TurkExim Konşimento Verisi | İthalatçı & İhracatçı Firma Arama  IMPORTERS & EXPORTERS & IMPORT EXPORT CUSTOMS DATA & BILL OF LADING SEARCH ENGINE  HOW TO USE TURKEXIM DEMO VERSION  
.

Turkish 12 digit hs codes chapter 16

Turkish Hs Code : Chapter 16


Tags:Turkey,12 digit hs code,chapter 1616 ED. PREP. OF MEAT, FISH, CRUSTACEANS, ETC
1601 sausages, similar prdt meat etc food prep of these
1602 prepared or preserved meat, meat offal & blood nesoi
1603 extracts etc. of meat, fish, crustaceans, etc.
1604 prep or pres fish, caviar & caviar substitutes
1605 crustaceans molluscs etc prepared or preserved


Turkish 12 Digit Hs Codes Turkish  English
1601.00Etten, sakatattan veya kandan yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ; esası bu ürünler olan gıda müstahzarları :Sausages and similar products, of meat, meat offal or blood; food preparations based on these products:
1601.00.10.00.00- Karaciğerden yapılanlar- Of liver
 - Diğerleri :- Other:
 - - Sosisler (kurutulmuş veya sürülebilir, pişirilmemiş)- - Sausages, dry or for spreading, uncooked
1601.00.91.00.11- - - Hava almayan kaplarda olanlar- - - In airtight containers
1601.00.91.00.19- - - Diğer hallerde olanlar- - - In other forms
 - - Diğerleri- - Other
1601.00.99.00.21- - - Hava almayan kaplarda olanlar- - - In airtight containers
1601.00.99.00.28- - - Diğer hallerde olanlar- - - In other forms
1602.Hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kan :Other prepared or preserved meat, meat offal or blood:
1602.10.00.00.00- Homojenize müstahzarlar- Homogenised preparations
1602.20- Hayvanların karaciğerlerinden olanlar :- Of liver of any animal:
 - - Kaz veya ördek karaciğerlerinden olanlar :- - Goose or duck liver:
1602.20.10.00.11- - - Hava almayan kaplarda olanlar- - - In airtight containers
1602.20.10.00.19- - - Diğer hallerde olanlar- - - In other forms
 - - Diğerleri- - Other
1602.20.90.00.11- - - Hava almayan kaplarda olanlar- - - In airtight containers
1602.20.90.00.19- - - Diğer hallerde olanlar- - - In other forms
 - 01.05 Pozisyonundaki kümes hayvanlarından olanlar :- Of poultry of heading 0105:
1602.31- - Hindiden olanlar :- - Of turkeys:
 - - - Ağırlık itibariyle % 57 veya daha fazla kümes hayvanlarının eti veya sakatatını içerenler (1) :- - - Containing 57 % or more by weight of poultry meat or offal :
 - - - - Sadece pişmemiş hindi eti içerenler- - - - Containing exclusively uncooked turkey meat
1602.31.11.00.11- - - - - Hava almayan kaplarda olanlar- - - - - In airtight containers
1602.31.11.00.19- - - - - Diğer hallerde olanlar- - - - - In other forms
 - - - - Diğerleri- - - - Other
1602.31.19.00.11- - - - - Hava almayan kaplarda olanlar- - - - - In airtight containers
1602.31.19.00.19- - - - - Diğer hallerde olanlar- - - - - In other forms
 - - - Diğerleri- - - Other
1602.31.80.00.11- - - - Hava almayan kaplarda olanlar- - - - In airtight containers
1602.31.80.00.19- - - - Diğer hallerde olanlar- - - - In other forms
1602.32- - Horoz ve tavuklardan olanlar (Gallus domesticus türü)- - Of fowls of the species Gallus domesticus:
 - - - Ağırlık itibariyle % 57 veya daha fazla kümes hayvanlarının eti veya sakatatını içerenler (1) :- - - Containing 57 % or more by weight of poultry meat or offal :
 - - - - Pişirilmemiş- - - - Uncooked
1602.32.11.00.11- - - - - Hava almayan kaplarda olanlar- - - - - In airtight containers
1602.32.11.00.19- - - - - Diğer hallerde olanlar- - - - - In other forms
 - - - - Diğerleri- - - - Other
1602.32.19.00.11- - - - - Hava almayan kaplarda olanlar- - - - - In airtight containers
