.

ötv 2 sayılı liste

 ÖTV KANUNU 2 SAYILI LİSTE


Güncelleme 17 Ekim 2021 / 17-10-2021 |Anahtar Kelimeler: ötv kanunu,2 sayılı liste,ötv oranları,özel tüketim vergisi

» 1sayılı liste  » 4 sayılı liste 

 Mal İsmiVergi TutarıBirimi
2707.10.00.00.00Benzol (Benzen)2,4985 TLKilogram
2707.20.00.00.00Toluol (Toluen)2,4985 TLKilogram
2707.30.00.00.00Ksilol (Ksilen)2,4985 TLKilogram
2707.50.00.00.11Solvent nafta (Çözücü nafta)2,4985 TLKilogram
2707.50.00.00.19Diğerleri2,4985 TLKilogram
2707.99.19.00.00Diğerleri2,4985 TLKilogram
2707.99.20.00.00Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen2,4985 TLKilogram
2709.00.10.00.00Tabii gazın kondanseleri2,4985 TLKilogram
2710.12.21.00.00White spirit2,4985 TLKilogram
2710.12.25.00.00Diğerleri2,4985 TLKilogram
2710.12.90.00.11Diğer solventler (Çözücüler)2,4985 TLKilogram
2710.12.90.00.19Diğerleri2,4985 TLKilogram
2710.19.29.00.00Diğerleri2,4985 TLKilogram
2710.20.90.00.00Diğer yağlar2,4985 TLKilogram
[Yalnız;
-2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,
 Diğer yağlar1,5007 TLKilogram
[Yalnız;
-2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]
2901.10.00.90.11Hekzan2,4985 TLKilogram
2901.10.00.90.12Heptan2,4985 TLKilogram
2901.10.00.90.13Pentan2,4985 TLKilogram
2901.10.00.90.19Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar2,4985 TLKilogram
2902.20.00.00.00Benzen (Benzol)2,4985 TLKilogram
2902.30.00.00.00Toluen (Toluol)2,4985 TLKilogram
2902.60.00.00.00Etil benzen2,4985 TLKilogram
2909.19.90.00.13Metil tersiyer bütil eter (MTBE)2,4985 TLKilogram
3811Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dâhil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar2,4985 TLKilogram
3814.00Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar0,939 TLKilogram
3824.99.96.90.68Diğerleri0,939 TLKilogram
2710.19.71.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar) Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar1,5007 TLKilogram
2710.19.75.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar) 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar1,5007 TLKilogram
2710.19.81.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar) Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları1,5007 TLKilogram
2710.19.83.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar) Hidrolik yağları1,5007 TLKilogram
2710.19.85.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar) Beyaz yağlar, sıvı parafin1,5007 TLKilogram
2710.19.87.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar) Dişli yağları ve redüktör yağları1,5007 TLKilogram
2710.19.91.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar) Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar1,5007 TLKilogram
2710.19.93.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar) Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar1,5007 TLKilogram
2710.19.99.00.25(Yağlama yağları; diğer yağlar) Diğer madeni yağlar1,5007 TLKilogram
2710.19.99.00.11(Yağlama yağları; diğer yağlar) Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock1,5007 TLKilogram
2710.19.99.00.98(Yağlama yağları; diğer yağlar) Diğerleri1,5007 TLKilogram
2712.20Ağırlık itibarıyla % 0,75'den az yağ içeren parafin1,5007 TLKilogram
3801.20.10.00.00Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı-kolloidal grafit1,5007 TLKilogram
3819.00.00.00.00Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle % 70'den az oranda içeren müstahzar sıvılar1,5007 TLKilogram
2710.19.25.00.11Gazyağı1,1367 TLLitre
2710.19.25.00.19Diğerleri1,1367 TLLitre
3403.11.00.00.00(Yağlama müstahzarları) Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar1,5007 TLKilogram
3403.19.10.00.00(Yağlama müstahzarları) Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler1,5007 TLKilogram
3403.19.20.00.00(Yağlama müstahzarları) Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60'a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar1,5007 TLKilogram
3403.19.80.00.00(Yağlama müstahzarları) Diğerleri1,5007 TLKilogram
3403.91.00.00.00(Yağlama müstahzarları) Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar1,5007 TLKilogram
3403.99.00.00.00(Yağlama müstahzarları) Diğerleri1,5007 TLKilogram

Yorumlar - Yorum Yaz