GLOBAL BUYERS IMPORTERS SEARCH ENGINE GLOBAL IMPORTERS &EXPORTERS,
IMPORT- EXPORT DATA ,SHIPMENT RECORDS
AND CUSTOMS DATA
Market Research

 Turkey Industry Reports

  

Eximbank Kredileri

TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ VE
SİGORTA / GARANTİ PROGRAMLARI


Etiketler:eximbank,Eximbank Kredileri , Türk Eximbank Kredileri,ihracat kredi sigortası programı
,İslam Kalkınma Bankası Kaynaklı Krediler, Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler,ihracat kredi programları ,
ihracatın finansmanı ve Türk Eximbank ,dünya bankası kaynaklı krediler,
YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİNE YÖNELİK TEMİNAT MEKTUBU PROGRAMI 


A. TÜRK EXİMBANK KREDİ PROGRAMLARI

 1. KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ

 1.1. SEVK ÖNCESİ İHRACAT KREDİLERİ

 Sevk Öncesi Türk Lirası İhracat Kredisi (SÖİK-TL) ve Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi (SÖİK-DVZ)’nden oluşan Sevk Öncesi İhracat Kredileri, bütün sektörleri kapsayan ve ihracatçıların imalat aşamasından başlanarak desteklenmesi amacıyla kullandırılan kısa vadeli kredilerdir. Sözkonusu kredilerde, firma ve ihracat riski aracı banka tarafından üstlenilmektedir.

 Bu sistemin en önemli fonksiyonu ise, çok sayıda firmaya yönelik kredi işleminin yürütülebilmesine olanak sağlamasıdır.

 Kredinin Amacı

 İhracatçı, imalatçı ve imalatçı-ihracatçıların ihracata hazırlık aşamasında finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır.

 Krediden Kimler Yararlanabilir

 Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ), imalatçılar, imalatçı-ihracatçılar, ihracatçı firmalar.

 Kredinin Kullandırım Şartları

 Kredi, Türk menşeili malların serbest dövizle, kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında kullandırılmak üzere aracı bankalara tahsis edilmektedir.

 1.1.1. SEVK ÖNCESİ TÜRK LİRASI İHRACAT KREDİSİ (SÖİK-TL)

 Kredi Kullandırılması

 •        Limit tahsis edilen aracı bankalar vasıtası ile kullandırılmaktadır.

 •        Aracı bankalar, uygun buldukları firmaların kredi başvuru formlarını Türk Eximbank’a gönderirler.

 •        Türk Eximbank kredi taleplerini değerlendirir.

 •        Kabul edilmesi halinde kredi, firma hesabına aktarılmak üzere aracı bankaya ödenmektedir.

 •        Aracı bankalar hesaplarına intikal eden kredi tutarlarını aynı gün ilgili firma hesabına aktarırlar.

 •        Firmalar aracı bankanın krediyi kullandırım tarihinde, kendilerine ödediğini/ödemediğini 5 işgünü içinde yazılı olarak teyit ederler.

 Kredi Tutarı

 Kredi tutarı, FOB ihracat taahhüdünün % 100’ünün TCMB Döviz Alış Kuru üzerinden hesaplanan TL karşılığıdır.

 İhracat Taahhüdü

 Kredi vadesi içinde fiilen gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir.

 1.1.2. SEVK ÖNCESİ TÜRK LİRASI KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER İHRACAT KREDİSİ

 Kimler Yararlanabilir

 Kanuni veya iş merkezlerinin yanısıra, ekonomik ve ticari faaliyetlerini de Kalkınmada Öncelikli Yörelerde (Gaziantep ili dahil) icra eden imalatçı, imalatçı-ihracatçı ve ihracatçı (ihracatçının KÖY'de mukim olması ve ihraç konusu malın KÖY'de üretilmesi kaydıyla) firmalar.

 1.1.3. SEVK ÖNCESİ DÖVİZ İHRACAT KREDİSİ (SÖİK-DVZ)

 Kredinin Kullandırılması

 Türk menşeili malların serbest dövizle kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında kullandırılmaktadır.

 Kredi Tutarı

 Kredi tutarı, taahhüt edilen FOB ihracat tutarının azami % 100’üdür.

İhracat Taahhüdü

 Kredi vadesi içinde kredinin anapara, faiz ve aracı banka komisyonu toplamı kadar gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir.

 1.2. DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ

 İhracatçılarımızın Eximbank’dan direkt olarak kredi kullanmalarına imkan sağlayan Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli İhracat Kredisi ile Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ)’nin ihracata hazırlık dönemi finansman ihtiyaçlarının uygun vade ve maliyet ile karşılanması, böylece ihracat performanslarının artışının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Kredi, Yeni Türk Lirası ve döviz cinsinden, Türk Eximbank Genel Müdürlüğü ile İstanbul ve İzmir şubeleri tarafından doğrudan kullandırılmaktadır.

 1.2.1. DTŞ KISA VADELİ TÜRK LİRASI İHRACAT KREDİSİ

 Bu kredi programının aşağıda belirtilenler dışında kalan özellikleri Sevk Öncesi İhracat Kredisi Programı’nda açıklanan hususlar doğrultusunda düzenlenmiştir.

 Kredinin Amacı

 Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)’nin ihracat faaliyetleri ile ilgili finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır.

 Kimler Yararlanabilir

 Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca, takvim yılı itibariyle DTSŞ ve SDŞ statüsü verilmiş ve kredibiliteleri Türk Eximbank tarafından olumlu bulunan firmalar.

 Kredinin Kullandırılması

 •        Limit tahsis edilen firmalara doğrudan Türk Eximbank tarafından kullandırılmaktadır.

 •        Türk Eximbank kredi taleplerini değerlendirir.

 •        Kabul edilmesi halinde teminatların tesis edilmesi ve Genel Kredi Sözleşmesi’nin imzalanmasından sonra kredi, en kısa sürede EFT sistemi aracılığıyla firmanın banka hesabına aktarılmaktadır.

 Kredi Tutarı

 Kredi tutarı, FOB ihracat taahhüdünün % 100’ünün TCMB Döviz Alış Kuru üzerinden hesaplanan TL karşılığıdır.

 İhracat Taahhüdü

 Kredi vadesi içinde fiilen gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir.

 1.2.2. DTŞ KISA VADELİ DÖVİZ İHRACAT KREDİSİ

 Bu kredi programının aşağıda belirtilenler dışında kalan özellikleri Sevk Öncesi İhracat Kredisi Programı’nda açıklanan hususlar doğrultusunda düzenlenmiştir.

 Kredinin Amacı

 Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)’nin ihracat faaliyetleri ile ilgili finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır.

 Kimler Yararlanabilir

 Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca takvim yılı itibariyle DTSŞ ve SDŞ statüsü verilmiş ve kredibiliteleri Türk Eximbank tarafından olumlu bulunan firmalar.

 Kredinin Kullandırılması

 •        Limit tahsis edilen firmalara doğrudan Türk Eximbank tarafından USD/JPY/EUR/GBP cinsinden kullandırılmaktadır.

 •        Türk Eximbank kredi taleplerini değerlendirir. Kabul edilmesi halinde teminatların tesis edilmesi ve Genel Kredi Sözleşmesi’nin imzalanmasından sonra kredi (TL karşılığı), en kısa sürede EFT sistemi aracılığıyla firmanın banka hesabına aktarılmaktadır.

 Kredi Tutarı

 Kredi tutarı, FOB ihracat taahhüdünün % 100’ünün kullanım gününde Türk Eximbank tarafından tespit edilen döviz alış kuru üzerinden hesaplanan TL karşılığıdır.

 İhracat Taahhüdü

 Kredi vadesi içinde; kredinin anapara ve faiz toplamı kadar gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir.

 1.3. İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ

 İhracatçılarımızın Eximbank’dan direkt olarak kredi kullanmalarına imkan sağlayan İhracata Hazırlık Kredileri ile ihracata yönelik mal üreten imalatçı ve ihracatçıların uluslararası piyasalarda rekabet güçlerinin artırılması ve ihracat projelerinin ihracata hazırlık aşamasında desteklenmesi amaçlanmaktadır. Kredi, Türk Lirası ve döviz cinsinden, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) dışındaki firmalara aracı banka olmaksızın doğrudan kullandırılmaktadır.