1602.32.19.00.19- - - - - Diğer hallerde olanlar- - - - - In other forms
 - - - Ağırlık itibariyle % 25 veya daha fazla fakat % 57 'den az kümes hayvanlarının eti veya sakatatını içerenler (1) :- - - Containing 25 % or more but less than 57 % by weight of poultry meat or offal
1602.32.30.00.11- - - - Hava almayan kaplarda olanlar- - - - In airtight containers
1602.32.30.00.19- - - - Diğer hallerde olanlar- - - - In other forms
 - - - Diğerleri- - - Other
1602.32.90.00.11- - - - Hava almayan kaplarda olanlar- - - - In airtight containers
1602.32.90.00.19- - - - Diğer hallerde olanlar- - - - In other forms
1602.39- - Diğerleri :- - Other:
 - - - Ağırlık itibariyle % 57 veya daha fazla kümes hayvanlarının eti veya sakatatını içerenler (1) :- - - Containing 57 % or more by weight of poultry meat or offal :
 - - - - Pişirilmemiş- - - - Uncooked
1602.39.21.00.11- - - - - Hava almayan kaplarda olanlar- - - - - In airtight containers
1602.39.21.00.19- - - - - Diğer hallerde olanlar- - - - - In other forms
 - - - - Diğerleri- - - - Other
1602.39.29.00.11- - - - - Hava almayan kaplarda olanlar- - - - - In airtight containers
1602.39.29.00.19- - - - - Diğer hallerde olanlar- - - - - In other forms
 - - - Diğerleri- - - Other
1602.39.85.00.11- - - - Hava almayan kaplarda olanlar- - - - In airtight containers
1602.39.85.00.19- - - - Diğer hallerde olanlar- - - - In other forms
 - Domuzdan olanlar :- Of swine:
1602.41- - But ve but parçaları :- - Hams and cuts thereof:
 - - - Evcil domuzdan olanlar- - - Of domestic swine
1602.41.10.00.11- - - - Hava almayan kaplarda olanlar- - - - In airtight containers
1602.41.10.00.19- - - - Diğer hallerde olanlar- - - - In other forms
 - - - Diğerleri- - - Other
1602.41.90.00.11- - - - Hava almayan kaplarda olanlar- - - - In airtight containers
1602.41.90.00.19- - - - Diğer hallerde olanlar- - - - In other forms
1602.42- - Kol ve kol parçaları :- - Shoulders and cuts thereof:
 - - - Evcil domuzdan olanlar- - - Of domestic swine
1602.42.10.00.11- - - - Hava almayan kaplarda olanlar- - - - In airtight containers
1602.42.10.00.19- - - - Diğer hallerde olanlar- - - - In other forms
 - - - Diğerleri- - - Other
1602.42.90.00.11- - - - Hava almayan kaplarda olanlar- - - - In airtight containers
1602.42.90.00.19- - - - Diğer hallerde olanlar- - - - In other forms
1602.49- - Diğerleri (karışımlar dahil) :- - Other, including mixtures:
 - - - Evcil domuzdan olanlar :- - - Of domestic swine:
 - - - - Ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla her türden et veya sakatat içerenler (bütün katı yağları dahil) :- - - - Containing by weight 80 % or more of meat or meat offal, of any kind, including fats of any kind or origin:
 - - - - - Bel (boyun hariç) ve parçaları (but ve bel karışımları dahil)- - - - - Loins (excluding collars) and cuts thereof, including mixtures of loins or hams
1602.49.11.00.11- - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar- - - - - - In airtight containers
1602.49.11.00.19- - - - - - Diğer hallerde olanlar- - - - - - In other forms
 - - - - - Boyun ve parçaları (boyun ve kol karışımları dahil)- - - - - Collars and cuts thereof, including mixtures of collars and shoulders
1602.49.13.00.11- - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar- - - - - - In airtight containers
1602.49.13.00.19- - - - - - Diğer hallerde olanlar- - - - - - In other forms
 - - - - - But, kol, bel ve boyun ve bunların parçalarını içeren diğer karışımlar- - - - - Other mixtures containing hams (legs), shoulders, loins or collars, and cuts thereof
