TURKEXIM
Importers Search Engine       

Gümrük Terimleri Sözlüğü

GÜMRÜK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ


Gümrük terimleri sözlüğüne [buradan] ulaşabilirsiniz. 


Dış Ticaretle İlgili Sözlükler


Etiketler : gümrük terimleri , gümrük terimleri sözlüğü, transit rejim nedir, vergi iadesi,tarife pozisyonu ,sıfır vergi oranı, serbest dolaşıma giriş belgesi ,gümrük terimleri anlamları ,gümrük terimleri ingilizce ,transit procedure , what is invoice ,gümrük terimleri Fransızca, gümrük terimleri Rusça,gümrük terimleri ispanyolca, gümrük terimleri kısaltmaları ,gümrük terimleri anlamları ,gümrük terimleri sözlüğü