 1.3.1 İHRACATA HAZIRLIK TL KREDİSİ

 Kimler Yararlanabilir

 Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri hariç, imalatçı/ihracatçı ihracatçı veya ihraca yönelik mal üreten, imalatçı vasfını haiz firmalar.

 Kredi Kullandırılması

 Söz konusu krediden son üç takvim yılı ortalama veya kredi başvuru tarihinden geriye dönük 12 (on iki) aylık ihracat performansının en az 200 bin ABD Doları tutarında olan veya ihracata yeni başlayan firmalar yararlanır. Kredi, ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kullandırılmaktadır.

 Kredi Tutarı

 FOB ihracat taahhüdünün % 100’ü kredilendirilmektedir.

 İhracat Taahhüdü

 Kredi vadesi içinde fiilen gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir.

 1.3.2. İHRACATA HAZIRLIK DÖVİZ KREDİSİ

 Bu kredi programının aşağıda belirtilenler dışında kalan özellikleri Sevk Öncesi İhracat Kredisi Programı’nda açıklanan hususlar doğrultusunda düzenlenmiştir.

 Kimler Yararlanabilir

 Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri hariç, imalatçı/ihracatçı, ihracatçı veya ihraca yönelik mal üreten, imalatçı vasfını haiz firmalar.

 Kredi Kullandırılması

 •        Söz konusu krediden son üç takvim yılı ortalama veya kredi başvuru tarihinden geriye dönük 12 (on iki) aylık ihracat performansının en az 200 bin ABD Doları tutarında olan veya ihracata yeni başlayan firmalar yararlanmaktadır.

 •        Kredi, ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kullandırılmaktadır.

 Kredi Tutarı

 Kredi tutarı; FOB ihracat taahhüdünün % 100’ünün kullanım gününde Eximbank tarafından tespit edilen döviz alış kuru üzerinden hesaplanan TL karşılığıdır.

 İhracat Taahhüdü

 Kredi vadesi içinde, kredinin anapara ve faiz toplamı kadar gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir.

 1.4. KOBİ İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ

 Yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup; 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı ve / veya mali bilançosu yirmibeş milyon TL'nı aşmayan, bağımsız işletme tanımına giren, imalatçı, imalatçı - ihracatçı özelliğine sahip mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler kısaca "KOBİ"ler, ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kredilendirilir. Limiti 100.000.-Dolar, vadesi 540 gün olan bu kredi için teminat olarak, anapara ve faizin % 50'si oranında banka teminat mektubu ile anapara tutarında teminat senedi alınmaktadır.

 1.4.1. KOBİ İHRACATA HAZIRLIK TL KREDİSİ

 Kimler Yararlanabilir

 İmalatçı/ihracatçı, ihracata yönelik mal üreten, imalatçı vasfını haiz KOBİ niteliğindeki firmalar yararlanır.

 KOBİ Tanımı

 Yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, yılık net satış hasılatı ve / veya mali bilançosu yirmibeş milyon TL'nı aşmayan, bağımsız işletme tanımına giren, imalatçı, imalatçı - ihracatçı özelliğine sahip mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler kısaca "KOBİ" olarak adlandırılmaktadır.

 Bir işletme;         Başka bir işletmenin % 25 veya daha fazlasına sahip değilse, herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşu veya birkaç bağlı işletme tek başına veya müştereken bu işletmenin % 25 veya daha fazla hissesine sahip değilse, konsolide edilmiş hesaplar düzenlemiyorsa ve konsolide hesaplar düzenleyen başka bir işletmenin hesaplarında yer almıyorsa ve bu nedenle bağlı bir işletme değilse, bağımsız işletme olarak kabul edilmektedir.

 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) aşağıdaki şekilde sınıflandırılırlar

 •        Mikro İşletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu bir milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan çok küçük ölçekli işletmeler.

 •        Küçük İşletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yılık net satış hasılatı ya da mali bilançosu beş milyon yeni Türk lirasını aşmayan işletmeler.

 •        Orta Büyüklükteki İşletme İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı yada mali bilançosu yirmibeş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

 Kredi Kullandırılması

 Kredi, ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kullandırılacak olup, aşağıda belirtilen kriterleri sağlayan firmalar bu programdan yararlanabileceklerdir:

 Kredi Tutarı

 FOB ihracat taahhüdünün % 100’ü kredilendirilmektedir.

 İhracat Taahhüdü

 Kredi vadesi içinde fiilen gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir.

 1.4.2. KOBİ İHRACATA HAZIRLIK DÖVİZ KREDİSİ

 Bu kredi programının aşağıda belirtilenler dışında kalan özellikleri Sevk Öncesi İhracat Kredisi Programı’nda açıklanan hususlar doğrultusunda düzenlenmiştir.

 Kimler Yararlanabilir

 Krediden; İmalatçı/ihracatçı, ihraca yönelik mal üreten imalatçı vasfını haiz, KOBİ niteliğindeki firmalar yararlanır.

 Kredi Kullandırım Şartları

 Kredi, ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kullandırılacak olup, aşağıda belirtilen kriterleri sağlayan firmalar bu programdan yararlanabileceklerdir:

 Kredi Tutarı

 Kredi tutarı; FOB ihracat taahhüdünün % 100’ünün kullanım gününde Eximbank tarafından tespit edilen döviz alış kuru üzerinden hesaplanan TL karşılığıdır.

 İhracat Taahhüdü

 Kredi vadesi içinde, kredinin anapara ve faiz toplamı kadar gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir.

 1.5. SEVK ÖNCESİ REESKONT KREDİSİ

 Sevk Öncesi Reeskont Kredisi kapsamında imalatçı, ihracatçı ve imalatçı-ihracatçı firmaların, borçlu olarak düzenleyecekleri, Eximbank nezdinde kısa vadeli teminat mektubu limiti olan bankalardan birinin avalini taşıyan bonolar iskonto edilmektedir. Sözkonusu bonoların Eximbank’ca Kabul Finansmanı Programı çerçevesinde T.C. Merkez Bankası (TCMB) reeskontuna götürülmesi suretiyle iskonto edilmesi esastır.

 Bu çerçevede, TCMB yurt dışı muhabir bankaları listesinde yer alan veya işlem bazında TCMB değerlendirmeleri sonucu uygun görülecek diğer yurt dışı bankalarca; amir banka sıfatıyla açılmış, gayrıkabili rücu, akreditifli veya, aynı bankaların aracılık edeceği vesaik mukabili ödeme şekline göre yapılacak ihracat işlemlerine veya, Eximbank değerlendirmeleri sonucu uygun bulunan amir banka sıfatıyla açılmış, gayrıkabili rücu, akreditifli veya, aynı bankaların aracılık edeceği vesaik mukabili ödeme şekline göre yapılacak ihracat işlemlerine veya, mal mukabili ödeme şekline göre yapılacak ihracat işlemleri için düzenlenecek bonolara ilişkin reeskont talepleri dikkate alınmaktadır. Başvurular doğrudan Eximbank Genel Müdürlüğü’ne yapılmaktadır.

 Değerlendirme Kriterleri

 Eximbank’ca yapılacak değerlendirme sonucunda, kredibilitesi uygun bulunan ve Eximbank’dan kullandığı kredilere ilişkin ihracat taahhüt açığı olmayan firmalar bu programdan yararlandırılmaktadır.

 1.6. KISA VADELİ İHRACAT ALACAKLARI İSKONTO PROGRAMI

 Kısa Vadeli İhracat Alacakları İskonto Programı ile imalatçı, ihracatçı ve imalatçı-ihracatçılara ülke riskinden arındırılmış olarak yeni ve hedef pazarlara yönelmeleri ve bu pazarlarda vadeli satış imkanları ile rekabet şanslarının artırılması amacına yönelik olarak kısa vadeli ve sevk sonrası finansman desteği sağlanmaktadır.

 Söz konusu program, T.C. Merkez Bankası’nın (TCMB) “Banka Kabullerine İlişkin Reeskont İşlemleri” esas ve şartları doğrultusunda Eximbank’a tahsis etmiş olduğu limit çerçevesinde yürütülmekte olup, program kapsamında; Poliçe veya bonoya bağlı kabul kredili ihracat işlemlerinden doğacak alacaklar ve Gayrikabili rücu vadeli ihracat akreditiflerine dayalı ihracat alacakları iskonto edilmektedir.

