GLOBAL BUYERS IMPORTERS SEARCH ENGINE GLOBAL IMPORTERS &EXPORTERS,
IMPORT- EXPORT DATA ,SHIPMENT RECORDS
AND CUSTOMS DATA
Market Research

 Turkey Industry Reports

  

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi 


Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Uygulaması

  •  Dahilde İşleme Rejimi

Dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmek suretiyle ihracatı artırmak, ihraç

ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını

geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla; ithal girdi kullanılan işlem

görmüş ürünün ihracı ile ihracat sayılan satış ve teslimlerin belirlenmesi,

yönlendirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin tedbirlerin düzenlenmesi ve yürütülmesini

kapsar. 


Etiketler :dahilde işleme rejim nedir,hariçte işleme rejimi nedir