GLOBAL BUYERS IMPORTERS SEARCH ENGINE GLOBAL IMPORTERS &EXPORTERS,
IMPORT- EXPORT DATA ,SHIPMENT RECORDS
AND CUSTOMS DATA
Market Research

 Turkey Industry Reports

  

sağlık sertifikaları -ÜLKELERE GÖRE

Ülkelere Göre Sağlık Sertifikaları
Yurtdışına ihracat yaparken hangi ülke hangi tür bitki sağlık sertifikası talep 


etmektedir, tüm sağlık sertifikalarına aşağıdaki konulardan ulaşabilirsiniz.


AVRUPA BİRLİĞİ HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI

Avrupa Topluluğuna Gönderilmesi Amaçlanan

Hayvan Bağırsakları İçin Hayvan Sağlık Sertifikası

  Animal Health Certificate For Animal Casings

İntended For Dispatch To European Community

Kayıtlı atların Türkiye’den Avrupa Topluluğu’na 

geçici kabulü için Sağlık Sertifikası

Animal Health Certificate for the temporary admisson 

of registered horses into Community territory from Turkey

İnsan Tüketimi Amaçlı Bal ve Diğer Arıcılık Ürünlerinin

İçin Sağlık Sertifikası

Health Certificate For Exports Of Honey and Apiculture Products

Intended For Human Consumption To EU

Kuş ve Toynaklı Hayvanların İşlem Görmüş Trofeleri ile 

Sadece Kemik, Boynuz, Toynak, Pençe,  Geyik Boynuzu, Diş, 

Post veya Derilerinden Oluşan Diğer 

Ürünlerinin  Avrupa Birliği‘ne Varışı veya Transiti için Sağlık 

Sertifikası

Health Certificate For Treated Game Trophies And Other Preparations Of Birds And 

Ungulates, Being Solely Bones, Horns, Hooves, Claws, Antlers, Teeth, Hides Or 

Skins, For Dispatch To Or Transit Trough(2) The European Community

Avrupa Birliğine Gönderilecek İnsan Tüketimine Sunulan

Taze Kanatlı Etleri İçin Hayvan Ve Halk Sağlık Sertifikası (1)

Animal And Public Health Certificate For Fresh Poultrymeat 

For Human Consumption (1) İntented For Export To Community Territory

Avrupa Ekonomik Topluluğu’na farmasötik işlemler için gönderilmesi 

amaçlanan  hammaddeler için Sağlık Sertifikası

for raw material intended for consignment to the European 

Economic Community for pharmaceutical processing​

Kayıtlı Atların Yarış, Müsabaka Ve Kültürel Olaylar İçin Türkiye’ ye 

30 Günden Az Süreli Geçici İhracatından Sonra Topluluk Toprağına 

Yeniden Girişleri İçin

For The Re-Entry Of Registered Horses For Racing,Competition 

And Cultural Events İnto Community Territory After Temporary Export 

For A Period Of Less Than 30 Days To Turkey

Kayıtlı Atların Türkiye’den Avrupa Birliği’ne İthalatı İçin

For Imports Into Community Territory of Registered Horses from Turkey

Kontrol Edilen Çevresel Şartlar Altında Tanınmış Tesislerde 

Yetiştirilen Bombus SPP. Arılarının AB'ye İhracatı için 

Sağlık Sertifikası

Health Certificate for Bumble Bees(Bombus SPP.) Bred Under Environmentally 

Controlled Conditions Within Recognised Establishments and Intended for 

Consignment to the European Community

Kontrol Edilen Çevresel Şartlar Altında Tanınmış Tesislerde 

Yetiştirilen Kraliçe Arılarının AB'ye İhracatı için Sağlık Sertifikası

Health Certificate for Queen Bees Bred Under Environmentally

Controlled Conditions Within Recognised Establishments and Intended for 

Consignment to the European Community

Yumurtalar İçin Model Veterinerlik Sertifikası

Model Veterınary Certıfıcate For Eggs (E)​

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

Kayıtlı Atlar ile Damızlık ve Üretim Maksatlı Atların İhracatları İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For exports of registered 

horses and horses for breeding and production

 