 Program Kapsamındaki Alternatif Uygulamalar

 I. Kabili Rücu İşlemler

 I.I. İskonto Kredisi

 I.II. Türk Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Kapsamında Yürütülecek İskonto Kredisi İşlemleri

 Kabili Rücu İşlemlerde, iskonto konusu alacak tutarının vadesinde esas borçlusundan tahsil edilememesi halinde, iskonto kredisinin vadesinde Eximbank’a geri ödenmesinden iskonto ettiren firma sorumludur.

 II. Gayrikabili Rücu İşlemler

 İskonto konusu alacak tutarı vadesinde kredi kullanıcısı firmaya rücu edilmeyecek şekilde iskonto edilmektedir.

 Değerlendirme Kriterleri

 Eximbank’ca yapılacak değerlendirme sonucunda, kredibilitesi uygun bulunan ve Eximbank’dan kullandığı kredilere ilişkin ihracat taahhüt sorunu olmayan firmalar bu programdan yararlandırılmaktadır.

 Döviz Cinsi

 Bu program kapsamında yapılacak işlemler için düzenlenecek kontrat, akreditif, sevk vesaiki, poliçe/bono vb. her türlü belgeler T.C. Merkez Bankası’nca alım satım konusu yapılan konvertibl dövizlerden USD, EURO, GBP ve JPY cinsinden düzenlenecektir.

2. ÖZELLİKLİ KREDİLER

Türk Eximbank, ihracatçıları ve yurt dışında yatırım yapan müteşebbisleri özellikli kredi programları ile de desteklemektedir. Sözkonusu kredi programları, standart kredi ve garanti programlarının dışında kalan, ancak bunları tamamlayıcı nitelikteki programlardır.

2.1 YURT DIŞI MAĞAZALAR YATIRIM KREDİSİ

Bu kredi programı ile; ihracatta kalıcı pazarlar edinilmesi ve net döviz girdisinin artırılmasını teminen, Türk firmalarının değişik pazarlarda Türk menşeili her türlü tüketim malı niteliğindeki ürünleri doğrudan pazarlaması amacıyla, herhangi bir ülkede değişik ürünlerin sergilendiği çeşitli bölümleri içeren satış mağazaları ile bir ya da birden fazla firmanın bir araya gelerek kuracakları alışveriş merkezleri oluşturulmasına yönelik yatırım harcamaları finanse edilmektedir.

Kredinin Amacı

Kredinin amacı, ihracatta kalıcı pazarlar edinilmesi ve net döviz girdisinin arttırılmasını teminen, Türk firmalarının yurtdışında marka tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kendi markası ile yurtdışında açacakları mağazaların yatırım harcamaları ile değişik pazarlarda Türk menşeili her türlü tüketim malı niteliğindeki ürünleri doğrudan pazarlama amacıyla, değişik ürün gruplarının sergilendiği çeşitli bölümleri içeren satış mağazaları veya bir ya da birden fazla firmanın biraraya gelerek kuracakları alışveriş merkezleri oluşturulmasına yönelik yatırımlara destek vermektir.

Kimler Yararlanabilir

Kredi, krediye konu olan yatırım projesi Türk Eximbank’ca uygun bulunan ve Türkiye’de yerleşik, yurt içi ve yurt dışında daha önce benzer işlerde deneyim sahibi olan firmalara kullandırılmaktadır.

Krediden Yararlanma Koşulları

Kredi; Kredi vadesi içerisinde Türk Eximbank tarafından tesbit edilen tutarda Türk ürünleri ihraç ve/veya satışının gerçekleştirilmesi ve Krediye ilişkin Vergi Resim Harç İstisna Belgesi (VRHİB) taahhüdünün kapatılması taahhüdü karşılığında kullandırılmaktadır.

Kredi Tutarı

Kredi konusu proje için Eximbank’ca uygun görülen yurt dışı yatırım tutarının azami % 85’i kredilendirilir.

2.2. ÖZELLİKLİ İHRACAT KREDİSİ

Program kapsamında, Türkiye'de yerleşik ihracata yönelik mal üreten firmaların Türk Eximbank'ın mevcut kredi programları çerçevesinde kredilendirilemeyen ancak Eximbank’ca uygun bulunan mal ve hizmet projelerine orta vadeli finansman imkanı sağlanmaktadır.

•        Kredi; ihraç edilecek malın üretim süreci ya da satış koşulları nedeniyle 12 aydan uzun vadeli finansman ihtiyacı bulunan firmalar ile yeni pazarlara yeni ürün ihracı gibi özellik arz eden ihracat projelerine destek sağlamak amacıyla, proje bazında belirlenen koşullarla kullandırılmaktadır.

•        Kredi vadesi ve faiz oranı proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenmektedir.

•        Kredilendirme oranı proje bazında Türk Eximbank’ca belirlenir, ancak bu oran FOB ihracat taahhüdünün % 80’ini aşamaz.

•        Krediye konu olan ve ihracı taahhüt edilen malın asgari % 50 yerli katkı oranını ihtiva etmesi gerekmektedir.

•        Kredi için Eximbank’ca doğrudan kullandırılan kredilerde uygulanan teminat unsurları aranacak olup, bu teminatların dışında ve ilave olarak başka teminatlar da alınabilecektir. Alınacak teminatların tutar ve kompozisyonu Eximbank’ca işlem bazında belirlenecektir.

2.3. GEMİ İNŞA ve İHRACATI FİNANSMAN PROGRAMI

Amacı

Gemi inşa/ihraç edecek Türk firmalarının gemi inşa aşamasındaki finansman ihtiyaçlarının karşılanması, rekabet güçlerinin desteklenmesi, yurtdışındaki müşterileri ve kreditör kuruluşlar nezdindeki kredibilitelerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Kredi

Program kapsamında kullandırılacak krediler ile;

Alıcı firma ile imzalanmış belli bir kontrat kapsamında, gemi inşa/ihraç edecek Türk firmalarının gemi inşa aşamasındaki harcamaları proje bazında finanse edilmektedir.

Teminat Mektubu: Program kapsamında düzenlenecek teminat mektupları ile;

*       Geminin finansmanı amacıyla inşa süresince alıcı firma, alıcının bankası/finansman kurumu tarafından yapılacak avans niteliğindeki ödemeler ve bunlara ilişkin doğabilecek faizler,

*       Proje konusu gemide kullanılacak makina ve ekipmanların vadeli ithalatı ile vadeli yurtiçi tedarik işlemlerine ilişkin ödeme yükümlülükleri,

*       Türk Eximbank tarafından belirlenen limit çerçevesinde garanti kapsamına alınmaktadır.

Kimler Yararlanabilir

Teminat mektubuna konu olan gemi projesi Türk Eximbank’ca uygun bulunan ve Türkiye’de yerleşik, gemi inşa ve/veya ihracında deneyim sahibi olan firmalar yararlanır.

2.4. YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİNE YÖNELİK TEMİNAT MEKTUBU PROGRAMI

Kredinin Amacı

Müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren firmaların mevcut pazarlarda kalıcılığının sağlanmasının yanısıra, yeni pazarlara açılmalarını teminen yurt dışında üstlenilen projelerin teminat mektubu ile desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Proje Limiti

Firma limitini aşmayacak şekilde işveren ihale makamı ile yapılmış sözleşmede belirtilen tutarın ya da ihale bedelinin azami % 25'ine kadar teminat mektubu verilebilmektedir.

Ülke Limiti

Ülke bazında teminat mektubu tahsisi toplam program limitinin % 20'sini geçmeyecektir.

