GLOBAL BUYERS IMPORTERS SEARCH ENGINE GLOBAL IMPORTERS &EXPORTERS,
IMPORT- EXPORT DATA ,SHIPMENT RECORDS
AND CUSTOMS DATA
Market Research

 Turkey Industry Reports

  

gümrük kıymeti nedir -GÜMRÜK

Gümrük Kıymeti Nedir?

İthal Eşyanın Gümrük Kıymeti Nedir?Bir eşyanın gümrük kıymeti, gümrük tarifesinin ve

eşya ticaretine ilişkin belirli konularda getirilen

tarife dışı düzenlemelerin uygulanması amacıyla,

4458 sayılı Gümrük Kanununun 2.kısmının

3.Bölümü ile Gümrük Yönetmeliğinin İkinci

Kitap Üçüncü Kısmında yer alan hükümleri çerçevesinde

belirlenen kıymettir. (Ancak bu bölümlerin hükümleri,

gümrükçe onaylanmış bir başka işlem veya kullanıma

tabi tutulduktan sonra serbest dolaşıma giren eşyanın

gümrük kıymetinin belirlenmesine ilişkin özel hükümleri etkilemez.)İthal eşyasının gümrük kıymeti ; ithal eşyası

üzerinden advalorem sisteme göre gümrük vergisinin

hesaplanmasına esas teşkil edecek eşya kıymetini belirtir.Yorumlar - Yorum Yaz