1602.49.15.00.11- - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar- - - - - - In airtight containers
1602.49.15.00.19- - - - - - Diğer hallerde olanlar- - - - - - In other forms
 - - - - - Diğerleri- - - - - Other
1602.49.19.00.11- - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar- - - - - - In airtight containers
1602.49.19.00.19- - - - - - Diğer hallerde olanlar- - - - - - In other forms
 - - - - Ağırlık itibariyle % 40 veya daha fazla, fakat % 80' den az her türden et veya sakatat içerenler (bütün katı yağlar dahil)- - - - Containing by weight 40 % or more but less than 80 % of meat or meat offal, of any kind, including fats of any kind or origin
1602.49.30.00.11- - - - - Hava almayan kaplarda olanlar- - - - - In airtight containers
1602.49.30.00.19- - - - - Diğer hallerde olanlar- - - - - In other forms
 - - - - Ağırlık itibariyle % 40' dan az her tür et veya sakatat içerenler (bütün katı yağlar dahil)- - - - Containing by weight less than 40 % of meat or meat offal, of any kind, including fats of any kind or origin:
1602.49.50.00.11- - - - - Hava almayan kaplarda olanlar- - - - - In airtight containers
1602.49.50.00.19- - - - - Diğer hallerde olanlar- - - - - In other forms
 - - - Diğerleri- - - Other
1602.49.90.00.11- - - - Hava almayan kaplarda olanlar- - - - In airtight containers
1602.49.90.00.19- - - - Diğer hallerde olanlar- - - - In other forms
1602.50- Sığırdan olanlar :- Of bovine animals:
 - - Pişirilmemiş ; pişirilmiş ve pişirilmemiş et veya sakatat karışımları- - Uncooked; mixtures of cooked meat or offal and uncooked meat or offal
1602.50.10.00.11- - - Hava almayan kaplarda olanlar- - - In airtight containers
1602.50.10.00.19- - - Diğer hallerde olanlar- - - In other forms
 - - Diğerleri :- - Other
1602.50.31.00.00- - - Hava almayan kaplarda salamura edilmiş sığır eti- - - Corned beef
1602.50.95.00.00- - - Diğerleri- - - Other
1602.90- Diğerleri (hayvanların kan müstahzarları dahil) :- Other, including preparations of blood of any animal:
 - - Hayvanların kan müstahzarları- - Preparations of blood of any animal
1602.90.10.00.11- - - Hava almayan kaplarda olanlar- - - In airtight containers
1602.90.10.00.19- - - Diğer hallerde olanlar- - - In other forms
 - - Diğerleri :- - Other:
 - - - Av hayvanlarından veya tavşandan olanlar- - - Of game or rabbit
1602.90.31.00.11- - - - Hava almayan kaplarda olanlar- - - - In airtight containers
1602.90.31.00.19- - - - Diğer hallerde olanlar- - - - In other forms
 - - - Diğerleri :- - - Other:
 - - - - Evcil domuz eti veya sakatat içerenler- - - - Containing meat or meat offal of domestic swine
1602.90.51.00.11- - - - - Hava almayan kaplarda olanlar- - - - - In airtight containers
1602.90.51.00.19- - - - - Diğer hallerde olanlar- - - - - In other forms
 - - - - Diğerleri :- - - - Other:
 - - - - - Sığır eti veya sakatat içerenler :- - - - - Containing bovine meat or offal:
 - - - - - - Pişirilmemiş ; pişirilmiş ve pişirilmemiş et veya sakatat karışımları- - - - - - Uncooked; mixtures of cooked meat or offal and uncooked meat or offal
1602.90.61.00.11- - - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar- - - - - - - In airtight containers
1602.90.61.00.19- - - - - - - Diğer hallerde olanlar- - - - - - - In other forms
 - - - - - - Diğerleri- - - - - - Other
1602.90.69.00.11- - - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar- - - - - - - In airtight containers