2.5. TÜRK EXIMBANK ÇEVRE UYGULAMA ESASLARI

Amaç

İşbu “Çevre Uygulama Esasları”, OECD İhracat Kredileri ve Kredi Garantileri Grubu (İKG)’nun üzerinde mutabakata vardığı; resmi destekli ihracat kredisi sağlayan üye ülkelerin İhracat Kredi Kurumları’nın sağladıkları desteğe ilişkin politikalar ile “çevre”nin korunmasına yönelik politikalar arasında tutarlılık sağlamak, resmi destekli ihracat kredilerinden faydalanan yeni ve/veya kurulu “Proje”lerin çevre değerlendirmesi konusunda ortak yöntemler geliştirmek ve bu Projeler’in “potansiyel çevre etkilerinin” en aza indirilmesi amacına yönelik olarak benimsenen “Çevre ve Resmi Destekli İhracat Kredileri Üzerine Ortak Yaklaşımlar Tavsiye Kararı” uyarınca hazırlanmış ve Türk Eximbank tarafından uygulamaya konulmuştur. Çevre Uygulama Esasları, geri ödeme dönemi iki yıl ve daha uzun vadeli olan “resmi destekli ihracat kredileri” için uygulanmaktadır.

3. DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KAPSAMINDAKİ KREDİLER

3.1. ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (KARAYOLU/DENİZYOLU/HAVAYOLU)

Amaç

Uluslararası nakliyat firmaları, uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmalar ile uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapan firmaların finansman ihtiyaçlarının karşılanarak rekabet güçlerinin artırılması ve bu yolla ülkenin döviz kaynaklarının zenginleştirilmesidir.

Kapsam

I. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı

Uluslararası karayolu nakliyat işi gerçekleştiren,

*       Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (varsa),

*       2 Yetki Belgesi bulunan veya,

*       L2 Yetki Belgesi bulunan

II. Uluslararası Denizyolu Taşımacılığı

Uluslararası denizyolu nakliyat işi gerçekleştiren,

*       Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (varsa),

*       Gemi Tasdiknamesi / Kira Sözleşmesi bulunan,

III. Uluslararası Havayolu Taşımacılığı

Uluslararası havayolu nakliyat işi gerçekleştiren;

*       Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (varsa),

*       İşletme Ruhsatı bulunan

Türkiye'de yerleşik nakliyat firmaları ile uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmalara kredi vadesi içerisinde yapacakları taşımacılık hizmetlerinin finansmanına yönelik olarak kullandırılmaktadır.

Taşımacılık Hizmeti

 Tüzel kişiliği haiz uluslararası nakliyat firmaları ile uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmalar tarafından;

*       Yurtdışına ihraç malı / yükü götürülmesi,

*       Yurtdışından yurtiçine ithal malı /yükü getirilmesi,

*       Transit mal / yük taşımacılığı yapılması

“Taşımacılık Hizmeti” olarak belirlenmiştir.

Performans Kriteri

Başvuruda bulunan firmaların, bir önceki takvim yılı veya kredi başvuru tarihinden itibaren geriye dönük on iki ( 12 ) aylık dönem itibariyle, navlun bedellerine ilişkin faturaları bazında en az 500.000.- ABD Doları ya da muadili döviz tutarında taşımacılık hizmetini gerçekleştirdiklerini belgelemeleri gerekmektedir.

Kredi Tutarı

Firma limitini aşmamak kaydıyla kredi süresi içinde gerçekleştirilecek navlun hizmetinin % 100’ü kredilendirilmektedir.

3.2. TURİZM PAZARLAMA KREDİSİ

İhracat ve yurt dışı müteahhitlik hizmetlerini kredi, garanti ve sigorta programları ile destekleyerek ülkemizin döviz girdisinin artmasına önemli katkılarda bulunan Türk Eximbank, bu doğrultudaki çalışmalarını çeşitlendirerek sürdürmek amacıyla Turizm Pazarlama Kredisi programını uygulamaya koymuştur. Kredi TL ve döviz cinsinden kullandırılmaktadır.

Kredinin Amacı

Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin finanse edilmesi suretiyle özel havayolu şirketleri ile seyahat acentalarımızın güçlenmesi, bu hizmetler kapsamında sağlanan turizm döviz girdilerinin artırılması yoluyla ödemeler dengesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Kimler Yararlanabilir

Bir önceki takvim yılı itibariyle, bankalarca düzenlenmiş döviz alım belgesi bazında yurda en az 500.000,-ABD Doları ya da muadili tutarda döviz getirdiğini tevsik eden;

*       TÜRSAB üyesi, A grubu seyahat acentaları,

*       Ticari hava taşıma işletmeciliği yapmaya ilişkin, T.C. Ulaştırma Bakanlığı işletme ruhsatı sahibi Türkiye’ye yurt dışından yolcu taşıyan Türkiye’de mukim özel havayolu şirketleri krediden faydalanmaktadır.

Turizm Hizmeti

*       Tüzel kişiliği haiz seyahat acentaları tarafından yurt dışından getirilen turistlere yurt içi ve yurt dışında verilen her türlü acentalık faaliyetlerine ilişkin hizmetler,

*       Tüzel kişiliği haiz özel havayolu şirketleri tarafından yurt dışından taşınan yolculara verilen her türlü ulaşım faaliyetine ilişkin hizmetler.

TL Krediler

*       TÜRSAB üyesi, A-Grubu belgeli seyahat acentalarına; azami 360 gün,

*       Bakanlık tarafından tespit edilecek tur operatörü niteliğine haiz A Grubu Belgeli Türsab üyesi seyahat acentaları ile özel havayolu şirketlerine azami 36 ay ,

vadeli kullandırılmaktadır.

VRHİB kapsamında kullandırılacak kredilerde kredi vadesi VRHİB vadesini aşamaz.

3.3 DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KREDİSİ

Türkiye’de yerleşik firmaların yurtdışında gerçekleştirecekleri döviz kazandırıcı hizmetler ile yurtdışına ihraç edilecek proje niteliğindeki yazılım, projelendirme ve danışmanlık gibi hizmetlerin finansmanına yönelik olarak hazırlanan Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi programını uygulamaya koymuştur. Belirtilen alanlardaki projeler Eximbank’ca değerlendirilerek uygun bulunan firmalara, TL veya döviz cinsinden kullandırılacak krediye ilişkin koşullar işlem bazında Türk Eximbank tarafından belirlenmektedir.

Kredinin Amacı

Türkiye’de yerleşik firmaların,

*       Yurtdışında gerçekleştirecekleri döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik harcamaları,

*       Yazılım, projelendirme, danışmanlık gibi hizmetler kapsamında, yurtdışına gerçekleştirilecek proje niteliğindeki hizmet ihracına yönelik harcamalarının finanse edilmesi amaçlanmaktadır.

Kimler Yararlanabilir

Eximbank’ca yapılan istihbarat ve değerlendirme çalışması sonunda mali analiz, ticari etik açısından yeterli görülen ve bu alanlarda faaliyet gösteren firmalar bu programdan yararlandırılmaktadır.

Krediden Yararlanma Koşulları

Türkiye’de yerleşik firmalara kredi konusu proje için imzalanmış sözleşme kapsamında yapacakları harcamaların finansmanına yönelik kredi, Vergi Resim Harç İstisna Belgesinin (VRHİB) kapatılması taahhüdü karşılığında proje bazında kullandırılır. Bu uygulama Esaslarında açıklık olmayan hallerde Teşvik ve Kambiyo Mevzuatındaki genel düzenlemeler dikkate alınmaktadır.

Proje Limiti

Firma limitini aşmamak kaydıyla belirlenecek olan proje limiti, hizmet veren ve hizmet alan firmalar arasında imzalanan sözleşme hükümleri dikkate alınarak ve sözkonusu sözleşme bedeli içerisindeki Türk mal ve hizmet tutarları toplamının % 85’ini aşmamak kaydıyla proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenir. Proje konusu sözleşme hükümlerinde hizmet veren firmaya avans ödenmesi öngörülmüş ise proje limiti, sözleşme bedelinden avans tutarı düşüldükten sonra kalan tutar içerisindeki Türk mal ve hizmet tutarları toplamının azami % 85’i olacak şekilde belirlenmektedir.

4. DÜNYA BANKASI KAYNAKLI KREDİLER

4.1. İHRACAT FİNANSMANI ARACILIK KREDİSİ (EFIL IV)

Kredinin Amacı

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. ( Türk Eximbank) ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) arasında imzalanan İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi Anlaşması 7539-TU (EFIL-IV) çerçevesinde; gemi/yat yapımı ve makine imalat sektörlerinde faaliyet gösteren imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfını haiz firmalarımızın orta/uzun vadeli işletme sermayesi ve sabit sermaye yatırımlarının finansmanı amaçlanmaktadır.

