GLOBAL BUYERS IMPORTERS SEARCH ENGINE GLOBAL IMPORTERS &EXPORTERS,
IMPORT- EXPORT DATA ,SHIPMENT RECORDS
AND CUSTOMS DATA
Market Research

 Turkey Industry Reports

  

Dış Ticarette İstatistik Amaçlı Kullanılan Bilgi Kaynakları

DIŞ TİCARET İSTATİSTİK BİLGİ KAYNAKLARI 

VERİ TABANLARI

1) TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK)
Türkiye’nin dış ticaret verileri; ülke, ülke grubu, çeşitli sınıflandırmalar ve gümrük tarife istatistik pozisyonu (gtip) bazında ücret

karşılığında öğrenilebilmektedir. Ayrıca TÜİK veri tabanlarından gayri safi yurt içi hasıla, büyüme, fiyat endeksleri ve istihdam gibi

Türkiye’nin temel ekonomik göstergelerine zaman serileri şeklinde ulaşmak mümkün bulunmaktadır.

Adres: www.tuik.gov.tr

2) T.C. MERKEZ BANKASI ELEKTRONİK VERİ DAĞITIM SİSTEMİ

Döviz kurları, bankacılık ve fiyat endekslerine ilişkin zaman serilerine ayrıntılı bir şekilde ulaşılabilecek veri tabanıdır.

Kullanımı ücretsizdir.

Adres: http://evds.tcmb.gov.tr/

3) INTERNATIONAL TRADE CENTER (UNCTAD/WTO) MARKET ANALYSIS AND RESEARCH (MAR) VERİTABANI

Söz konusu veri tabanında çok iyi hazırlanmış pazar araştırmaları ve ticari analizler mevcut olup veri tabanının yanında Trade Map,

Market Access Map, Trade Commitments Map, Investment Map ve Product Map gibi birçok web tabanlı uygulamaları kullanım

imkânı bulunmaktadır. Veri tabanına erişim ücretsiz olup siteye bireysel bazda veya firma bazında üye olunmalıdır.

Adres: http://www.intracen.org/mas/?mn=0&sm=0?0

4) EUROSTAT

AB’nin resmi istatistik kurumu olan Eurostat’ın internet sitesinden AB’nin tüm ekonomik ve sosyal göstergelerine ilişkin

istatistiklere ulaşılabilir. Sitenin içinde yer alan dış ticaret veri tabanından ise gümrük tarife kodu ve ülkeler bazında zaman

serilerine erişim mümkün bulunmaktadır.

Adres: ec.europa.eu/eurostat

5) AB PAZARA GİRİŞ VERİ TABANI (MARKET ACCESS DATABASE)

AB’nin Pazara Giriş Stratejisi çerçevesinde kurulan Pazara Giriş Veri Tabanı Avrupalı ihracatçıların hedef pazarlarına ilişkin

bilgilere daha kolay ulaşma imkânı sağlaması amacıyla kurulmuştur. Bu bağlamda, söz konusu veri tabanını içeriğinde AB üyesi

ülkelere yönelik tüm ticari engellerin sektörel sınıflandırılması, üçüncü ülkelerdeki ithalat muameleleri, üçüncü ülkelerin gümrük

vergileri ile AB’nin dış ticaret istatistiklerine ayrıntılı bir şekilde ulaşmak mümkündür. AB’nin Pazara Giriş Veri Tabanı tüm üye ve

aday ülkelere ücretsiz hizmet vermektedir.

Adres: http://madb.europa.eu

6) AB İHRACAT YARDIM MASASI (EXPORT HELPDESK)

Gelişme yolundaki ülkelerin AB’ye daha kolay ihracat yapabilmesi için tasarlanmış AB İhracat Yardım Masası’nda AB’nin üçüncü

ülkelerle tercihli ticaret anlaşmalarına, AB’de uygulanan gümrük vergilerine, AB’nin dış ticaret istatistiklerine ve AB’nin dış ticaret

mevzuatına ulaşmak mümkündür. AB İhracat Yardım Masası’nın kullanımı ücretsizdir ve her ülkeden erişime açıktır.

Adres: http://exporthelp.europa.eu/

Güncelleme tarihi: 15.04.2011
2
7) DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ İSTATİSTİK VERİ TABANI

DTÖ üyesi ülkelerin, gözlemcilerin ve seçilmiş bazı ülkelerin ticaret, hizmet ve tarife profilleri listelenmektedir. Yıllar itibariyle

ülkelerin ticaret istatistiklerine ulaşılabilmektedir. Herhangi bir abonelik gerektirmemektedir.

