TurkExim Konşimento Verisi  IMPORTERS , EXPORTERS, CUSTOMS DATA  AND BILL OF LADING SEARCH ENGINE 
  
.

akreditifte rezerv nedenleri -DIŞ TİCARETTE PRATİK BİLGİLER

Akreditifte Rezerv Nedenleri ?
Dış ticarette ödeme yöntemleri
nden biri olan akretifte en çok


merak edilen konuların başında akreditifin rezerv nedenleridir. 


Rezerv Konuları (Discrepancies)


 • Packing List tarihli değildir,
 • Packing List üzerinde lehtarın adresi akreditife uygun değil,
 • Commercial Invoice tarihli değil,
 • Commercial Invoice lehtar tarafından imzalı değil,
 • Commercial Invoice üzerinde alıcı satıcının adresinde tel ve fax bilgileri yok,
 • Commercial Invoice üzerinde mal tanımında "w" yerine "v" yazılmış,
 • Commercial Invoice üzerinde fazla mal var,
 • B/L düzenlenme tarihi ibraz tarihinden sonraki bir tarihtir,
 • B/L üzerinde navluna ek masraf var, akreditif şartına göre yasak.
 • B/L isme düzenlenmiş. B/L üzerinde "to the order of" yer almıyor.
 • B/L üzerinde kaptan'ın adı yer almıyor,
 • B/L üzerinde "notify Party" de ki adreste tel ve fax numaraları yok,
 • B/L üzerinde aktarma var, akreditife göre yasak.
 • B/L Full set (3 orjinal)ibraz edilmemiş,
 • B/L üzerinde "Freight Prepaid" yerine "Freight Collect" yer alıyor.
 • B/L üzerinde "Shipper" akreditifin lehtarından farklı biri olarak gözüküyor,
 • Geç yükleme var,

 • Ins.Policy broker tarafından imzalanmış
 • Ins.Policy tarihi yükleme tarihinden sonra ki bir tarihtir.
 • Ins.Policy üzerinde fazla sigorta yapılmış gözüküyor, %105 yerine %109 yapılmış.


Belgeleri emrinize amade olarak elimizde tutuyoruz.
(we are holding documents at your disposal)


Aşağıdaki rezerv konuları haklı değildir, itiraz ediyoruz.

 • Packing List tarihli değildir,
 • Akreditift + UCP 600 -ISBP'de bu konuda düzenleme ve mecburiyet yoktur.
 • Commercial Invoice tarihli değil,
 • Akreditift + UCP 600 +ISBP'de bu konuda düzenleme ve mecburiyet yoktur.
 • Commercial Invoice üzerinde alıcı satıcının adresinde tel ve fax bilgileri yok,
 • UCP 600'e göre iletişim veya temas bilgileri adreste yer almayabilir
 • Bill of Lading üzerinde kaptan'ın adı yer almıyor,
 • UCP 600 ve ISBP'ye göre kaptanın isminin belirtilmesine gerek yoktur.
 • Bill of Lading üzerinde aktarma var, akreditife göre yasak.
 • Aktarma akreditifte belirtilen yükleme ve boşaltma yerlerinin dışında olmuştur.
 • Bill of Lading üzerinde "Shipper" akreditifin lehtarından farklı biri olarak gözüküyor,
 • UCP 600'e göre malı sevkeden ve yükleyen akreditifin lehtarı olmayabilir. (Md.14(k)
 • Ins.Policy üzerinde fazla sigorta yapılmış gözüküyor, %105 yerine %109 yapılmış.
 • UCP 600'e göre akreditifte yüzde olarak gösterilen oran minimum anlamındadır,
 • bu nedenle akreditifte aksi özellikle belirtilmediği sürece belirtilen oranın üzerinde sigorta yapılmasına engel bir durum yoktur. (Md.28f, ii)


Aşağıdaki rezerv konuları tarafımızdan düzeltilecektir,
bu nedenle belgeleri sizden teslim alacağız ve yeniden ibraz edeceğiz.

 • Konşimento’nun düzenlenme tarihi ibraz tarihinden sonraki bir tarihtir,
 • Commercial Invoice lehtar tarafından imzalı değil,
 • Commercial Invoice üzerinde mal tanımında "w" yerine "v" yazılmış,
 • Bill of Lading üzerinde “Notify Party" de ki adreste tel ve fax numaraları yok,
 • Bill of Lading Full set (3 orjinal)ibraz edilmemiş


İLGİLİ KONULAR


  AKREDİTİF TÜRLERİ

 AKREDİTİF VADESİ 21 GÜN 
Yorumlar - Yorum Yaz
.