Kredinin Tutarı

Kredinin toplam tutarı 300 milyon ABD Doları olup, ABD Doları ve EURO olmak üzere iki ayrı para biriminden kullanılması/kullandırılması hedeflenmektedir.

Krediden Yararlanabilecek Firmalar

Bu krediden imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfını haiz gemi/yat yapımı, tersane yatırımı yapan ve makine imalat sektörlerinde faaliyet gösteren Türkiye'de yerleşik firmalar yararlanabilir. Ayrıca firmaların kredi alındıktan sonraki dönem dahil borç/özkaynak oranının azami 85/15, borç ödeme gücü oranının ise asgari 1,1 olması gerekmektedir.

Kredi Programının Genel Koşulları

 •    Kredi, harcama belgeleri karşılığında;
 • İhracatın finansmanı,
 • İhracat amaçlı yatırımlar için yerel piyasalardan sağlanacak ya da ithal edilecek mal ve yapı harcamaları için kullanılabilir.
 •    Desteklenecek ihracat ve yatırım projelerinin ülkemiz çevre mevzuatına, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun, Dünya Bankası çevre kurallarına uyumlu olması şartı aranır.
 •    Desteklenecek ihracat ve yatırım projelerinin Dünya Bankası satınalma/ihale usul ve esaslarına uygun olması şartı aranır.
 •    Krediler kapsamında yer alan mal alımı ve yapı harcamaları "IBRD (Dünya Bankası) Kredileri ve IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) Kredileri kapsamında Satınalma Kılavuzu"nun hükümlerine uygun olarak satın alınır. Krediler için kullanılabilecek satınalma yöntemleri;
 • Yerel Ticari Uygulama: Tahmini sözleşme maliyeti 10,000,000.-ABD Doları'nın altında olan mallar/yapı işleri, yerleşik ticari uygulamalar çerçevesinde ve yapılacak sözleşmeler kapsamında satın alınır.
 • Uluslararası Rekabete Açık İhale: Sözleşme bazında tahmini maliyeti 10,000,000.-ABD Doları'nın üzerinde olan mal alım ve yapı işleri alımları için kullanılır. Dünya Bankası'nın ön incelemesine tabidir.
 •    İlk iki kredi ile 5 milyon ABD Doları'nın üzerindeki tüm kredi talepleri Dünya Bankası'nın ön onayına tabidir.

5. YURT DIŞI FUAR KATILIM KREDİSİ

Kredinin Amacı

Kredi programının amacı; firmaların, yurt dışı fuarlara katılım sağlayarak pazar paylarını arttırmaları, yeni/ hedef pazarlara girebilmeleri, yeni teknolojiler ve ürünler hakkında bilgi edinmeleri, ihracatın gelişimine katkıda bulunmaları amacıyla, Dış Ticaret Müsteşarlığı ( DTM ) tarafından yurt dışı fuar düzenleme yetkisi verilen organizatör firma ve kuruluşların, söz konusu fuarlara iştirak eden katılımcı firmaların ve DTM tarafından ilan edilen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılım sağlayan firmaların, yurt dışı fuar katılım ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Kredinin Kapsamı

Türkiye'de yerleşik kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişi tacir veya ticaret şirketi şeklinde faaliyet gösteren,

a-      Yurt dışı fuar ( Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı veya Milli Katılım organizasyonu ) düzenlemek üzere DTM tarafından görevlendirilen organizatörlerin,

b-      Organizatörler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı fuarlara toplu katılım sağlayan firmaların,

c-      DTM tarafından ilan edilen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılım sağlayan firmaların

yurt dışı fuar organizasyon ve katılım harcamalarının finansmanına yönelik olarak kullandırılır.

Firma Limiti

•        A sınıfı belgeye sahip organizatörler için 1.000.000.- TL

•        B sınıfı belgeye sahip organizatörler için 750.000.-TL

•        C sınıfı belgeye sahip organizatörler için 500.000.- TL

•        Milli Katılımcı ve Bireysel Katılımcı firmalar için 100.000.- TL'dir.

Kredi Tutarı

Firma limitini aşmamak kaydıyla,

•        Katılımcı firmalara, kredi vadesi içerisinde gerçekleştirilmesi taahhüt edilen yurt dışı fuar katılım faaliyetlerine ilişkin harcamalar toplamının % 80'ine kadar,

•        Organizatörlere ise, kredi vadesi içerisinde gerçekleştirilmesi taahhüt edilen yurt dışı fuar organizasyon faaliyetlerine ilişkin harcamalar toplamının %30'una kadar

kredi kullandırılabilir.

6. SERBEST BÖLGELER

Amacı

Türkiye’de kurulan Serbest bölgelerde faaliyet gösteren kullanıcıların Türkiye hariç başka ülkelere yapacakları satışların artırılması ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmıştır.

6.1.SERBEST BÖLGELER SEVK ÖNCESİ DÖVİZ İHRACAT KREDİSİ PROGRAMI

Kredinin Kapsamı

Bu krediden; Türkiye’de kurulan serbest bölgelerde faaliyet ruhsatı alan ve bölgede belli bir işyeri bulunan gerçek ve tüzelkişi kullanıcılar faydalanabilmektedir.

Kullanıcılar; bölgede satış bağlantılı üretim yapan üretici firmalar (nihai üretici) ve/veya ürettiği malı satma vasfını haiz üretici - satıcı firmalardır.

Kullanıcı vasfı, Vergi Kimlik Numarası, Faaliyet Ruhsatı ve Kapasite Raporu ile tevsik edilmektedir.

Firmanın kredi kullanabilmesi için Faaliyet Ruhsatının üretim faaliyetine ilişkin olarak düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Serbest Bölgede mukim firmaların Türkiye hariç başka ülkelere yapılan satışlarına ilişkin kullandırılmaktadır.

6.2. SERBEST BÖLGELER İHRACATA HAZIRLIK DÖVİZ KREDİSİ PROGRAMI

Kredinin Kapsamı

Bu krediden; Türkiye’de kurulan serbest bölgelerde faaliyet ruhsatı alan ve bölgede belli bir işyeri bulunan gerçek ve tüzel kişi kullanıcıları faydalanabilmektedir.

Kullanıcılar; serbest bölgede satış bağlantılı üretim yapan üretici firmalar (nihai üretici) ve/veya ürettiği malı satma vasfını haiz üretici-satıcı firmalardır.

Kullanıcı vasfı, Vergi Kimlik Numarası, Faaliyet Ruhsatı ve Kapasite Raporu ile tevsik edilmektedir.

Firmanın kredi kullanabilmesi için Faaliyet Ruhsatının üretim faaliyetine ilişkin olarak düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Serbest Bölgede mukim firmaların Türkiye hariç başka ülkelere yapılan satışlarına ilişkin kullandırılmaktadır.

Performans Kriteri

Firmaların, kredi başvuru tarihinden geriye dönük 12 (on iki) aylık dönem veya son üç takvim yılında gerçekleştirdiği satış tutarının basit aritmetik ortalamasının en az 200 bin ABD doları tutarında olması şartı aranacak olup, satış performansı 200 bin ABD dolarının altında olan veya ilk defa satış yapacak firmalar da firma limitini aşmamak kaydıyla bu kredi programından yararlanabilmektedir.

6.3. SERBEST BÖLGELER İHRACAT FİNANSMANI ARACILIK KREDİSİ (EFTL-IV)

Kredinin Kapsamı

Türkiye'de kurulan serbest bölgelerde faaliyet ruhsatı alan ve bölgede belli bir işyeri bulunan gerçek ve tüzel kişi kullanıcıların serbest bölgeden Türkiye dışında başka ülkelere gerçekleştirecekleri satış işlemlerine yönelik yerel piyasalardan sağlanacak ya da ithaledilecek mallar için harcama belgelerine dayalı finansman desteği sağlanmaktadır.

Program kapsamında uygun bulunan hammadde, aksam ve teçhizat harcamaları işletme sermayesi kredisi ile finanse edilmektedir.

