TurkExim Konşimento Verisi | İthalatçı & İhracatçı Firma Arama  IMPORTERS & EXPORTERS & IMPORT EXPORT CUSTOMS DATA & BILL OF LADING SEARCH ENGINE  HOW TO USE TURKEXIM DEMO VERSION  
.

Turkish 12 digit hs codes section 4 chapter 19

Turkish Hs Code : Chapter 19


Tags: Turkish hs codes,chapter 19,preparations cereals flour starch or milk


19 PREPS. OF CEREALS, FLOUR, STARCH OR MILK
1901 malt ext, food prep of flour etc un 50% cocoa etc
1902 pasta, prepared or not, couscous, prepared or not
1903 tapioca and substitutes from starch in flakes, etc
1904 foods prep by swell cereal, cereal nesoi, grain fm
1905 bread, pastry cakes etc: comm wafers, empty caps etc

   Hs Code

 Turkish 

 English

1901.Malt hülasası; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar, kaba un, nişasta veya malt hülasası teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamen yağının alınması esasına göre hesaplanan içindeki kakao miktarı ağırlık itibariyle % 40'dan az olanlar); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil eden gıda müstahzarları ( içinde kakao  bulunmayanlar veya tamamen yağının alınması esasına göre hesaplandığında içindeki kakao miktarı ağırlık itibariyle % 5'den az olanlar ):Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included:
1901.10- Çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar (perakende satılacak hale getirilmiş) :- Preparations for infant use, put up for retail sale
- - Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil edenler :- - Food preparations of goods of heading nos 04 01 to 04 04
1901.10.00.11.00- - - Diyet mamaları- - - Diet infant foods
1901.10.00.19.00- - - Diğerleri- - - Other
1901.10.00.20.00- - Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil edenler ve ağırlık itibariyle %5'den az kakao içerenler- - Based on materials of heading Nos 04.01 to 04.04 and containing by weight less than 5% of cocoa
1901.10.00.90.00- - Diğerleri- - Other
1901.20- 19.05 Pozisyonunda yer alan ekmekçi mamullerinin hazırlan masında kullanılan karışımlar ve hamurlar :- Mixes and doughs for the preparation of bakers' wares of heading 1905
1901.20.00.10.00- - Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil edenler- - Based on materials of heading Nos 04.01 to 04.04
1901.20.00.20.00- - Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil edenler ve ağırlık itibariyle % 5'den az kakao içerenler- - Based on materials of heading Nos 04.01 to 04.04 and containing by weight less than 5% of cocoa
1901.20.00.90.00- - Diğerleri- - Other
1901.90- Diğerleri :- Other:
- - Malt hülasası :- - Malt extract:
1901.90.11.00.00- - - Kuru hülasa oranı ağırlık itibariyle % 90 veya daha fazla olanlar- - - With a dry extract content of 90 % or more by weight
1901.90.19.00.00- - - Diğerleri- - - Other
- - Diğerleri :- - Other:
1901.90.91.00.00- - - Katı süt yağı,sakkaroz, izoglikoz,glikoz veya nişasta içermeyen veya % 1,5'dan az katı süt yağı, % 5 sakkaroz (invert şeker dahil) veya izoglikoz, % 5 glikoz veya nişasta içerenler (04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerin toz halindeki gıda müsttahzarları hariç)- - - Containing no milk fats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing less than 1,5 % milkfat, 5 % sucrose (including invert sugar) or isoglucose, 5 % glucose or starch, excluding food preparations in powder form of goods of headings 0401 to 0404
- - - Diğerleri :- - - Other
1901.90.99.10.00- - - - Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil edenler- - - - Based on materials of heading Nos 04.01 to 04.04
1901.90.99.20.00- - - - Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil edenler ve ağırlık itibariyle % 5'den az kakao tozu içerenler- - - - Based on materials of heading Nos 04.01 to 04.04 and containing by weight less than 5% of cocoa
- - - - Diğerleri- - - - Other
1901.90.99.90.11- - - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli un- - - - - Flour with low protein for the phenylketonuria patients
1901.90.99.90.12- - - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli pirinç- - - - - Rice with low protein for the phenylketonuria patients
1901.90.99.90.13- - - - - Fenilketonüri hastaları için yumurta ikamesi- - - - - Egg substitution for the phenylketonuria patients
1901.90.99.90.19- - - - - Diğerleri- - - - - Other
1902.Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi) ; kuskus (hazırlanmış olsun olmasın) :Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances)
or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared:
- Pişirilmemiş makarna (doldurulmamış veya başka şekilde hazırlanmamış) :- Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared:
1902.11- - Yumurta içerenler- - Containing eggs
1902.11.00.00.11- - - Sadece yumurta ve makarnalık buğday (durum buğdayı) unu ve irmiği içerenler- - - Including egg and flour and semolina of durum wheat, only
1902.11.00.00.19- - - Diğerleri- - - Other
1902.19- - Diğerleri :- - Other:
