TurkExim Konşimento Verisi | İthalatçı & İhracatçı Firma Arama  IMPORTERS & EXPORTERS & IMPORT EXPORT CUSTOMS DATA & BILL OF LADING SEARCH ENGINE  HOW TO USE TURKEXIM DEMO VERSION  
.

turkish 12 digit hs codes section 4 chapter 18

Turkish Harmonized System Codes
(HS Code) :Chapter 18


18 COCOA & COCOA PREPARATIONS

1801 cocoa beans, whole or broken, raw or roasted
1802 cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste
1803 cocoa paste, defatted or not
1804 cocoa butter, fat and oil
1805 cocoa powder, not sweetened
1806 chocolate & other food products containing cocoa


Turkish 12 Digit Hs CodeTurkish  English
1801.00Kakao dane ve kırıkları (ham veya kavrulmuş, bütün veya kırık) :Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted
1801.00.00.00.11- Dane kakao (ham)- Cocoa beans (raw)
1801.00.00.00.19- Diğerleri- Other
1802.00.00.00.00Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleriCocoa shells, husks, skins and other cocoa waste
1803.Kakao hamuru (yağı alınmış olsun olmasın) :Cocoa paste, whether or not defatted:
1803.10.00.00.00- Yağı alınmamış- Not defatted
1803.20.00.00.00- Tamamen veya kısmen yağı alınmış- Wholly or partly defatted
1804.00.00.00.00Kakao yağı (katı ve sıvı)Cocoa butter, fat and oil
1805.00.00.00.00Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler)Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter
1806.Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları :Chocolate and other food preparations containing cocoa:
1806.10- Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içerenler) :- Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matter:
1806.10.15.00.00- - Sakkaroz içermeyenler veya ağırlık itibariyle % 5'den az sakkaroz (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) veya sakkaroz olarak ifade edilen izoglikoz içerenler- - Containing no sucrose or containing less than 5 % by weight of sucrose
 (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose
1806.10.20.00.00- - Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla fakat % 65'den az sakkaroz (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) veya sakkaroz oIarak ifade edilen izoglikoz içerenler- - Containing 5 % or more but less than 65 % by weight of sucrose
 (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose
1806.10.30.00.00- - Ağırlık itibariyle % 65 veya daha fazla fakat % 80'den az sakkaroz (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil)veya sakkaroz olarak ifade edilen izoglikoz içerenler- - Containing 65 % or more but less than 80 % by weight of sucrose
 (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose
1806.10.90.00.00- - Ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla sakkaroz (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) veya sakkaroz olarak ifade edilen izoglikoz içerenler- - Containing 80 % or more by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose
1806.20- Ağırlığı 2 kg'dan fazla olan kalıp,dilim veya çubuklar halinde veya sıvı, hamur, toz, granül veya benzeri şekillerde olup, muhteviyatı 2 kg'ı geçen kaplarda veya ambalajlarda sunulmuş olan diğer müstahzarlar :- Other preparations in blocks, slabs or bars weighing more than 2 kg or in liquid,
 paste, powder, granular or other bulk form in containers or immediate packings, of a content exceeding 2 kg:
1806.20.10.00.00- - Ağırlık itibariyle % 31 veya daha fazla kakao yağı içerenler veya kakao yağı ile katı süt yağının birlikte oranı ağırlık itibariyle % 31 veya daha fazla olanlar- - Containing 31 % or more by weight of cocoa butter or containing a combined weight of 31 % or more of cocoa butter and milkfat
1806.20.30.00.00- - Ağırlık itibariyle kakao yağı ile katı süt yağının birlikte oranı % 25 veya daha fazla fakat % 31'den az olanlar- - Containing a combined weight of 25 % or more, but less than 31 % of cocoa butter and milkfat
- - Diğerleri :- - Other:
1806.20.50.00.00- - - Ağırlık itibariyle % 18 veya daha fazla kakao yağı içerenler- - - Containing 18 % or more by weight of cocoa butter
1806.20.70.00.00- - - Sütlü çikolata kırıntıları- - - Chocolate milk crumb
1806.20.80.00.00- - - Kakao ile kaplanmış olanlar- - - Chocolate flavour coating
1806.20.95.00.00- - - Diğerleri- - - Other
- Diğerleri (kalıp, dilim veya çubuk halinde) :- Other, in blocks, slabs or bars:
1806.31- - Doldurulmuş- - Filled
1806.31.00.00.11- - - Kalıplanmış- - - Molded
1806.31.00.00.19- - - Diğerleri- - - Other
1806.32- - Doldurulmamış :- - Not filled:
1806.32.10.00.00- - - İlave hububat, meyva veya sert kabuklu meyva içerenler- - - With added cereal, fruit or nuts
1806.32.90.00.00- - - Diğerleri- - - Other
1806.90- Diğerleri :- Other:
- - Çikolata ve çikolata mamulleri :- - Chocolate and chocolate products:
- - - Çikolatalar (pralinler dahil) (doldurulmuş olsun olmasın) :- - - Chocolates (including pralines), whether or not filled:
1806.90.11.00.00- - - - Alkol içerenler- - - - Containing alcohol
1806.90.19.00.00- - - - Diğerleri- - - - Other
- - - Diğerleri :- - - Other:
1806.90.31.00.00- - - - Doldurulmuş- - - - Filled
1806.90.39.00.00- - - - Doldurulmamış- - - - Not filled
1806.90.50.00.00- - Kakaolu şekerci mamulleri ve şeker yerine kullanılan maddelerden imal edilmiş kakaolu şekerci mamulleri- - Sugar confectionery and substitutes therefor made from sugar substitution products, containing cocoa
1806.90.60.00.00- - Ekmeğe sürülerek yenilen kakaolu ürünler- - Spreads containing cocoa
1806.90.70.00.00- - Meşrubat yapımında kullanılan kakaolu müstahzarlar- - Preparations containing cocoa for making beverages
1806.90.90.00.00- - Diğerleri- - Other
.