ALMANYA HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI

Farmasötik Ürün Üretimi Amacıyla Almanya’ya Sevk Edilecek 

Taze Tavuk Eti İçin Hayvan ve Halk Sağlığı Sertifikası

Animal And Public Health Certificate For Fresh Poultrymeat Destined

For The Production Of Pharmaceutical Products For Consignment To Germany

Etler ve İnsan Gıdası Olarak Kullanılan Hayvan Maddeleri İçin

Uluslar Arası Orijin ve Veterinerlik Sağlık Sertifikası

International Veterinary Certificate of origin and Health for Meat and Other Alimentary Animal Products

 

ARJANTİN HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

Kürk ve Kürklü Derilerin İhracatı için Veteriner Sağlık Sertifikası

Certificado Sanitario/ Zoosanitario Para Exportador Sanitary/Zoosanitary Certificate to Export

 

AZERBAYCAN HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

Azerbaycan Cumhuriyeti’ne Kanatlı Eti İhracatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Azerbaycan Respublikasına ixrac olunan quş eti üçün Baytariq Sertifikati

 

BOSNA-HERSEK HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

Türkiye’den Bosna Hersek’e Yapılan Kümes Hayvanı Eti İhracatı İçin Veteriner Sertifikası

Veterinary Certificate For Export Of Poultry Meat 

(Pou) From Republic Of Turkey To The Bosnia And Herzegovina

 

BULGARİSTAN HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

Kayıtlı atların Türkiye Cumhuriyeti’nden Bulgaristan’a İhracatları için 

Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For exports 

of registered horses from Republic of Turkey to Bulgaria

Kayıtlı Atların Yarış, Müsabaka ve Kültürel Olaylar için Türkiye’ye 30 Günden 

Az Süreli Geçici İhracatından Sonra Topluluk Toprağına Yeniden Girişleri İçin Sağlık 

Sertifikası


For The Re-Entry Of Registered Horses For 

Racing,Competition And Cultural Events Into 

Community Territory After Temporary Export For A Period Of Less Than 30 Days To Turkey

 

CEZAYİR HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI

Cezayir’ e Gönderilecek Beyaz Et Bazlı Et Ürünlerine İlişkin Sağlık Sertifikası

Certificat Sanitaire Relatif Aux Produits Carnes A Base De Viande Blanche

 

ÇİN HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

Etler ve İnsan Gıdası Olarak Kullanılan Hayvan Maddeleri 

İçin Uluslararası Orijin ve Veteriner Sağlık Sertifikası

International Veterinary Certificate of orijin and Health for 

Meat and Other Alimentary Animal Products

Etler ve İnsan Gıdası Olarak Kullanılan Hayvan Maddeleri İçin 

Uluslar Arası Orijin ve Veterinerlik Sağlık Sertifikası

International Veterinary Certificate of origin and Health for Meat and Other Alimentary Animal Products

 

DUBAİ HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI

Kayıtlı Atlar ile Damızlık ve Üretim Maksatlı Atların İhracatları İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For exports of 

registered horses and horses for breeding and production

 

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

Güney Afrika’ya Trofe İthalatına Yönelik Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For Theimportation Of Trophies Into South Africa

  

İSPANYA HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

İspanya’ya Gidecek Etler ve İnsan Gıdası Olarak Kullanılan Hayvan Maddeleri

İçin Ululararası Orijin ve Veteriner Sağlık Sertifikası

Certificado Veterinario Internacional De Origen 

Y Sanitario Para Carne Y Los Otros Productos Animales Alimenticios​

Etler ve İnsan Gıdası Olarak Kullanılan Hayvan Maddeleri İçin Uluslar Arası 

Orijin ve Veterinerlik Sağlık Sertifikası

 

International Veterinary Certificate of origin and Health for Meat and 

Other Alimentary Animal Products​

 

İSRAİL HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

 

İsrail’e İhraç Edilmek Üzere Hayvan Yemi Üreten Tesisler İçin Teyit Belgesi

Official Certification Of Plants Which Produce Animal Meals Intended For Export To Israel

İsrail’e İhraç Edilecek Kümes Hayvanları/ Tüy/ Balık Unları İçin Veteriner Sertifikası

Veterinary Certificate For Poultry/Feather/Fish, Meals

İntended For Export To Israel

İsrail’e Gönderilecek Boynuz /Trofeler için Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Certificate to accompany Horns/trophies to Israel

İsrail’e ihraç edilecek bir günlük civciv/su kuşu/hindi ve *kuluçkalık yumurtaların* 