Bu krediden ürettiği malı satma vasfını haiz üretici-satıcı veya bölgede ürettikleri malı Türkiye hariç başka ülkelere satmak üzere mal üreten üretici firmalar (nihai üretici) firmalar (kullanıcılar) yararlanabilmektedir.

Kullanıcı vasfı, Vergi Kimlik Numarası, Faaliyet Ruhsatı ve Kapasite/Ekspertiz Raporu ile tevsik edilir. Firmanın kredi kullanabilmesi için Faaliyet Ruhsatının üretim faaliyetine ilişkin olarak düzenlenmiş olması gerekmektedir.

6.4. SERBEST BÖLGELER GEMİ İNŞA VE İHRACATI FİNANSMAN PROGRAMI

Kredinin Kapsamı

Türkiye'de kurulan serbest bölgelerde mukim tersanesinde gemi inşa ve satışı konusunda faaliyet ruhsatı alan ve inşa ettiği gemiyi aynı zamanda satma vasfını haiz gerçek ve tüzel kişi üretici - satıcı firmalar (kullanıcı) programdan yararlandırlmaktadır.

Kullanıcı vasfı, Vergi Kimlik Numarası, Faaliyet Ruhsatı ve Kapasite/Ekspertiz Raporu ile tevsik edilir. Firmanın kredi kullanabilmesi için Faaliyet Ruhsatının üretim faaliyetine ilişkin olarak düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Kredi: Program kapsamında kullandırılacak krediler ile;

•        Alıcı firma ile imzalanmış belli bir kontrat kapsamında, gemi inşa/satışım gerçekleştirecek firmaların gemi inşa aşamasındaki harcamaları proje bazında finanse edilmektedir.

Teminat Mektubu; Program kapsamında düzenlenecek teminat mektupları ile;

•        Geminin finansmanı amacıyla inşa süresince alıcı firma, alıcının bankası/finansman kurumu tarafından yapılacak avans niteliğindeki ödemeler ve bunlara ilişkin doğabilecek faizler,

•        Proje konusu gemide kullanılacak makina ve ekipmanların vadeli ithalatı ile vadeli yurtiçi tedarik işlemlerine ilişkin ödeme yükümlülükleri, Türk Eximbank tarafından belirlenen limit çerçevesinde garanti kapsamına alınmaktadır.

Proje konusu gemide kullanılacak makina ve ekipmanların vadeli ithalatı ile vadeli yurtiçi tedarik işlemlerinin garantisine yönelik olarak düzenlenecek teminat mektuplarında yurtdışı/yurtiçi satıcıya gerçekleştirilecek ödeme vadelerinin kontratta belirtilen gemi teslimi ve nihai ödeme tarihinden kısa olmaması esastır. Ancak, vadeli alım konusu mal bedellerinin nihai ödeme tarihinden önce kontrat hükümleri çerçevesinde avans ödemesi ve benzeri şekilde alıcıdan tahsil edilebileceği durumlarda vade ayrıca değerlendirilmektedir.

B. ÜLKE KREDİ/GARANTİ PROGRAMI

ÜLKE KREDİ/GARANTİ PROGRAMININ AMACI VE KAPSAMI

Türk Eximbank, Türkiye'nin dış politikası ve ekonomik hedefleri çerçevesinde önem arzeden ülkelerle kalıcı ve uzun süreli ilişkilerin tesis edilebilmesine hizmet etmek amacıyla, bu ülkelere Türk firmaları tarafından gerçekleştirilecek mal ve hizmet ihracatına Ülke Kredi/Garanti Programı çerçevesinde finansman desteği sağlamaktadır. Türk Eximbank, bu program aracılığıyla yurt dışında iş alan firmalarımızı riskten arındırarak, onlara gelişen piyasalarda rekabet etme ve yeni pazarlara açılma olanağı sağlamakta, ayrıca Türkiye'nin ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesine de katkıda bulunmaktadır.

Türk Eximbank, mal ve hizmet ihracatına nakdi veya gayrinakdi kredi mekanizması aracılığı ile finansman desteği sağlamaktadır. Program kapsamında esas olarak projeler ve yarı sermaye/sermaye malı ihracatı finanse edilmekte, hükümetlerarası protokoller çerçevesinde tüketim malları ve hammadde ihracatının finansmanı da mümkün olabilmektedir.

Alıcı ülke hükümetinin kredi anapara ve faiz geri ödemelerini garanti altına almak amacıyla "Devlet Garanti Mektubu" vermeyi taahhüt ettiği işlemlere öncelik verilmektedir. Bunun yanısıra, ilgili ülkenin bankacılık sektörünün gelişmişlik düzeyine bağlı olarak, Türk Eximbank tarafından muteber kabul edilen bankalara doğrudan kredi verilerek ya da bu bankaların garantileri altında işlem yapılabilmektedir. Mal ve hizmet ihracatına konu projenin yapısı uygun ise ek teminat olarak, kredi borçlusunun, Türk Eximbank ve/veya diğer kreditörlerin yer aldığı ve projenin ve/veya işverenin öngörülen nakit akımlarının toplandığı bir "emanet hesap" (escrow account) veya benzeri düzenlemelerin yapılması da talep edilebilmektedir.

Borçlu/garantör, alıcı ülke hükümeti tarafından tayin edilen veya Türk Eximbank tarafından muteber kabul edilen bankalar ile resmi kurum/kuruluşlar olmaktadır.

Mal ve hizmet ihracatını gerçekleştirecek firmanın, Türk Ticaret Kanununa ve/veya ilgili mevzuat hükümlerine göre kurulmuş bir şirket olması gerekmekte, mali yapısının sağlam ve ticari itibarının yüksek olması, alanında deneyimli olması beklenmektedir. Yatırım projelerinde Türk yüklenici, ana müteahhit firma statüsünde olabileceği gibi, proje için oluşturulacak ortaklığın/konsorsiyumun ortağı veya taşeronu da olabilmektedir.

Mal ve hizmet ihracatına konu projeler, genel kabul görmüş proje değerlendirme kriterleri çerçevesinde değerlendirilmekte ve finansman aşamasında prensip olarak OECD normları uygulanmaktadır.

AVRUPA YATIRIM BANKASI KAYNAKLI YATIRIM KREDİSİ

Kredinin Amacı

Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ile Türk Eximbank arasında imzalanan Kredi Anlaşması çerçevesinde, imalat sanayii, turizm ve lojistik sektörlerindeki işletmelerin, ihracata ve döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirecekleri yeni yatırım, tevsi ve modernizasyon projelerinin finansmanı amaçlanmaktadır.

Krediden Yararlanabilecek Firmalar

Bu krediden imalat sanayii, turizm ve lojistik sektörlerinde ihracat amaçlı veya döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan ve AYB ile üzerinde mutabakata varıldığı şekilde KOBİ olarak tanımlanan, bilançosundaki net sabit aktifleri proje öncesinde 75 milyon Avro’yu aşmayan ve 500’den az çalışanı olan Türkiye’de yerleşik firmalar yararlanabilmektedir.

TÜRK EXIMBANK ÇEVRE UYGULAMA ESASLARI

Kredinin Amacı

 “Çevre Uygulama Esasları”, OECD İhracat Kredileri ve Kredi Garantileri Grubu (İKG)’nun üzerinde mutabakata vardığı; resmi destekli ihracat kredisi sağlayan üye ülkelerin İhracat Kredi Kurumları’nın sağladıkları desteğe ilişkin politikalar ile “çevre”nin korunmasına yönelik politikalar arasında tutarlılık sağlamak, resmi destekli ihracat kredilerinden faydalanan yeni ve/veya kurulu “Proje”lerin çevre değerlendirmesi konusunda ortak yöntemler geliştirmek ve bu Projeler’in “potansiyel çevre etkilerinin” en aza indirilmesi amacına yönelik olarak benimsenen “Çevre ve Resmi Destekli İhracat Kredileri Üzerine Ortak Yaklaşımlar Tavsiye Kararı” uyarınca hazırlanmış ve Türk Eximbank tarafından uygulamaya konulmuştur.

Çevre Uygulama Esasları, geri ödeme dönemi iki yıl ve daha uzun vadeli olan “resmi destekli ihracat kredileri” için uygulanır.

