TurkExim Konşimento Verisi | İthalatçı & İhracatçı Firma Arama  IMPORTERS & EXPORTERS & IMPORT EXPORT CUSTOMS DATA & BILL OF LADING SEARCH ENGINE  HOW TO USE TURKEXIM DEMO VERSION  
.

turkish 12 digit hs codes section 4 chapter 17

Homepage > Turkish hs code > chapter 17


CHAPTER 17 SUGARS & SUGAR CONFECTIONERY


Tags: Turkish hs code,section 4,chapter 17,12 digit hs codes


1701 cane or beet sugar & chem pure sucrose, solid form
1702 sugars nesoi, incl chem pure lactose etc, caramel
1703 molasses from the extraction or refining of sugar
1704 sugar confection (incl white chocolate), no cocoa

Turkish 12 Digit Hs Code Turkish English
1701.Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde) :Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form:
- İlave aroma veya renk verici madde içermeyen ham şeker :- Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter:
1701.12- - Pancar şekeri :- - Beet sugar:
1701.12.10.00.00- - - Rafine edilecek olanlar- - - For refining
1701.12.90.00.00- - - Diğerleri- - - Other
1701.13- - Bu faslın 2 nolu alt pozisyon notunda belirtilen kamış şekeri :- - Cane sugar specified in subheading note 2 to this chapter:
1701.13.10.00.00- - - Rafine edilecek olanlar- - - For refining
1701.13.90.00.00- - - Diğerleri- - - Other
1701.14- - Diğer kamış şekeri :- - Other cane sugar:
1701.14.10.00.00- - - Rafine edilecek olanlar- - - For refining
1701.14.90.00.00- - - Diğerleri- - - Other
- Diğerleri :- Other
1701.91.00.00.00- - İlave aroma veya renk verici maddeler içerenler- - Containing added flavouring or colouring matter
1701.99- - Diğerleri :- - Other:
- - - Beyaz şeker- - - White sugar
1701.99.10.00.11- - - - Kristal şeker- - - - Crystal sugar
1701.99.10.00.12- - - - Küp ve kesme şeker- - - - Cube sugar
1701.99.10.00.13- - - - Kimyaca saf sakkaroz (katı halde)- - - - Chemically pure saccarose (hard form)
1701.99.10.00.15- - - - Pudra şekeri- - - - Powder sugar
1701.99.10.00.19- - - - Diğerleri- - - - Other
1701.99.90.00.00- - - Diğerleri- - - Other
1702.Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) (katı halde) ; ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları, suni bal (tabii bal iIe karıştırılmış olsun olmasın) ; karamel :Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose,
 in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter;
 artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel:
- Laktoz ve laktoz şurubu :- Lactose and lactose syrup:
1702.11- - Kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle %99 veya daha fazla laktoz (anhidrit laktoz olarak ifade edilen) içerenler :- - Containing by weight 99 % or more lactose, expressed as anhydrous lactose, calculated on the dry matter
1702.11.00.10.00- - - Laktoz- - - Lactose
1702.11.00.20.00- - - Laktoz şurubu- - - Lactose syrups
1702.19- - Diğerleri :- - Other
1702.19.00.10.00- - - Laktoz- - - Lactose
1702.19.00.20.00- - - Laktoz şurubu- - - Lactose syrups
1702.20- Akçaağaç şekeri ve şurubu :- Maple sugar and maple syrup:
1702.20.10.00.00- - İlave aroma veya renk verici maddeler içeren katı haldeki akça ağaç şekeri- - Maple sugar in solid form, containing added flavouring or colouring matter
1702.20.90.00.00- - Diğerleri- - Other
1702.30- Glikoz ve glikoz şurubu (fruktoz içermeyenler veya kuru halde ağırlık itibariyle % 20 den az fruktoz içerenler) :- Glucose and glucose syrup, not containing fructose or containing in the dry state less than 20 % by weight of fructose:
1702.30.10.00.00- - İzoglikoz- - Isoglucose
- - Diğerleri :- - Other
1702.30.50.00.00- - - Beyaz kristal toz halinde (aglomere edilmiş olsun olmasın)- - - In the form of white crystalline powder, whether or not agglomerated
1702.30.90.00.00- - - Diğerleri- - - Other
1702.40- Glikoz ve glikoz şurubu (kuru halde ağırlık itibariyle en az % 20 veya daha fazla, fakat % 50'den az fruktoz içerenler) (invert şeker hariç) :- Glucose and glucose syrup, containing in the dry state at least 20 % but less than 50 % by weight of fructose, excluding invert sugar:
1702.40.10.00.00- - İzoglikoz- - Isoglucose
1702.40.90.00.00- - Diğerleri- - Other
1702.50.00.00.00- Kimyaca saf fruktoz- Chemically pure fructose
1702.60- Diğer fruktoz ve fruktoz şurubu (kuru halde ağırlık itibariyle % 50'den fazla fruktoz içerenler) (invert şeker hariç)- Other fructose and fructose syrup, containing in the dry state more than 50 % by weight of fructose, excluding invert sugar:
1702.60.10.00.00- - İzoglikoz- - Isoglucose
1702.60.80.00.00- - İnülin şurubu- - Inulin syrup
1702.60.95.00.00- - Diğerleri- - Other