Veteriner Sağlık Sertifikası

 

Veterinary Health Certificate for day old chicks/waterfow/turkey * 

and hatching eggs* export to Israel

 

KANADA HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

Kayıtlı Atlar ile Damızlık ve Üretim Maksatlı Atların İhracatları 

İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For exports of registered 

horses and horses for breeding and production

 

KOSOVA HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI

Kanatlı Eti İhracatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Certificate For Export Of Meat Of Poultry (Pou)

 

ROMANYA HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

Kümes Hayvanlarının (Devekuşu Hariç) Günlük Civcivlerinin Romanya' ya Sevkiyatı İçin

Pentru Puii De O Zi, Altii Decat Cei De Ratitele Destinati 

Transportului In Romania / For Day-Old Chicks ( Excluding Ratites ) 

İntended For Consignment To Romania

 

RUSYA FEDERASYONU HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI

 

Rusya Federasyonu' na Arı Balı ve Arıcılık Ürünleri ihracatı için Veteriner Sağlık Sertifikası

For Honey and Bee-Keeping Products, Exported into The Russian Federation

Türkiye’den Rusya Federasyonu`na Kanatlı Eti ve İşlem Görmemiş Kanatlı Eti Ürünleri

İhracatı için Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Certificate for Poultry Meat and Raw

meat Preperations Exported from 

Turkey to the Russian Federation

 


SUUDİ ARABİSTAN HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI

Suudi Arabistan’a İhraç Edilecek Kuluçkalık Yumurta İçin Uluslar Arası Veteriner Sertifikası

Internatıonal Veterinary Certificate For Hatchıng Eggs For Export To Saudı Arabıa


Suudi Arabistan Krallığına İhraç Edilecek Kümes Hayvanı, Sığır, Koyun Ve Keçi Taze Et 

Ürünleri İçin Hayvan ve Halk Sağlığı Veteriner Sertifikası

Veterinary Certificate Animal And Public Health For Fresh Meat 

Products Of Poultry Species Bovine, Sheeps And Goats To Kingdom Of Saudi Arabia


Suudi Arabistan Krallığına Kanatlı Türlerine, Büyükbaşlara ve Koyun ve Keçilere

Ait Taze Et Ürünlerinin İhracatı için Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Certificate Animal And Public Health For Fresh Meat

Products Of Poultry Species Bovine, Sheeps And Goats To Kingdom Of Saudı Arabia

 

 


TÜRKMENİSTAN HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI

Türkmenistan’ a Bal İhracatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası


Certıfıcato Sanıtarıo / Per Mıele Importato Da Altrı Paesı​

 

UKRAYNA HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI

Kümes Hayvanı Etlerinin Ukrayna’ ya İhracatı İçin Sağlık Sertifikası


На Експортоване В Україну М'ясо Птиці/ Health Certificate

For Export Of Poultry Meat Into Ukraine

Etler ve İnsan Gıdası Olarak Kullanılan Hayvan Maddeleri İçin Uluslar 

Arası Orijin ve Veterinerlik Sağlık Sertifikası

 

International Veterinary Certificate of origin and Health for Meat and

Other Alimentary Animal Products

 

AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELER DIŞINDA TÜM ÜLKELER HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

Kayıtlı Atların Avrupa Topluluğu Dışındaki Ülkelere Geçici İhracatı İçin Sağlık Sertifikası

Health Certificate for the temporary export of registered

horses into Countries other than European Community

Kayıtlı Atlar ile Damızlık ve Üretim Maksatlı Atların İhracatları İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For exports of registered 

horses and horses for breeding and production

 

TÜM ÜLKELER HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

Türkiye Serbest Bölgelerinden İhraç Edilecek Yabancı Orijinli 

Hayvansal Ürünler İçin  Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For Export Of

Foreign Origin Consignment From Turkey’s Free Zones)

 

Canlı Hayvanların İhracatı İçin Orijin ve Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Healthand Origin Certificate For Export Of Live Animals

 

Etler ve İnsan Gıdası Olarak Kullanılan Hayvan Maddeleri İçin Uluslararası Orijin ve Veteriner Sağlık Sertifikası

 

International Veterinary Certificate of Origin and Health For 

Meat and The Other Alimentary Animal Products​


Yorumlar - Yorum Yaz