TURKEXIM
Importers Search Engine       

TESLİM ŞEKİLLERİ (Video)

SIRALA: İzlenme Sayısı Eklenme Tarihi Yıldız Sayısı

  CIF-Cost,İnsurance And Freight Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak
  Bu terim ile satıcı CFR'deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak, malların taşınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna karşı deniz sigortası temin etmek durumundadır. Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve sigorta primini öder. Alıcı bu terim ile satıcının sigortada sadece minimum kuvertür temin etme yükümlülüğü bulunduğunu bilmelidir. etiketler: CIF video,teslim şekli CIF video,teslim şekilleri videolu anlatım
  2109 kez izlendi 2949 gün önce


  FAS-Free Alongside Ship Geminin Yanına Teslim
  Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, belirlenen limanda malların gemi bordasında rıhtım veya mavnaya konmasıyla sona erer. Bu da, bu andan itibaren, malla ilgili tüm gider, yitik veya hasar rizikolarının alıcı tarafından üstlenilmesi anlamındadır. Malın yükleme, boşaltma , nakliye ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenir. FAS'da sözleşmede belirtilen satış bedeline hem mal bedeli, hem de rıhtıma kadar yapılan nakliye ücreti dahildir.
  1426 kez izlendi 2949 gün önce


  DAP-Delivered At Place Belirtilen Noktada Teslim
  Eşyanın alıcı ve satıcı tarafından belirlenmiş olan boşaltma yerinde (bir liman iskelesi, gümrük noktası, havalimanı) boşaltma için hazır durumda nakliye aracının üzerinde alıcı emrine bırakılmasıdır. Tüm gümrük işlemleri, masrafları, gümrükte doğan vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir
  1594 kez izlendi 2949 gün önce


  DAT-Delivered At Terminal Terminalde Teslim
  Eşyanın alıcı ve satıcı tarafından belirlenmiş olan terminal noktasında (bu nokta bir liman ya da gümrük antreposu veya alıcının fabrikası olabilir) boşaltma masrafları satıcı tarafından karşılanmış olarak alıcının emrine bırakılmasıdır. Tüm gümrük işlemleri, masrafları, gümrükte doğan vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir. Kaldırılan terimlerden DAF, DES ve DDU yerine getirilmiş bir terimdir.
  1481 kez izlendi 2949 gün önce


  CIP-Carriage and Insured Paid To Navlun ve Sigorta Ödenmiş
  Bu terim ile satıcı CPT'deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak malların taşınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna arşı kargo sigortası temin etmek durumundadır.
  1337 kez izlendi 2949 gün önce


  CPT-Carriage Paid To Navlun Ödenmiş
  Bu terim satıcının, malın kararlaştırılan varış yerine kadar taşınması için gerekli navlunu çdediği anlamına gelir. Malın yitik ve hasarına ait rizikolarla birlikte taşıyıcıya teslimden itibaren doğabilecek ek masraflar, malların taşıyıcının nezaretine verilmesinden itibaren satıcıdan alıcıya geçer.
  1406 kez izlendi 2949 gün önce


  FCA -FREE CARRIER /TAŞIMA VASITASININ YANINDA TESLİM/
  Satıcı malları ihraç gümrüğünden geçirdikten sonra alıcı tarafından belirtilen taşıcıya belirlenen nokta ya da yerde teslim ile sona erer. etiketler : FCA nedir , taŞIma vasıtasının yanında teslim ,
  1463 kez izlendi 2954 gün önce


  EXW -Ex works-Fabrikada Teslim
  Satıcı malları depo ,fabrika vb yerlerde alıcı emrine hazır tutmakla teslim yükümlülüğünü yerine getirir. etiketler : exw, ex works nedir , fabrikada teslim şekli nedir , ex works fabrikada teslim
  1307 kez izlendi 2954 gün önce


  CFR -Cost and Freight
  Uluslararası Teslim Şekilleri CFR-Cost and Freight Mal Bedeli ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim Bu terim ile satıcı belirlenen varış limanına malı gönderebilmek için gerekli tüm giderleri ve navlunu ödemek zorundadır. Ancak malla ilgili yitik bir hasar rizikoları ile giderlerde görülebilecek artış, yükleme limanında malların gemi küpeştesini geçmesi anından itibaren satıcıdan alıcıya devredilmiş olur.
  1355 kez izlendi 3109 gün önce


  FOB-Free On Board Gemiye Yükleyerek Teslim
  Gemi Bordasında Teslim Nedir? Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü belirlenen yükleme limanında mallar gemi küpeştesini açtığı andan itibaren yerine getirilmiş olur. Mallarla ilgili tüm gider yitik veya hasar rizikoları bu noktadan itibaren alıcı tarafından üstlenilir. Eğer gemi küpeştesi pratikte birşey ifade etmiyorsa (örneğin roll-on/roll-off veya konteyner taşımacılığında olduğu gibi) FCA teriminin kulanılması daha doğru olur.
  1510 kez izlendi 3124 gün önce