1702.90- Diğerleri (invert şeker ve kuru halde ağırlık itibariyle %50 fruktoz içeren diğer şeker ve şeker şurubu karışımları dahil) :- Other, including invert sugar and other sugar and sugar syrup blends containing in the dry state 50 % by weight of fructose:
1702.90.10.00.00- - Kimyaca saf maltoz- - Chemically pure maltose
1702.90.30.00.00- - İzoglikoz- - Isoglucose
- - Malto dekstrin ve malto dekstrin şurubu- - Maltodextrine and maltodextrine syrup
1702.90.50.00.11- - - Diyet mamaları- - - Diet infant foods
1702.90.50.00.19- - - Diğerleri- - - Other
- - Karamel :- - Caramel:
1702.90.71.00.00- - - Kuru halde ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla sakkaroz içerenler- - - Containing 50 % or more by weight of sucrose in the dry matter
- - - Diğerleri :- - - Other:
1702.90.75.00.00- - - - Toz halinde (aglomere edilmiş olsun olmasın)- - - - In the form of powder, whether or not agglomerated
1702.90.79.00.00- - - - Diğerleri- - - - Other
1702.90.80.00.00- - İnülin şurubu- - Inulin syrup
- - Diğerleri- - Other
- - - Suni bal- - - Artificial honey
1702.90.95.00.11- - - - Diabetik olanlar- - - - Diabetics
1702.90.95.00.19- - - - Diğerleri- - - - Other
1702.90.95.00.90- - - Diğerleri- - - Other
1703.Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen melaslar :Molasses resulting from the extraction or refining of sugar:
1703.10.00.00.00- Kamış melasları- Cane molasses
1703.90.00.00.00- Diğerleri- Other
1704.Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) :Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa:
1704.10- Ciklet (şekerle kaplanmış olsun olmasın) :- Chewing gum, whether or not sugar-coated:
- - Ağırlık itibariyle % 60'tan az sakaroz içerenler (sakaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil)- - Containing less than 60 % by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose):
1704.10.10.00.11- - - Şerit şeklinde olan cikletler- - - Gum in strips
1704.10.10.00.19- - - Diğerleri- - - Other
- - Ağırlık itibariyle % 60 veya daha fazla sakaroz içerenler (sakaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil)- - Containing 85 % or more by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose)
1704.10.90.00.11- - - Şerit şeklinde olan cikletler- - - Gum in strips
1704.10.90.00.19- - - Diğerleri- - - Other
1704.90- Diğerleri :- Other:
1704.90.10.00.00- - Ağırlık itibariyle %10' dan fazla sakaroz içeren fakat diğer katı maddeleri içermeyen meyan kökü hülasaları- - Liquorice extract containing more than 10 % by weight of sucrose but not containing other added substances
1704.90.30.00.00- - Beyaz çikolata- - White chocolate
- - Diğerleri :- - Other:
1704.90.51.00.00- - - Net muhtevası 1 kg. veya daha fazla ambalajlarda ezmeler (badem ezmesi dahil)- - - Pastes, including marzipan, in immediate packings of a net content of 1 kg or more
1704.90.55.00.00- - - Boğaz pastilleri ve öksürük için şekerler- - - Throat pastilles and cough drops
- - - Drajeler- - - Sugar-coated (panned) goods
1704.90.61.00.11- - - - Sadece fındık ihtiva edenler- - - - Containing nuts only
1704.90.61.00.19- - - - Diğerleri- - - - Other
- - - Diğerleri :- - - Other:
- - - - Sakızlı ve jöleli şekercilik mamulleri (şekercilik mamulü haline getirilmiş meyva ezmeleri dahil)- - - - Gum confectionery and jelly confectionery, including fruit pastes in the form of sugar confectionery
1704.90.65.00.11- - - - - Sakızlı şekerler- - - - - Gum confectionery
1704.90.65.00.12- - - - - Jöleli şekerler- - - - - Jelly confectionery
1704.90.65.00.19- - - - - Diğerleri- - - - - Other
1704.90.71.00.00- - - - Kaynatılmış tatlılar (doldurulmuş olsun olmasın)- - - - Boiled sweets, whether or not filled
1704.90.75.00.00- - - - Karameller ve benzeri tatlılar- - - - Toffees, caramels and similar sweets
- - - - Diğerleri :- - - - Other:
1704.90.81.00.00- - - - - Basınçla elde edilen tabletler- - - - - Compressed tablets
- - - - - Diğerleri :- - - - - Other
- - - - - - Helva- - - - - - Halvah (a sweet prepared in many varieties with sesame oil )
1704.90.99.10.11- - - - - - - Tahin helvası- - - - - - - Prepared with crushed sesame seeds
1704.90.99.10.19- - - - - - - Diğer helvalar- - - - - - - Other halvah
1704.90.99.20.00- - - - - - Sade lokum- - - - - - Plain Turkish delight
1704.90.99.30.00- - - - - - Kaymaklı lokum- - - - - - Turkish delight with cream
1704.90.99.40.00- - - - - - Akide şekeri- - - - - - Sugar candy
- - - - - - Diğerleri- - - - - - Other
1704.90.99.90.11- - - - - - - Fondan- - - - - - - Fondant
1704.90.99.90.12- - - - - - - Diğer lokumlar- - - - - - - Other Turkish delight
1704.90.99.90.19- - - - - - - Diğerleri- - - - - - - Other
.