1902.19.10.00.00- - - Ekmeklik buğday unu veya irmiği içermeyenler- - - Containing no common wheat flour or meal
- - - Diğerleri- - - Other
1902.19.90.00.11- - - - Sebzeli olanlar- - - - Containing vegetables
1902.19.90.00.12- - - - Sade olanlar- - - - Plain
1902.19.90.00.13- - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli makarna- - - - Macaroni with low protein for the phenylketonuria patients
1902.19.90.00.19- - - - Diğerleri- - - - Other
1902.20- Doldurulmuş makarnalar (pişirilmiş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) :- Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared:
1902.20.10.00.00- - Ağırlık itibariyle % 20'den fazla balık, yumuşakça, kabuklu hayvan ve diğer su omurgasızları içerenler- - Containing more than 20 % by weight of fish, crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates
- - Ağırlık itibariyle % 20'den fazla sosis ve benzerlerini, her cins et ve sakatatı içerenler (her türlü katı yağ dahil) :- - Containing more than 20 % by weight of sausages and the like, of meat and meat offal of any kind, including fats of any kind or origin
1902.20.30.10.00- - - Et ve sakatat içerenler- - - Containing meat and offals
1902.20.30.90.00- - - Diğerleri- - - Other
- - Diğerleri :- - Other:
1902.20.91.00.00- - - Pişirilmiş- - - Cooked
1902.20.99.00.00- - - Diğerleri- - - Other
1902.30- Diğer makarnalar :- Other pasta:
1902.30.10.00.00- - Kurutulmuş- - Dried
1902.30.90.00.00- - Diğerleri- - Other
1902.40- Kuskus :- Couscous:
1902.40.10.00.00- - Hazırlanmamış kuskus- - Unprepared
1902.40.90.00.00- - Diğerleri- - Other
1903.00.00.00.00Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri (flokon, dane, yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri şekillerde)Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or similar forms
1904.Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri (corn flakes gibi); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme yapılmış veya başka surette hazırlanmış dane (mısır hariç) veya flokon halindeki hububat veya diğer şekilde işlenmiş daneler (un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve kaba un hariç) :Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn flakes); cereals (other than maize (corn)) in grain form or in the form of flakes or other worked grains (except flour, groats and meal), pre-cooked or otherwise prepared, not elsewhere specified or included:
1904.10- Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrul ması suretiyle elde edilen gıda mamulleri :- Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products:
- - Mısırdan elde edilenler :- - Obtained from maize
1904.10.10.10.00- - - Kakao içerenler- - - Containing cocoa
1904.10.10.90.00- - - Diğerleri- - - Other
- - Pirinçten elde edilenler :- - Obtained from rice
1904.10.30.10.00- - - Kakao içerenler- - - Containing cocoa
1904.10.30.90.00- - - Diğerleri- - - Other
- - Diğerleri :- - Other:
1904.10.90.10.00- - - Kakao içerenler- - - Containing cocoa
1904.10.90.90.00- - - Diğerleri- - - Other
1904.20- Kavrulmamış hububat flokonlarından veya kavrulmamış hubu bat flokonları ile kavrulmuş hububat flokonları yada kabartılmış hububat karışımlarından elde edilen hazır gıdalar :- Prepared foods obtained from unroasted cereal flakes or from mixtures of unroasted cereal flakes and roasted cereal flakes or swelled cereals:
1904.20.10.00.00- - Esası kavrulmamış hububat flokonları olan 'Müsli' tipi müstahzarlar- - Preparation of the Müsli type based on unroasted cereal flakes
- - Diğerleri :- - Other:
- - - Mısırdan elde edilenler :- - - Obtained from maize
1904.20.91.10.00- - - - Kakao içerenler- - - - Containing cocoa
1904.20.91.90.00- - - - Diğerleri- - - - Other
- - - Pirinçten elde edilenler :- - - Obtained from rice
1904.20.95.10.00- - - - Kakao içerenler- - - - Containing cocoa
1904.20.95.90.00- - - - Diğerleri- - - - Other
- - - Diğerleri :- - - Other
1904.20.99.10.00- - - - Kakao içerenler- - - - Containing cocoa
1904.20.99.90.00- - - - Diğerleri- - - - Other
1904.30.00.00.00- Bulgur- Bulgur wheat
1904.90- Diğerleri :- Other:
- - Pirinç- - Rice
1904.90.10.10.00- - - Kakao içerenler- - - Containing cocoa
1904.90.10.90.00- - - Diğerleri- - - Other
- - Diğerleri- - Other
1904.90.80.10.00- - - Kakao içerenler- - - Containing cocoa
1904.90.80.90.00- - - Diğerleri- - - Other
1905.Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao içersin içermesin) ; hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler :Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products:
1905.10.00.00.00- Gevrek ekmek- Crispbread
1905.20- Zencefilli ekmek ve benzerleri :- Gingerbread and the like:
1905.20.10.00.00- - Ağırlık itibariyle % 30'dan az sakkaroz (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) içerenler- - Containing by weight less than 30 % of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose)
