GLOBAL BUYERS IMPORTERS SEARCH ENGINE GLOBAL IMPORTERS &EXPORTERS,
IMPORT- EXPORT DATA ,SHIPMENT RECORDS
AND CUSTOMS DATA
Market Research

 Turkey Industry Reports

  

DAT Teslim Şekli

DAT (Delivered At Terminal-Terminalde Teslim)Eşyanın alıcı ve satıcı tarafından belirlenmiş olan terminal noktasında

(bu nokta bir liman ya da gümrük antreposu veya alıcının fabrikası olabilir)

boşaltma masrafları satıcı tarafından karşılanmış olarak alıcının emrine bırakılmasıdır.

Tüm gümrük işlemleri, masrafları, gümrükte doğan vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir.

Kaldırılan terimlerden DAF, DES ve DDU yerine getirilmiş bir terimdir.


" DAT / Terminalde Teslim " kuralını taşıma türünün niteliğine bakmaksızın kullanabiliriz. Başka

bir deyişle bu kural kara, hava, deniz, demiryolu ve/veya bunların bir kaçının bir arada

kullanılması hali de dahil olmak üzere kullanılabilir.


INCOTERMS kurallarının özü gereği, bu kuralda da masraf ve risk yüklenimine bakılırsa; DAT

kuralı bir " D serisi kuralı, " başka bir deyişle varış yerinde teslim şartını içeren bir kural

olduğundan, ihracatçının (satıcı) malları, belirlenen varış yerinde veya limanında, getiren


taşıma aracından boşaltılmış bir vaziyette alıcının tasarrufuna bırakmakla teslim ettiğini ifade eder. Bu noktaya

kadar yapılacak bütün masraflar ve bu süreç içerisinde olabilecek tüm riskler satıcının üzerindedir. Bu nedenle de

" terminal " tanımının " DAT / Göztepe Konteyner Terminali İstanbul Türkiye / INCOTERMS 2010 " gibi mümkün

olabilen en açık bir şekilde tanımlanmasında fayda vardır. Eğer mallar terminalden öte bir yere taşınmak veya

elleçlenmek zorunda ise DAP ( Belirlenen Yerde Teslim) veya DDP ( Gümrük resmi Ödenmiş olarak teslim )

kurallarının kullanılması tavsiye edilmektedir.İhracatçı (satıcı) malların ihracı için gereken tüm işlemleri yapmak, belgeleri hazırlamak ve varış yerine kadar

geçeceği ülke geçişlerini temin etmekle yükümlüdür. Tüm bu süreçlerin masraf ve risk yükleri de ihracatçı (satıcı)

üzerindedir. Alıcı bir varış terminali belirtmemiş ise, ihracatçı (satıcı) kendisine en uygun terminali belirleyebilir.

İhracatçının (satıcı) Sigorta yükümlülüğü olmadığı için, alıcı sigorta yaptırmak isterse, gereken bilgileri alıcıya gönderir.

İhracatçı (satıcı) kendi risklerini kapsayan sigortayı yaptırmakta serbesttir.Kalite kontrol, ölçüm, tartım, sayım v.b. işlemlerden, ihracatçının ülkesinin zorunlu kıldıklarının masrafları ve riskleri

ihracatçıya aittir. Ancak bu zorunlu olanların dışında alıcının istekleri var ise, anlaşma ile aksine bir hüküm

belirlenmediyse bunlar alıcı tarafından karşılanacaktır.Alıcı ile satıcı arasında çıkması olası uyuşmazlıkların baştan önlenebilmesi için, INCOTERMS kurallarını kullanırken, mutlaka

teslim noktasını belirleyen yeri açıkça belirtmek gerekir.


DAT klozu, malların, taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere varış noktasında alıcıya sağlanması (teslim edilmesini)

anlamına gelmekle birlikte, daha önceki DEQ klozunun yerini alarak, DEQ'in aksine, multimodal (çoklu vasıta için)

kullanılabilmektedir. Malların belirlenen yere taşıma maliyetlerini / terminal bağlantılı zarar risklerini satıcı üstlenmektedir.


Terminalde teslim şeklinde; sorumluluklar;


Kontrol, ambalaj ve işaretleme : Satıcıya,


Çıkış gümrük/lisans izinler : Satıcıya,


Yükleme : Satıcıya,


Navlun : Satıcıya,


Sigorta :Akite Göre,


Boşaltma : Satıcıya,


Varış Gümrük/resmi İzinler : Satıcıya,aittir.


Etiketler : DAT  nedir , DAT fiyat, DAT  teslim şekli nedir, DAT price ,terminalde teslim ,DAT incoterms 2010,DAT delivered at terminal