C. İHRACAT KREDİ SİGORTASI

1989 yılında Türk Eximbank bünyesinde uygulanmaya başlanan ihracat kredi sigortası programları ile ihracatçı firmaların ihraç ettiği mal bedellerinin, ticari ve politik risklere karşı belirli oranlarda teminat altına alınması ve sigortalı firmaların gerek Türk Eximbank nezdinde doğmuş veya doğacak alacak haklarını ticari bankalara temlik etmek suretiyle, gerekse kambiyo senedine bağlı vadeli alacaklarını ister Türk Eximbank'da, isterse Türk Eximbank onayı ile ticari bankalarda iskonto ettirmek suretiyle hem sevk öncesi, hem de sevk sonrası dönem için düzenli finansman imkanına erişmeleri amaçlanmaktadır.

1. KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI

 •    İhracatçıların bir yıl içinde, Türk Eximbank tarafından kapsama alınan ülkelerdeki çeşitli alıcılarına gerçekleştirdiği ve fiili ihraç tarihinden itibaren en fazla 360 güne kadar vade tanıdığı tüm sevkiyatları ticari ve politik risklere karşı teminat altına alınmaktadır. İhracatçının her bir sevkiyatı için ayrı ayrı sigorta sözleşmesi düzenlenmesine gerek kalmaksızın Türk Eximbank’ca kabul edilen ülkelerdeki limitleri onaylanmış alıcılara yapılacak tüm sevkiyatlar tek bir poliçe ile sigorta kapsamına dahil edilmektedir.
 •    Programda 170’den fazla ülkeye yönelik sevkiyat, sigorta teminatı altına alınabilmektedir. Tazminat oranı doğacak zararın % 90’ıdır.
 •    Ayrıca Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası kapsamında ihracat bedeli alacaklarını teminat altına aldıran ihracatçı firmalar Türk Eximbank’ın uyguladığı Kısa Vadeli İhracat Alacaklarını İskonto Programı çerçevesinde söz konusu alacaklarını iskonto edebilmektedir.
 •    Sevk Sonrası İhracat Alacaklarını İskonto Programı çerçevesinde, sigorta teminatı altında, ihracatçıların vadeli akreditifleri ile senede bağlı kabul kredili işlemlerinin iskontosu yoluyla finansman temini sağlanmaktadır.

2. ORTA ve UZUN VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMLARI

Orta ve Uzun Vadeli İhracat Kredi Sigorta Programları ile ihracatçıların tek bir satış sözleşmesine bağlı olarak 5 yıla kadar vadeli ödeme koşuluyla yapacakları, yerli katkı oranı asgari % 60 seviyesindeki sermaye ve yarı sermaye malı ihracatından doğacak alacakları sigorta teminatı altına alınmakta ve teminat altına alınan ihracat işlemi ile ilgili olarak ticari bankalardan finansman sağlanmaktadır.

1990 yılından bu yana uygulanmakta olan Orta ve Uzun Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programları ile,

·        Ülke ekonomisine sağladığı yüksek katma değer ve ileri teknoloji imkanları gözönüne alınarak yatırım veya sermaye malları üretim ve ihracatının teşvik edilmesi ve

Yatırım veya sermaye malı ihracatçılarına,

·        Rekabet üstünlüğü sağlanması,

·        Gelişmekte olan riskli pazarlarda uzun vadeli satış imkanlarının artırılması,

·        Poliçenin teminat gösterilmesi ile ticari bankalardan finansman sağlamalarının kolaylaştırılması,

amaçlanmaktadır.

Kapsamı

Söz konusu Programlar yerli katkı oranının (fiziki katkı veya katma değer) en az % 60 olduğu hususu, Türk Eximbank’ca verilecek form çerçevesinde ve ilgili Sanayi ve/veya Ticaret Odası tarafından hazırlanıp onaylanan ekspertiz raporu ile belgelenmiş olan sermaye, yarı sermaye ya da dayanıklı tüketim malı niteliğindeki ürünlerin ihracatını kapsamaktadır.

Prim Oranı

Alıcının türüne, alıcının bulunduğu ülkenin risk derecesine, malın teslim süresi ve ödeme vadesine göre belirlenmektedir.

Zarar Tazmin Oranı

% 80 - % 95 arasındadır.

Orta ve Uzun Vadeli İhracat Kredi Sigorta Programları kapsamında sigortalanacak 2 yıl ve daha uzun vadeli ihracat işlemlerinde sözleşme bedelinin en az % 15’inin malın teslimine kadar ihracatçıya ödenmiş olması gerekmektedir.

Bunun yanısıra, söz konusu Programlar kapsamında teminat altına alınan ihracat bedeli vadeli alacakların, ticari bankalar tarafından iskonto edilmek suretiyle finanse edilmesini teminen ticari bankalar lehine garanti mektubu da verilmektedir.

Orta ve Uzun Vadeli İhracat Kredi Sigorta Programları üç kategoride değerlendirilmektedir:

-        Spesifik İhracat Kredi Sigortası Programı

Amacı, ihracatçıların tek bir satış sözleşmesine bağlı olarak 5 yıla kadar vadeli ödeme koşuluyla yapacakları sermaye malı ihracından doğan alacaklarını sevk öncesi ve sevk sonrası dönemlerde ticari ve politik risklere karşı teminat altına almak ve teminat altına alınan ihracat işlemi ile ilgili olarak ticari bankalardan finansman teminine imkan sağlamaktır.

-        Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Politik Risk Programı

Bu programın amacı ihracatçıların tek bir satış sözleşmesine bağlı olarak 5 yıla kadar vadeli ödeme koşuluyla yapacakları ihracatlarından doğacak alacaklarının, sevk sonrası dönemde ortaya çıkacak politik risklere karşı teminat altına almak ve teminat altına alınan ihracat işlemi ile ilgili olarak ticari bankalardan finansman teminine imkan sağlamaktır.

-        Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Kapsamlı Risk Programı

Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Kapsamlı Risk Programı, Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Politik Risk Programı ile sağlanan desteğin daha da genişletilerek ticari risklerin de sigorta teminatı altına alındığı ve teminat altına alınan ihracat işlemi ile ilgili olarak ticari bankalardan finansman teminine imkan sağlandığı bir programdır.

3. YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEMİNAT MEKTUPLARININ HAKSIZ NAKDE ÇEVRİLME SİGORTA PROGRAMI

Amaç

Programın amacı, yurt dışında iş üstlenmek üzere teklif verme aşamasında ya da iş üstlendikten sonra, kamu işveren makamlarına verilen geçici, avans veya kesin teminat mektuplarının veya işveren makamın bankasına muhatap düzenlenen kontrgaranti şeklindeki teminat mektuplarının haksız nakde çevrilmesi riskine karşı, türk müteahhitlerinin “Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilme Sigorta Poliçesi” (Poliçe) ile teminat altına alınmasıdır.

Kapsam

Türk Eximbank, müteahhit firmanın kusuru, hatası veya ihmalinden kaynaklanmaması şartıyla, tamamen müteahhit firmanın kontrolü dışında ve poliçe tarihinden sonra ortaya çıkan olay ve şartlar neticesinde teminat mektubunun haksız nakde çevrilmesi sonucu, müteahhit firmanın kendisi lehine teminat mektubunu düzenleyen türk ticari bankası ile imzaladığı genel kredi sözleşmesi (GKS) kapsamında bu bankaya ödemekle yükümlü olduğu tutara istinaden tazminata konu tutarın belirli bir oranını, sigorta sözleşmesi’nde belirtilen şartlar ve sınırlar içinde tazmin etmektedir.

İşleyiş

Müteahhit firma, sigorta kapsamına alınmasını talep ettiği işlemle ilgili bilgileri ihtiva eden “Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilme Sigorta Poliçesi Teklifnamesi” ile Türk Eximbank’a başvurmaktadır. Başvurunun değerlendirilebilmesi için bahse konu teminat mektubunun başvuru öncesinde henüz düzenlenmemiş; teklifnamenin eksiksiz olarak doldurulmuş, ek olarak istenen bilgi ve belgelerin tamamlanmış ve başvuru ücreti 500 TL’nin Türk Eximbank’ın hesabına yatırıldığına dair dekontun da teklifname ekinde gönderilmiş olması gerekmektedir. Bu programın amacı ve kapsamına uygun olan yurt dışı müteahhitlik hizmetlerine ilişkin Teklifname’ler değerlendirmeye alınmaktadır.