1905.20.30.00.00- - Ağırlık itibariyle % 30 veya daha fazla fakat % 50'den az sakkaroz (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) içerenler- - Containing by weight 30 % or more but less than 50 % of sucrose (including invert sugar expessed as sucrose)
1905.20.90.00.00- - Ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla sakkaroz (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) içerenler- - Containing by weight 50 % or more of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose)
- Tatlı bisküviler, waffle ve gofretler :- Sweet biscuits; waffles and wafers:
1905.31- - Tatlı bisküviler :- - Sweet biscuits:
- - - Çikolata veya kakao içeren diğer müstahzarlarla kısmen veya tamamen sıvanmış veya kaplanmış olanlar :- - - Completely or partially coated or covered with chocolate or other preparations containing cocoa:
1905.31.11.00.00- - - - Net muhtevası 85 gr.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar- - - - In immediate packings of a net content not exceeding 85 g
1905.31.19.00.00- - - - Diğerleri- - - - Other
- - - Diğerleri :- - - Other
1905.31.30.00.00- - - - Ağırlık itibariyle % 8 veya daha fazla katı süt yağı içerenler- - - - Containing 8 % or more by weight of milkfats
- - - - Diğerleri :- - - - Other:
1905.31.91.00.00- - - - - Çift katlı doldurulmuş bisküviler- - - - - Sandwich biscuits
- - - - - Diğerleri- - - - - Other
1905.31.99.00.13- - - - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli biskuvi- - - - - - Biscuit with low protein for the phenylketonuria patients
1905.31.99.00.19- - - - - - Diğerleri- - - - - - Other
1905.32- - Waffle ve gofretler :- - Waffles and wafers:
1905.32.05.00.00- - - Su muhteviyatı ağırlık itibariyle % 10'dan fazla olanlar- - - With a water content exceeding 10 % by weight
- - - Diğerleri- - - Other
- - - - Çikolata veya kakao içeren diğer müstahzarlarla kısmen veya tamamen sıvanmış veya kaplanmış olanlar :- - - - Completely or partially coated or covered with chocolate or other preparations containing cocoa:
1905.32.11.00.00- - - - - Net muhtevası 85 gr.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar- - - - - In immediate packings of a net content not exceeding 85 g
1905.32.19.00.00- - - - - Diğerleri- - - - - Other
- - - - Diğerleri- - - - Other
1905.32.91.00.00- - - - - Tuzlanmış (doldurulmuş olsun olmasın)- - - - - Salted, whether or not filled
- - - - - Diğerleri- - - - - Other
1905.32.99.00.11- - - - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli gofret- - - - - - Waffle with low protein for the phenylketonuria patients
1905.32.99.00.19- - - - - - Diğerleri- - - - - - Other
1905.40- Gevrekler, kızartılmış ekmek ve diğer kızartılmış mamuller :- Rusks, toasted bread and similar toasted products:
1905.40.10.00.00- - Gevrekler- - Rusks
1905.40.90.00.00- - Diğerleri- - Other
1905.90- Diğerleri :- Other:
1905.90.10.00.00- - Mayasız ekmek (matzos)- - Matzos
- - Hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler- - Communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products
1905.90.20.00.11- - - Hosti- - - Communion wafers
1905.90.20.00.12- - - Eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri- - - Empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use
1905.90.20.00.13- - - Mühür güllacı- - - Sealing wafers
1905.90.20.00.14- - - Pirinç kağıdı- - - Rice paper
1905.90.20.00.19- - - Diğerleri- - - Other
- - Diğerleri :- - Other
1905.90.30.00.00- - - Bal, yumurta, peynir veya meyva içermeyen ve kuru madde üzerinden ağırlık itibariyle her biri % 5'i geçmeyen oranda şeker ve katı yağ içeren ekmekler- - - Bread, not containing added honey, eggs, cheese or fruit, and containing by weight in the dry matter state not more than 5 % of sugars and not more than 5 % of fat
1905.90.45.00.00- - - Bisküviler- - - Biscuits
1905.90.55.00.00- - - Aromalı veya tuzlu ürünler- - - Extruded or expanded products, savoury or salted
- - - Diğerleri :- - - Other:
- - - - İlave tatlandırıcı madde içerenler- - - - With added sweetening matter
1905.90.60.00.11- - - - - Baklava- - - - - Baklava
1905.90.60.00.12- - - - - Kadayıf- - - - - [kadayif] Sweet pastry
1905.90.60.00.13- - - - - Pasta- - - - - Cream cake
1905.90.60.00.14- - - - - Kek- - - - - Cake
1905.90.60.00.15- - - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli kurabiye- - - - - Almond cake with low protein for the phenylketonuria patients
1905.90.60.00.16- - - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli beze- - - - - Meringue with low protein for the phenylketonuria patients
1905.90.60.00.19- - - - - Diğerleri- - - - - Other
- - - - Diğerleri- - - - Other
1905.90.90.00.11- - - - - Şeker hastaları için gluten ekmeği- - - - - Gluten bread for diabetic patients
1905.90.90.00.12- - - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli ekmek- - - - - Bread with low protein for the phenylketonuria patients
1905.90.90.00.19- - - - - Diğerleri- - - - - Other

Yorumlar - Yorum Yaz
.