Adres: http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx

8) DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ DOCSONLINE VERİ TABANI

Dünya Ticaret Örgütü’nün tüm resmi belgelerine ulaşılabilecek bir veri tabanı olan Docsonline’da hem 1986–1994 arasındaki

özellikle Uruguay Görüşmeleri’nin bir kısım belgelerine hem de 1995 yılından bu yana DTÖ’nün tüm resmi yazı ve anlaşmalarına

ulaşmak mümkündür. Günlük olarak güncellenen veri tabanında 3 resmi dilde 100.000’in üzerinde belge mevcuttur. Veri tabanına

erişim için bireysel veya firma bazında üye olunmalıdır.

Adres: http://docsonline.wto.org/

9) BM COMTRADE VERİ TABANI

Ülkelerin yıllık bazda, Armonize Sistem’e (HS), Standart Uluslararası Ticaret Sınıflaması’na (SITC) ve Standart Uluslararası Ticaret

Sınıflamasına Dayalı Geniş Ekonomik Gruplara Göre Sınıflama’ya (BEC) göre ikili ticari ilişkilerine ulaşılabilmektedir. Veri tabanı

kullanımı üyelik gerektirmemektedir.

Adres: http://comtrade.un.org/

10) OECD İSTATİSTİK VERİ TABANI

OECD ülkelerinin ve OECD dışındaki bazı büyük ülkelerin birçok alanda verileri elde edilebilmektedir. Örneğin, söz konusu

ülkelerin çeyreklik olarak GSYH büyüme hızlarına, aylık ve yıllık olmak üzere ticaret rakamlarına ulaşılabilmektedir.

Veri tabanı kullanımı üyelik gerektirmemektedir.

Adres: http://stats.oecd.org/index.aspx

11) ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (EIU) ÜLKE RAPORLARI

Dünya ülkelerinin tamamı hakkında temel ekonomik göstergeler gibi kısa bilgilerin yanı sıra, ülkelerin genel ekonomik ve dış

ticarete ilişkin durumlarını, dünyadaki yeni eğilim ve gelişmeler ile sosyal ve yapısal değişimlere ilişkin bilgileri içeren veri tabanıdır.

Tüm kaynaklara ulaşmak için bireysel abone olunmalıdır. Ancak veri tabanı kapsamındaki “global economic outlook” bölümüne

ücretsiz üye olunabilmektedir.

Adres: http://db.eiu.com

12) INTERNATIONAL FINANCIAL STATISTICS (IMF)

IMF’nin istatistik dairesi tarafından hazırlanan IFS 1948 yılından bu yana finansal zaman serilerini içermektedir. Bu bağlamda

dünyanın birçok ülkesinin uluslar arası mali dengesi, fiyat istikrarı, döviz kurları, likidite durumları, bankacılık endüstrileri, faiz

oranları, hükümetlerinin mali dengeleri ve milli hesapları incelenebilmektedir. Söz konusu veri tabanı 200’den fazla ülkenin yaklaşık

32.000 tane zaman serisini içermektedir. Veri tabanını kullanmak için herhangi bir abonelik veya üyelik gerekmemektedir. Sitede

yer alan “Logon to IFS” bağlantısından veri tabanına doğrudan erişim sağlamak mümkündür.

Adres: http://www.imfstatistics.org/imf/about.asp

Güncelleme tarihi: 15.04.2011

13) WORLD ECONOMIC OUTLOOK (WEO) VERİ TABANLARI (IMF)

WEO Veritabanları, IMF’nin yılda iki defa gerçekleştirdiği Dünya Ekonomik Görünümü çalışmaları esnasında yaratılmıştır. Her yılın

Ocak ve Temmuz aylarında başlayan çalışmalar, Nisan ve Eylül aylarında sonlanıp yayınlanmaktadır. Çalışmaların sonuçlarının

yayınlandığı raporlardan seçilmiş bazı zaman serileri, veri tabanı formatında kullanıma açıktır. Veri tabanından ülkelerin gayri safi

yurtiçi hasıla, enflasyon, işsizlik oranı, nüfus, ödemeler dengesi gibi bilgilere ulaşılabilmektedir.

Adres: http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28

14) DÜNYA BANKASI VERİ TABANI

Dünya Bankası’nın “Veri ve Araştırma” isimli sayfasında, yüksek kaliteli ulusal ve uluslararası istatistikler ile küresel istatistiksel

programlar yer almaktadır. Veri tabanı aracılığı ile, ülkelere ve bölgelere göre ekonomik, sosyal göstergelerin yer aldığı ülke

profillerine ulaşılabilmektedir. Bununla beraber, Dünya Bankası’nın ana araştırma birimlerinin hazırladığı ülkeler arası, sektörler

arası, konulara göre ayrılmış araştırmalara ulaşım mümkündür. Veri tabanında ayrıca, dünya ekonomisindeki küresel trendlerle

ilgili bilgi, analiz ve tavsiyelerin yer aldığı beklentiler bölümü de mevcuttur.