Prim

Prim tutarı sigorta kapsamına alınan teminat mektubunun vadesine ve işveren makamın ve işveren makamın ülkesinin risk durumuna bakılarak işlem bazında belirlenmektedir. Prim tutarı, kabul formu’nun müteahhit firma tarafından onaylanarak Türk Eximbank’a verilmesinden önce kabul formunda belirlenen şekilde ödenmektedir. Poliçe prim tutarının ödenmesini müteakiben tanzim edilmektedir.

Özetle Eximbank Kredileri;

İhracatın Finansmanı ve Türk Eximbank

ihracatçılarımızın ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit/yatırımcılarımızın finansman ihtiyaçları ile risksiz bir ortamda faaliyet gösterme gereksinimlerinin, Türkiye'de ihracatın tek resmi destekli teşvik unsuru olan Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) tarafından ihracat kredisi ve ihracat kredi sigorta/garanti programlarıyla karşılanmaktadır.

İhracatçı, ihracata yönelik üretim yapan imalatçı, imalatçı-ihracatçı, turizm ve nakliye firmaları ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit /yatırımcılar 18 farklı kredi programı ile desteklenmektedir.

İhracat Kredi Programları

İhracat kredi programları kısa, orta-uzun vadeli nakdi ve gayrınakdi programlardan oluşmaktadır. Özellikli Kredi, Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Kredi ve İslam Kalkınma Bankası Kaynaklı Kredi Programları ile Ülke Kredi/Garanti Programları ağırlıklıolarak orta-uzun vadeli finansman ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

Kısa Vadeli İhracat Kredi Programları

Bu programların amacı ihracata hazırlık döneminde finansman gereksiniminin karşılanması olup, TL ve döviz cinsinden ve 6 aydan 18 aya kadar vadelerle kullandırılmaktadır.

Bankalar aracılığıyla kullandırılanlar:

Türk Eximbank tarafından doğrudan kullandırılanlar:

İhracat kredilerinin faiz oranları ihracatçılarımızın ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit/yatırımcılarımızın ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamaya yönelik olarak belirlenmekte olup, ihracat kredi sigortası yaptıran firmalar, Türk Eximbank kaynaklı kredi kullanımlarında faiz indirimi avantajından yararlanmaktadır.

Özellikli Krediler
Bu krediler kapsamında proje bazında finansman sağlanmaktadır.

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler

İslam Kalkınma Bankası Kaynaklı Krediler

Ülke Kredi/Garanti Programları

Ülke Kredi/Garanti programları kapsamında Türkiye?nin dış politikası ve ekonomik hedefleri çerçevesinde önem arzeden ülkelerle kalıcı ve uzun süreli ilişkilerin tesis edilebilmesine hizmet etmek amacıyla, söz konusu ülkelerde Türk yüklenicileri tarafından gerçekleştirilecek projelere, Türk Eximbank tarafından finansman desteği sağlamaktadır. Ayrıca, söz konusu ülkelerle ihracat hacminin artırılması amacıyla karşı tarafın ihtiyaçları gözetilerek tüketim, ara ve sermaye mallarının satışı da bu program kapsamında finanse edilmektedir.

Detaylı bilgiye erişim için tıklayınız.

İhracat Kredi Sigortası Programı

İhracat Kredi Sigortası programları kapsamında ihracatçı firmaların ihraç ettiği malların bedelleri ticari ve politik risklere karşı belirli oranlarda teminat altına alınmaktadır.

İhracatçı, ihracata yönelik üretim yapan imalatçı, imalatçı-ihracatçı, turizm ve nakliye firmaları ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit/yatırımcılar 7 farklı sigorta/garanti programı ile desteklenmektedir.

Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı ile ihracatçı firmaların yaklaşık 1 yıllık poliçe geçerlilik süresi içinde yapacakları azami 360 gün vadeli tüm ihracat bedeli alacakları, sevk sonrası dönemde ortaya çıkabilecek ticari ve politik risklere karşı tek bir poliçe kapsamında sigorta teminatı altına alınmaktadır. Ayrıca, söz konusu poliçe kapsamında sigortalı tarafından talep edilen sevk öncesi dönem riskler de işlem bazında azami 180 gün süre için sigorta kapsamına alınabilmekte, böylece sevk öncesi dönemde ilgili risklerin oluşması halinde, sigortalının imalat maliyetleri de sigorta kapsamında değerlendirilebilmektedir. Zararın kesinleşmesine ilişkin bekleme süresi ilgili sevkiyatların vade tarihlerinden itibaren en fazla 4 ay olup, zarar tazmin oranı azami %90?dır. Program kapsamında tazminat almaya hak kazanan sigortalıların bekleme süresinde oluşan finansal kayıpları, ilgili süreye uygulanan ve vade tarihleri itibariyle geçerli LIBOR faiz oranları üzerinden telafi edilmektedir.

Bahse konu program kapsamında, 176 ülkeye yapılacak sevkiyatlar önceden belirlenen şartlar dahilinde sigorta teminatı altına alınmaktadır. Ancak, poliçe ile kapsam altına alınan riskler nedeniyle ortaya çıkacak zararlarla ilgili olarak Türk Eximbankın sorumluluğunun doğabilmesi, sigortalının her bir alıcı için Türk Eximbankdan alıcı limiti talebinde bulunmasına ve Banka?nın da ilgili alıcı için limit tahsis etmiş olmasına bağlıdır.

Sigortalıların limit talebini müteakip, Türk Eximbank kredi enformasyon kuruluşlarından, alıcı firmalar hakkında enformasyon temin eder. Güncel mali ve idari bilgilerin yer aldığı enformasyon, finansal analiz ve etik kredi tespit yöntemleri çerçevesinde değerlendirilerek limit talepleri karara bağlanır. Türk Eximbankın sigorta arşivinde kredi değerliliği saptanmış olan alıcı sayısı günümüz itibariyle yaklaşık 119.000 düzeyindedir. İhracat piyasalarında yeterince deneyim sahibi olamayan, ancak yüksek ihracat potansiyelini haiz firmalar için sigorta hizmetinin yalnızca enformasyon temini boyutu dahi büyük bir önem taşımaktadır.

Orta ve Uzun Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programları ise orta ve uzun vadeli mal ve hizmet ihracatına yönelik olup, ihracatçı firmaların tek bir satış sözleşmesine bağlı olarak 5 yıla kadar vadeli ödeme koşuluyla yapacakları, yerli katkı oranı asgari %60 seviyesindeki sermaye ve yarı sermaye malı ihracatından doğacak alacakları sigorta teminatı altına alınmaktadır. Zarar tazmin oranı %80 - %95 aralığında belirlenmiş olup, zararın kesinleşmesine ilişkin bekleme süresinin 6 aydır. Söz konusu program, 3 farklı poliçe kapsamında uygulanmaktadır;

 • Spesifik İhracat Kredi Sigortası Programı,
 • Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Politik Risk Programı
 • Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Kapsamlı Risk Programı

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilme Sigorta Programı kapsamında da yurt dışında iş üstlenmek üzere teklif verme aşamasında ya da iş üstlendikten sonra, kamu işveren makamlarına verilen geçici, avans veya kesin teminat mektuplarının veya işveren makamının bankasına muhatap düzenlenen kontrgaranti şeklindeki teminat mektuplarının haksız nakde çevrilmesi riskine karşı sigorta imkanı sağlanmaktadır.

Sigorta Sözleşmeleri aynı zamanda ihracatçılarımızın finansman teminini de kolaylaştırır. Yukarıda sayılan programlar kapsamında sigorta sözleşmesi yaptıran firmalar, gerek Türk Eximbank nezdinde doğmuş veya doğacak alacak haklarını ticari bankalara temlik etmek suretiyle, gerekse kambiyo senedine bağlı vadeli alacaklarını ister Türk Eximbankda, isterse Türk Eximbank onayı ile ticari bankalarda iskonto ettirmek suretiyle hem sevk öncesi, hem de sevk sonrası dönem için düzenli finansman imkanına erişebilmektedir.