1602.90.69.00.19- - - - - - - Diğer hallerde olanlar- - - - - - - In other forms
 - - - - - Diğerleri :- - - - - Other:
 - - - - - - Koyundan :- - - - - - Of sheep
1602.90.91.00.11- - - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar- - - - - - - In airtight containers
1602.90.91.00.19- - - - - - - Diğer hallerde olanlar- - - - - - - In other forms
 - - - - - - Keçiden :- - - - - - Of goats
1602.90.95.00.11- - - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar- - - - - - - In airtight containers
1602.90.95.00.19- - - - - - - Diğer hallerde olanlar- - - - - - - In other forms
 - - - - - - Diğerleri :- - - - - - Other
1602.90.99.00.11- - - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar- - - - - - - In airtight containers
1602.90.99.00.19- - - - - - - Diğer hallerde olanlar- - - - - - - In other forms
1603.00Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının hülasa ve suları :Extracts and juices of meat, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates:
1603.00.10.00.00- Net muhtevası 1 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar- In immediate packings of a net content of 1 kg or less
1603.00.80.00.00- Diğerleri- Other
1604.Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar ; havyar ve balık yumurtalarından elde edilen havyar yerine kullanılan ürünler :Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs:
 - Bütün veya parça halindeki balıklar (kıyılmamış) :- Fish, whole or in pieces, but not minced:
1604.11.00.00.00- - Som balıkları- - Salmon
1604.12- - Ringa balıkları :- - Herrings:
1604.12.10.00.00- - - Çiğ filetolar (sadece hamur veya ekmek kırıntılarıyla kaplanmış, yağda ön kızartma yapılmış olsun olmasın ; dondurulmuş)- - - Fillets, raw, merely coated with batter or breadcrumbs, whether or not pre-fried in oil, frozen
 - - - Diğerleri :- - - Other
1604.12.91.00.00- - - - Hava almayan kaplarda olanlar- - - - In airtight containers
1604.12.99.00.00- - - - Diğerleri- - - - Other
1604.13- - Sardalya, sardinella ve palatika veya çaça balıkları :- - Sardines, sardinella and brisling or sprats:
 - - - Sardalyalar :- - - Sardines:
1604.13.11.00.00- - - - Zeytinyağı ile hazırlanmış veya konserve edilmiş olanlar- - - - In olive oil
1604.13.19.00.00- - - - Diğerleri- - - - Other
1604.13.90.00.00- - - Diğerleri- - - Other
1604.14- - Ton balıkları, orkinoslar ve torikler (Sarda spp.) :- - Tunas, skipjack and bonito (Sarda spp.):
 - - - Ton balıkları ve orkinoslar :- - - Tunas and skipjack:
 - - - - Orkinoslar:- - - - Skipjack:
1604.14.21.00.00- - - - - Bitkisel yağlarla hazırlanmış veya konserve edilmiş olanlar- - - - - In vegetable oil
 - - - - - Diğerleri :- - - - - Other
1604.14.26.00.00- - - - - - Filetolar- - - - - - Fillets known as 'loins'
1604.14.28.00.00- - - - - - Diğerleri- - - - - - Other
NULL- - - - Sarı yüzgeçli orkinos (Thunnus albacares):- - - - Yellowfin tunas (Thunnus albacares):
1604.14.31.00.00- - - - - Bitkisel yağlarla hazırlanmış veya konserve edilmiş olanlar- - - - - In vegetable oil
 - - - - - Diğerleri :- - - - - Other
1604.14.36.00.00- - - - - - Filetolar- - - - - - Fillets known as 'loins'
1604.14.38.00.00- - - - - - Diğerleri- - - - - - Other
 - - - - Diğerleri- - - - Other
1604.14.41.00.00- - - - - Bitkisel yağlarla hazırlanmış veya konserve edilmiş olanlar- - - - - In vegetable oil
 - - - - - Diğerleri :- - - - - Other
1604.14.46.00.00- - - - - - Filetolar- - - - - - Fillets known as 'loins'
1604.14.48.00.00- - - - - - Diğerleri- - - - - - Other
1604.14.90.00.00- - - Torikler (Sarda spp.)- - - Bonito (Sarda spp.)
