TurkExim Konşimento Verisi | İthalatçı & İhracatçı Firma Arama  IMPORTERS & EXPORTERS & IMPORT EXPORT CUSTOMS DATA & BILL OF LADING SEARCH ENGINE  HOW TO USE TURKEXIM DEMO VERSION  
.

سفارش آنلاین

    ما کی هستیم ؟ 

  

 
آیا میخواهید به شرکت هایی که مح

صولات

 شما را در جهان 


وارد می کنند ، دسترسی پیدا کنی د؟

آیا به دنبال گسترش تجارت خود هستید ولی راه های آنرا نمیدانید؟ ما میتوانیم شرکت و تجارت شما را گسترش دهیم. میتوانید از کشور خود فراتر روید و شرکت های وارد کننده را در سی و چهار کشور دنیا بشناسید و اطلاعات آنها را داشته باشید

خدمت شرکت ما اینچنین است، ما اطلاعات شرکت های واردکننده را با شما که به دنبال خریدار هستید قسمت میکنیم.شما میتوانید  از طریق سایت ما به لیست شرکت های وارد کننده  دسترسی داشته باشید. شرکت تولید کننده میتوانند از طریق وارد شدن به سایت ما و وارد کردن کد شش رقمی تعرفه، به راحتی به لیست وارد کننده ها دسترسی پیدا کنند. شرکت های تولید کننده می تواند از طریق بارنامه به اطلاعات خریدار یا اطلاعات شرکت وارد کننده در 34 کشور دنیا دسترسی داشته باشد. ما اطلاعات شرکت های وارد کننده را برای شما تهیه کرده و ارائه میکنیم. شما می توانید با استفاده از کدهای تعرفه شش رقمی در تورک اکسیم به شرکت هایی دسترسی پیدا کنید که کالا را خریداری یا وارد می کنند. نکته مهم این است که این کد را درست وارد کنید. با دسترسی به اطلاعات شرکت های وارد کننده با آنها وارد تماس شوید و  به تجارت خود توسعه دهید و کار خود را به آسانی گسترش بخشید و تجارت خود را جهانی کنید.

 

تورک اکسیم یک پایگاه تجارت آنلاین است. با استفادها و دسترسی به این سیستم و پایگاه تجارت آنلاین میتوانید به سی و چهار کشور دنیا دسترسی داشته باشید. همچنین در سی و چهار کشور دنیا به راحتی میتوانید به داده های بارنامه دسترسی داشته باشید. از پایگاه داده ما مطابق با کد های 6 رقمی میتونید به داده ها دسترسی داشته باشید. این موضوع کار شرکت های وارد کننده را تسهیل بخشیده است. تمام شرکت های وارد کننده به راحتی میتوانند به صورت آنلاین به بارنامه دسترسی داشته باشند. شرکت های وارد کننده در پایگاه آنلاین ما میتوانند کد سیستم هماهنگ که شش رقم دارد را وارد کنند و وارد سیستم شوند.خریداران را به این شکل میتوانید بیابند. چیزی که مهم و اساسی است این نکته است که این کد شش رقمی را دقیق و درست وارد کنند تا دچار مشکل نشوند.  کد سیستم هماهنگ برای تعیین شماره تعرفه کالا استفاده میشود. کد تعرفه شش رقمی همه کشور ها مشترک و استاندارد است و دارای دسته بندی مشترک میباشد. استفاده از این کد شش رقمی ضروری است. استفاده از این کد کمک میکند تا تداخلی در کار شرکت های وارد کننده در گمرک پیش نیاید

شرکت های وارد کننده با این پایگاه تجاری آنلاین میتوانند به تسهیل واردات خود کمک کنند و به کارهای گمرک خود کمک میکنند. همچنین میتوانند به بارنامه ها دسترسی پیدا کنند و خریداران را پیدا کرده و کار گمرک را تسهیل بخشند. با استفاده از این سیستم آنلاین میتوانید کار های گمرک خود را راحتتر انجام دهید و از پیچیدگی کار خود کم کنید. میتوانید تجارت خود را پله ای به جلو ببرید وتجارت انلاین انجام دهید.

  اضافه کردن شرکت شما / عضویت رایگان


Yorumlar - Yorum Yaz
.