Adres: http://econ.worldbank.org

15) WORLD TRADE ATLAS (Global Trade Atlas) VERİ TABANI

Dünya ticaretinin neredeyse %100’ünü temsil eden 70’de fazla ülkenin ayrıntılı dış ticaret istatistiklerine erişilebilen veri tabanında

ithalat, ihracat ve ödemeler dengesi hakkında güncel bilgilere ulaşılabilmektedir. Ürün ve ülkeler bazında taramaya göre

düzenlenmiş olan söz konusu veri tabanında bazı ülkelerin eyalet ve gümrük kapısı (liman vb.) bazında da bilgilerine erişme

olanağı bulunmaktadır. Veri tabanına erişim için bireysel veya firma bazında abone olunmalıdır.

Adres: http://www.gtis.com/gta

16) EUROMONITOR VERİ TABANI

Pazar araştırmasının küresel ölçekte yapılması amacıyla oluşturulan veri tabanından istatistikler, pazar araştırmaları, şirketler ve

ilgili kaynaklara ulaşılmaktadır. Ana sayfanın sol alt köşesindeki "new users register here" butonunu tıklayarak bütün

araştırmacıların kendi kullanıcı kodu ve şifrelerini oluşturabilmelerine olanak sağlanmıştır.

Adres:www.portal.euromonitor.com

17) BUSINESS AND COMPANY INTERNATIONAL PROFILE VERİ TABANI

Söz konusu veri tabanı kanalıyla ekonomik ve ticari konular hakkında araştırma öğesi değeri taşıyan her türlü makale, gazete

haberi, şirket analizleri, ticari öngörü raporları, toplantı tutanakları gibi materyaller “article” başlığı altında listelenmektedir. Veri

tabanı yaklaşık 200.000 süreli yayının içindekiler sayfaları taranarak oluşturulmuştur. Veri tabanına erişim için bireysel veya

firmabazında abone olunmalıdır.

Adres: http://www.infotrac.london.galegroup.com/default

18) EXPORT-LEADS VERİ TABANI

Yalnız ithalatçı firmaların adres bilgilerinin verildiği ticari bilgi kanalıdır. Toplam 60 bölümden oluşan sistemin sektörel kataloglarına

gerçek zamanlı (real time) erişim olanaklıdır. 133

Güncelleme tarihi: 15.04.2011

ülkeden 155.000 ithalatçı firma adresi ayrıntılı olarak sunulmaktadır.

Veri tabanına erişim için bireysel veya firma bazında abone olunmalıdır.

Adres: www.export-leads.com/enter.htm

19) SINIFLAMALAR (NOMANKLATÜR) VERİ TABANI (TÜİK)

Veri tabanında TÜİK, uluslararası düzeyde, ulusal düzeyde ve Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılan tüm ekonomik ve sosyal

sınıflamaları tek sunucu üzerinde toplamış ve tüm kullanıcıların hizmetine sunmuştur. Bu sunucu ile sunulan sınıflamaların yaygın

kullanımı ile istatistiklerin kalitesinin arttırılması ve karşılaştırılabilir bir istatistik sistemi oluşturulması hedeflenmiştir.

Veri tabanında dış ticarette ve diğer alanlarda kullanılan sınıflamalar ve kodlama sistemleri hakkında açıklamalar yer almaktadır.

Sınıflama sunucusu yalnızca istatistiki sınıflamalar hakkında bilgi sunmaktadır.

Adres: http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/

20) DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ APPLİED DUTİES AND TRADE/BOUND DUTİES AND COMMİTMENTS (IDB/CTS) VERİ TABANI

Dünya Ticaret Örgütü’nün Ekonomik Araştırmalar ve İstatistik Bölümü tarafından geliştirilmiş olan bir veri tabanıdır. Uygulanan

tarife oranları ile bağlı tarife oranlarına ilişkin verilere ulaşılmaktadır. Siteye erişim özel kullanıcı adı ve şifre ile mümkündür.

Adres: http://iaf.wto.org/

Etiketler : dış ticaret istatistiksel bilgi kaynakları | dış ticaret ücretsiz bilgi kaynakları | dış ticaret gümrük sorgulama bilgi kaynakları | dış ticaret rakamları sorgulama