1604.15- - Uskumru balıkları :- - Mackerel:
 - - - Uskumru (Scomber scombrus) ve kolyoz (Scomber japonicus) türleri :- - - Of the species Scomber scombrus and Scomber japonicus:
1604.15.11.00.00- - - - Filetolar- - - - Fillets
1604.15.19.00.00- - - - Diğerleri- - - - Other
1604.15.90.00.00- - - Avustralya uskumrusu (Scomber australasicus) türleri- - - Of the species Scomber australasicus
1604.16.00.00.00- - Hamsiler- - Anchovies
1604.17.00.00.00- - Yılan Balıkları- - Eels
1604.19- - Diğerleri :- - Other:
1604.19.10.00.00- - - Salmonidae türleri (som balıkları hariç)- - - Salmonidae, other than salmon
 - - - Euthynnus cinsi balıklar, orkinos (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) hariç :- - - Fish of the genus Euthynnus, other than skipjack (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis):
1604.19.31.00.00- - - - Filetolar- - - - Fillets known as 'loins'
1604.19.39.00.00- - - - Diğerleri- - - - Other
1604.19.50.00.00- - - Tek renkli Orcynopsis türü balıklar- - - Fish of the species Orcynopsis unicolor
 - - - Diğerleri :- - - Other:
1604.19.91.00.00- - - - Çiğ filetolar (sadece hamur veya ekmek kırıntılarıyla kaplanmış, yağda ön kızartma yapılmış olsun olmasın ; dondurulmuş)- - - - Fillets, raw, merely coated with batter or breadcrumbs, whether or not pre-fried in oil, frozen
 - - - - Diğerleri :- - - - Other
1604.19.92.00.00- - - - - Morina balıkları (Gadus morhua,Gadus ogac,Gadus macrocephalus)- - - - - Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
1604.19.93.00.00- - - - - Kömür balıkları (Pollachius virens)- - - - - Coalfish (Pollachius virens)
1604.19.94.00.00- - - - - Berlam balıkları (Merluccius spp., Urophycis spp.)- - - - - Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)
1604.19.95.00.00- - - - - Alaska mezgit (Theragra chalcogramma) ve mezgit (Pollachius pollachius) balıkları- - - - - Alaska pollack (Theragra chalcogramma) and pollack (Pollachius pollachius)
1604.19.97.00.00- - - - - Diğerleri- - - - - Other
1604.20- Hazırlanmış veya konserve edilmiş diğer balıklar :- Other prepared or preserved fish:
1604.20.05.00.00- - Surimi müstahzarları- - Preparations of surimi
 - - Diğerleri :- - Other
1604.20.10.00.00- - - Som balıkları- - - Of salmon
1604.20.30.00.00- - - Salmonidaeler (som balıkları hariç)- - - Of salmonidae, other than salmon
1604.20.40.00.00- - - Hamsiler- - - Of anchovies
 - - - Sardalyalar, torikler, uskumru (Scomber scombrus) ve kolyoz (Scomber japonicus) türleri, tek renkli Orcynopsis türü balıklar- - - Of sardines, bonito, mackerel of the species Scomber scombrus and Scomber japonicus, fish of the species Orcynopsis unicolor
1604.20.50.00.11- - - - Sardalya- - - - Sardines bonito
1604.20.50.00.12- - - - Uskumru- - - - Mackerel
