TurkExim Konşimento Verisi | İthalatçı & İhracatçı Firma Arama  IMPORTERS & EXPORTERS & IMPORT EXPORT CUSTOMS DATA & BILL OF LADING SEARCH ENGINE  HOW TO USE TURKEXIM DEMO VERSION  
.

turkish 12 digit hs codes ,section 2 ,chapter 10

Tags: turkey 12 digit hs code,turkey customs hs code,türkiye hs code,turkey hts codes,turkish harmonized tariff schedule,
harmonized tariff codes turkey,chapter 10 ,chapter 10 4 digit subheadings,turkish hs code in english


 Turkey Harmonized Tariff Schedule
 (12 Digit Hs Code) :Chapter 10  CEREALS

1001 wheat and meslin
1002 rye in the grain
1003 barley
1004 oats
1005 corn (maize)
1006 rice
1007 grain sorghum
1008 buckwheat, millet & canary seed, cereals nesoi


12 Digit Hs CodeHs Code Description in TurkishHs Code Description in English
 1001.Buğday ve mahlut :Wheat and meslin:
- Makarnalık buğday (durum buğdayı) :- Durum wheat
1001.11.00.00.00- - Tohumluk- - Seed
1001.19.00.00.00- - Diğerleri- - Other
- Diğerleri :- Other
1001.91- - Tohumluk :- - Seed
1001.91.10.00.00- - - Kaplıca (kızıl) buğday- - - Common wheat and meslin:
- - - Adi buğday ve mahlut :- - - Spelt
1001.91.20.00.11- - - - Adi buğday- - - - Common wheat
1001.91.20.00.12- - - - Mahlut- - - - Meslin
1001.91.90.00.00- - - Diğerleri- - - Other
- - Diğerleri :- - Other
1001.99.00.00.11- - - Adi buğday- - - Common wheat
1001.99.00.00.12- - - Mahlut- - - Meslin
1001.99.00.00.13- - - Kaplıca (kızıl) buğday- - - Spelt
1002.Çavdar :Rye
1002.10.00.00.00- Tohumluk- Seed
1002.90.00.00.00- Diğerleri- Other
1003.Arpa : Barley
1003.10- Tohumluk :- Seed
1003.10.00.00.11- - Beyaz arpa- - White barley
1003.10.00.00.19- - Diğerleri- - Other
1003.90- Diğerleri :- Other
1003.90.00.00.11- - Beyaz arpa- - White barley
1003.90.00.00.12- - Maltlık arpa- - Barley for malt
1003.90.00.00.19- - Diğerleri- - Other
1004.00Yulaf :Oats :
1004.10.00.00.00- Tohumluk- Seed
1004.90.00.00.00- Diğerleri- Other
1005.Mısır :Maize (corn):
1005.10- Tohumluk :- Seed:
- - Melezler :- - Hybrid :
1005.10.13.00.00- - - Üçlü melez- - - Three-cross hybrids
1005.10.15.00.00- - - Tek melez- - - Simple hybrids
1005.10.18.00.00- - - Diğerleri- - - Other
1005.10.90.00.00- - Diğer tohumluklar- - Other
1005.90- Diğerleri :- Other
1005.90.00.00.11- - Cin mısırı
 (patlamış mısır-pop corn yapımında kullanılan mısır)
- - Corn, used for making popcorn
1005.90.00.00.19- - Diğerleri- - Other
1006.Pirinç :Rice:
1006.10- Kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik) :- Rice in the husk (paddy or rough):
1006.10.10.00.00- - Tohumluk olanlar- - For sowing
- - Diğerleri :- - Other:
- - - Yarı haşlanmış :- - - Parboiled:
1006.10.21.00.00- - - - Yuvarlak taneli- - - - Round grain
1006.10.23.00.00- - - - Orta taneli- - - - Medium grain
- - - - Uzun taneli :- - - - Long grain:
1006.10.25.00.00- - - - - Uzunluk/genişlik oranı
 2'den büyük fakat 3'ten küçük olanlar
- - - - - Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3
1006.10.27.00.00- - - - - Uzunluk/genişlik oranı
 eşit veya 3'ten büyük olanlar
- - - - - Of a length/width ratio equal to or greater than 3
- - - Diğerleri :- - - Other:
1006.10.92.00.00- - - - Yuvarlak taneli- - - - Round grain
1006.10.94.00.00- - - - Orta taneli- - - - Medium grain
- - - - Uzun taneli :- - - - Long grain:
1006.10.96.00.00- - - - - Uzunluk/genişlik oranı 
2'den büyük fakat 3'ten küçük olanlar
- - - - - Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3
1006.10.98.00.00- - - - - Uzunluk/genişlik oranı 
eşit veya 3'ten büyük olanlar
- - - - - Of a length/width ratio equal to or greater than 3
1006.20- Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç :- Husked (brown) rice:
- - Yarı haşlanmış :- - Parboiled:
1006.20.11.00.00- - - Yuvarlak taneli- - - Round grain
1006.20.13.00.00- - - Orta taneli- - - Medium grain
- - - Uzun taneli :- - - Long grain:
1006.20.15.00.00- - - - Uzunluk/genişlik oranı
 2'den büyük fakat 3'ten küçük olanlar
- - - - Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3
1006.20.17.00.00- - - - Uzunluk/genişlik oranı 
eşit veya 3'ten büyük olanlar
- - - - Of a length/width ratio equal to or greater than 3
- - Diğerleri :- - Other:
1006.20.92.00.00- - - Yuvarlak taneli- - - Round grain
1006.20.94.00.00- - - Orta taneli- - - Medium grain
- - - Uzun taneli :- - - Long grain:
1006.20.96.00.00- - - - Uzunluk/genişlik oranı 
2'den büyük fakat 3'ten küçük olanlar
- - - - Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3
1006.20.98.00.00- - - - Uzunluk/genişlik oranı 
eşit veya 3'ten büyük olanlar
- - - - Of a length/width ratio equal to or greater than 3
1006.30- Yarı veya tam olarak değirmenden 
geçirilmiş pirinç 
(parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın) :
- Semi-milled or wholly milled rice, 
whether or not polished or glazed:
- - Yarı olarak değirmenden geçirilmiş pirinç :- - Semi-milled rice:
- - - Yarı haşlanmış :- - - Parboiled:
1006.30.21.00.00- - - - Yuvarlak taneli- - - - Round grain
1006.30.23.00.00- - - - Orta taneli- - - - Medium grain
- - - - Uzun taneli :- - - - Long grain:
1006.30.25.00.00- - - - - Uzunluk/genişlik oranı
 2'den büyük fakat 3'ten küçük olanlar
- - - - - Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3
1006.30.27.00.00- - - - - Uzunluk/genişlik oranı 
eşit veya 3'ten büyük olanlar
- - - - - Of a length/width ratio equal to or greater than 3
- - - Diğerleri :- - - Other:
1006.30.42.00.00- - - - Yuvarlak taneli- - - - Round grain
1006.30.44.00.00- - - - Orta taneli- - - - Medium grain
- - - - Uzun taneli :- - - - Long grain:
1006.30.46.00.00- - - - - Uzunluk/genişlik oranı 
2'den büyük fakat 3'tenküçük olanlar
- - - - - Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3
1006.30.48.00.00- - - - - Uzunluk/genişlik oranı
 eşit veya 3'ten büyük olanlar
- - - - - Of a length/width ratio equal to or greater than 3
- - Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç :- - Wholly milled rice:
- - - Yarı haşlanmış :- - - Parboiled:
1006.30.61.00.00- - - - Yuvarlak taneli- - - - Round grain
1006.30.63.00.00- - - - Orta taneli- - - - Medium grain
- - - - Uzun taneli :- - - - Long grain:
1006.30.65.00.00- - - - - Uzunluk/genişlik oranı 2'den
 büyük fakat 3'ten küçük olanlar
- - - - - Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3
1006.30.67.00.00- - - - - Uzunluk/genişlik oranı eşit 
veya 3'ten büyük olanlar
- - - - - Of a length/width ratio equal to or greater than 3
- - - Diğerleri :- - - Other:
1006.30.92.00.00- - - - Yuvarlak taneli- - - - Round grain
1006.30.94.00.00- - - - Orta taneli- - - - Medium grain
- - - - Uzun taneli :- - - - Long grain:
1006.30.96.00.00- - - - - Uzunluk/genişlik oranı 2'den 
büyük fakat 3'ten küçük olanlar
- - - - - Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3
1006.30.98.00.00- - - - - Uzunluk/genişlik oranı eşit 
veya 3'ten büyük olanlar
- - - - - Of a length/width ratio equal to or greater than 3
1006.40.00.00.00- Kırık pirinçler- Broken rice
1007.Tane darı (koca darı) :Grain sorghum:
1007.10- Tohumluk :- Seed
1007.10.10.00.00- - Melezler- - Hybrid :
1007.10.90.00.00- - Diğerleri- - Other
1007.90.00.00.00- Diğerleri- Other
1008.Kara buğday, darı (cin ve kum darı), 
kuş yemi ; diğer hububat :
Buckwheat, millet and canary seed; other cereals:
1008.10.00.00.00- Kara buğday- Buckwheat
- Darı (cin ve kum darı)-Millet
1008.21- - Tohumluk :- - Seed
1008.21.00.00.11- - - Darı- - - Millet
1008.21.00.00.12---Akdarı---Millet (panicum miliaceum)
- - Diğerleri :- - Other
1008.29.00.00.11- - - Darı- - - Millet
1008.29.00.00.12- - - Akdarı---Millet (panicum miliaceum)
1008.30.00.00.00- Kuş yemi- Canary seed
1008.40.00.00.00- Çatal Otu (Fonio) (Digitaria spp.)- Fonio (Digitaria spp.)
1008.50.00.00.00- Kinoa (Chenopodium quinoa)- Quinoa (Chenopodium quinoa)
1008.60.00.00.00- Buğday ve çavdar melezi- Triticale
1008.90.00.00.00- Diğer hububat- Other cereals:
.