifin lehtarından farklı biri olarak gözüküyor,
 • Geç yükleme var 
 • Ins.Policy broker tarafından imzalanmış
 • Ins.Policy tarihi yükleme tarihinden sonra ki bir tarihtir.
 • Ins.Policy üzerinde fazla sigorta yapılmış gözüküyor, %105 yerine %109 yapılmış.


Belgeleri emrinize amade olarak elimizde tutuyoruz.
(we are holding documents at your disposal)


Aşağıdaki rezerv konuları haklı değildir, itiraz ediyoruz.

 • Packing List tarihli değildir,
 • Akreditift + UCP 600 -ISBP'de bu konuda düzenleme ve mecburiyet yoktur.
 • Commercial Invoice tarihli değil,
 • Akreditift + UCP 600 +ISBP'de bu konuda düzenleme ve mecburiyet yoktur.
 • Commercial Invoice üzerinde alıcı satıcının adresinde tel ve fax bilgileri yok,
 • UCP 600'e göre iletişim veya temas bilgileri adreste yer almayabilir
 • Bill of Lading (KONŞİMENTO) üzerinde kaptan'ın adı yer almıyor,
 • UCP 600 ve ISBP'ye göre kaptanın isminin belirtilmesine gerek yoktur.
 • Bill of Lading üzerinde aktarma var, akreditife göre yasak.
 • Aktarma akreditifte belirtilen yükleme ve boşaltma yerlerinin dışında olmuştur.
 • Bill of Lading üzerinde "Shipper" akreditifin lehtarından farklı biri olarak gözüküyor,
 • UCP 600'e göre malı sevkeden ve yükleyen akreditifin lehtarı olmayabilir. (Md.14(k)
 • Ins.Policy üzerinde fazla sigorta yapılmış gözüküyor, %105 yerine %109 yapılmış.
 • UCP 600'e göre akreditifte yüzde olarak gösterilen oran minimum anlamındadır,
 • bu nedenle akreditifte aksi özellikle belirtilmediği sürece belirtilen oranın üzerinde sigorta yapılmasına engel bir durum yoktur. (Md.28f, ii)


Aşağıdaki rezerv konuları tarafımızdan düzeltilecektir ;

bu nedenle belgeleri sizden teslim alacağız ve yeniden ibraz edeceğiz.

 • Konşimento’nun düzenlenme tarihi ibraz tarihinden sonraki bir tarihtir,
 • Commercial Invoice lehtar tarafından imzalı değil,
 • Commercial Invoice üzerinde mal tanımında "w" yerine "v" yazılmış,
 • Bill of Lading üzerinde “Notify Party" de ki adreste tel ve fax numaraları yok,
 • Bill of Lading Full set (3 orjinal)ibraz edilmemiş
 
İLGİLİ KONULAR


Akreditif rezervi, akreditif açan tarafın, akreditifin kullanılabilir tutarını sınırlamak veya belirli bir süre boyunca kısmen veya tamamen kullanılmamasını sağlamak için koyduğu bir kısıtlamadır. Rezervler, çeşitli konulara dayalı olarak konulabilir. İşte bazı akreditif rezerv konuları: Miktar Rezervi: Akreditifin kullanılabilir miktarını sınırlayan bir rezervdir. Akreditifte belirtilen toplam miktarın belirli bir kısmının kullanılması engellenebilir. Örneğin, "Akreditifin %20'si miktar rezervine tabidir" şeklinde bir ifadeyle belirli bir yüzde oranında miktar rezervi konulabilir. Süre Rezervi: Akreditifin belirli bir süre boyunca kullanılamamasını sağlayan bir rezervdir. Akreditif açan tarafından belirlenen bir süre boyunca akreditifin kullanılması engellenebilir. Örneğin, "Akreditifin 30 gün süre rezervine tabidir" şeklinde bir ifadeyle belirli bir süre rezervi konulabilir. Belge Rezervi: Akreditifte belirtilen belgelerin eksik, hatalı veya uygun olmadığı durumlarda kullanımı engelleyen bir rezervdir. Örneğin, "Akreditifte belirtilen belgelerin uygunluğu rezervine tabidir" şeklinde bir ifadeyle belirli bir belge rezervi konulabilir. Nakliye Rezervi: Akreditifte belirtilen nakliye koşullarına uyulmaması durumunda kullanımı engelleyen bir rezervdir. Örneğin, "Akreditifte belirtilen nakliye süresi ve yöntemi dışında yapılan nakliye işlemleri rezervine tabidir" şeklinde bir ifadeyle belirli bir nakliye rezervi konulabilir. Bu rezerv konuları, akreditif açan tarafın isteklerine ve gereksinimlerine göre değişebilir. Akreditif metninde belirtilen rezervlere uymayan işlemler, akreditifin kullanılabilirliğini etkileyebilir veya akreditifin kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir. Akreditif rezervleri, ticari anlaşmazlıkların önlenmesi, risklerin azaltılması ve belirli şartların yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla kullanılır. Regenerate response


Yorumlar - Yorum Yaz
.