TURKEXIM
Importers Search Engine       

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi 


Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Uygulaması

  •  Dahilde İşleme Rejimi

Dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmek suretiyle ihracatı artırmak, ihraç

ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını

geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla; ithal girdi kullanılan işlem

görmüş ürünün ihracı ile ihracat sayılan satış ve teslimlerin belirlenmesi,

yönlendirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin tedbirlerin düzenlenmesi ve yürütülmesini

kapsar. 


Etiketler :dahilde işleme rejim nedir,hariçte işleme rejimi nedir