1604.20.50.00.19- - - - Diğerleri- - - - Other
1604.20.70.00.00- - - Ton balıkları, orkinoslar, Euthynnus cinsi diğer balıklar- - - Of tunas, skipjack or other fish of the genus Euthynnus
 - - - Diğer balıklar- - - Of other fish
1604.20.90.00.11- - - - Ringa- - - - Herring
1604.20.90.00.12- - - - Palamut- - - - Bonita
1604.20.90.00.19- - - - Diğerleri- - - - Other
 - Havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler :- Caviar and caviar substitutes:
1604.31.00.00.00- - Havyar- - Caviar
1604.32.00.00.00- - Havyar yerine kullanılan ürünler- - Caviar substitutes
1605.Hazırlanmış veya konserve edilmiş kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları :Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, prepared or preserved:
1605.10.00.00.00- Yengeçler- Crab
 - Karidesler :- Shrimps and prawns:
1605.21- - Hava almayan kaplarda olmayanlar :- - Not in airtight containers:
1605.21.10.00.00- - - Net muhtevası 2 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar- - - In immediate packings of a net content not exceeding 2 kg
1605.21.90.00.00- - - Diğerleri- - - Other
1605.29.00.00.00- - Diğerleri- - Other
1605.30- İstakozlar :- Lobster:
1605.30.10.00.00- - İstakoz eti (pişirilmiş) (istakoz yağı veya istakoz ezmesi, patesi, çorbası veya istakoz sosları imaline mahsus)- - Lobster meat, cooked, for the manufacture of lobster butter or of lobster pastes, pâtés, soups or sauces
1605.30.90.00.00- - Diğerleri- - Other
1605.40- Diğer kabuklu hayvanlar- Other crustaceans
1605.40.00.00.11- - Salyangoz- - Snail
1605.40.00.00.12- - Akivades- - Carpet shell
1605.40.00.00.13- - Kerevit- - Crayfish
1605.40.00.00.19- - Diğerleri- - Other
 - Yumuşakçalar :- Molluscs:
1605.51.00.00.00- - İstiridyeler- - Oysters:
1605.52.00.00.00- - Deniz tarakları (kraliçe deniz tarakları dahil)- - Scallops, including queen scallops
1605.53- - Kara kabuk Midyesi :- - Mussels:
1605.53.10.00.00- - - Hava almayan kaplarda olanlar- - - In airtight containers
1605.53.90.00.00- - - Diğerleri- - - Other
1605.54.00.00.00- - Mürekkep balığı ve kalamar- - Cuttlefish and squid
1605.55.00.00.00- - Ahtapot- - Octopus
1605.56.00.00.00- - Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae and Veneridae familyasına ait yumuşakçalar- - Clams, cockles and arkshells
1605.57.00.00.00- - Deniz kulağı- - Abalone
1605.58.00.00.00- - Salyangoz (deniz salyangozları hariç)- - Snails, other than sea snails
1605.59.00.00.00- - Diğerleri- - Other
 - Diğer su omurgasızları :- Other aquatic invertebrates
1605.61.00.00.00- - Deniz hıyarları- - Sea cucumbers
1605.62.00.00.00- - Deniz kestanesi- - Sea urchins
1605.63.00.00.00- - Denizanası- - Jellyfish
1605.69.00.00.00- - Diğerleri- - Other

Yorumlar - Yorum Yaz
.