GLOBAL BUYERS IMPORTERS SEARCH ENGINE GLOBAL IMPORTERS &EXPORTERS,
IMPORT- EXPORT DATA ,SHIPMENT RECORDS
AND CUSTOMS DATA
Market Research

 Turkey Industry Reports

  

Incoterm 2010 Revizyonu

 INCOTERMS 2010 REVİZYONUUluslarası Ticaret Odası (ICC)
, dünya ticaretinde meydana gelen değişiklikleri göz önüne

alarak günümüz ihtiyaçları doğrultusunda  Incoterms 2000 kurallarını revize etmiş

bulunmaktadır. Revize edilmiş  yeni klozlar  Eylül ayı sonunda yayınlanmış olup, 01 Ocak

2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bilindiği üzere; günümüzde dış ticarette kullanılan teslim şekilleri Incoterms 2000’e

göre; E,F,C  ve D olmak üzere  4 ana gruba  ayrılmış ve toplamda EXW, FCA,FAS,FOB,

CFR,CIF,CPT,CIP, DAF,DES,DEQ, DDU,DDP olmak üzere 13 adetten oluşmuş idi.Incoterms 2010 da teslim  şekilleri 2 ana gruba ayrılmış olup ve yürürlükteki  4 teslim şekli

(DAF,DES,DEQ,DDU) kaldırılarak  yerlerine DAP  (Delivered at place),DAT (Delivered at

terminal) getirilmiş ve toplamda sayıları 13 ten 11’ e düşürülmüştür. 


Teslim şekillerinin yeni yapılandırılması aşağıdaki gibidir: 


Tüm Taşıma Modlarında Kullanılan Teslim Şekilleri:

  • EXW-Ex Works -Fabrikada Teslim
 
Sadece Deniz ve İç Su Yolu Taşımalarında Kullanılan Teslim Şekilleri:

ICC bu revizyon kapsamında bir kargaşıklığa da son verebilmek amacıyla çok açıkça

bu 11 terimi iki gruba ayırmıştır :


1- Deniz ve suyolu taşımaları için FOB, FAS, CFR ve CIF

2- Diğer ve bütün taşıma yöntemleri için (uygun olan deniz ve suyolu taşımaları için de)

EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP


Ayrıca incoterm 2010 ;

Risk transfer noktası ile ilgili FOB, CFR ve CIF ayrıca modernize edilerek risk transferinin

gerçekleşebilmesi için malların gemide doğru bir biçimde yüklenmesi şartı getirilmiştir.


Uluslararası taşıma zincirinde terörist saldırılar noktasında güvenlikle ilgili önlemlere ilişkin

masrafların hangi tarafın üstleneceğini, belirli klozlara satırlar ekleyerek belirleme olanağı

getirmiştir.


FAS - FOB - CFR - CIF kuralları içeriğinde çok önemli bir değişiklik yapılmıştır.

INCOTERMS 2000 çerçevesinde bu
kurallar için geçerli olan teslim noktası "geminin

küpeştesini aştığı nokta" olarak belirlenmişti. INCOTERMS 2010 
belgesinde ise malların

teslim yeri olarak "gemide" ifadesi kullanılmıştır.


Incoterms 2010 ile getirilen diğer önemli değişiklik de, Avrupa Birliği ve benzeri birliklerin

dünyanın değişik bölgelerinde kurulması sonucu gümrük işlemlerinin önemsiz hale

gelmesiyle, INCOTERMS kurallarının hem iç hem de uluslararası satış sözleşmelerinde

uygulanabilirliğinin vurgulanması olmuştur.


Incoterms 2010'daki yeniliklere, tüm taşıma modlarına uygulanabilen yedi multimodal ve

sadece deniz ve iç su yoluna uygulanabilen dört kloz olmak üzere klozların

bölümlendirilmeleri de dahil edilmiştir.


Yorumlar - Yorum Yaz